Трудовий договір: термін дії

Офіційні відносини між працівником і роботодавцем починаються в момент укладення трудового договору. Його підписання гарантує сторонам захист їх інтересів у процесі трудової діяльності. Термін дії договору залежить від того, до якого виду цей договір належить, і для виконання трудових функцій він полягає.

Типи трудових договорів

Трудовим Кодексом передбачено укладення договору на певний, обумовлений сторонами строк (строковий договір) або безстроково.

Тип договору визначається з урахуванням зайнятості працівника, а також умов, які є причиною підписання трудового договору. Приміром, у штаті організації може бути позиція, і працівник буде заміщати працівника, який тимчасово не може здійснювати свою трудову діяльність. Вид договору може залежати від сезонності, від того, основна посада у працівника або він поєднує її з іншою.

Коли сторони трудових правовідносин укладають строковий трудовий договір, важливо пам’ятати, що згідно з законодавством термін дії трудового договору, укладеного на визначений строк, що не може перевищувати п’яти років. Конкретний термін, на який укладається договір, буде залежати від передбачуваної роботи, однак у будь-якому випадку працівник повинен бути повідомлений про те, на яких умовах і на який термін укладається даний документ.

Терміни

В основному термін дії договору виступає в якості головної умови при укладанні договору між працівником і роботодавцем. З цього випливає, що якщо в договорі прописаний термін укладення договору між працівником і роботодавцем, то такий документ вважається терміновим. При цьому важливо враховувати, що після закінчення терміну його дії угоду між сторонами може бути розірвана.

Звільнення працівника відбувається після того, як закінчиться строк, зазначений у трудовому договорі, і працівнику буде надіслано відповідне повідомлення. Ініціювати розірвання договору може будь-яка із сторін трудових правовідносин. В день, визнаний останнім робочим, з співробітником буде зроблено розрахунок, а на руки йому буде видана трудова книжка.

Після закінчення терміну дії договору, який в ньому зазначений, якщо сторони продовжують трудові відносини, вони тим самим продовжують дія договору вже на безстроковій основі. Дане продовження оформляють шляхом переукладення договору без зазначення дати його закінчення. Оскільки змінити термін, який прописується в документі при його укладенні, відповідно до законодавства, неможливо.

Однак тут є невеликий виняток. Так, на підставі статей 261, і 332 ТК (Трудового кодексу РФ для вагітних працівників або працівників педагогічного складу строк дії договору може бути не лише продовжено, але й переоформлено.

Якщо в трудовому договорі не передбачений строк його укладання, то такий договір вважається безстроковим, тобто укладеним на невизначений строк. Згідно з Трудовим кодексом, укладення трудових договорів без зазначення строків вважається нормою. Такий документ ж на визначений строк укладається лише у разі необхідності. Причини, по яким розривається документ, що не залежать від термінів його дії. Винятком може стати трудовий договір, який передбачає встановлення випробувального терміну для працівника.

Загальний порядок розірвання договору

Якщо роботодавця не влаштовує кваліфікація працівника або його навички, він може виявити бажання припинити дію договору після закінчення випробувального терміну. У такому разі роботодавець зобов’язаний повідомити про це співробітника належним чином за три дні. Також припинити відносини з роботодавцем може і працівник.

Термін, який відведений на підписання угоди про розірвання трудового договору, знаходиться в прямій залежності від того, хто став ініціатором розірвання. Закінчення строку дії договору настає в той день, коли сторони прийшли до угоди про його розірвання та підписали дану угоду.

Розірвання договору за бажанням працівника

Якщо працівник по своїй волі хоче припинити дію трудового договору, то він зобов’язується відповідно до законодавства повідомити про це роботодавця за два тижні до передбачуваного звільнення, щоб надати йому можливість знайти іншого співробітника для виконання даних трудових функцій. За угодою з роботодавцем цей строк може бути скорочений.

Крім того, якщо працівник хоче звільнитися до того, як пройшов випробувальний термін, то він має право повідомити начальство всього лише за три дні. Крім іншого, якщо заяву про звільнення подано працівнику через неможливість подальшої трудової діяльності, наприклад, виходу на пенсію, то роботодавець не може розірвати трудовий договір в інший термін, ніж той, який зазначений у заяві працівника про звільнення.

Розірвання договору за бажанням роботодавця

Припинити договір може і роботодавець. У такому разі закінчення строку дії договору настане тільки після закінчення трьох днів з дня попередження працівника про причини звільнення. Причини, за якими роботодавець може звільнити працівника, встановлені в статті 81 ТК РФ. Однак законодавство прагне захищати інтереси працівників. Тому звільнити працівника можна тільки при наявності вагомих на те причин з повним дотриманням встановленої процедури.

Інші чинники, із-за яких може бути розірвано трудовий договір

Крім ініціативи працівника і роботодавця договір може бути розірваний і по не залежних від волі сторін угоди причин. Всі ці фактори відбиті у ст. 83 ТК РФ. В їх число входять природні катаклізми, війни, аварії, а також інші умови, які не можуть бути підвладні сторонам трудової угоди.

У статті була розглянута інформація про те, яким повинен бути строк дії угоди договору.