Як писати курсову роботу самому? Зразок, рекомендації

В ході отримання освіти студенту доведеться виконати кілька самостійних робіт, спрямованих на розвиток у нього уміння мислити логічно, висувати гіпотези та доводити їх. Багато відчувають серйозні труднощі, тому що не можуть виділити достатньо часу на відвідування читального залу, підбір літератури, аналіз джерел, розробку власної гіпотези. Сучасні студенти нерідко змушені поєднувати роботу з навчанням та сімейним життям, тому воліють замовляти роботи у спеціалізованих установах. Але нерідко це обходиться їм в дуже кругленьку суму, а результат не радує – навіть найсумлінніший виконавець не знає вимог конкретного викладача і не може їх виконати. Пропонуємо познайомитися з тим, як писати курсову роботу, що необхідно врахувати, щоб вона отримала оцінку «відмінно».

Що це таке

Курсовий проект являє собою самостійну роботу студента з певної теми, в якій є контент-аналіз вже існуючої літератури з тематики, а також розробка власної пропозиції. Нерідко в таких роботах є аналіз, на підставі якого робляться висновки та вносяться пропозиції.

Вирішуючи те, як писати курсову роботу, студент спочатку визначається з науковим керівником – тим викладачем, з яким він хотів би попрацювати. Якщо кілька років тому вибору керівника не приділялося особливої уваги (головне щоб не особливо чіплявся), то тепер студенти можуть вступати між собою в справжні баталії за право працювати з конкретним професором або доктором наук, перейняти його досвід.

Відмінні риси

Перш ніж розглядати приклади як писати курсову роботу, наведемо основні риси цього проекту:

 • Самостійність – ключова вимога. Не можна просто завантажити текст курсової з інтернету. По-перше, практика показує, що студенти рідко можуть на відмінно захистити ту роботу, яку самі не писали. По-друге, програма антиплагіат розпізнає спробу обману і нічого, крім ганьби, такого «автора» не очікує.
 • Науковий підхід. Він повинен бути присутнім у всьому: від аналізу літератури до розробки власних пропозицій. Потрібно використовувати методи аналізу та синтезу, порівняльно-порівняльний, графічний, трендів та інші. Це допоможе викладачеві оцінити те, що студент дійсно вчиться проводити дослідження.
 • Обов’язкова наявність практичної частини. Це може бути проведення аналізу техніко-економічних показників роботи підприємства, розрахунок коефіцієнтів, проведення конкурентного аналізу для економічних дисциплін. Також сюди входить оцінка чинного законодавства і аналіз судової практики для дисциплін юридичного циклу; аналіз літературного твори для студентів-філологів і так далі.
 • Обсяг курсового проекту становить 35-40 друкованих аркушів, найчастіше на практичну частину виділяться від 30% до 60% загального обсягу.

  Структура

  Вирішуючи, як правильно написати курсову роботу, слід визначити те, які смислові частини в ній будуть присутні. Найчастіше студентам видаються методичні посібники, в яких чітко прописані вимоги конкретного викладача, з такими книжечка дуже бажано познайомитися, вони допоможуть все зробити правильно і заощадити масу часу. Зараз познайомимося з найбільш загальною структурою роботи, що відповідає державному стандарту. Вона представлена на малюнку.

  Отже, після титульного аркуша та змісту слід вступ, в якому обґрунтовується вибір теми проекту, сформульовані мета і завдання дослідження. Далі пишуться дві глави: теоретична і практична, кожна з яких розбита на параграфи. Обсяг параграфа – від 4 до 6 аркушів, дуже важливо вибудувати текст так, щоб зміст попереднього і наступного параграфів були взаємопов’язані між собою, будувати «містки», переходи. В кінці кожного структурного елемента студент підбиває підсумки.

  Наступний структурний елемент – це висновок, в якому сформульовані висновки по роботі. Іноді воно пишеться суцільним текстом, але більша частина викладачів воліє, щоб результати були розбиті на підпункти і відповідали завданням. Це допоможе наочно уявити, чи були вони реалізовані.

  Завершується робота бібліографічним списком і додатками.

  Робота над введенням

  Розглянемо, як писати введення в курсовій роботі. Це найважливіший структурний елемент. В якості прикладу розглянемо роботу студента третього курсу на тему «Економічна сутність кредиту». Обсяг стандартного введення, згідно з державним стандартом, – 2-3 аркуша (14 кегль, полуторний інтервал). Воно має бути чітким, стислим і містити всі необхідні блоки. На малюнку можна подивитися приклад, як писати введення в курсовій роботі.

  Отже, введення починається з декількох вступних пропозицій, в яких студент коротко описує те явище, про яке буде писати, пояснює, чому обрана саме така тема. На прикладі блок виділено темно-зеленим кольором. Дуже важливо не писати займенник «Я» («Я вирішила розглянути це питання…»), в науковому світі прийнято писати «Ми», маючи на увазі себе і свого наукового керівника, який приймає безпосередню участь у роботі.

  Рекомендації по написанню

  Вирішуючи те, як писати курсову роботу самостійно, багато стикаються з труднощами вже на першому етапі – під час роботи над введенням. Тому досвідчені педагоги рекомендують писати його в останню чергу, коли вся робота вже буде завершена. Тому краще всього накидати чорновий варіант, а до досконалості довести його вже після того, як будуть зроблені висновки.

  Фрази-помічники

  Є безліч стандартних фраз, які допоможуть студенту найбільш грамотно і чітко оформити введення. Інформація представлена у формі таблиці.

  Рекомендації щодо написання введення

  Елемент введення

  Стандартні фрази

  Актуальність

  Актуальність теми дослідження визначається наступними обставинами.

  Тема є актуальною, оскільки сучасне суспільство дуже цікавить дане питання.

  Ми вважаємо, що актуальність теми дослідження вплинули такі реалії сучасного світу.

  Мета

  Мета роботи була сформульована наступним чином.

  Метою роботи є вивчення і розробка…

  Мета даного курсового проекту – перевірка гіпотези…

  Завдання

  Для вирішення мети були поставлені і реалізовані наступні завдання.

  Мета курсової роботи була конкретизована у комплексі завдань.

  Ми поставили і вирішили кілька найважливіших завдань.

  Предмет, об’єкт

  Предметом (об’єктом) дослідження виступає (є)

  Вивченість теми

  Тема (зважаючи на її важливість) неодноразово ставала об’єктом дослідження фахівців.

  Питання, що розглядаються в рамках даного курсового проекту, хвилювали безліч дослідників.

  … знайшли відображення у дослідженнях таких вчених, як…

  Однак, незважаючи на таку велику кількість досліджень, проблема не втрачає своєї актуальності.

  Методи

  Метод теоретичного аналізу наукової та навчальної літератури

  Метод статистичного аналізу

  Метод анкетування

  Метод прогнозування

  SWOT — аналіз

  Конкурентний аналіз

  Дуже важливо ретельно написати введення, оскільки не всі викладачі сумлінно читають тексти студентських робіт, але вступної частини, її змістом і структурою, приділяється особлива увага. Тому всі елементи мають обов’язково бути.

  Перша глава

  Продовжимо розгляд прикладу і рекомендацій, як писати курсову роботу. Перша її глава носить теоретичний характер, виконуючи її, студент повинен ознайомитися з тим, що вже було сказано на його темі, тобто вивчити праці дослідників минулих років. У загальному обсязі роботи теоретична глава повинна складати від 30 до 50%.

  Важливо використовувати не підручники, а монографії і статті в періодичних виданнях, тобто першоджерела авторських ідей. Даючи визначення термінів, слід використовувати законодавчі акти (якщо вони містять необхідні відомості), позиції різних авторів. Кожен параграф теоретичної частини має завершуватися підведенням підсумків, а після виконання всієї голови робиться загальний висновок.

  Друга глава

  Продовжимо розгляд, як писати курсову роботу, а саме – практичну частину, яка являє собою самостійну роботу студента. Від правильності її виконання багато в чому залежить підсумкова оцінка самого проекту. Є кілька правил, які дозволять підвищити свої шанси на заповітне «відмінно»:

 • У практичну частину варто включати діаграми, схеми, ілюстрації, таблиці. Це додасть наочність. У середньому малюнок повинен бути приблизно кожні 3-4 сторінки.
 • Особливе значення має оформлення тексту, краще і красивіше все виглядає сторінка, поділена на 3-5 абзаців.
 • Кожен розділ обов’язково завершується підбиттям підсумків, вся робота закінчується загальним висновком, в якому студент вказує, чи вдалося йому реалізувати поставлене у вступі мета.
 • При роботі над параграфами практичної частини слід якомога менше використовувати джерела, дуже важливо проявити самостійність. Звичайно, можна взяти якусь методику за основу, але аналіз і розрахунки повинні бути проведені на унікальному матеріалі.

  Елементи голови

  Структура другої частини курсової роботи виглядає так:

 • Опис об’єкта дослідження.
 • Визначення його проблем.
 • Розробка рекомендацій щодо вирішення цих проблем.
 • Економічне обгрунтування ефективності внесених пропозицій, розрахунки. Апробація.
 • Для кожного питання необхідний окремий параграф, також допустимо поділ всередині параграфів (наприклад, в пункті 2.1 виділити підпункти 2.1.1 та 2.1.2).

  Розбір конкретного прикладу

  Наведемо приклад, як писати курсову роботу, її практичну частину. Припустимо, що тема проекту «Розробка управлінського рішення по впровадженню нових напрямів діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «…»)». План другої глави виглядає так:

 • 2.1 Загальні відомості про підприємство та аналіз його техніко-економічних характеристик.
 • 2.2 Проблеми та перспективи розвитку підприємства.
 • 2.3 Розробка і обґрунтування основних напрямків роботи підприємства.
 • 2.4 Розрахунок очікуваної економічної ефективності.
 • Після кожного параграфа студент робить короткий підведення підсумків, сама глава завершується загальним висновком, в якому вказується, чи вдалося реалізувати мету, поставлену у введенні.

  Наочність

  Є різні методики, що називаються «Як писати курсову роботу для дебілів». Незважаючи на дивне і образлива назва, вони нерідко містять цінні поради, наприклад, як найкраще оформити практичну частину роботи, які таблиці та схеми до неї включити. Продовжимо розгляд прикладу про підприємство ТОВ «…». В другий розділ курсової рекомендується включити такий наочний матеріал:

 • Організаційна структура підприємства, яка показує, який співробітник кому підпорядковується.
 • Основні техніко-економічні показники роботи підприємства за 3-5 років. У таблицю можна включити обсяг продажів, виручку, витрати, прибуток, кількість працівників. Також бажано провести розрахунки, наприклад, обчислити рентабельність, дізнатися абсолютну і відносну зміну показника за аналізований період.
 • Динаміку зростання показників можна представити у вигляді графіка або гістограми.
 • В економічні роботи можна включати матрицю SWOT – аналізу або будь-якого іншого аналізу, проведеного студентом (наприклад, PEST, АВС, конкурентного).
 • У формі таблиці або рисунка уявити поточні проблеми підприємства.
 • Якщо проводилося анкетування – його результати найкраще представити у формі таблиці.
 • Основні зміни техніко-економічних показників після впровадження запропонованих заходів.
 • Графік Ганнта – графік реалізації проекту за роками та кварталами.
 • При бажанні можна доповнити роботу і іншим ілюстративним матеріалом, головне – щоб це було доречно, а сам студент міг відповісти на будь-яке питання по таблиці.

  Висновок

  Переходимо до того, як писати висновок до курсової роботи. Як і вступ, висновок – це найважливіший структурний елемент проекту, тому багато викладачі запевняють, що, навіть якщо сама робота слабка, але добре написані ці два фрагменти, є шанси отримати бажану оцінку (за умови успішного захисту, звичайно). Тому треба постаратися.

  Як же його правильно написати, а головне – про що? У вступі сформульовано мету і завдання, тобто в ув’язненні студент повинен показати, чи вдалося їх досягти і яким чином.

  Правила написання

  Розглянемо зразок як писати курсову роботу, її заключну частину.

  Спочатку слід написати вступну фразу, наприклад: «Підведемо підсумки проведеної роботи, зробивши сукупність основних висновків. У першій главі проекту була розглянута… Далі по кожному параграфу робиться власний висновок, після чого прописується, що вирішити конкретну задачу, зафіксовану у введенні, вдалося».

  Наприклад:

  «Ми розглянули економічну сутність кредиту та зазначили, що це він є дуже складним і багатогранним. Найбільш точним представляється таке визначення терміна…»

  Потім прописуються висновки з практичної частини: «На підставі поточного стану підприємства і вивчення теоретичних матеріалів був розроблений та обґрунтований комплекс заходів, що дозволяють вирішити наступні проблеми (перелічуються самі проблеми)». «Запропоновані заходи рекомендуємо впроваджувати поступово, етап за етапом, кожен етап має завершуватися підведенням підсумків, аналізу досягнень і труднощів».

  Отже, ми розглянули те, як писати курсову роботу по ГОСТу. Звичайно, існує велика кількість вимог, дотримання яких непросто, але не варто забувати, що курсова – це самостійне дослідження, можливість себе проявити, тому до її написання краще підходити творчо.