Основине методи планування та їх види

Домагатися бажаних результатів можна відносно швидко і ефективно, з мінімальними витратами, якщо відповідально підійти до питання планування. Складання плану, облік всіх важливих і дрібних аспектів, що впливають на процес і результат – запорука успішності починання. Це стосується і бізнесу, і особистого життя. Застосовуючи методи планування, можна будувати кар’єру, розвивати підприємство, раціонально витрачати час – словом, можливостей багато. Важливо лише зрозуміти, яка сфера життя потребує оптимізації, і підібрати оптимальний варіант її проектування.

Плани і можливості: своя компанія

Методи планування на підприємстві – виключно важливий управлінський аспект. Необхідно вміти вибирати підходящі, правильно застосовувати їх на практиці. Основна ідея формування системи планування в компанії – організувати робочий процес так, щоб повністю задовольнити споживчий попит і забезпечити фірмі максимальну стабільну фінансову прибуток.

Створення планів роботи компанії – завдання складне. Застосування засобів і методів планування передбачає чотири послідовні стадії. Спершу формуються прогнози, завдання, цілі. При цьому аналізуються мінімум найближчі п’ять років, іноді – десятиліття. Необхідно продумати, які шляхи, варіанти розвитку є в підприємства, які можливості і перспективи з ними пов’язані.

На строк від двох до п’яти років розраховане перспективне планування. На майбутній рік – поточний. Оперативна робота – застосування методів планування і проектування для вирішення завдань в максимально короткі періоди – зміна, місяць, звітний період.

Загрузка...

Крок за кроком

Якщо має бути робота з удосконалення запровадженої в даний час системи, необхідно проаналізувати особливості специфіки кожного етапу, всі застосовані в роботі методи стратегічного планування. Фахівці оцінюють нюанси господарської активності компанії, економічні параметри фірми. Якщо провести роботу досить детально і вдумливо, можна знайти допускаються в даний час помилки, а значить, змінити вектор розвитку, тим самим поліпшивши результати.

Методи: що використовують на підприємстві?

Найпростіший метод планування, застосовний на всіх чотирьох згаданих вище етапах – це балансовий. Кілька більш складний підхід – нормативний. Він передбачає застосування нормативів (зовнішніх, розроблених всередині). Нормативний метод є найбільш актуальним для опрацювання прибуткової складової компанії. Використовується найчастіше в комплексі з прямим розрахунком, поєднаним розрахунком, аналітичним.

Виходячи з інформації про минуле прогрес підприємства, можна застосувати екстраполяцію як метод планування. Такий підхід передбачає оцінку майбутнього компанії, враховуючи притаманні їй тенденції в минулому.

Ще один популярний варіант – оцінка експерта. Для роботи необхідно задіяти кваліфіковану експертну групу. Цей метод планування актуальне, коли немає можливості точно оцінити зовнішні значущі чинники.

Варіанти і підходи

Широке поширення отримав метод планування робіт, спрямований на вирішення проблем, пов’язаних з розвитком компанії. Це програмний цільової шлях. В рамках роботи необхідно спершу визначити, що саме заважає фірмі розвиватися, які основні проблеми компанія зустрічає на своєму шляху, а потім опрацювати план щодо усунення складнощів.

Моделювання із застосуванням підходів економіки, математики – це метод прогнозування, планування, в рамках якого експерти займаються роботою над процесами, за допомогою яких можна було б отримати максимально докладну інформацію про стан фірми в осяжному майбутньому. Такий метод дозволяє проаналізувати як короткочасні перспективи, так і тривалі.

Економічні, технічні розрахунки – метод планування процесів, в рамках якого необхідно сформулювати планові показники. Для докази їх коректності необхідно застосовувати алгоритми, добре описує діяльність фірми в стабільні періоди.

Індикативний підхід, в рамках якого застосовують індикатори, тобто такі нормативи, які пов’язані зі стійким прогресом компанії при мінімальних ризиках.

Загрузка...

Про нюанси планування

Вибір методу планування фінансів, прогресу, продажів і інших аспектів діяльності підприємства (в більшості випадків) залишається за керівником. Відповідальність за таку роботу зазвичай несуть керівні кадри різних рівнів – від невеликого відділу або групи до глави компанії в цілому. Успіх досяжний, якщо вдається сформулювати єдину загальну програму, вибрати основну мету, результат, до якого потрібно прагнути. Під час планування важливо розподілити роботу між учасниками, скоординувати спільні зусилля, об’єднати частини плану в систему. Щоб роботи були успішними, зусилля всіх учасників повинні відповідати один одному, а вироблене рішення в підсумку виявитися єдиним – саме воно і буде визначати стратегію дії підприємства і всіх працівників, задіяних на ньому.

Вперше методи планування цілей, роботи, прибутку та інших аспектів були проаналізовані Файолем. Він виділив п’ять основних принципів формування планів, чинних на підприємстві.

Принципи: а якщо детальніше?

Ключовий принцип методів аналізу, планування – необхідність. Це означає, що плани необхідно розробляти скрізь, в обов’язковому порядку, незалежно від того, якого роду діяльність передбачається. Особливо важливо дотримуватися цього принципу, коли підприємство змушене виживати в умовах вільної ринкової економіки. Дотримуючись принципу необхідності, можна сформувати робочий процес, відповідний вимогам часу та епохи, а також навчитися використовувати усі ресурси раціонально, враховуючи їх обмеженість – а це актуально для будь-якої сучасної компанії, навіть найбільш успішною і багатою.

Ще один важливий принцип для методів планування прибутку, роботи, управління робочими процесами – єдність планів. Це означає, що необхідно в першу чергу створити зведений план, в якому будуть відображені економічні, соціальні вектори, важливі для підприємства. Всі розділи плану на найближчий рік (і інший термін) мають перебувати у взаємодії один з одним, тим самим формуючи єдиний документ. Такий підхід забезпечує спільність цілей, взаємну роботу підрозділів компанії, узгодженість дій по вертикалі, горизонталі. Сумарно це означає, що планування, управління будуть максимально ефективними і результативними.

Точно і детально

Методи планування фінансів, робіт, прогресу повинні застосовуватися безперервно. Планування, організація роботи, вирішення управлінських завдань в рамках компанії – це взаємопов’язані та неперервні процеси, які залежать безпосередньо від діяльності. Необхідно планувати постійно, удосконалюючи і переробляючи програми, враховуючи вимоги та реалії ринку.

Ще один важливий аспект – гнучкість. Вона забезпечується безперервністю формування планів. Суть цього принципу всіх основних методів планування можливості змінювати показники, координувати різні аспекти діяльності фірми, враховуючи новітні тенденції.

Нарешті, останній принцип – це точність. Він залежить від зовнішніх, внутрішніх факторів. Ринкова економіка – умови діяльності, в яких вкрай складно домогтися точності планів. Зазвичай компанія формує плани настільки точно, наскільки вона сама зацікавлена їх реалізувати. При цьому в розрахунок беруться поточний стан фінансів, ринкове становище та інші аспекти.

Принципи і методи

Основні методи планування відрізняються один від одного по нормативній базі і методів обробки даних, по цілям, способам добування відомостей, варіантів узгодження цілей між усіма зацікавленими персонами. Основні групи методів пов’язані з наступними підходами і особливостями:

  • експеримент;
  • баланс;
  • нормативи;
  • аналітика;
  • розрахунки;
  • програми;
  • цілі;
  • звіти;
  • статистика;
  • моделі.

А якщо детальніше?

Методи фінансового планування, пов’язані з аналітикою та розрахунками, що базуються на розчленуванні всіх робіт на етапи, групування ресурсів, якими володіє підприємство, з урахуванням взаємних зв’язків між галузями і галузями. Аналіз умов дозволяє спланувати, як зробити взаємодію між елементами плану максимально ефективним. Виходячи з отриманої з аналізу інформації, можна скласти результативний проект робіт.

Метод фінансового планування, що ґрунтується на експерименті, передбачає проектування нормативів, складання моделей плану, виходячи з дослідів, розрахунків, вимірювань, вже зроблених раніше. При цьому враховується досвід всього менеджерського складу підприємства, фахівців з планування та інших категорій працівників, задіяних у розробці плану фірми.

Статистичний звітний метод планування передбачає формування планів, виходячи з звітності, накопиченої статистичної інформації та іншого роду відомостей, що відбивають, який стан справ у реальності, як розвиваються різні аспекти діяльності компанії.

Цікаво знати

Метод планування – це такий спосіб, прийом, за допомогою якого можна розрахувати, спрогнозувати, спланувати, запрограмувати діяльність підприємства. Як кажуть фахівці, в середньому в даний час вже розроблено понад півтори сотні способів планування діяльності, хоча реально застосовні і широко поширені лише півтора десятка, за оцінками деяких – два десятка. Інформатика, ЕОМ дозволили істотно розширити можливості прогнозування, удосконалити існуючі методи.

Оцінюючи формалізацію, можна зарахувати будь-який метод до формалізованих або групі інтуїтивних.

Інтуїтивні, засновані на логічному мисленні і інтуїції. Вдаються до них, якщо об’єкт дуже складний, багато факторів врахувати неможливо. Актуальні інтуїтивні методи і у випадку, коли об’єкт дуже простий, а значить, трудомісткі розрахунки просто не виправдовують себе. Інтуїтивні підходи розумно застосовувати в комплексі з формалізованими. Особливо широко вживемо підхід експертних оцінок. Таким чином можна оцінити, як буде розвиватися виробництво, якими темпами буде вдосконалюватися прогрес науки і техніки, як застосовувати ресурси ефективніше.

З формалізованих особливої уваги заслуговують підходи екстраполяції і моделювання. Вони засновані на теоріях математики.

А якщо детальніше?

Екстраполяція – це комплекс методів, серед яких особливою популярністю користується варіант підбору функцій. В математиці це називається методом найменших квадратів (МНК). Такий підхід не тільки затребуваний, але і активно розвивається, в даний час існує чимало його модифікацій.

Моделювання – таке сімейство методів планування, в рамках якого складання планів, прогнозів передбачає застосування математичних, економічних моделей, суть яких – формалізований опис деякого об’єкта. Його представляють у вигляді відносин.

Моделі бувають матричними і трендовими, імітаційними – варіантів безліч. Щоб правильно розробити і застосувати модель, необхідно використовувати методи математики, економіки.

Планування в повсякденності

Методи планування актуальні не тільки для підприємств і великих підприємців, відділів з управління компаніями. Вміти використовувати їх у житті потрібно звичайній людині, зацікавленому в досягненні успіху. Звичайно, тут вдається обійтися більш простими методиками та підходами. Найдоступніший для людини варіант зобов’язує мати у своєму розпорядженні лише папір, друкарські приналежності й власну голову.

Найпростіше планування в повсякденності – формування списку справ, які необхідно зробити. Зручно працювати над ним увечері. Порядок перерахування завдань – той, в якому необхідно буде працювати над ними на наступний день. Не варто дивуватися, якщо певний пункт буде зустрічатися в плані кожен день багато днів або навіть місяців поспіль – якщо так є, над ним потрібно працювати.

Сформувавши для себе план, потрібно взяти за правило слідування йому з самого початку наступного дня. Спершу потрібно виконати перший пункт списку, потім другий – і так крок за кроком, поки не будуть закриті всі етапи. Не можна братися за нову справу, не закінчивши попереднє. Виняток – ситуація, коли зовнішні обставини, непідконтрольні людині, не дозволяють продовжити роботу за планом.

Ускладнюючи процес

Щоб планування було ефективніше, детальніше і детальніше, варто завести щоденник. В такому журналі людина фіксує все цікаве, корисне, з чим зустрічається, а також думки, що приходять в голову, особливо ті, що можуть бути корисними в майбутньому. Не варто недооцінювати свої можливості: будь-яка людина може передвіщати виключно мудру думку. Щоб у момент, коли сталося осяяння, не упустити його, слід мати при собі ручку і блокнот для запису. Не можна дозволяти корисним і хорошим думкам забуватися, йти. Ведення щоденника, як кажуть психологи і фахівці з допомоги в плануванні повсякденності – це підхід, який нерідко змінює життя людини. Розумно мати блокнот при собі у повсякденності, в ділових і розважальних поїздок, навіть увечері на прогулянці – словом, постійно.

Подібний метод планування, що застосовується у повсякденності – використання щоденника. Записуючи в нього всі обіцянки, зустрічі, плани, події, які повинні відбутися, можна взяти своє життя під контроль і впорядкувати повсякденність. Щоденник – це метод фіксації всіх основних пунктів кожного дня. Сучасні щоденники досить багатофункціональні, тут є вільний простір для фіксації різних думок і додаткової інформації, актуальної для конкретного дня. Щоденник – таке собі сховище даних, що знаходиться при людині.

Як спланувати день?

Фахівці рекомендують завести календар планування. Він дозволяє сформулювати цілі і завдання на довготривалий термін. Щоправда, спершу потрібно освоїти мистецтво створення ефективних денних планів. Зрозумівши, як це працює, які плани для себе можна робити максимально результативно, можна поширити ці принципи на тиждень і більш тривалі часові проміжки. При цьому важливо повністю виконати спершу справи, вписані в план, тільки після цього приступати до наступних.

Якщо вдалося привчити себе до добового планування, наступний крок – тижневе. Як тільки і він освоєний, можна починати програмувати на місяць вперед. Потрібно вміти правильно запитувати себе, розраховуючи своє найближче майбутнє, а також чітко слідувати основному правилу – кожна нова справа починається тільки після завершення роботи над попереднім.

Поступово людина звикає до побудови планів і їх погодженням, а значить, короткострокові програми будуть скоординовані з тривалими – на півріччя, рік і навіть більше.

Зусилля не марні!

Спочатку планування займає багато часу, вимагає докладання значних зусиль. Деякі навіть зазначають, що під час складання планів починає боліти голова! Дійсно, тут потрібна звичка. Поступово людина освоює складання програми, планування забирає менше часу, зусиль доводиться витрачати теж менше. Людина починає помічати користь від постійного формування програми свого майбутнього, від слідування їй у деталях. Дії стають ефективними, підвищується свідомість, поведінку переслідує конкретні цілі без зайвих затрат зусиль, часу. Дисциплінованість, ясність – це особливості людини, чітко наступного планами, складеними для своєї ж користі.

Процес планування передбачає роздумування над діями, цілями, над тим, наскільки вони відповідають один одному. Чим більше часу людина проводить в продуктивних роздумах, тим швидше він зможе досягти поставлених перед собою цілей.

Складання планів з завидною регулярністю – це спосіб більше часу виділяти під ту активність, яка для конкретного індивідуума найбільш цінна. Отже, робота стане ефективніше. Календар планування дозволяє сформулювати цілісне бачення свого сьогодення і майбутнього. Можна розрахувати не тільки дні і місяці, а й роки і навіть десятиліття.

Тайм-менеджмент як запорука успіху

Упорядкування власної повсякденності, формування докладних списків і планів, облік справ, які необхідно зробити сьогодні, завтра, через місяць і рік – запорука успішності життя і активного росту і розвитку в різних планах особистості. Для цього потрібно вміти аналізувати складається список, викреслити непотрібне і малоефективне, особливу увагу приділяти складного, розбиваючи такі завдання на послідовні кроки. Детальна проробка та наявність чіткої системи пріоритетів – запорука успіху. Всі вони повинні бути сформульовані ще до початку роботи по реалізації запланованого.

Щоб тайм-менеджмент був максимально результативним, потрібно вміти визначати, які найважливіші справи, і займатися ними і тільки ними. Завдання людини, що прагне до вдосконалення – над усім задуманим працювати швидко, ефективно, якісно. Якщо вдасться створити стійку звичку до планування і визначення пріоритетів, можна підвищити продуктивність всіх робочих процесів, своїй повсякденності в цілому, а значить, кар’єра й особисте життя підуть в гору«.

Загрузка...