Злочинність неповнолітніх: причини, умови, характеристика правонарушей

Причини і умови злочинності неповнолітніх та молоді – актуальна сучасна тема. Нею займаються соціологи, криміналісти і політологи, фахівці по роботі з підростаючим поколінням та експерти в галузі правової системи. Тільки знаючи причини явища, можна розробити ефективний метод боротьби з ним.

Актуальність питання

Перш ніж розглядати стан і причини злочинності неповнолітніх, необхідно розібратися з суттю терміна. Під ним прийнято розуміти злочинні діяння, чинені в соціумі громадянами, вік яких варіюється в межах 14-18 років. Такі люди досягли достатнього рівня соціалізації, вони наполегливі і самостійні, можуть володіти собою, тримають під контролем свої дії. Втім, процес соціалізації ще не завершений, особистість продовжує розвиватися і адаптуватися, проходить програму навчання, усвідомлює своє місце в соціумі і накопичує досвід стосунки з іншими представниками суспільства.

Розглянуті в дослідницьких роботах причини злочинності неповнолітніх – це в першу чергу соціальні фактори. Орієнтуючись серед них, можна розробити програму коригування ситуації. Не варто розраховувати, що впровадження будь-якого проекту відразу дасть свої плоди – в кращому випадку ситуація зміниться через роки і десятки років, але можливий і більший часовий проміжок.

Про чинники

Основні причини злочинності серед неповнолітніх, як вважається – це соціальні фактори. Такі прийнято ділити на макро, мікро. Макро – соціум, в якому особина живе, його історичні основи і культура, традиції й мораль, правила і моральність, складності, пов’язані з економікою та політичної складової. Микрофакторы – група, пов’язана з оточенням індивіда. Це близькі люди (друзі і родичі), а також колеги та особи, з якими він навчається.

Як показують соціологічні дослідження, спрямовані на виявлення причин зростання злочинності серед неповнолітніх, в даний час молодь схильна до неврівноваженості і надмірно категоричним думок. Багато підлітки запальні і не можуть коректно оцінювати ситуацію, що складається, враховуючи всі важливі чинники і обставини. Основний відсоток злочинних діянь скоюється групою, а мотиви зазвичай – хуліганство, корисливість, прагнення стати більш авторитетним, злість і відчуття помилкового товариства. Таким діянням властива підвищена жорстокість і зухвалість.

Загрузка...

Особливості питання

В рамках розробляються фахівцями соціологічних, правових, політичних проектів причини злочинності неповнолітніх розглядаються в контексті того факту, що самі явища – складова частина злочинних діянь у цілому. При цьому розглядається питання притаманні унікальні особливості, завдяки чому і можна виділити підліткову злочинність на тлі іншої.

Увагу фахівців прикута до порушують правила і закони, асоціальною дій, що вчиняються особами у віці 14-18 років. Такі вчинки небезпечні для соціуму, а самі злочинці діють зухвало і витончено. Аналіз діяння показує високий рівень підготовленості.

Систематизувавши та узагальнивши відомі в даний час відомості, аналітичні роботи з цього питання, можна розробити заходи профілактики злочинів. Для цього важливо не тільки проводити наради вчених з різних галузей наук, але і дослідити громадську думку. Основне завдання – розробити шляхи попередження асоціальних процесів.

Причини: особистість та її особливості

Основні причини злочинності серед неповнолітніх – особистісні особливості представників цієї вікової групи. Втім, не менш важливі і соціальні недоліки, які створюють комфортне середовище для протиправних діянь. Підліткам притаманний нігілізм, і навіть спокійні, незворушні зовні люди всередині часто наповнені бурхливими емоціями. Для представників сильної статі характерно ховати незручність і сором’язливість, боязкість за навмисною грубістю.

Свою роль грає і особливість інтелекту. Вчені вважають, що в останні роки спостерігається різке зниження інтелектуальних здібностей. Близько 70 % всіх школярів мають порушення в генотипі. Акцентуйованих особистостей, як показали дослідження – до 40 % серед всього населення, але серед підлітків на їх частку припадає більше число. Все це провокує хуліганські вчинки і корисливі злочини, сексуальну агресію.

Суспільні фактори

Найбільш коротко причини злочинності неповнолітніх викладені в кримінологічних працях, виданих в останні кілька років. Фахівці дотримуються думки, що основна причина явища, а також фактор, що стимулює його зростання – це погана економічна ситуація, а також соціальна напруженість. У підлітків немає можливості законно задовольняти власні потреби, що змушує їх шукати альтернативні шляхи, здобувати бажані продукти, предмети так, як це виходить. Нерідко єдиним реальним методом для них бачиться саме скоєння злочинного діяння. Практика показує, що серед, наприклад, задіяних в рекеті, відсоток підлітків особливо високий. Вони активні і в незаконних сферах підприємництва, інших подібних видах злочинних діянь.

Разом з тим причиною злочинності неповнолітніх у Росії є і проблема з організацією дозвіллєвого часу неповнолітніх. Установи, організації, які раніше займалися цими питаннями, в даний час закриті, а віддати дитину в комерційну школу, гурток може собі дозволити далеко не кожна родина.

Загрузка...

Оточення та наслідки його впливу

Розглядаючи поняття і причини злочинності неповнолітніх, не можна упустити з виду вплив родини і найближчого оточення. В останні роки проблема сімейного неблагополуччя стає все більш актуальною. Позначається брак грошей у сім’ї, вимушена боротьба з нестатком в повсякденності, деградація як окремих особистостей, так і соціальних груп. Все це призводить до тяжких наслідків і позначається на підростаючому поколінні.

Серед вихідців з неблагополучних сімей відсоток, викритих у злочинних діяннях, особливо високий. Причини зростання злочинності неповнолітніх в цій ситуації – пияцтво і наркоманія, властиві членам сім’ї, а також відсутність культури і моральності. Нерідкі випадки проституції, а один до одного люди ставляться грубо, допускають насильство. Це стосується не тільки відносин між дорослими, але і взаємодії з дітьми. Вчені підрахували, що батьківський свавілля щорічно в нашій країні – причина отримання збитку близько 2 млн дітей молодше 14-річного віку. Кожен десятий випадок закінчується летально. Близько 2 000 не витримують таких умов і здійснюють суїцид. Зростає ймовірність підліткових насильницьких злочинів, а також діянь, скоєних дітьми: з жорстокості зростає лише жорстокість. Найчастіше підлітки навіть не усвідомлюють, наскільки така поведінка протиприродно для культурної людини.

Фактори: різнобічні

Причини злочинності неповнолітніх у Росії – це не тільки внутрішні особливості підлітків або соціальне оточення, але і недоліки системи нашого суспільства. Зокрема, існують органи, до сфери відповідальності яких – запобігати подібні події, боротися з ними. В даний час ефективність їх роботи щодо низька. Більш того, багато хто структури, взагалі, не показують якогось результату, не здійснюють виховну роботу, не ведуть профілактику злочинності. У нормі незаконні звершення повинні попереджатись спільними зусиллями комісій, присвячених справах підлітків, а також органам, що захищає їх права, соціальних захисних структур та установ, що відповідають за забезпечення охорони здоров’я, освіти та зайнятості.

Говорячи про причини та умови злочинності неповнолітніх, не можна обійти увагою і роботу правоохоронної системи. Структури, відповідальні за забезпечення порядку в суспільстві, недостатньо ефективно розкривають і попереджають протиправні діяння. Є проблеми з розслідуванням і навіть самим фактом виявлення злочину. Такі складнощі є стосовно до проступків, які вчиняються особами різних вікових груп, але щодо підліткової злочинності проблема особливо масштабна.

Чи можна попередити?

Тільки знати причини і умови злочинності неповнолітніх недостатньо – необхідно вміти застосовувати їх на практиці так, щоб скоротити кількість протиправних діянь. У цілому принципи попередження подій приблизно такі ж, як і щодо будь-яких інших злочинів, але є й індивідуальні особливості, пов’язані з віковою приналежністю цільової групи і специфікою діянь, для неї характерні.

Попередити злочинність можна лише спільними зусиллями різних структур і суб’єктів, що працюють в комплексі. Система попередження повинна формуватися з урахуванням основних причин злочинності неповнолітніх (такі перераховані вище). Важливо, щоб разом працювали соціальний захист і органи опіки, освітні заклади охорони здоров’я, піклувальні ради і служба зайнятості, правоохоронні структури і спеціалізуються на роботі з молоддю.

Потрібна реабілітація!

Одним з методів зниження кількості злочинів серед молоді є напрямок потребують, в установи, які спеціалізуються на соціальній реабілітації. Програми таких організацій розроблено з урахуванням основних причин злочинності неповнолітніх, тому (в теорії) ефективність знаходження в подібній структурі повинна бути відносно високою. На жаль, на практиці ця система не в тій мірі результативна, як хотілося б. В даний час розробляються проекти щодо її вдосконалення.

Одна з основних структур – реабілітаційні соціальні центри, відповідальні за попередження бездоглядності. Якщо підлітки зіткнулися зі складними ситуаціями, вони можуть звернутися в подібний заклад, де допоможуть з умовами для реабілітації. Ще одна значуща категорія установ – соціальні притулки, в яких нужденні можуть жити невизначений час. Тут також організовані умови для реабілітації, що особливо актуально для тих, кому соціальна допомога потрібна терміново.

У нашій країні працюють центри допомоги дітям, спрямовані на боротьбу з причинами злочинності неповнолітніх. В цих закладах працюють з дітьми, які залишилися без батьківського контролю. У таких центах діти можуть жити деякий час, а потім персонал допоможе влаштуватися підлітка в житті, здобути освіту та професійну орієнтацію.

Сьогодення та майбутнє

Аналізуючи причини злочинності неповнолітніх, уряд прийняв рішення про впровадження нової соціальної програми. Відкривається новий тип установ, призначених для обслуговування суспільства. Це так звані територіальні центри, спрямовані на надання допомоги сім’ям, так і окремо дітям. Останнім часом з’являються психолого-педагогічні центри, чиє завдання – робота з населенням, а також центри, в яких можуть терміново надати психологічну допомогу нужденним.

Оскільки причини злочинності неповнолітніх – проблема всього суспільства, логічно, що такі установи відкриваються державою, хоча поряд з ними є і приватні. Є організації, робота яких забезпечено державними дотаціями, пожертвами небайдужих громадян нашої країни та інших держав, юридичних осіб. В останні десятиліття широке поширення набули благодійні організації, мета яких – робота з дітьми та підлітками для забезпечення здорового майбутнього нації.

Працювати злагоджено

Усунення причин злочинності неповнолітніх (хоча б часткове) можливо тільки при спільній роботі всіх структур, що контактують з цією віковою групою населення. Щоб відомства, установи працювали спільно, дії координуються спеціальною комісією, створеною при Уряді. Організація взаємної роботи покладено на голів комісій – представників виконавчої гілки влади. В районах, містах, округах через можливості місцевих структур самоврядування сформовані служби, які надають допомогу та послуги підліткам, які потребують реабілітації. Сюди входять також спеціальні установи, де практикується виховна, освітня робота (відкриті), закриті, розраховані на корекцію поведінки осіб, які скоїли небезпечне діяння або мають істотні відхилення в розвитку.

Питання попередження скоєння злочинів об’єднують різні суб’єкти, відмінні по функціональності і обсягом можливостей. У загальному випадку говорять про неспеціалізованих, спеціалізованих інстанціях, робота яких спрямована на запобігання протиправних діянь підлітками.

А якщо детальніше?

Неспеціалізовані установи – громадські організації, соціальні рухи, політичні, релігійні та інші формування. Сюди відносяться і більш традиційні форми – комітети при будинках, вулицях та кварталах, об’єднання батьків і піклувальників. Ряд питань досить успішно вирішується в дитячих будинках, центрах соціальної, психологічної, медичної допомоги. Активно розвиваються нові суб’єкти, спрямовані на попередження злочинності – фонди, центри і комітети, притулки і соціальні, лікувальні, реабілітаційні центри, створені спеціально для допомоги страждаючим від залежностей підліткам. У той же час відзначається, що інтенсивність роботи неспеціалізованих установ в даний час нижче, ніж того хотілося б, а багато працювали успішно раніше установи припинили своє існування із-за соціальної нестабільності або перепрофілювалися. І все ж не можна недооцінювати значущість цього сектора.

Спеціалізовані установи спрямовані на боротьбу з вчиненням злочинів серед різних вікових груп, включаючи дітей і підлітків. Основна маса цих установ – госсубъекты, прокуратура та органи МВС.

Про профілактику і вдосконаленні

Щоб система попередження злочинних діянь працювала більш ефективно, необхідно практикувати більш гуманістичну превентивну практику, тобто заходи захисту населення повинні бути сильніше, ніж примушують, а також покарання. Виховна, профілактична, захисна робота повинна проводитися із залученням професіоналів, для чого важливо готувати соціальні кадри, педагогів і психологів, які б спеціалізувалися саме на дітях з відхиленнями і зростаючих у важкій життєвій ситуації. Завдання такого персоналу – оздоровлювати умови виховання, соціального і сімейного життя, коригувати поведінку підопічних.

Щоб профілактичні заходи були більш ефективними, необхідно зробити більший акцент на наданні психологічної допомоги та медичної підтримки підліткам, чий розвиток і поведінка відхиляється від загальноприйнятої норми. Неповнолітні, яким притаманна дезадаптація (громадська, психічна), потребують реабілітації, в іншому випадку ймовірність вчинення протиправних діянь цим контингентом зростає. У той же час держава повинна визнавати, що основний інститут соціалізації для підростаючого покоління – сім’я. Отже, саме з нею потрібно працювати, щоб мінімізувати соціальний ризик. Важливо надавати допомогу громадським осередкам: соціальну, психологічну.

Профілактика злочинності серед підлітків передбачає обмежувати компетенцію різних органів та структур, об’єднань. Хоча всі вони повинні чітко взаємодіяти і брати участь у здійсненні спільної політики, державного плану, профілактичні і виховні роботи повинні відділятися один від одного, а повноваження органів не можуть перетинатися.

Звернути увагу!

Органи МВС – структура, на яку покладається особлива відповідальність у питанні запобігання та покарання надходжень у підлітковому середовищі. На них покладено виправні та виховні роботи, а контингент – особи, які вже вчинили протиправне діяння. Такі структури також відповідають за усунення причин злочинності та попередження вчинення незаконних вчинків. Робота ведеться і з прошарком суспільства в цілому, і на індивідуальному рівні. Найбільш значуще напрямок – обмеження впливу на індивідуума негативних суспільних чинників, щодо яких зв’язок з підвищенням рівня злочинності встановлена достовірно.

Органи МВС відповідають за вплив на умови, причини злочинності в середовищі підлітків, а також за вплив на осіб, які перебувають у групі ризику за вчинення таких діянь. Органам внутрішніх справ в обов’язки входить працювати з антисоціально спрямованими спільнотами, які вчиняють протиправні вчинки або можуть піти на такі. Особливу увагу приділяють тим, у складі яких є підлітки. Завдання правоохоронних структур – попереджувальний вплив на контингент з метою запобігання злочину.

В даний час найбільш значущі питання – не тільки визначення й уточнення причин вчинення неповнолітніми протиправних діянь, але і вплив на особистість з метою попередження таких вчинків.