Попередження злочинності — це… Поняття і значення попередження злочинності

Злочинність — це соціальне явище, що небажано для будь-якого суспільства, оскільки вносить у нього якусь небезпеку. Незважаючи на це, в кожній соціальній структурі є дане поняття, і місцеві органи влади у всіх регіонах Росії ведуть активну боротьбу з ним.

Отже, розглянемо, чим є попередження злочинів і злочинності, а також те, які заходи та методики застосовуються органами влади для реалізації профілактичної діяльності в масах.

Загальне поняття

Перш ніж більш детально розбиратися в особливостях представленого поняття, слід визначити його суть. Попередження злочинності — це діяльність, яка ведеться силовими органами влади держави. Вона являє собою реалізацію цілого комплексу заходів, розробленого фахівцями для того, щоб діяти на противагу процесу детермінації злочинності, який може виникати в конкретному регіоні Росії або у всій країні в цілому. Основне завдання такої діяльності полягає у ресоціалізації осіб, які є потенційними злочинцями, а також запобігання вчинення можливих злочинів.

Зараз деякі автори робіт, які є дипломованими фахівцями в галузі юриспруденції, пропонують виключити саме це тлумачення загального поняття попередження злочинності, мотивуючи свою думку тим, що неможливо уникнути того, що вже давно існує. Однак дані точки зору сьогодення залишаються без уваги, і викладене поняття продовжує існувати.

Слід зазначити, що багато фахівці також стверджують, що попередження злочинності — це її профілактика або припинення. Однак, якщо розібратися в суті наведених понять, то можна зазначити, що їх значення не сходиться з тим, яке наведене для попередження злочинності. Так, якщо взяти до уваги поняття профілактики, то, дійсно, цей процес схожий з попередженням, проте скоріше є однією з комплексних заходів даного виду діяльності силових органів держави, так як передбачає проведення операцій, спрямованих на виявлення, визначення та подальшу ліквідацію причин, що викликають злочинність в конкретному регіоні. Якщо говорити про запобігання злочинів, то це поняття застосовне лише тоді, коли небезпечний процес знаходиться на стартовому етапі (наприклад, у підготовці), тобто в такому моменті, коли діяльність ще не потрапляє під передбачуваний склад злочину і, як наслідок, не може бути карною.

Значення

Попередження та профілактика злочинності — це такі процеси, які мають особливе значення для правової системи та населення, яке проживає в межах певних регіонів. Слід зазначити, що більшість кримінологів вважають комплекси дій, спрямовані на попередження злочинної діяльності, більш ефективними, якщо порівнювати їх з тими, які можуть застосовуватись паралельно.

Оцінюючи значення попередження та профілактики злочинності, слід розуміти і те, що дане соціальне явище завдає непоправної шкоди населенню, яке проживає в конкретному регіоні, а його наслідком можуть бути не тільки матеріальні втрати, але ще і відібрані у людей життя, а також просто покалічені людські долі. Крім того, дане явище викликає необхідність здійснення матеріальних витрат, спрямованих на підтримку органів внутрішніх справ, які займаються безпосередньою боротьбою зі злочинністю.

Значення попередження злочинності — це не лише запобігання настання описаних вище видів шкоди, але ще й протікання процесу ресоціалізації осіб, які можуть бути потенційними порушниками закону. Нерідко виникають такі ситуації, коли злочинець повертається до нормального життя і стає законослухняним людиною — все це наслідок використання на практиці розглядуваного комплексу заходів.

Загрузка...

Вплив заходів

Як провадиться діяльність, спрямована на попередження злочинності? З поняття, наведеного вище, стає очевидним те, що всі дії, які здійснюються спеціалізованими органами, мають певну спрямованість. Як правило, вона виражена в конкретному впливі на особливі, так звані гарячі точки, в яких відбувається процес зіткнення злочинності і суспільства. Крім цього, процес попередження злочинної діяльності активним чином спрямовується на явище самовідтворення і самодетермінації злочинної діяльності у конкретному регіоні або державі в цілому. Слід зазначити, що для такого характеру впливу застосовуються спеціально розроблені комплекси дій, які орієнтовані на найбільш небезпечні явища злочинного світу, зокрема, на організовані протизаконні діяння.

Крім усього перерахованого вище, основи попередження злочинності закладено також і вплив на основні причини і певні умови, що сприяють розвитку даного явища. Яскравими прикладами таких комплексних заходів є боротьба з безробіттям, а також з нелегальною міграцією.

Суб’єкти

У загальнодержавній системі є декілька органів, для яких попередження злочинності є основним напрямком діяльності. До їх числа відноситься не тільки поліція, але також і якісь інші силові відомства: прокуратура, митні органи, служби безпеки, а також суди і деякі інші. Значний внесок у розвиток попередження злочинності вносить також Рада Безпеки РФ. До певного моменту (1997 р.) така діяльність була також покладено на Міжвідомчу комісію, яка займалася профілактикою правопорушень.

Чимале значення для якісного процесу попередження злочинів і злочинності в певній сфері життя держави має наявність спеціалізованих органів, у яких працюють фахівці, тонко розбираються в конкретних питаннях. Окрему увагу потрібно приділити тим структурам, які займаються запобіганням та попередження економічних злочинів. До їх числа відносяться антимонопольні служби і податкова поліція. Що стосується області злочинів у сфері екології, то розробкою і впровадженням заходів по боротьбі з злочинами в цій сфері займаються органи санітарно-епідеміологічного та природоохоронного нагляду.

Всі вищеперелічені суб’єкти є державними органами, тобто їх фінансування проводиться за рахунок бюджетних коштів, а також вони є членами визначеної законодавством структури. Поряд з ними функціонують і недержавні органи, фінансування яких проводиться з приватних або спеціалізованих бюджетів. У їх числі виступають приватні організації, що здійснюють охорону, а також окремі особи або їх групи, що надають допомогу правоохоронним органам: дружинники, позаштатні співробітники поліції, громадські помічники, громадські пункти, які займаються охороною порядку і т. п.

Діяльність ООН

Безумовно, проблема попередження злочинності має значення для всіх держав. Саме тому вирішення питань, пов’язаних з її усуненням, виноситься на розгляд на міжнародний рівень. Вивченням даної проблеми і прийняттям заходів щодо її остаточного усунення займається ООН. Під егідою цієї організації кожні п’ять років проводиться конгрес, на якому розглядаються всі питання, пов’язані з даною проблемою, а також передбачаються різні шляхи її вирішення.

Конгрес ООН з попередження злочинності — це захід, який проводиться з 1955 року. Воно є наступником міжнародних тюремних конгресів, які також здійснювалися на міждержавному рівні, починаючи з 1955 року. В даний час діяльність ООН у попередженні злочинності має чимале значення для всього світу. Положеннями, розробленими на засіданнях організації, користуються практично у всіх країнах, так як винесені способи її рішення є досить ефективними.

Загрузка...

Загальне попередження

Насправді існує чималий перелік варіантів попередження злочинності. Це необхідно для того, щоб забезпечити належний розгляд питань, що виникли, пов’язаних з конкретною областю порушень законодавства. Розглянемо найбільш важливі з них.

Однак, перш ніж займатися вивченням галузевих заходів попередження злочинності, слід розібратися в тому, які з них застосовуються на загальній основі. Слід зазначити, що найбільше значення в загальному попередження такого негативного явища в суспільстві чинять дії, спрямовані на усунення основних людських проблем: безробіття, наркоманії, бродяжництва, міжнаціональних конфліктів і т. п. Саме тому особливо важливими є програми, які держава проводить щодо підвищення рівня життя в окремих регіонах і в державі в цілому.

Практика показує, що багато антисоціальні явища не можуть бути знищені повністю, однак державні програми спрямовані на те, щоб максимальним чином звести їх до мінімуму. Окрема увага при цьому звертається на те, наскільки нормально функціонують державні служби зайнятості, адже саме їх основним завданням є усунення такої проблеми, як безробіття, яке породжує злидні. Як наслідок, бідна людина — це потенційний злочинець, який шукає кошти для виживання і більше хорошого життя, причому часто незаконним шляхом. Крім цього, також особливе значення має антиалкогольна кампанія, яка проводиться в країні.

Якщо говорити в загальному, то загальна профілактика злочинності спрямована на те, щоб гарантувати нормальний рівень життя в країні, завдяки чому у людей буде виникати все менше і менше необхідності шукати нелегальний дохід, а також ставати суб’єктами злочинів.

Розробкою заходів даного характеру на державному рівні займаються абсолютно всі структури, у числі яких найбільший внесок вносять кримінологи, психологи, соціологи, політологи, а також керівники і політики.

Індивідуальне попередження

Система запобігання злочинності передбачає ще один досить дієвий вид заходів, які спрямовані на індивідуальне вплив. Слід зазначити, що даний вид попередження спрямований на роботу з конкретною людиною, яка в силу наявності у нього певних якостей і рис є потенційним злочинцем. Потрібно розуміти, що робота може вестися не тільки з конкретним соціальним об’єктом, але також і з його близьким оточенням, в число якої входять знайомі, родичі, друзі, колеги і т. п.

Про те, що з певною особою слід проводити попереджувальну роботу, можуть свідчити певні криміногенні фактори. До їх числа відносяться такі умови життя, які можна прирівняти до несприятливих, здатність особи до скоєння злочинів або аморальних вчинків (можливо, таке явище за людиною спостерігалося раніше), а також здійснення процесу формування особистості людини в оточенні несприятливих факторів. У тому випадку, якщо в особи спостерігаються певні психічні аномалії або відхилення сексуального характеру, а також інші порушення, які мають криміногенний характер, це також може бути приводом для проведення з особою профілактичних заходів, спрямованих на попередження злочинності.

Слід зазначити, що всі дії, які проводяться фахівцями щодо потенційного злочинця, не повинні виходити за рамки допустимого. Це пов’язано з тим, що особа не є суб’єктом злочинів, але вважається схильним до цього. До таких людей не можна застосовувати правоограничительные заходи, проте це не стосується тих осіб, які відносяться до категорії умовно засуджених або до тих, хто вже скоїв правопорушення адміністративного характеру.

Одним з основних методів роботи з потенційними злочинцями є переконання. Його реалізація полягає в тому, щоб переконати ймовірного злочинця не вчиняти протиправні дії, а також попередити його про можливі правові наслідки здійсненого злочину. Така міра носить, швидше, виховний характер або у деяких випадках попереджувальний. У якості профілактичних заходів особа може бути притягнута до діяльності, яка може надати на нього позитивний вплив (участь у гуртках або секціях, трудових або громадських організаціях тощо).

Нерідко щодо таких груп осіб застосовується метод надання допомоги. Він є більш складним у виконанні, але вважається досить дієвим. Сутність його полягає в здійсненні певних дій, які допоможуть покращити соціальне становище потенційно небезпечного суб’єкта. Яскравими прикладами такої допомоги можуть послужити факти працевлаштування, а також напрямку на навчання.

Жіноча злочинність

Слід зазначити те, що попередження жіночої злочинності також має чимале значення для соціуму. В рамках здійснення запобіжних заходів держава веде активну роботу щодо залучення жінок до громадської роботи, надає різні види допомоги для даної групи населення.

Багато фахівців упевнені в тому, що особливе значення в правовому й етичному вихованні жінок має церква. Це пов’язано з тим, що представниці слабкої половини людства більше схильні до духовності, а також чутливі до релігійних обрядів.

Особливе вплив на дану групу населення мають також інспекції у справах неповнолітніх, проводячи роботу щодо дівчат-підлітків, які в ранньому віці можуть стати на неправильний і злочинний шлях.

Слід також зазначити, що у попередженні злочинності серед жінок особливе значення має профілактична робота фахівців в області медицини. Дані особи проводять ефективні заходи, спрямовані на сексуальне виховання дівчат у ранньому віці, що також сприятливо позначається на зниженні рівня злочинності серед молоді та населення в цілому.

Слід зазначити, що характеристика попередження злочинності серед жінок відрізняється тим, що представниці слабкої половини людства схильні до вчинення протиправних діянь з особливих причин, які в деяких випадках притаманні чоловікам. Саме це слід враховувати у процесі розробки методик правового виховання дівчат і жінок.

Економічна злочинність

Величезна кількість сил держави в даний час кинуто на попередження економічної злочинності. Це обумовлено тим, що в сучасному світі дана група злочинів починає рости, із-за чого виникає велика кількість ризиків на загальнодержавному рівні. Слід зазначити, що діяльність спеціалізованих органів по запобіганню злочинам у даній області проводиться на різних рівнях: на регіональному та загальнодержавному.

Система попередження злочинності у сфері економіки передбачає здійснення державою таких дій, які посприяють зменшенню розмірів тіньового ринку. Особливе значення в ній також має проведення кримінологічних прогнозів щодо того, яким чином вплине на соціум нова економічна політика держави. В результаті досліджень, на підставі вироблених даних, державні органи повинні розробити спеціальні методики, спрямовані на усунення всіх можливих негативних наслідків цієї політики. В основі кримінологічного попередження злочинності таким способом лежить доскональне вивчення майбутніх нормативних актів, які будуть служити фундаментом нової політики.

Що стосується державних суб’єктів, на яких покладається діяльність, пов’язана з попередженням економічних злочинів, то до їх числа відносяться органи влади, розташовані на різних рівнях, представники структур незалежного позавідомчого фінансового контролю (аудитори), а також правоохоронні органи і громадські організації.

У процесі проведення такої профілактики велике значення має своєчасність вжиття необхідних заходів. Практика показує, що це можливо тільки тоді, коли органам відома інформація, що сприяє виявленню і усуненню не тільки причини, але і умов злочинності у сфері економіки. Велике значення також має своєчасне визначення переліку осіб, які замішані у вчиненні майбутнього злочину, а також те, наскільки результативно буде розкрито злочин.

Злочинність неповнолітніх

Про те, що неповнолітні представники населення знаходяться в найбільш небезпечній групі ризику, йдеться скрізь. Слід зазначити, що загальносоціальне попередження злочинності серед підлітків має величезне значення для всієї країни в цілому.

Фахівці в галузі юриспруденції відзначають те, що проводити виховну роботу слід, насамперед, серед тих представників підліткового населення, які виховуються у несприятливих життєвих умовах — саме представники цієї групи соціуму є найбільш схильними до ризику стати злочинцями, перебуваючи в ранньому віці.

У проведенні заходів профілактичного характеру особливо важливим є можливість швидкого виявлення потенційно небезпечних індивідуумів. Фахівці визначають їх по різних факторів. Як правило, вони звертають увагу на тих підлітків, які схильні до скоєння правопорушень або вже були в них замішані.

У якості профілактичних заходів дитини можуть помістити в спеціалізований табір, спортивну секцію, а також зайняти іншими способами, щоб будь-якими способами впливати на виховання його як особистості. Великий вплив на представників індивідуумів, які перебувають в підлітковому віці, надають органи, які займаються справами неповнолітніх, а також громадські організації.

Попередження рецидиву

Кримінологічне попередження злочинності, здійснюваної у порядку рецидиву, також має чимале значення для суспільства. Слід зазначити, що фахівці в процесі даної діяльності користуються трьома основними методами, за допомогою яких може бути попереджений повтор скоєння аналогічних злочинів.

Перша група заходів безпосередньо пов’язана з належним проведенням оперативної діяльності спеціалізованими органами, а також якісним розслідуванням і призначенням відповідного покарання. Дана діяльність спрямована, насамперед, на роз’єднання груп осіб, які мають схильність до вчинення правопорушень. Всі заходи, які вживаються для покарання злочинців, повинні максимально відповідати тому, наскільки важким є скоєний ними злочин.

Друга група заходів безпосередньо пов’язана з призначенням покарань. У процесі їх здійснення адміністрація місця, де виробляється відбування покарання, повинна суворо стежити за дотриманням законних інтересів і прав ув’язнених, а також вчасно нейтралізувати умови, які небезпечним чином впливають на здоров’я і життя цих людей.

І, нарешті, розглянемо третю групу заходів, які створюють умови попередження злочинності серед осіб, які вже відбули покарання за вчинений ними злочин. Вони полягають в належної адаптації осіб, які вийшли з місць позбавлення волі. Даними діями займаються представники різних адміністративних комісій, шефські колективи, персональні піклувальники, а також фонди підтримай, які фінансуються за рахунок особистих коштів.