Поняття та види корупційних злочинів. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини

Корупція — термін, що буде «хворим» для будь-якого цивілізованого громадянського суспільства. Ми ж будемо розбирати подібні правопорушення не з моральної, етичної, а більше з «технічної» точки зору. Розглянемо види корупційних злочинів, їх характеристику, відмінні риси. Визначимо, які положення Кримінального кодексу вводять за них відповідальність.

Трактування поняття

Злочини корупційної спрямованості — суспільно небезпечне діяння, що передбачено російським КК. Воно безпосередньо посягає на інтереси служби та її авторитет, висловлюючись у протиправному отриманні публічним, державним або муніципальним службовцем або працівником комерційної (в тому числі міжнародної) організації будь-яких переваг.

До останніх можуть належати грошова сума, матеріальна власність, послуги, роботи, пільги, привілеї тощо.

Законодавче визначення поняття

Поняття «корупція» у сфері російського законодавства ґрунтується на визначенні терміна світовими правовими актами:

 • Конвенція ООН проти корупції (документ був прийнятий у 2003 році).
 • Конвенція РЄ (абревіатура Ради Європи) про кримінальну відповідальність за корупційну діяльність (документ прийнятий у 1999-му).

Ці акти містять у собі визначення як корупції, так і хабарі, зловживання службовими повноваженнями, службового підкупу та ін.

Якщо ґрунтуватися на міжнародні документи, то корупцію можна трактувати так: зловживання цією владою для отримання прибутку, вигоди в особистих цілях, так і в інтересах інших осіб. Сюди відносяться і численні форми присвоєння публічної власності для особистого незаконного використання зловмисником.

Міжнародне право відносить до корупційних злочинів і таке явище, як непотизм. Російськими синонімами йому буде земляцтво, кумівство та ін.

Фактори, що сприяють корупції

Мета корупційних правопорушень — отримання незаконним шляхом будь-якої вигоди для себе чи для третьої особи. Досягти цього зловмисникові допомагає сукупність наступних факторів:

 • Наявність якогось ресурсу, доступ до якого відкритий для злочинця (або він може отримати доступ, злочинно скориставшись своїм посадовим статусом).
 • Виникнення мотиву злочину, інтерес до злочинної діяльності, інша рушійна сила, що спонукала зловмисника або злочинне співтовариство на правопорушення.

Ознаки діяння

Злочини корупційної спрямованості виділяються рядом ознак, характерних саме для даного зловмисно:

 • Правопорушник наносить безпосередній шкоду авторитету служби, організації, установи, підприємства, чиїм є співробітником. Це може бути публічна структура — органи федеральної виконавчої влади, муніципальне управління, державна служба, і непублічна — комерційні та інші форми. Опосередкований шкоди авторитету в даному випадку можуть заподіяти і будь-які інші правопорушення.
 • Протиправний, незаконний характер присвоєння публічним службовцям (державним, муніципальним та ін.), працівником комерційної системи будь-яких переваг — грошей, послуг, пільг, матеріальної власності.
 • Використання свого службового авторитету, положення не в інтересах, що прописані в трудовому (або іншому йому рівному) договорі.
 • Особа, яка вчинила один із видів корупційних злочинів, має ознаки громадянина, описаного ст. 201 і 285 російського КК.

А тепер — статистика.

Найпоширеніші види правопорушень

Судова практика з корупційних злочинів показує, наскільки популярні деякі їх різновиди. Найпоширенішими тут будуть наступні:

 • Хабарництво.
 • Шахрайство.
 • Службове підроблення.
 • Перевищення власних посадових повноважень.
 • Зловживання своїм службовим статусом.

Класифікація за ФЗ «Про антикорупційної політики»

Озвучений федеральний закон пропонує розділити всю масу подібних правопорушень на три великі групи. Звідси види корупційних злочинів такі:

 • Діяння, що здійснювалися з метою підкупу, — 10 найменувань.
 • Інші злочини, що відносяться до корупційних, — 22 найменування.
 • Правопорушення, що вважаються безпосередньо пов’язаними із корупційними, — 4 найменування.

Нижче ми докладно розглянемо кожну з зазначених нами груп.

Правопорушення подкупной форми

Що відноситься до даного виду корупційних злочинів, ми помістили в таблицю. Поряд з правопорушенням — стаття кримінального законодавства, що вводить за нього міру відповідальності.

Суть злочину Стаття КК, що регулює правопорушення

Примус, підкуп до дачі будь-яких показань або ухилення від надання такої інформації, її переводу).

Для випадків вчинення такої дії саме дорогою підкупу

309
Провокація комерційного підкупу (іншими словами, хабарі) 304
Посередництво в процесі, системі хабарництва, обумовлене службовим становищем зловмисника 291, частина 1
Власне, дача хабара 291
Одержання особою комерційного підкупу (хабарі) 290
Організація злочинної системи, банди, спільноти чи іншого об’єднання осіб, участь у діяльності такої структури, мета якої — масштабне хабарництво, тяжкий або особливо тяжкий корупційний злочин

210, частина 3

290, частини 2, 3, 4

291, частина 2

309, частина 4

Комерційний підкуп службової особи — публічного або непублічного 204
Підкуп як учасників, так і організаторського складу видовищних комерційних конкурсів, змагань у сфері професійного спорту 184
До категорії корупційних відносять наступні види злочинів: антизаконне надання та отримання інформації, що містить у собі банківську, комерційну таємницю, що було винагороджено» хабарем 183
Перешкоджання шляхом підкупу здійсненню громадянином його виборчих прав під час роботи виборчої комісії 141

Продовжуємо далі розбирати поняття та види корупційних злочинів. Переходимо до найбільш поширеної групи.

Інші правопорушення

Все про поняття та види корупційних злочинів цієї категорії також для зручності поміщено в таблицю.

Зміст правопорушення Що відноситься до нього стаття Кримінального кодексу
Факт недбалості 293
Факт службового підроблення 292
Незаконна зайнятість діяльністю, що відноситься до підприємницької 298
Присвоєння правопорушником посадових повноважень з наявністю при цьому корисливої або іншої власної зацікавленості 288
Факти перевищення своїх посадових повноважень 286
Нецільове витрачання фінансів, інших матеріальних засобів, що знаходяться під позабюджетних державних фондах 285, частина 2
Нецільова розтрата коштів, які наповнюють державний бюджет 285, частина 1
Зловживання повноваженнями, згідно з наявними посади 285
Факти вимагання або розкрадання наркотичних або психотропних препаратів, пов’язані з використанням зловмисником свого посадового становища 222, частина 2, пункт «у»
Вимагання або розкрадання боєприпасів, зброї, вибухової техніки, вибухових речовин, що було скоєно злочинцем, спираючись на власне службове становище 226, частина 3, пункт «у»
Розкрадання або вимагання спектру ядерних матеріалів, що робилося з використанням власного посадового статусу 221, частина 2, пункт «у»
Організація злочинної системи, банди, спільноти чи іншого об’єднання осіб, чому сприяло службове становище злочинця 210, частина 3
Факти перевищення власних повноважень співробітниками детективних служб, охоронних підприємств, підставою для чого служила корислива або особиста зацікавленість правопорушника 203
Зловживання службовими правами зі сторони приватних аудиторів і нотаріусів, мета чого — отримання вигоди як для себе, так і для кола зацікавлених осіб 202
Зловживання повноваженнями працівниками, службовцями та ін. 201
Реєстрація угод із землею, визнаних незаконними 107
Привласнення або розтрата корпоративного, спільного майна з використанням службового статусу 160, частина 3
Шахрайство з використанням посадового становища в галузі страхування 159.5, частина 3
Шахрайство за службовим статусом у сфері отримання різних грошових виплат 159.2, частина 3
Шахрайство по посадовій становищу в сфері кредитування юридичних і фізичних осіб 159.1, частина 3
Будь-яке інше шахрайство, вчинене зловмисником з використанням власного посадового становища 159, частина 3
Невиплата посібників, студентських стипендій, субсидій, пенсій, оплати праці 145.1

Види відповідальності за корупційні злочини, що були перераховані вище, містяться в статтях Кримінального кодексу, прописаних навпроти кожного пункту. Ми ж переходимо до останньої категорії за класифікацією ФЗ «Про антикорупційної діяльності».

Правопорушення, пов’язані з корупційними

Корупційні злочини військовослужбовців, чиновників та інших публічних і непублічних працівників даної групи також поміщені в таблицю.

Зміст правопорушення. Стаття КК, яка забороняє подібне діяння
Легалізація (іншими словами, відмивання) грошових ресурсів або іншого майна, що було придбане незаконно. Законодавство відносить сюди власність, яка дісталася своєму власникові в результаті вчинення ним корупційного злочину. 174, частина 3, пункт «б»
Відмивання грошової маси або іншого матеріального майна, що було придбане власником злочинно. 174.3, частина 3, пункт «б»
Як збут, так і придбання незаконно нажитого майна. Також це купівля і продаж власності, що свідомо була здобута правопорушником при вчиненні корупційного злочину. 175, частина 3

Приховування злочинів корупційної спрямованості (якщо випадок приховування заздалегідь не обіцяний при факті співпраці з правоохоронними органами).

Організація якої-небудь злочинної системи, що створюється для вчинення тяжких і особливо тяжких корупційних злочинів.

Злодіяння, що передбачаються ст. 290 (4-я частина).

210, 316

А ми переходимо до ще однієї класифікації структури корупційної злочинності.

Класифікація всієї діяльності

За правопорушення, так чи інакше відносяться до корупційних, не завжди слід саме кримінальна відповідальність. На це твердження базується ще одна класифікація, яку ми хочемо вам представити. Вона включає в себе не тільки злочини, але і всю корупційну діяльність взагалі.

Градація також буде представлена трьома категоріями:

 • Адміністративні проступки.
 • Цивільно-правові делікти.
 • Кримінальні злочини.

Розглянемо класифікацію попунктно.

Адміністративний тип

Всередині себе категорія буде мати кілька складових:

 • Власне адміністративне правове порушення, відповідальність за яке передбачається Кпап. Наприклад, факт дрібного розкрадання держмайна, здійсненого державним службовцям з використанням службового становища.
 • Дисциплінарний вчинок (вже різновид адміністративного). Це порушення публічним або непублічним хто слухає, працівником трудового законодавства або пов’язаних з ним локальних нормативних актів установи, компанії.

Цивільно-правовий тип

Зміст даної групи наступне:

 • Прийняття в дар державними, муніципальними службовцями, медиками, педагогами, комерційними працівниками подарунків, грошових сум від клієнтів, пацієнтів, студентів та ін. Наприклад, дорога побутова техніка вчителя, сертифікат на закордонний відпочинок, лікаря та ін.
 • Як прийняття в дар, так і дарування муніципальним і державним, публічним і непублічним службовцям презентів, пов’язаних з їх службовим становищем, виконанням певних посадових обов’язків. Відповідальність настає за факт прийняття дарунка, вартість якого в 5 разів перевищує МРОТ (ст. 575 російського ЦК).

Кримінальний тип

А що таке кримінальна відповідальність за корупційні злочини? Це заходи, які вводить КК РФ за скоєння суспільно небезпечних дій, що безпосередньо посягають на авторитет публічного або непублічного установи, що виражаються як в незаконному привласненні переваг, так і в незаконному їх надання третім особам. Розслідування корупційних злочинів проводиться на самому серйозному рівні.

Тут три категорії:

 • Власне корупційний злочин. Посягає на авторитет муніципального, федерального установи, яка стає головною метою такого посягання.
 • Корупційний злочин у більш широкому понятті. Що посягає на ту ж соціальну цінність (авторитет), але вже більш опосередковано.
 • Злочини корупційної спрямованості, які теж будуть зазіхати на авторитет організації, але не головний, а як додатковий, факультативний об’єкт.

Найсерйозніша відповідальність за корупційне правопорушення — кримінальна. Для кожного з видів злочинів — своя міра покарання по КК. Деякі менш серйозні діяння розглядаються по цивільним, адміністративним законодавством.