Заява про внесення змін до ЕГРЮЛ

Кожна компанія при реєстрації повинна передавати копію статуту у ФНС. На підставі заяви та установчої документації вносяться певні відомості в ЕГРЮЛ. Вони повинні бути актуальними і дієвими. При цьому нерідко вимагається внесення змін до ЕГРЮЛ, якщо змінюється директор, адресу компанії або інші параметри конкретного підприємства. Процедура вважається не надто складною, так як для цього достатньо лише правильно заповнити відповідну заяву Р14001. У нього може вноситися різна інформація в залежності від того, які коригування слід внести у реєстр.

Нюанси заповнення та подання документа

Процедура реєстрації компаній і зміни даних, що містяться в реєстрі, регулюється положеннями ФЗ № 129. Для коригування відомостей у реєстрі достатньо лише правильно скласти і здати в ФНС заяву про внесення змін в ЕГРЮЛ. Більше не потрібно здійснювати жодних інших документів.

Правила оформлення документа вважаються простими, але при цьому процес може трохи відрізнятися в залежності від того, які зміни вносяться.

Коли потрібно заповнювати документ?

Існують певні дії компаній, які повинні фіксуватися в реєстрі. Приймає грамотно сформовані заяви податкова. Внесення змін до ЕГРЮЛ потрібно при наступних умовах:

 • зміна директора або додавання ще однієї керівної посади;
 • зміна адреси, за яким працює підприємство;
 • зміна директора керуючої компанією або окремим фахівцем, який є керуючим;
 • зміна відомостей про керівника або учасників товариства;
 • проведення різних операцій, пов’язаних з частками засновників, наприклад їх продаж, дарування, передача у спадок або використання в якості заставного майна;
 • зміна складу засновників, причому сюди ж відноситься вихід людини із суспільства чи його виключення за наявності вагомих підстав;
 • здійснення різних операцій зі статутним капіталом, наприклад, його збільшення або зменшення;
 • зміна напрямку роботи, що вимагає внесення коригувань до кодів КВЕД;
 • виявляється, що раніше були в ЕГРЮЛ внесені помилкові відомості, тому потрібно їх виправити;
 • необхідно повідомити працівників ФНС відомості про власників реєстру акціонерів.

Вищевказані ситуації вважаються найбільш поширеними. При їх виявленні проводиться внесення змін в ЕГРЮЛ. У кожному випадку виконуються певні правильні дії.

Які правила враховуються при заповненні форми?

Перед формуванням заяви потрібно попередньо вивчити деякі рекомендації і правила, що дозволяють грамотно заповнити документацію. Відомості про внесення змін до ЕГРЮЛ надаються при врахуванні вимог:

 • допускається з допомогою однієї заяви внести кілька змін або виправити раніше допущені помилки;
 • з застосуванням бланка Р14001 не вийде внести коригування, на підставі яких змінюється установча документація, наприклад, якщо суспільство приймає нового учасника з допомогою збільшення статутного капіталу, так як за таких умов має застосовуватися інша форма – Р13001;
 • перед подачею документів у ФНС керівник фірми повинен поставити на аркуші Р підпис, а також нотаріально завірити заяву;
 • воно неодмінно прошивається нотаріусом;
 • не потрібно складати цю заяву, якщо змінюється Ф. В. О. засновника, місце його проживання або відомості з паспорта, так як сама ФМС повинна передавати ці відомості в ФНС.

Якщо враховувати дані правила, то не складе труднощів скласти заяву. Зразок бланка документа Р14001 розташовується нижче.

Оформлення виходу учасника з компанії із збереженням за товариством частки

Спочатку треба переконатися, що такий метод виходу передбачається статутом. При таких умовах кожен учасник має можливість вийти з компанії, після чого йому виплачується грошова сума на підставі наявної частки.

Якщо виявляється, що в компанії є від’ємний розмір активів, то ніякі засоби за частку не перераховуються громадянину, але при таких умовах потрібно ліквідувати фірму. Внесення змін в ЕГРЮЛ про вихід учасника вимагає виконання попередніх дій:

 • заява учасника на вихід попередньо засвідчується нотаріально;
 • воно передається директору;
 • після цього виплачується вартість частки колишньому учаснику протягом трьох місяців після того, як буде отримано заяву.

Термін в три місяці може зменшуватися або збільшуватися в статуті. Далі потрібно директору фірми передати в ФНС заяву за формою Р14001. При цьому заповнюються листи:

 • ст. 1 містить відомості про компанії;
 • у лист Д вносяться дані, якщо виходить з товариства фізособа;
 • якщо виходить російська компанія, то потрібно вносити інформацію в аркуш;
 • якщо виконується процес іноземною фірмою, то заповнюється лист Г;
 • лист 3 містить дані про частці, яка залишилася в суспільстві;
 • лист Р містить інформацію про заявника, причому їм може виступати директор підприємства або керуючий.

До цього документа додається заява від учасника на вихід, який засвідчується нотаріусом.

Враховується правильний термін внесення змін до ЕГРЮЛ, так як вищеперелічена документація має передаватися в ФНС протягом 1 місяця після того, як частка колишнього учасника перейшла компанії.

Порушенням буде вихід заднім числом або виплата колишньому учаснику номінальної вартості частки, а не дійсною.

Зміна адреси

Досить частою є ситуація, коли компанія змінює свою юридичну адресу. При таких умовах треба повідомити ФНС про те, що ведеться діяльність в іншому місці. Нерідко проблеми починаються, якщо в одному приміщенні реєструється більше трьох компаній, тому потрібно знайти іншу нерухомість для роботи. Обов’язково потрібно при зміні адреси внесення змін в ЕГРЮЛ. При цьому враховуються вимоги:

 • адреса треба вказувати детально, тому вписуються навіть кімнати в приміщенні, технічні або цокольні поверхи, а також інші елементи;
 • до заяви додаються документи на нову нерухомість, представлені орендним договором, гарантійним листом або св-вом про власність;
 • передавати документ треба протягом місяця після знаходження нового місця для роботи.

Внесення змін до ЕГРЮЛ при зміні адреси є обов’язковою вимогою. Якщо податківці виявлять, що фірма працює в незареєстрованому місці, то компанія може притягуватися до відповідальності. Про адресу внесення змін до ЕГРЮЛ проводиться обов’язково, а от у статутної документації дана інформація може бути відсутнім.

Зміна директора

Нерідко засновники підприємства приймають рішення про необхідність зміни директора з різних причин. Також сам фахівець може знайти нове місце працевлаштування, тому звільняється з керівної посади. При цьому потрібно внесення змін в ЕГРЮЛ у відомості про керівника.

Процедура враховує деякі вимоги:

 • складається заява тільки новим директором, призначеним на посаду, що звільнилася;
 • формування документа новим керівником виступає офіційним підтвердженням, що фахівець згоден займати цю посаду;
 • з ФЗ № 129 не потрібно до заяви докладати рішення засновників про зміну директора, але на практиці нерідко працівники ФНС вимагають дану документацію;
 • часто потрібно прикладати до документа наказ, на підставі якого призначається новий директор.

Працівники ФНС можуть вимагати від заявників додаткову документацію. Особливо це відноситься до внесення змін в ЕГРЮЛ при зміні керівника, так як цей процес вважається специфічним. При заповненні заяви треба внести дані до сторінки:

 • перша сторінка містить відомості про компанії;
 • лист До включає інформацію про минуле і новому директорі;
 • додатково заповнюється аркуш Р.

Якщо діяльність компанії регулюється керуючою організацією, то потрібно заповнити листи Л або М. Внесення в ЕГРЮЛ змін про директора є обов’язковим процесом, тому, якщо при перевірці виявляється, що працює в організації новий керівник, про що не було повідомлено ФНС, це є підставою для залучення фірми до відповідальності.

Чи потрібно заповнювати документ при зміні прізвища чи даних паспорта засновника?

Учасник компанії з різних причин може замінити паспорт або змінити особисті відомості. Виникає питання про те, потрібно чи внесення змін в ЕГРЮЛ. Р14001 при таких умовах не складається і не здається.

При зміні особистих даних саме працівники ФМС повинні подбати про те, щоб в реєстр були передані відомості про засновника. На практиці ж дані направляються в ФПС, але при цьому не відбувається коригування інформації в ЕГРЮЛ. Тому при подальшому зверненні в ФНС рекомендується оповістити її працівників про таку зміну.

Вибір іншого напрямку роботи

Компанії в процесі функціонування можуть змінювати сферу діяльності. Але при цьому важливо переконатися, що обраний напрям відповідає раніше зареєстрованим кодами КВЕД. Зазвичай потрібно змінити коди КВЕД, що неодмінно відбивається в ЕГРЮЛ.

Для цього потрібно складати форму Р14001. Якщо ж відсутні вибрані коди в статуті, то доведеться внести корективи навіть у статутну документацію. При передачі заяви у відділення ФНС нерідко працівники установи вимагають від заявників додаткову документацію, наприклад рішення про зміну КВЕД або протокол зборів засновників.

Як виправити помилки в реєстрі?

Досить часто компанії стикаються з тим, що відомості, наявні в ЕГРЮЛ, є помилковими. З’являються недостовірні відомості в реєстрі з різних причин, наприклад, спочатку в заяві були допущені помилки або неуважно вносилися відомості інспектором.

Виправити помилку можна з допомогою подачі заяви в ФПС, але зазвичай цей процес займає дуже багато часу, так як розглядаються звернення від громадян протягом місяця. Тому актуально внесення змін до ЕГРЮЛ шляхом складання стандартної заяви Р14001. При цьому заповнюються сторінки:

 • перша сторінка містить відомості про компанії, а також тут треба причини подання заяви поставити цифру 2, що говорить про те, що є помилки в реєстрі, які треба виправити;
 • заповнюються всі аркуші, де є помилки, причому в них вносяться тільки достовірні відомості;
 • на заявника оформлюється лист Р.

Бажано прикладати до цього документу супровідний лист, де вказується причина, по якій було допущено помилку, а також наводяться обставини, при яких були виявлені недостовірні відомості. Процедура зміни даних не займає більше п’яти днів.

Здійснення операцій з продажу або купівлі частки компанії

У 2016 році були введені зміни в законодавство, на підставі яких будь-яка операція, що передбачає купівлю або продаж частки в компанії, повинна обов’язково посвідчуватися нотаріусом. Цей факт зазначається у ФЗ № 14.

До плюсів залучення нотаріуса відноситься те, що спрощується процедура реєстрації, так як всі документи в ФНС передаються саме нотаріусом. При таких умовах є можливість навіть одному засновнику вийти з ТОВ шляхом продажу своєї частки третій особі. Визначається ціна частки за номінальною або дійсної вартості. Враховується при продажу будь-якої частки, що у інших учасників компанії є переважне право покупки.

Для внесення даних в ЕГРЮЛ заповнюється заява Р14001, для чого треба вписати відомості сторінку 1, а також у листи В (Г або Д) і Р. Прикладається до цього документа договір купівлі-продажу. В якості заявника виступає безпосередній нотаріус.

Як оформляється дарування частки?

Нерідко в якості ефективного методу відчуження частки компанії використовується її дарування. Воно передбачає вчинення двостороннього правочину, причому обидві сторони контракту повинні бути згодні на процес.

Передача здійснюється на безоплатній основі, для чого складається дарча. При таких умовах учасниками угоди можуть бути виключно фізичні особи. Комерційні підприємства, які є учасниками ТОВ, не можуть ставати дарувальниками або одариваемыми.

Процедура відчуження частки з допомогою дарування регулюється положеннями ФЗ №14, а також ст. 571 ЦК. При цьому враховуються дані:

 • обов’язково дарчий засвідчується нотаріально;
 • дарування підлягає виключно повністю оплачена частина частки;
 • неодмінно повідомляється про перехід частки іншій особі ФНС, для чого формується і здається заяву за формою Р14001;
 • не потрібно заповнювати листи В або Г, які призначені для внесення даних про юридичних осіб.

Строк внесення змін до ЕГРЮЛ становить один місяць після передачі частки на підставі договору дарування.

При цьому важливо пам’ятати про необхідність сплати податку обдаровуваним, якщо він не є близьким родичем дарувальника. Тому йому потрібно правильно розрахувати і перерахувати в ФНС податок на доходи в розмірі 13% від вартості частки.

Таким чином, при вчиненні різних дій компаніями потрібно вносити зміни в ЕГРЮЛ. Для цього складається спеціальний заяву за формою Р14001. Правила заповнення залежать від того, які саме коригування потрібно вносити. При цьому враховуються оптимальні строки, протягом яких документація має передаватися в відділення ФНС. При порушенні вимог законодавства притягується до адміністративної відповідальності, тому важливо розібратися в правилах повідомлення податкової інспекції.