Алгоритм аналізу ліквідності підприємства

Явним показником фінансової спроможності підприємства є його ліквідність. Даний термін означає безумовну стійкість компанії при будь-яких соціально-економічних обставин. Такі показники важливі для кожного представника бізнесу, будь це компанія або приватний підприємець.

Алгоритм аналізу ліквідності підприємства

Термін виник на початку минулого століття. Походження бере початок з німецької мови. Буквальний сенс зводиться до поняття «плинність». У перекладі в економічну площину образно можна пояснити, як здатність матеріальних цінностей компанії легко перетворюватися в гроші і навпаки (це у вузькому сенсі).

Аналіз ліквідності підприємства в теоретичному плані має безліч трактувань. Російське законодавство в цьому не виняток. Подробиці і нюанси описуються у федеральному законі «Про неспроможність». В даному контексті пояснення відштовхується від протилежного. Так, згідно із законом, неліквідної вважається компанія, у якої утворилася кредиторська заборгованість протягом 3 місяців поспіль, а сума боргу перевищує 100 тисяч рублів.

Коли проводиться?

Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства доцільно організувати в наступних випадках:

 • Для оцінки ефективності використання кредитних коштів.
 • Для контролю над виконанням договірних зобов’язань перед партнерами.
 • Для складання прогнозів за фінансовим станом компанії.
 • Для підвищення довіри з боку інвесторів або партнерів.

Аналіз ліквідності підприємства як процедура керується двома типами даних: за активами та за пасивами. Якщо є додаткові статистичні дані, що мають відношення до діяльності підприємства, то це тільки поліпшить результат. Повинна бути використана вся достовірна інформація, що характеризує діяльність компанії.

Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства в країнах Заходу, але з тенденцією поширення і в інші країни, став проводитися все частіше. Так, процедура стала майже обов’язковою, якщо мова йде про актуальність таких питань:

 • Протягом якого часу компанія зможе погасити всі наявні зобов’язання?
 • Здатність закрити поточні борги.
 • Як скоро можна закрити зобов’язання з короткими термінами?

Для відповіді на кожне поставлене питання потрібно аналіз різних показників. Але аналіз ліквідності підприємства крутиться навколо активів і пасивів. Тому вони заслуговують окремої уваги.

Види активів

Активи поділяються на чотири види:

 • активи, що вимагають для своєї реалізації важкі способи;
 • активи з повільною ліквідністю;
 • заборгованість з дебіторських статей та інші види швидких активів;
 • гроші на власних рахунках компанії, включаючи інвестиції на короткі терміни.

В аналітичному документі до відома приймаються показники на початок і на кінець періоду. Окремим рядком і стовпцем виділяються різниця між ними. Підсумкові цифри мають характеристику зі знаком мінус або плюс, є показниками тенденцій по даній позиції.

Підсумкові дані відображаються в рядку «Баланс» в кінці документа.

Види пасивів

Пасиви також поділяються на чотири види:

 • кредити і позики довгострокового плану;
 • постійні пасиви;
 • заборгованість кредиторських характеру та інші види строкових виплат;
 • пасиви короткострокового характеру, включаючи позики і кредити.

Аналіз ліквідності підприємства вважається додатним, якщо активи першого виду рівні з пасивами другого типу або активи другого виду об’ємніше, ніж пасиви другого виду. Непоганий результат, коли ці показники дорівнюють один одному.

Показники

Теорія фінансового аналізу оперує таким важливим терміном, як поточна або довгострокова платоспроможність. Вона також є одним з пріоритетних показників підприємства. Але всі ці фактори розглядаються в рамках здатності компанії перетворювати активи в гроші. Отже, за якими показниками можна вважати підприємство ліквідним?

 • Коефіцієнт термінової ліквідності. Щоб його визначити, потрібно підсумувати дебіторську заборгованість, інвестиції на короткі терміни і грошей на балансі і отриману суму поділити на суму зобов’язання з нетривалими термінами.
 • Обсяг чистого оборотного капіталу. Для знаходження цього показника необхідно відняти суму короткострокових зобов’язань від обсягу оборотних коштів.
 • Показники загальної ліквідності. Даний показник знаходиться шляхом ділення суми коштів в обігу на обсяг зобов’язань короткострокового характеру.
 • Коефіцієнт абсолютної зверненнями – це результат ділення суми на балансі на короткострокові зобов’язання.

Що таке поточна платоспроможність?

Під поточною платоспроможністю розуміється потенціал підприємства, достатній для того, щоб у будь-який момент покрити короткострокові зобов’язання. Іншими словами, компанію можна віднести до платоспроможним організаціям, якщо вона вміє успішно залучати оборотні кошти для покриття поточних зобов’язань.

Якщо основні засоби придбані не для того щоб в майбутньому їх перепродавати, то вони не можуть бути розглянуті як засобу для погашення короткострокових зобов’язань. Тому є дві причини. По-перше, вони займають у виробництві особливу функціональну роль, по-друге, їх складно реалізувати в терміновому порядку. При цьому важливо уточнити, що під ними маються на увазі такі варіанти основних засобів як легковий транспорт або предмети дизайну з офісного інтер’єру, які володіють високою привабливістю серед споживачів.

Аналіз ліквідності балансу підприємства показує, що поточний рівень платоспроможності визначається рівнем обіговості оборотних активів. Тобто те, наскільки легко і швидко їх можна перетворити в грошові кошти. Оцінкою якісних показників і потенційними можливостями займається інша процедура – аналіз.

Взаємозв’язок і ролі

Якщо підприємство представити як багатоповерховий будинок, то його поверхами були б: рівень ліквідності балансу, провідні показники самої компанії і платоспроможність. Тобто, дані показники відіграють однаково важливу роль у діяльності та розвитку підприємства. Минаючи одного, неможливо отримати достовірні дані по іншим видам показників. Але основою основ є показники балансу. Цей показник прямо доводить здатність компанії підтримувати платоспроможність.

Якщо мова йде про активи, то тут слід розуміти здатність цього активу перетворюватися в грошові кошти в короткі терміни. Важливо зазначити термін, так як чим він коротший, тим вище коефіцієнт ліквідності. Зворотний випадок – відсутність платоспроможності. До цього рівня компаній проходить ряд етапів, у яких відзначається почастішання тимчасових фінансових проблем. Згідно російській діючій системі банкрутства, таке явище може послужити основою для визнання компанії нестійкою. Виходом з такої ситуації буває оптимізація управління оборотними коштами. Вони повинні бути спрямовані на зниження рівня короткострокових і довгострокових зобов’язань.

Аналіз ліквідності балансу підприємства розглядає дану властивість і платоспроможність як близькі за значенням фактори, але пріоритетне положення відводить першим показником. Рівень платоспроможності залежить від рівня ліквідності, їх взаємозв’язок розвивається у прямій пропорційності. Друга властивість забезпечує не тільки сталий сьогоднішнє становище, але і впевнені перспективи. Платоспроможність в цьому плані трохи безсило, так як компанія може мати гроші на сьогодні, але не мати їх завтра.

Основні завдання

Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства має свої цілі, найважливішою з яких є отримання достовірної інформації. Ще важливіше точність і об’єктивність цієї інформації. Зрозуміло, мова йде про інформацію, що стосується фінансових показників підприємства.

Якщо класифікувати всі завдання, то вийде наступна система:

 • Отримання достовірної і об’єктивної інформації про фінансові справи компанії, вивчення слабких і сильних сторін, а також виявлення проблемних факторів.
 • Пошук шляхів для покращення фінансових показників і для зростання ліквідності.
 • Формування інструкцій і методів, спрямованих на ефективне розпорядження фінансовими ресурсами.
 • Інші заходи, що призводять до зміцнення фінансового стану компанії.
 • Прогнози на можливі варіанти розвитку фінансових питань і розробка планів на кожен випадок.

Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства в підсумку повинен дати повну і достовірну інформацію про поточному рівні і про перспективи на найближче майбутнє. З цієї точки зору важливі два види аналізу: внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз спрямований на пошук методів створення стійких грошових потоків і на стабілізацію співвідношення власного і позикового капіталу. Ініціаторами зовнішнього аналізу виступають кредитні установи, контрагенти або інвестори. Її мета – виявлення перспектив інвестицій в дану компанію.

Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства розглядає в якості основного джерела інформації бухгалтерський баланс, відомості з аналітичного обліку і бухгалтерські звіти. Бухгалтерський баланс, по суті, представляє інформацію про активах і пасивах, зібраних в таблицю.

Важливі розділи балансу

Як вже говорилося, основу аналізу становлять дані з бухгалтерської документації. Зокрема, аналіз ліквідності і стійкості підприємства потребує детального вивчення розділів 3,4 та 5. Третій розділ містить інформацію про обсяги власних коштів. Четвертий і п’ятий – являють собою істотну частину інформації. В них відображаються:

 • Кредити, отримані в країні або за його межами. Кредити на тривалий термін розглядаються окремо від довгострокових зобов’язань. До першого типу відносяться позики терміном до 1 року, все інше відображається у другій групі.
 • Позики, одержані у межах країни і за її межами. Сюди не відносяться банківські кредити. Позики також класифіковані за термінами: термін розрахунку до 1 року та більше 1 року.
 • Борги перед бюджетом. До уваги приймаються ті, які утворилися внаслідок технічних процесів: різниця в даті нарахування і сплати.
 • Заборгованість перед контрагентами та постачальниками, утворилася також з причини різниці дат операцій.
 • Заборгованість та зобов’язання з заробітної частини.
 • Платіжні зобов’язання перед страховими органами.
 • Борги перед органами забезпечення.
 • Інші борги.

Аналіз та оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства має найбільші шанси на достовірність, якщо бухгалтерські баланси формированы правильно.

Складності та нюанси

Фахівці відзначають деякі нюанси, які ускладнюють роботу аудиторів. Наприклад, це невідповідність змісту бухгалтерських даних цілям і задачам фінансового аналізу. Грають роль і стандарти. Наприклад, майже кожна компанія зазнає труднощі при спробі привести в єдиний знаменник бухгалтерські дані, законодавчу базу та правила МСФЗ.

Причина полягає в тому, що законодавча база, яка часто змінюється. Точно також щорічно змінюються форми звітності. Все це, безумовно, призводить до поліпшення якісних показників аналізу. Однак на практиці не завжди так. Мінливі дані дають неоднорідні підсумки, а деякі показники непорівнянні між собою.

Інша проблема інформаційної бази – оцінка даних з урахуванням поточного рівня інфляції. Фахівці вважають, що вітчизняні системи ведення бухобліку та МСФЗ не сходяться в плані достовірності відомостей. З цієї точки зору аналіз фінансової ліквідності підприємства не може гарантувати абсолютну достовірність підсумків. Наприклад, рівень інфляції щорічно коливається в межах 12-14%. А компанії вносять відомості виходячи з поточних цін, так як у вітчизняній системі не існує методу оцінки статей бухгалтерського балансу за ринковою ціною.

Методи аналізу

Аналіз показників ліквідності підприємства може бути здійснений одним із кількох наступних напрямків:

 • вивчення руху грошових обсягів у межах конкретного звітного періоду;
 • вивчення даних балансу;
 • визначення фінансових коефіцієнтів.

В залежності від потенціалу зверненнями, активи класифікуються за наступною системою:

 • А-1 – поточні кошти і короткострокові інвестиції.
 • А-2 – товари, яких можна реалізувати найближчим часом, а також дебіторська заборгованість, що погашається протягом 1 року.
 • А 3 – повільно реалізовані активи.
 • А-4 – активи, для реалізації яких потрібен тривалий час.

Види пасивів

Аналіз ліквідності активів підприємства вимагає класифікацію пасивів за термінами погашення у зростаючому порядку:

 • П -1 – термінові зобов’язання, що не терплять відкладення.
 • П-2 – позики і кредити з помірними термінами.
 • П-3 – зобов’язання на тривалий період.
 • П-4 – власний капітал компанії.

Баланс вважається ліквідним, якщо аналіз коефіцієнтів ліквідності підприємства дав приблизно наступні підсумки:

 • Активи першої групи більше ніж пасиви першої групи.
 • Активи другої групи за значенням більше ніж пасиви другої групи.
 • Активи третьої групи більше ніж пасиви третьої групи.
 • Активи четвертої групи менше ніж пасиви четвертої групи.

Новий метод

Крім основних показників, ліквідність аналізу фінансового стану підприємства також розглядає додаткові показники. У їх числі можна відзначити маневреність основних засобів, питома вага основних засобів і їхня частка в запасах. Слід також враховувати коефіцієнт покриття запасів, за якими можна визначити джерело коштів для купівлі нових матеріалів.

В останні роки фахівці все активніше використовують систему «EBITDA». Під цим терміном прийнято розуміти співвідношення боргових зобов’язань до дохідної бази до нарахування податків.

Дана система оцінки і аналізу ліквідності підприємства рекомендує свій метод підвищення платоспроможності компанії – складання платіжного календаря з деталізацією. Такий календар допоможе постійно бачити обсяги залишилися коштів та очікуваних надходжень за аналогічний період.

Поради по підвищенню показників

На основі прогресу лежить посилення фінансової дисципліни. Один з простих інструментів в цій справі – укладення договорів інкасо. Якщо контрагенти допускають прострочення або затримки по оплатах, то згідно з умовами договору їм будуть нараховуватися штрафи. Такий підхід допоможе прискорити оборот грошових потоків. Метод не позбавлений і недоліків. По-перше, подібні умови слід прописати в типовому договорі. По-друге, не всі контрагенти можуть погоджуватися на такі умови.

Також важливо враховувати, що вартість послуг банку по даній операції повинна бути сумірною з одержуваним доходом від таких операцій.

Якщо далі розглядати приклад аналізу ліквідності підприємства, напрошуються наступні висновки:

 • Збільшення оборотних коштів на балансі.
 • Зниження питомої ваги запасів товарів і сировини.
 • Зміна структури капіталу. Якщо обсяг позикових коштів у складі пасивів більше, то це пряма загроза ліквідності.
 • Підвищення прибутку. У кожної компанії свій метод, в залежності від виду діяльності. Універсальний інструмент – збільшення інвестицій в маркетинг.
 • Вплинути на стан дебіторської заборгованості: перегляд умов договору, переукладання у форматі інкасо з банком.

Висновок

На думку фахівців, кращий метод досягнення і збереження ліквідності – це постійний контроль над процесами в компанії. Крім того, не можна забувати періодично звіряти всі відомості. Пріоритетні напрямки:

 • показники фінансової стійкості;
 • рівень контролю грошових потоків;
 • контроль над платоспроможністю;
 • підтримання високого рівня ділової активності;
 • генерування і збільшення власного капіталу.

Якщо платоспроможність прагне вниз, то підприємству необхідно буде розпродати частину майна.

Позикові кошти виручають у критичні моменти, але ними не можна зловживати, оскільки в довгостроковому періоді підприємство програє. Оптимальний спосіб – збільшення активів, паралельно реалізуючи невикористовуване майно та акцентуючи на стягнення дебіторської заборгованості.

Але правила можуть відрізнятися в залежності від типу спеціалізації підприємства. Але загальна система залишається незмінною. Сфера діяльності компанії може зажадати той чи інший фактор зробити пріоритетним, але не відкидає їх.