Алалія у дітей: причини, симптоми, діагностика і лікування

Алалія у дітей представляє собою патологічний відсутність або недорозвиток мовлення, що зумовлена органічними ураженнями головного мозку, зокрема, коркових мовних центрів, що відбувається, як правило, в пренатальний період розвитку або у малюків на перших роках життя. При цьому такі діти розуміють чужу мова, однак не можуть самостійно його відтворювати.

Опис патології

Подібне патологічний стан на сьогоднішній день діагностують приблизно у одного відсотка дітей дошкільного віку, трохи рідше – у школярів. Моторній алалії найчастіше схильні хлопчики, у яких дане захворювання реєструється в два рази частіше, ніж у протилежної статі.

Мова – один з найважливіших компонентів нервово-психічного розвитку дітей. Її становлення відбувається в перші роки життя, в подальшому це визначає якість мовлення в інших вікових періодах. Акт мовлення здійснюється за допомогою певної системи органів, що належать до мовного апарату, який складається з периферичного та центрального відділів. Центральний відділ мовного апарату представлений структурами нервової системи (підкіркові вузли, провідні шляхи, мозок, нерви, що іннервують голосові, дихальні, артикуляторные м’язи тощо).

Периферичний відділ мовного апарату складається з артикуляційного (губи, верхня і нижня щелепи, язик, м’яке і тверде небо), голосового (гортань і голосові зв’язки) і дихального відділів (грудна клітка, трахеї, бронхи і легені). Порушення в одній із зазначених структур може призвести до розвитку різноманітних видів мовних порушень.

Причини патології

До основних причин формування моторної алалії у дітей відносяться патології провідних шляхів, які відносяться до центру Брока, а також цієї ділянки безпосередньо. Центр Брока є відділом кори головного мозку, що перебувають у задньонижній частини третьої лобової звивини в лівій півкулі мозку у праворуких і забезпечує моторну організацію мовного процесу.

Моторна алалія являє собою поліетіологічне патологічний стан, тобто таке, яке обумовлено небажаним впливом багатьох факторів. До основних передумов, які можуть стати причиною органічних уражень мовного центру в корі головного мозку, належать:

 • Різні захворювання інфекційної природи, які розвиваються під час пологів або внутрішньоутробно.
 • Гіпоксія плоду.
 • Травматизація плоду (наприклад, при падінні жінки в період вагітності).
 • Токсикоз.
 • Високі ризики самовільного припинення вагітності.
 • Наявність у жінки в період вагітності деяких хронічних патологій (артеріальна гіпер – або гіпотензія, легенева або серцева недостатність тощо).
 • Крім цього, до виникнення мовленнєвої алалії у дітей можуть призвести недоношеність, внутрішньочерепні родові травми, а також асфіксія новонароджених. У дітей перших років життя до першорядним причин виникнення даної патології належать:

 • Генетична схильність.
 • Енцефаліти.
 • Черепно-мозкові травми.
 • Деякі захворювання соматичного характеру, які можуть призводити до виснаження нервової системи.
 • Менінгіти.
 • Фактори ризику розвитку аномалії мови

  Факторами ризику виникнення моторної алалії у дітей можуть виступати часті захворювання у дітей раннього віку. До таких вад можна віднести ендокринологічні порушення, гострі вірусні респіраторні інфекції, запалення легенів, брак мовних контактів, рахіт, проведення хірургічних втручань із застосуванням загального наркозу, педагогічну занедбаність, а також госпитализм (комплекс психічних і соматичних порушень, які можуть бути обумовлені тривалим перебуванням в стаціонарі далеко від дому і близьких людей).

  Різновиди алалії

  У медичній практиці визначені наступні форми даної патології:

  • Експресивна (моторна).
  • Импрессивная (сенсорна алалія у дітей). Ця форма зустрічається значно рідше, ніж моторна. При сенсорній алалії дитина недостатньо розуміє мову інших людей, хоча і добре чує. Причиною тому поразка центру Верніке. Цей центр знаходиться в скроневій ділянці лівої півкулі і грає роль слухоречевого аналізатора. Оскільки сприйняття і розуміння мовлення у дитини з сенсорною алалією порушені, то порушено та формування мови.
  • Змішана (сенсомоторна або мотосенсорная в залежності від того, порушення розвитку будь – імпресивної або експресивної мови переважає).

  Моторну алалию, в залежності від локалізації порушеного ділянки, підрозділяють на:

  • афферентную, яка характеризується ураженням нижніх тім’яних відділів лівого півкулі, чому супроводжують кинестетические артикуляторные апраксія;
  • эфферентную, при якій уражаються переважно премоторные відділи кори мозку.

  Як проявляє себе моторна алалія у дитини?

  Симптоматика алалії

  Для цього захворювання характерна наявність як мовних, так і немовних проявів. До неречевым симптомів цієї патології, в першу чергу, можна віднести такі рухові порушення, як неправильна координація рухів, недорозвинення моторики пальців, незручність. Моторна алалія у таких дітей також може проявлятися труднощами у формуванні навичок самообслуговування (наприклад, застібання гудзиків, шнурування взуття тощо), а також у виконанні дрібних точних рухів пальцями і кистями рук (наприклад, складання пазлів, збирання конструкторів, мозаїки тощо).

  Симптоми алалії у дітей важливо розпізнати вчасно.

  Крім цього, у дітей з даною патологією нерідкі порушення пам’яті (найчастіше слухомовний), уваги, сприйняття, вольової та емоційної сфер особистості. У хворих з алалією може спостерігатися як гіперактивний, так і надто пасивна поведінка, швидка стомлюваність і недостатня працездатність. Крім того, у дітей з алалією часто можна помічати порушення роботи мускулатури особи, агресію і підвищену дратівливість, погану адаптацію в колективі, труднощі з адаптацією до умов зовнішнього світу.

  Мовленнєві прояви

  З мовних проявів моторної алалії у дитини відзначаються:

 • Помилкова зміна звуків у деяких словах (літеральна парафазия).
 • Стійкі повторення одного і того ж слова або фрази (персеверация).
 • Випадання певних звуків із слів (елізія).
 • Обмежений словниковий запас (в першу чергу віддієслівних форм і дієслів).
 • Заміна деяких складних слів на подібні за звучанням або змістом.
 • Об’єднання між собою складів з різних слів.
 • Випадання з пропозицій прийменників, а також неправильне побудова черговості слів у фразі.
 • У мові такого пацієнта спостерігається переважання імен іменників, як правило, у називному відмінку. Крім цього, при даному захворюванні може відзначатися частковий або абсолютний відмова від мови (так званий мовної негативізм). На тлі характерних симптомів алалії у дітей може виникнути заїкання.

  При розвитку афферентной форми пацієнту доступно виконання різноманітних артикуляторных рухів, тим не менш при цьому спостерігається значне порушення звуковимови. У випадках еферентної алалії головним мовним дефектом є нездатність виконання артикуляційних послідовних рухів, і це може супроводжуватися значним викривленням структури слів і складів. Словниковий запас такої дитини набагато біднішими того, який передбачений для його вікової норми. Діти при даній патології з працею засвоюють нові слова, а їх активний словник більшою мірою складається з фраз і слів повсякденного вжитку.

  Ознаки алалії у дітей проявляються в залежності від віку.

  Недостатність словникового запасу може призводити до неадекватного розуміння значення того чи іншого слова, а також недоречному вживанню слів. Діти 3 років з алалією, як правило, висловлюється простими й короткими реченнями, що часто призводить до грубих порушень формування мови.

  У хворих даним захворюванням дітей виникають значні труднощі у визначенні причинно-наслідкових зв’язків, другорядного і головного тимчасових зв’язків, описі сенсу подій, правильного і поступового викладу суті. В певних випадках при моторній алалії у дітей спостерігаються тільки лепетные слова і звуконаслідування, вживання яких може супроводжуватися активною мімікою і жестикуляцією. Відставання розумового розвитку у дітей виникає унаслідок вираженої мовної недостатності. При формуванні мови подібні порушення починають поступово компенсуватися. Всі етапи розвитку мовленнєвих навичок (лепет, гуління, слова, фрази, а в подальшому і контекстна мова) у дитини, хворої алалією, кілька запізнюються.

  На формування мовленнєвих навичок у пацієнтів з даною патологією впливає низка чинників, найважливішими серед яких є ступінь порушень в головному мозку дитини, загальний розвиток, вік, коли була діагностована подібна патологія, регулярність і якість занять з ним батьків.

  У певних випадках після тривалого мовного негативізму діти починають говорити і швидко опановують мовні навички, у іншої групи хворих спостерігається раннє формування мови, однак у подальшому вона ще досить тривалий проміжок часу залишається дуже незначною. При цьому можливі й інші варіанти розвитку подій.

  Діагностика алалії у дітей

  Для діагностики даної патології необхідно повноцінне обстеження дитини у таких фахівців, як дитячий отоларинголог, невролог, логопед, психолог. При здійсненні логопедичного обстеження дітей особлива увага повинна приділятися збору анамнезу, а також особливостей розвитку дитини в ранньому віці. Для постановки точного діагнозу моторної алалії слід також оцінити бажання самої дитини говорити, визначити присутність труднощів у повтореннях почутого, оцінити слухове сприйняття, використання жестів і міміки, розуміння і сприйняття мови, наявність ехолалії.

  Крім того, зазначається рівень пасивного й активного словникового запасу, якість вимови звуків, послоговая структура слів, граматичні характеристики мовлення та фонематичні сприйняття. Для адекватної оцінки вираженості органічного ушкодження мозку може знадобитися проведення наступних інструментальних методів дослідження:

  • електроенцефалографія;
  • магнітно-резонансна томографія мозку;
  • ехоенцефалографія;
  • рентгенологічне дослідження черепа.

  В якості методик диференціальної діагностики у випадках розвитку сенсорної алалії і приглухуватості застосовуються аудіометрія, отоскопія і деякі інші способи дослідження слухових функцій.

  Крім того, потрібно диференціальна діагностика з аутизмом, дизартрією, затримкою розвитку мови, олігофренію.

  Терапія моторної алалії

  Лікування даної патології являє собою цілий комплекс терапевтичних заходів. Формування навичок правильного і повноцінного мовлення проводиться на тлі терапії медикаментозними препаратами, і основною метою тут є стимуляція дозрівання структур головного мозку. Хворим призначають ноотропні медичні засоби і різноманітніше вітамінні комплекси. Досить ефективними в терапії моторної алалії є такі фізіотерапевтичні методики, як електропунктура, дециметроволновая терапія, магнітотерапія, голкорефлексотерапія, електрофорез, лазеротерапія, транскраніальна електростимуляція, гідротерапія. Крім цього, важливу роль при лікуванні алалії грає розвитку загальної та ручної моторики у дитини, а також мислення, пам’яті, уваги.

  Логопедична корекція алалії у дітей включає в себе роботу зі всіма аспектами мови і передбачає не тільки заняття з логопедом, але і спеціально підібрані регулярні вправи в домашніх умовах. Таким чином, формується пасивний та активний словниковий запас, ведеться активна робота над розвитком фразового мовлення, граматики, звуковимови, розвивається зв’язна мова. Позитивний результат дають також логоритмические вправи та логопедичний масаж.

  При розвитку моторної алалії рекомендується раніше починати навчати дитину грамоті, оскільки читання і лист успішно допомагають розвинути усне мовлення і закріпити засвоєний матеріал.

  Лікування алалії у дітей в домашніх умовах може бути дуже ефективним.

  Через пластичність дитячого мозку і його навичок швидкої адаптації можливо повне лікування від недуги. Окремі здорові мозкові клітини беруть на себе функції неробочих ділянок.

  Кожна дитина з алалією проходить терапію під ретельним контролем фахівця. Проте домашня обстановка не стане перешкодою, адже батьки самі можуть надати посильну допомогу в лікуванні дитини.

  • Розвиток дрібної моторики має зв’язок з мовленнєвою активністю. Якщо регулярно займатися з дитячими пальчиками, робити їх спритними і умілими, то буде розвиватися мова у малюка.
  • Корисний масаж долоньок в ігровій формі.
  • Проведення пальчикових ігор і гімнастики стимулюватимуть розвиток дрібної моторики. Це можуть бути прості заняття — наприклад, здійснення сортування круп і бобових, складання мозаїки і пазлів сприятиме активізації роботи мозку.

  На сьогоднішній день є велика кількість відеоуроків по проведенню занять при алалії, які можуть застосовуватися будинку.

  Можливі наслідки та ускладнення

  Дане захворювання у дітей здатне призводити до серйозних порушень письмовій промови. Крім цього, у дітей може розвиватися заїкання, яке проявляється при формуванні навичок усного мовлення.

  Успішна корекція подібної патології найбільш імовірна при початку терапії на ранніх стадіях, приблизно з 3-4 років, а також комплексний підхід, що передбачає роботу з дитиною та медикаментозне лікування. При своєчасній терапії прогноз алалії у дітей вельми сприятливий.

  Важливе значення відіграє ступінь органічних ушкоджень мозку у дитини. При пошкодженнях незначного характеру патологія у більшості випадків може бути вилікувана повністю.

  Профілактика

  У профілактичних цілях слід забезпечити всі умови для правильного перебігу вагітності, а також подальшого розвитку дитини. Рекомендується ряд профілактичних заходів:

  • вчасно встати на облік по вагітності, проходити всі обстеження і виконувати призначення лікаря;
  • знизити до мінімуму ризик зараження інфекційними хворобами і своєчасно лікувати вже наявні патології;
  • уникати травмонебезпечних ситуацій надмірних навантажень;
  • збалансовано харчуватися.

  Ми розглянули лікування алалії у дітей.