Учнівський відпустку (відпуск на сесію): порядок оформлення та оплата. ТК РФ, Стаття 173

Кожна працююча людина має право на навчання, причому роботодавець не повинен створювати для цього які-небудь перешкоди. Цей факт зазначається у ст. 173 ТК, тому є державна гарантія для кожного трудящого громадянина, який бажає збільшити свої знання та навички. Для цього оформляється на роботі учнівський відпустку. Важливо розібратися, на яких умовах він надається, як оплачується і оформляється.

Що таке відпустка?

Він представлений спеціальним періодом часу, протягом якого громадянин повинен відвідувати ВУЗ, щоб здавати сесію або захищати дипломну роботу. Надається він на офіційному місці роботи людини.

Керівник підприємства повинен розбиратися в правилах його оформлення. Враховуються обмеження за кількістю наданих днів.

Коли оформлюється?

Учнівський відпустку за трудовим кодексом може оформлятися тільки при дотриманні певних умов:

 • оформляється він виключно за основним місцем роботи громадянина;
 • навчання повинно здійснюватися в акредитованому вищому навчальному Закладі, тому у закладі повинна бути відповідна св-во довідка;
 • для оформлення відпустки потрібно взяти в освітньому закладі спеціальну довідку-виклик;
 • отримувати вищу освіту працівник повинен вперше, але винятком буде ситуація, коли роботодавець самостійно направляє свого працівника у ВНЗ для здобуття ще однієї освіти;
 • обов’язково сам працівник повинен письмово попросити про надання відпустки.

Правильне оформлення передбачає, що працівник складає спеціальна заява на учнівський відпустку. Інші умови для його одержання можуть прописуватися в колективному або індивідуальному трудовому договорі. Зазвичай ці пункти в угодах є пом’якшуючими, тому нерідко роботодавці надають можливість оформити відпустку для навчання навіть у ситуаціях, які не передбачені законодавством.

Загрузка...

На яких умовах надається?

Оформлення учнівського відпустки за законом може надаватися тільки працівникам підприємства, які навчаються в організаціях, які пройшли через державну акредитацію. При цьому враховуються деякі важливі особливості та умови:

 • з обраного закладу потрібно отримати спеціальну довідку-виклик, яка містить відомості про Вуз та його акредитації;
 • у документі прописується, який рівень освіти отримує громадянин;
 • надається відпустка тільки працівникам організації, які навчаються успішно, тому у них немає заборгованості по сесії, а також вони володіють допуском до майбутньої сесії;
 • якщо є численні заборгованості, то громадянин відраховують за неуспішність, тому більше у нього немає жодних підстав для оформлення учнівського відпустки;
 • дані про успішність зазначаються у довідці-виклику, яка складається з двох частин, так як одна представлена викликом до ВУЗУ, а друга вказує на здані раніше іспити;
 • для оформлення відпустки є довідка-виклик потрібно працівникові обов’язково;
 • їм складається спеціальну заяву, причому для цього можна користуватися вільною формою, але в документі вказується, яке точно кількість днів потрібно для здачі сесії.

Під час складання даного документа слід вказати, чи потрібно зберегти зарплату працівника чи ні. За законом громадянин може попросити роботодавця оплатити проїзд до навчального закладу і назад додому.

Тривалість такої відпустки

Досить часто працівники бажають отримати вищу освіту в процесі ведення трудової діяльності. Для цього ними правильно оформляється учнівський відпустку. Скільки днів надається в рамках даного процесу? Тривалість визначається на підставі необхідних дій, які потрібно виконати учням. Оплата залежить від того, яка форма навчання, а також для яких саме цілей оформляється відпустка.

Основні відомості про це зазначаються у ст. 173 ТК. Якщо людина навчається у Вузі, а за результатами він отримає ступінь бакалавра, магістра або спеціаліста, то тривалість відпустки і його оплата залежить від цілей оформлення відпуску.

Мета отримання відпустки

Тривалість періоду

Можливість отримання оплати

Здача вступних іспитів

15 днів

Відсутній

Атестація за результатами проходження підготовчих курсів

15 днів

Відсутній

Проходження проміжної атестації при очному навчанні

15 днів

Відсутній

Здача державних іспитів при очному навчанні

1 місяць

Відсутній

Підготовка і захист дипломної роботи, а також здача підсумкових іспитів при очному навчанні

4 місяці

Відсутній

Здача сесії на 1 і 2 курсах при заочному або очно-заочному навчанні

40 днів

Присутній

Отримання освіти скорочено на 2 курсі

50 днів

Присутній

Здача сесії на 3 або наступних курсах при заочному або очно-заочному навчанні

50 днів

Присутній

Підсумкова атестація на заочке

4 місяці

Присутній

При розрахунку оплати учнівського відпустки завжди використовується середній заробіток людини.

Сам працівник за ст. 173 ТК може вибрати замість подання відпустки скорочений робочий тиждень, для чого можна буде працювати менше на 7 годин. Такі умови пропонуються на 10 місяців перед проходженням підсумкової атестації. Звільнений За час проводиться оплата в розмірі 50% від середнього заробітку.

Чи оплачуються витрати по навчанню роботодавцем?

Обов’язково на певний період часу надається учнівський відпустку із збереженням заробітної плати, а інакше це буде вважатися значним порушенням ТК. Додатково роботодавцям доводиться нести додаткові витрати, пов’язані з:

 • купівлею різних матеріалів або посібників, необхідних працівникові для проходження навчання;
 • оплатою проїзду до регіону, де розташовується ВНЗ, а також оплачується квиток назад;
 • орендою житлової нерухомості на весь період сесії чи захисту, якщо освітній заклад знаходиться в іншому місті.

Проїзд при учнівському відпустці оплачується лише раз на рік. Надається така можливість для заочників, які успішно проходять навчання.

Інші витрати мають оплачуватися коштами самого працівника. Але у трудовому договорі може передбачатися можливість отримання додаткових компенсацій і виплат.

Загрузка...

Коли не оплачується?

Не здійснюється оплата при наступних умовах:

 • громадянин проходить навчання з тієї ступені, якої раніше вчився, що підтверджується наявними у нього дипломом, тому для бакалавра відсутня можливість оформити оплачувану відпустку, якщо він знову проходить навчання за програмою бакалаврату, але якщо за результатами навчання він отримає статус магістра або спеціаліста, то він може розраховувати на оплату;
 • не оплачуються періоди, призначені для здачі вступних іспитів;
 • не зараховується проміжок часу, необхідний для проходження атестації або для підготовки до сесії при очній формі навчання.

За вищевказаними напрямками можна брати навчальний відпустку, але при цьому за працівником не зберігається його заробітна плата. Якщо сам роботодавець направляє працівника проходити навчання, то в будь-якому випадку оплачується така відпустка компанією.

Як розрахувати оплату?

При розрахунку оплати такої відпустки враховуються ті ж принципи, які застосовуються при визначенні оплати звичайного трудового відпустки, на яку має право кожен працевлаштований громадянин. Для цього враховується середній денний заробіток фахівця. Розраховується, скільки днів потрібно для проходження навчання.

Для розрахунку денного заробітку застосовується формула: зарплата за розрахунковий період (сюди входять всі виплати від роботодавця, а не тільки оклад)/число місяців у цьому періоді/29,3.

Як тільки буде отримано значення, його треба помножити на кількість днів, протягом яких триває відпустка, призначений для проходження навчання. Тому розрахунок учнівського відпустки вважається дійсно простим і зрозумілим.

Приклад розрахунку

Кожен працевлаштований громадянин може самостійно займатися таким розрахунком, так як відсутні з цим які-небудь труднощі. Наприклад, людина працює у фірмі 3 роки. Він планує пройти навчання, тому йому потрібно 40 днів на проходження сесії на третьому році навчання за заочною формою.

За рік роботи він отримав від роботодавця 435 тис. руб. В розрахунковому періоді було 247 робочих днів. Спочатку розраховується середній денний заробіток, для чого використовується стандартна формула: 435 000 / 12 / 29,3 = 1237,2 руб. Отримане значення множиться на кількість днів у відпустці: 1237,2 * 40 = 49 488 руб.

Чи потрібно сплачувати податок?

Важливо ретельно розібратися в тому, як оплачується учнівський відпустку. Враховується, що нараховується зарплата до вирахування ПДФО, тому з суми, яка буде отримана працівником за відпустку на час навчання, потрібно відняти прибутковий податок, рівний 13%.

За вищевказаною прикладу виходить, то стягується з 49 488 руб. 13%, тому на руки громадянин отримує 43 054 руб.

Термін оплати

Після правильного розрахунку оплати слід визначити, коли саме працівник зможе отримати дані кошти.

На підставі ст. 136 ТК будь відпустку передбачає отримання попередньої оплати. Вона призначається не пізніше, ніж за три дні до початку даного періоду.

Як відображається в табелі?

У табелі таку відпустку відображається в обов’язковому порядку. Цей табель представлений спеціальною таблицею. У неї бухгалтер щодня вносить спеціальні записи у вигляді особливих кодів. Обов’язково в ньому міститься інформація, яка вказує на те, був присутній чи відсутній фахівець на робочому місці в конкретний день.

Учнівський відпустку у табелі позначається літерою «У» та кодом «16». Якщо ж надаються додаткові дні для навчання, які не оплачуються роботодавцем, то використовуються значення «УД» і «18». Простий відпустку, при якому не потрібно зберігати зарплату працівнику, зазначається літерою «ДО» і кодом «22».

Як оформляється?

Процедура оформлення поділяється на послідовні етапи:

 • спочатку складається на ім’я керівника фірми правильне заяву;
 • передається роботодавцю довідку-виклик навчального закладу;
 • складається наказ;
 • видається бухгалтером спеціальна розписка, представлена розрахунком, у якому є відомості про середній заробіток громадянина;
 • інформація про вихід у такій відпустку фіксується в особовій картці громадянина, а також в табелі і особовому рахунку.

Таким чином, основним нюансом оформлення вважається отримання довідки з Внз.

Які потрібні документи?

Працівник, що вимагає відпустка для навчання, повинен підготувати певні документи для керівництва компанії. До них відноситься:

 • довідка-виклик з Вузу, причому вона передається за 10 днів до початку сесії;
 • заява на учнівський відпустку, яка складається у довільній формі.

Як тільки ці документи будуть передані роботодавцю, то їм видається відповідний наказ. Він містить унікальний номер, дату формування та номер самого працівника, його Ф. І. Про займану ним посаду. Прописується, скільки днів він не буде приходити на роботу, а також вказується причина відсутності підстави для складання наказу. В якості підстави є довідка-виклик, отримана працівником в освітньому закладі.

Якщо людина навчається відразу в декількох закладах в один і той же час, то він отримує оплату тільки за одним місцем. Також якщо громадянин працює за сумісництвом в різних місцях, то виплата покладається тільки за основним місцем роботи.

Правила складання заяви

При формуванні заяви можна не користуватися якою-небудь строго встановленою формою. Але при цьому повинні включатися в цей документ численні необхідні відомості. До них відноситься:

 • Ф. В. Про роботодавця;
 • назва фірми, де працює заявник;
 • посада громадянина, а також його Ф. В. О;
 • посередині прописується назва документа;
 • висловлюється прохання в оформленні відпустки для проходження навчання у конкретні терміни;
 • прописується назва Внз, де навчається заявник;
 • вказується, що додається до заяви довідка-виклик;
 • в кінці ставиться дата та підпис заявника.

Призначається відпустку на підставі наказу.

Якщо працівник не встигає у встановлений час здати всі іспити, то повторно йому не призначається учнівський відпустку, тому йому доведеться витрачати особистий час на перездачу. При цьому не доведеться розраховувати на оплату від роботодавця. Зазвичай при таких умовах громадяни воліють оформляти відгул за свій рахунок.

Інші нюанси процесу

При оформленні враховуються інші особливості:

 • надається відпустку на час сесії в календарних днях, а при цьому не може бути продовжений, якщо потрапляє на свята, тому такі дні оплачуються стандартним чином;
 • якщо під час цього періоду працівник непрацездатний, то відпустка по непрацездатності може продовжуватися і оплачуватися;
 • роботодавець не може відмовити в оплаті чи відпустці, а також не має право переносити його або компенсувати грошової виплатою;
 • навчання не скасовує право працівника на основний трудовий відпустку.

Таким чином, працівники можуть навчатися очно або заочно, а при цьому можуть вимагати від роботодавця за ст. 173 ТК оформлення відпустки, спеціально призначеного для навчання. Важливо розібратися в правилах оформлення і оплати. При цьому існують певні ситуації, за яких роботодавець може не оплачувати ці дні. Самі працівники повинні знати про свої права, щоб запобігти їх можливе порушення з боку керівництва фірми, де вони працюють.