Аналіз беззбитковості підприємства. Аналіз беззбитковості виробництва

Аналіз беззбитковості – це процес, завдяки якому підприємство може прийняти рішення щодо того, скільки потрібно виготовити і реалізувати готової продукції. Це дозволяє визначити, коли можна перекрити статтю витрат.

При регулярному аналізі даних показників можна зберегти своє становище на ринку товарів і послуг і впевнено почувати себе в конкурентному середовищі. І це допоможе організації не тільки залишитися на плаву, але і піднятися в середовищі інших фірм.

Беззбитковість

Для проведення аналізу беззбитковості знадобиться мати список показників організації, які відносяться до основних. Насамперед необхідно максимально точно ідентифікувати обов’язкові та періодичні витрати. Повинні бути включені витрати на виплату податків, придбання сировини і матеріалів у цех для виготовлення продукції, оплати праці працівників, роботи обладнання, рекламних кампаній, пакування готової продукції, оплати комунальних рахунків, оренди землі чи приміщення і багато іншого.

У процесі аналізу беззбитковості відбувається порівняння всіх витрат з доходами від продажу товарів і послуг. Мета полягає в тому, щоб вибрати певний період, розрахувати розмір доходу від продажу, провести розрахунок всіх витрат і порівняти, здатні доходи повністю покрити статтю витрат. При правильному розрахунку буде наочно помітно, скільки одиниць товару за певний термін потрібно виготовити для покриття витрат. Також можна розрахувати, скільки товару потрібно виготовити, щоб не просто вийти в нуль, а отримати прибуток.

Проводити аналіз беззбитковості буває навіть вигідно з деяких причин:

 • можливість робити прогнози;
 • після отримання результату можна вносити корективи в процес роботи;
 • можна випускати нові товари, використовуючи старі показники;
 • можна використовувати як відправну точку і робити прогнози.

Беззбитковість підприємства

При веденні діяльності організації власник бізнесу повинен знати ситуацію з фінансовим становищем свого виробництва. Подібні знання багато схильні відносити швидше до припущень, ніж ретельними розрахунками. Більшість підприємців покладаються на свою інтуїцію, висувають припущення і здогадки. Весь аналіз проводиться на основі розрахунків грошових коштів з каси. Рідко які підприємці роблять аналіз беззбитковості підприємства. Деякі при цьому розробляють бізнес-проекти. Дані отримані на його основі не будуть достовірними, так як всі бізнес-плани робляться по одному шаблону, і використовуються вони для залучення інвесторів. Такі помилки схильні допускати невеликі підприємства, набагато рідше вони зустрічаються у середніх компаній. Багато хто вважає, що аналіз беззбитковості підприємства – це інструмент, який працює виключно з фінансами, а працювати з ним можуть тільки грамотні економісти та бухгалтери з досвідом роботи. Але це зовсім не так. Таких розрахунки потрібні підприємцям, тим людям, які відповідають і несуть відповідальність за всі рішення.

Беззбитковістю є фінансове становище, при якому витрати організації можуть бути повністю компенсовані що виготовляється і реалізованої продукцією. Розмір прибутку в такому випадку дорівнює нулю. В ході аналізу повинні бути отримані відповіді на питання:

1. Який розмір доходу потрібно мати, щоб всі витрати можна було перекрити?

2. Скільки повинно бути виготовлено продукції або надано послуг для перекриття витрат організації?

На цьому аналіз не закінчується.

Для розрахунку витрати повинні бути розділені на дві категорії:

1. Обов’язкові витрати, які є кожен місяць

2. Періодичні витрати.

До обов’язкових витрат належать усі витрати організації, які не залежать від наданих послуг.

Сюди можна віднести всі витрати, які є постійними кожен місяць. Наприклад, зарплата співробітників, виплата податків, страхових внесків, оплата комунальних рахунків і багато іншого.

До періодичних відносять всі витрати, які повністю пов’язані з виробництвом. Наприклад, купівля необхідного матеріалу і сировини, витрати на транспортування, оплата праці працівників, які працюють відрядно. Сюди можна віднести всі витрати, які необхідні для виготовлення однієї одиниці товару.

При складанні аналізу беззбитковості діяльності організації враховуються дані, які не змінюються протягом певного часу. Насправді все інакше, і існує безліч непередбачених ситуацій, які можуть несприятливо позначитися на підприємстві. Якщо власник бізнесу бажає отримати точні розрахунки, аж до копійок, то цей варіант не використовується. Так як при проведенні аналізу можна отримати залежність того, як змінюється розмір прибутку у співвідношенні з витратами.

При аналізі беззбитковості виробництва можна побачити, як залежать один від одного прибуток, чистий дохід та витрати в певний проміжок часу. Мета полягає в з’ясуванні коливання фінансів у разі варіювання активності виробництва.

Беззбитковість – це стан, в результаті якого організація не отримує прибутку і при цьому не несе збитків, вона працює в нуль. Для отримання чистого прибутку вимагається отримання доходів з продажу. Прибуток виражається в кількості виготовленої продукції, яка повинна бути реалізована і згодом покрити всі витрати організації.

До задачі аналізу беззбитковості виробництва відноситься пошук точки беззбиткової, тобто такого стану організації, при якому можна виробляти мінімум готової продукції і працювати в нуль – покривати всі витрати. Таким чином, в організації відсутні доходи і збитки. Розмір отриманого доходу дає змогу придбати матеріали та сировину для виробництва та сплатити обов’язкові щомісячні витрати.

Використані в роботі методи

Для проведення точного аналізу і пошуку критичної точки варто знати, які чинники можуть впливати на беззбитковість.

До одного з факторів можна віднести виробничий обсяг. У тих випадках, коли показники виробництва залишаються незмінними і з часом не змінюються, аналіз був зроблений точно. Невеликий рівень говорить про те, що організація має успіх на ринку. На рівень беззбитковості можуть впливати і інші чинники. Наприклад, кількість працівників, проведення будівельних робіт і багато іншого.

У практиці існує декілька методів аналізу беззбитковості, але найбільш популярними є три:

 • математичний;
 • валовий прибуток;
 • графічний.

Математичним вважається спосіб управління

Він використовується для визначення беззбитковості організації з використанням формул. Для пошуку прибутку використовується безліч формул, але серед них можна виділити одну, яка є на даний момент найпопулярнішою. Виражається вона наступним способом: розмір прибутку можна знайти після того, як з прибутку організації відняти всі витрати, до яких відносять обов’язкові та періодичні витрати.

Метод для обчислення валового прибутку ще називають маржинальним доходом. Такий спосіб є альтернативним в тому випадку, якщо неможливо використовувати математичний варіант. У цьому випадку прийнято використовувати наступну формулу: для пошуку маржинального доходу потрібно до суми витрат додати отриманий прибуток.

Графічний метод

Графічним методом намагаються знайти таку точку, яка стане беззбиткової, для цього будується графік. На ньому зазначають дохід і витрати. Кожен показник зазначається у вигляді ліній. Точка, в якій ці лінії перетнуться, буде вважатися беззбиткової.

Дані методи використовуються для проведення досліджень в певний період часу. Для довгострокового використання їх застосовувати не рекомендується.

Маржинальний аналіз

Для того щоб не вести діяльність у збиток, потрібно знаходити точку, яка є беззбитковою. Ідеальним варіантом вважається той момент, коли організація отримує дохід. Але для цього має бути визначено рівновага, при якому отримані доходи покриють витрати, і підприємство вийде на нуль.

Всі розрахунки повинні проводитися без ПДВ і податку. Це пов’язано з тим, що бувають випадки, коли частину витрат оподатковується, а решта ні. Тому в розрахунках краще не брати до уваги дані, в яких утримуються податки – це дозволить уникнути помилок при аналізі.

Для пошуку необхідних даних підійде маржинальний аналіз беззбитковості, при якому відбувається поділ на обов’язкові та періодичні витрати.

У процесі діяльності всі витрати можна віднести до категорії постійних лише умовно. Це пов’язано з тим, що щорічно ціни зростають, отже, збільшуються постійні витрати. Таким чином, якщо скласти всі витрати, то виходять загальні витрати. Для визначення прибутку знадобиться з розміру отриманого доходу відняти витрати.

Якщо дану формулу перетворити і доля розподіл витрат, то для розрахунку чистого прибутку знадобиться із суми прибутку відняти обов’язкові витрати і періодичні.

Розрахувати маржинальний дохід можна в тому випадку, якщо з доходів організації відняти періодичні витрати. Отриманий розмір доходу потрібно для покриття обов’язкових видатків і доходів. Таким чином, обов’язкові витрати не повинні перевищувати розміру маржинального доходу. Такий дохід не повинен бути негативним. Кожен проданий товар буде збільшувати мінус, який працює на даний момент компанія.

Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз беззбитковості – спосіб вивчення фінансових даних і діяльності компанії для прийняття керівним складом.

Такі аналізи проводять в спеціально призначених для цього програм. В процесі роблять кількісні розрахунки, які ґрунтуються на різні показники, а також проводиться оцінка та порівняння отриманих даних з іншими організаціями. В фінансові аналізи входить:

 • аналіз активів;
 • платоспроможність організації;
 • стійкість на ринку товарів і послуг.

З його допомогою може бути виявлений такий момент, як банкрутства. Вони використовуються банками для видачі кредиту або головним бухгалтером при оформленні звітності.

В основі всіх фінансових аналізів лежать коефіцієнти. Серед них можна виділити:

1. Відношення між капіталом і активами організації.

2. Відношення активів, які перебувають в обігу, до зобов’язань у певний момент часу.

3. Рівень рентабельності капіталу, що перебуває у власності.

4. Рівень рентабельності в результаті продажу товарів та послуг.

Для отримання всієї необхідної інформації, яка потрібна для проведення аналізу, у більшості випадків використовують дані їх звітів бухгалтера. Якщо потрібно зробити більш глибокий і детальний розрахунок показників, то залучаються дані з фінансових показників. Для пошуку точки, яка стане беззбиткової, використовують бухгалтерські дані і виробничий облік.

Аналіз проекту

Аналіз беззбитковості проекту є важливим елементом оцінки ефективності проектів. Інвестор повинен мати інформацію про те, в який момент виробництво буде беззбитковим і скільки потрібно виготовити для цього продукції. Для проведення розрахунків використовують періодичні, обов’язкові і загальні витрати. Із-за постійного росту цін, від яких залежить вартість оренди, комунальних послуг та іншого, прийнято вважати, що постійних витрат бути не може. Тому для різних часових рамок аналіз повинен проводитися повторно. Аналіз беззбитковості продукції проводиться тільки для одного найменування товару. Якщо цех випускає кілька видів товарів, то розрахунок показників повинен бути для кожного випадку індивідуальним. Варто брати до уваги той факт, що навіть якщо отримані дані задовольняють всіх переваг і побажань інвестора, то досить важко на підставі цього вирішити, чи буде проект ефективним чи ні. Які завдання переслідуються в процесі аналізу?

Оцінка аналізу прибутку і беззбитковості проводиться тільки в тому випадку, якщо береться невеликий період. Також для цього повинні дотримуватися певні умови і виробництво організації повинно існувати з обмеженою потужністю. Якщо виражатися іншими словами, то організація не повинна в цей період розширюватися, встановлювати нове обладнання для роботи, відкривати додаткові виробництва і офіси.

У таких випадках, проводячи аналіз беззбитковості, можна вирішити ряд поставлених завдань, наприклад:

 • знайти точку, яка згодом стане беззбиткової для організації;
 • виявити, скільки має випускатися готової продукції для продажу, щоб ця точка була досягнута;
 • яку вартість слід встановити на товари і послуги для можливості підвищення попиту і отримання бажаного прибутку;
 • яку технологію виробництва варто вибрати для підвищення рівня ефективності;
 • надається можливість сформувати план виробництва, який буде оптимальним.

Таким чином, розрахунок аналізу беззбитковості в організації вважається одним з варіантів вивчення попиту на товари і послуги в умовах діючої економічної ситуації в країні.

В яких умовах має здійснюватись аналіз?

Для проведення якісного аналізу точки беззбитковості повинні дотримуватися деякі умови і співвідношення. Вони наступні:

 • прибуток від реалізації та розмір періодичних витрат повністю залежать від можливостей підприємства;
 • рівень продуктивності повинен залишатися незмінним;
 • у період, коли проводиться аналіз, на виробництві та в організації не повинні відбуватися ніякі зміни цін на готову продукцію і купується матеріал;
 • вся структура по випуску продукції не змінюється;
 • необхідно максимально точно визначити розмір обов’язкових і періодичних витрат;
 • до того моменту, як аналіз буде завершено, на підприємстві не повинно залишатися жодних ресурсів для подальшого виробництва, або вони повинні бути в мінімальній кількості.

Якщо в процесі буден не дотриманий один з пунктів, то можна з великою ймовірністю отримати помилковий результат. Якщо дотримуватися основ аналізу беззбитковості, то можна зробити все вірно.

Яке це має значення для компаній?

Пошук точки, яка є беззбитковою, використовується тільки в тому випадку, якщо планування – короткострокове. Якщо відбувається пошук даної точки, то це зовсім не означає, що організація планує здійснювати свою діяльність в нуль, без одержання доходів. У більшості випадку точку беззбитковості шукають тільки для того, щоб наочно побачити нижню планку з реалізації готової продукції.

Після того, як ця точка буде обчислена, можна одержати рівномірний баланс між сумою доходів і всіма витратами. Після цього можна мати чітке уявлення, скільки ще одиниць товару провести для отримання бажаної прибутку. Якщо все виробляється без помилок, то можна виділити основні фактори, які допомагають у досягненні поставлених цілей. Таким чином, точка беззбитковості допомагає організації розвиватися і отримувати доходи від ведення діяльності.

Кожен бізнесмен або ж людина, далека від фінансових справ, розуміє, що беззбитковість – запорука успіхів підприємства. Організація, яка не приносить прибутку, просто не може існувати, а для її отримання аналіз просто необхідний.