Ліквідація ТОВ: покрокова інструкція

ТОВ вважається популярною організаційною формою діяльності. Компанія може відкриватися однією людиною або кількома засновниками. Вони відповідають за зобов’язаннями лише коштами, вкладеними в статутний капітал. Товариства володіють можливістю працювати за різних режимів оподаткування. При цьому нерідко виникає необхідність у ліквідації ТОВ. Процес може виконуватися добровільно або примусово. В останньому випадку звичайно є значні борги підприємства, тому потрібно процедура банкрутства. У будь-якому випадку слід розібратися, як виконується цей процес.

Законодавче регулювання

Закриття будь-якої компанії має здійснюватися з урахуванням численних нормативних актів. Якщо порушуються вимоги законодавства, то засновники можуть залучатися до відповідальності, а також може бути відмовлено в офіційному закриття фірми. При ліквідації ТОВ враховуються положення документів:

 • ФЗ № 14;
 • ФЗ № 129;
 • ст. 92 ЦК.

Усі ці нормативні документи описують основні правила закриття компанії. Процес може відбуватися у добровільному порядку власниками бізнесу або примусово кредиторами.

З якихось причин потрібно закрити суспільство?

Необхідність у цьому процесі може виникати з різних підстав. Зазвичай ліквідація ТОВ зумовлена причинами:

 • у процесі діяльності компанія отримує тільки збитки;
 • по суду підприємство визнається банкрутом, так як не може відповідати за своїми зобов’язаннями;
 • не сплачуються тривалий час податки або різні мита;
 • займається підприємство роботою, яка суперечить основним вимогам законодавства;
 • працює фірма в області, де потрібна ліцензія, але вона не була попередньо оформлена;
 • тривалий час компанія подає нульову звітність, що говорить про відсутність діяльності;
 • під час реєстрації ТОВ встановлені грубі порушення;
 • статутний капітал за розміром не досягає 10 тис. руб. що нижче встановленого мінімуму, тому така компанія не має права функціонувати на ринку;
 • компанія відкривалася на певний період часу, який минув;
 • досягнення мети, поставленої при відкритті підприємства.

Таким чином, закрити фірму можна з різних причин навіть самими засновниками.

Хто може виступати ініціатором?

Ліквідація компанії може починатися різними компаніями, державними органами або навіть приватними особами. Тому ініціатором для ліквідації ТОВ може бути:

 • безпосередні засновники приймають рішення про доцільність закриття підприємства з різних причин;
 • судові органи, причому виноситься постанова суду, якщо фірма не може справлятися зі своїми зобов’язаннями;
 • кредитори, що не отримали від компанії свої кошти.

В якості законного підстави для початку процедури ліквідації виступає або рішення засновників, або постанова суду.

Процес ліквідації

Нерідко самі засновники розуміють, що подальше функціонування компанії є недоцільним. Наприклад, фірма не отримує достатнього прибутку або інші проблеми в роботі. Може зовсім досягатися мета відкриття підприємства.

За таких умов важливо розібратися в інструкції ліквідації ТОВ, щоб не порушити законодавство РФ. Процедура виконується в послідовних етапах, причому жоден з них не може бути пропущений.

Прийняття рішення

Спочатку збирається рада засновників, на якому піднімається питання щодо необхідності закриття компанії. Всі члени зборів повинні бути згодні з ліквідацією фірми. Далі виконуються дії:

 • приймається рішення про ліквідацію ТОВ, яке грамотно оформлюється;
 • обираються фахівці, які будуть входити в ліквідаційну комісію;
 • призначається голова комісії, який далі буде самостійно вирішувати всі питання, що стосуються закриття компанії, тому на нього не потрібно оформляти довіреність;
 • далі керівник підприємства протягом 3 днів повинен звернутися до ФНВ з протоколом зборів, рішенням і повідомленням за формою Р15001, завіреним заздалегідь нотаріусом.

Якщо будуть порушені терміни повідомлення ФНС, то буде накладено штраф у розмірі 5 тис. руб. На підставі переданих документів вноситься в ЕГРЮЛ запису про те, що конкретна компанія проходить процедуру ліквідації. Після цього не допускається вносити якісь корективи в установчу документацію компанії. Також не вийде відкрити новий філіал або виконати аналогічні дії.

Зразок рішення про ліквідацію ТОВ можна подивитися нижче.

Публікація інформації про закриття фірми

Наступний етап полягає у розміщенні інформації про ліквідацію фірми в друкованому виданні. Воно називається «Вісник державної реєстрації». Без цього етапу не буде виконаний правильний порядок ліквідації ТОВ.

Інформація в даному джерелі повинна містити відомості про строк, протягом якого буде закрита компанії, а також про те, яким чином кредитори можуть заявити про свої вимоги. Основною метою публікації виступає повідомлення кредиторів про те, що вони можуть стягнути свої засоби з підприємства, що закривається.

Після виходу матеріалу дається два місяці всім кредиторам, щоб вони пред’явили вимоги. Можуть збільшуватися терміни при значній кількості кредиторів або появі спірних ситуацій.

Пошук кредиторів

Даним процесом займається ліквідаційна комісія. Покрокова інструкція ліквідації ТОВ в 2018 році включає необхідність знайти всіх кредиторів, які далі повідомляються про закриття підприємства.

Від кожного кредитора потрібно отримати письмове підтвердження повідомлення.

Проведення виїзної перевірки податковими інспекторами

ФНС перевіряє не всі компанії, тому цей етап може бути пропущений деякими підприємствами.

У процесі вивчення фірми порівнюються всі перераховані в бюджет кошти з реальними даними. Перевіряється правильність заповнення різних звітів і документів. Виявляються борги перед бюджетом.

Здача відомостей з ліквідаційним балансом

Як тільки закінчиться термін, зазначений у видавництві, то оформляється інформація з ліквідаційним балансом на підставі заявлених вимог кредиторів. У документі неодмінно повинна міститися інформація:

 • відомості про все майно, що належить підприємству;
 • повний розмір боргових зобов’язань, виставлених кредиторами;
 • результати вивчених заявок від кредиторів.

Відсутня яка-небудь строго встановлена форма даного документа, тому він зазвичай формується в такому ж вигляді, що і бухгалтерський звіт, але додатково в нього вносяться нові відомості.

Погашення зобов’язань

Наступний етап передбачає погашення наявних боргів. Інструкція ліквідації ТОВ включає в себе наступні дії на цьому етапі:

 • виявляється черговість, на підставі якої будуть погашатися всі наявні зобов’язання перед кредиторами;
 • виплачуватися кошти повинні співробітникам підприємства, яким ще не була виплачена покладена зарплата, контрагентам, засновникам і державним структурам;
 • спочатку погашаються борги перед громадянами, яким треба компенсувати шкоду, заподіяну їх життям або здоров’ю;
 • у другу чергу входять співробітники компанії, а далі погашаються борги перед державою;
 • кредитори, представлені контрагентами, отримують свої кошти в останню чергу.

Якщо не вистачає готівкових коштів у компанії, то проводиться продаж її майна.

Формування та складання ліквідаційного балансу

Він складається лише кваліфікованими бухгалтерами, що входять в ліквідаційну комісію. В ньому неодмінно містяться відомості:

 • підсумки проведеного конкурсного виробництва;
 • результати виконаних операцій з продажу активів компанії;
 • відомості про те, чи повністю були погашені борги фірми;
 • вказується сума непокритою заборгованості, якщо вона є.

Баланс ліквідації ТОВ є значимим документом, так як він направляється в ФНС для перевірки. Основною його метою виступає розрахунок всіх збитків. Додатково в ньому відслідковується динаміка стану активів компанії з того дня, як формується цей баланс.

Передача інформації в ФНС про завершення ліквідації компанії

Неодмінно про погашення всіх боргів потрібно повідомляти податкову службу. Для цього передається у відділення ФНС документація:

 • грамотно складений ліквідаційний баланс;
 • заява, що формується за формою № 16001;
 • прийняте на зборах акціонерів і грамотно складене рішення;
 • квитанція про сплату мита;
 • довідка, отримана із ПФ і підтверджує відсутність заборгованості перед цим фондом.

На підставі отриманої документації вноситься відповідна запис в ЕГРЮЛ про припинення роботи конкретної організації. На цьому покрокова інструкція ліквідації ТОВ вважається закінченою. Ліквідаційна комісія повинна здати в архів всі документи, що залишилися.

Як закрити фірму при наявності одного засновника?

Нерідко суспільство формується тільки однією людиною. Добровільна ліквідація ТОВ з одним засновником виконується в тому ж порядку, що і при наявності декількох власників компанії.

Не потрібно для цього проводити збори. Рішення приймається однією людиною про ліквідацію ТОВ. Зразок цього документа розташовується нижче.

Додатково сам власник компанії визначає характеристики процесу закриття фірми. На підставі ФЗ № 14 призначається засновником ліквідаційна комісія і голова. Рішення він повинен виносити тільки в письмовому вигляді. Навіть при наявності тільки одного засновника потрібно грамотно дотримуватися встановлених у законодавстві терміни.

Тривалість і вартість процесу

Термін закриття фірми може бути різним, так як на нього впливають різні параметри. Але при цьому треба орієнтуватися на часові рамки, встановлені в законодавстві. Тому враховуються терміни:

 • як тільки буде прийнято рішення про закриття компанії, треба повідомити про нього ФНС протягом трьох днів;
 • після того, як інформація про ліквідацію підприємства надійде у видавництво, треба почекати не більше двох місяців, поки не будуть пред’явлені вимоги усіма кредиторами;
 • документація про зняття фірми з обліку працівниками ФНС розглядається протягом п’яти днів.

В середньому процес займає близько трьох місяців, але з різних причин може збільшуватися, якщо є вагомі підстави. Вартість закриття фірми представлена держмитом, розмір якої дорівнює 800 руб. Ніяких додаткових коштів зазвичай сплачувати не доводиться.

Якщо з якихось причин були знайдені помилки в документах, переданих на закриття фірми в ФНС, то сплачена сума не повертається керівництва фірми, тому при наступній подачі документації доведеться знову сплачувати держмито.

Що робити після внесення запису в ЕГРЮЛ?

Як тільки потрібна документація буде здана в ФПС, в ЕГРЮЛ буде внесено запис про закриття підприємства. Після ліквідації ТОВ додатково ліквідаційна комісія повинна виконати деякі дії:

 • Закриття розрахункового рахунку. Для цього треба відвідати відділення банку, де був відкритий рахунок, щоб написати заяву на його закриття. При цьому треба передати працівникам установи копію довідки, яка містить відомості про те, що підприємство було виключено з ЕГРЮЛ. Про закриття рахунку треба повідомити ФНС і фонди на підставі ст. 859 ЦК.
 • Здача документів в архів. Необхідність у цій процедурі обумовлена ФЗ № 125. У Положенні №03-33/пс вказується, яка саме документація повинна передаватися на зберігання.
 • Знищення печатки. Важливо виконати процес таким чином, щоб неможливо було після нього скористатися даним предметом.

Як тільки всі ці дії будуть виконані, офіційно вважається, що компанія є закритою.

Нюанси ліквідації через банкрутство

Якщо фірма протягом трьох місяців не може справлятися зі своїми зобов’язаннями, а при цьому борги перевищують за розміром 100 тис. руб., то вона може оголошувати банкрутом. У цьому випадку здійснюється її примусове закриття.

Для цього здійснюється процес банкрутства. В рамках його може використовуватися санація або зовнішнє управління. Ці процедури спрямовані на відновлення платоспроможності боржника та поліпшення його фінансового стану. Якщо не дають процеси потрібного результату, то починається конкурсне виробництво, на підставі якого продаються всі активи фірми. Отримані кошти призначаються для погашення боргів.

Таким чином, ліквідація ТОВ – це складний і тривалий процес, який може виконуватися самостійно засновниками компанії або примусово на підставі поганого фінансового стану. Процедура виконується в певній послідовності дій. Якщо потрібно з різних причин засновникам закрити фірму, то вони повинні знати, які операції необхідно виконати для цих цілей. При цьому враховуються вимоги законодавства до формованим документів, термінів виконання різних етапів та іншим нюансам.