Анатомічна будова нижньої щелепи

Нижня щелепа людини (лат. mandibula) є непарної рухомий кісткової структурою особового черепного відділу. В ній добре виражена центральна горизонтальна частина – тіло (лат. basis mandibulae) і два, що йдуть під кутом вгору відростка (гілки, лат. ramus mandibulae), що відходять по краях тіла кістки.

Вона бере участь у процесі пережовування їжі, мовної артикуляції, формує нижню частину обличчя. Розглянемо, яким чином анатомічна будова нижньої щелепи співвідноситься з виконуваними даної кісткою функціями.

Загальний план будови нижньощелепної кістки

В ході онтогенезу будова нижньої щелепи людини змінюється не тільки внутрішньоутробно, але і постнатально – після народження. У новонародженого тіло кістки складається з двох дзеркальних половин, з’єднаних полуподвижно в центрі. Ця середня лінія носить назву підборідного симфізу (лат. symphysis mentalis) і повністю костеніє до моменту досягнення дитиною одного року.

Половинки нижньої щелепи дугоподібно зігнуті, розташовані опуклістю назовні. Якщо окреслювати по периметру, нижня межа тіла — підстава – гладка, а верхня має альвеолярні поглиблення, вона носить назву альвеолярної частини. В ній знаходяться лунки, де розташовуються коріння зубів.

Гілки щелепи розташовані широкими кістковими пластинками під кутом понад 90 °до площини тіла кістки. Місце переходу тіла в щелепну гілка носить назву кута мандибулы (по нижньому краю).

Рельєф зовнішньої поверхні тіла нижньощелепної кістки

З боку, зверненої назовні, анатомічна будова нижньої щелепи таке:

 • центральна, спрямована вперед частина – підборідний виступ кістки (лат. protuberantia mentalis);
 • симетрично з боків від центру підносяться підборідні горбки (лат. tuberculi mentali);
 • вгору навскоси від горбків (на рівні другої пари премолярів) розташовані підборідні отвори (лат. forameni mentali), через які проходять нерв і судини;
 • за кожним отвором починається подовжена опукла коса лінія (лат. linea obliqua), переходить в передню кордон нижньощелепної гілки.

Такі особливості будови нижньої щелепи, як величина і морфологія підборідного виступу, ступінь зігнутості кістки, формують нижню частину овалу обличчя. Якщо горбки сильно виступають, це створює характерний рельєф підборіддя з ямочкою в центрі.

На фото: нижня щелепа впливає на форму обличчя і загальне враження від нього.

Задня поверхню мандібулярна

З внутрішньої сторони рельєф нижньощелепної кістки (її тіла) обумовлений в основному закріпленням м’язів дна ротової порожнини.

На ній виділяють наступні області:

 • Подбородочная ость (лат. spina mentalis) може бути цілісною або роздвоєною, розташована вертикально на центральному ділянці тіла нижньої щелепи. Тут починаються м’язи підборіддя-під’язикова і підборіддя-мовна.
 • Двубрюшная ямка (лат. fossa digastrica) розташована біля нижнього краю підборідної ості, місце кріплення двубрюшной м’язи.
 • Щелепно-під’язикова лінія (лат. linea mylohyoidea) має вигляд слабовыраженного валика, проходить в латеральному напрямку від підборідної ості до гілок посередині пластинки тіла. На ній закріплюється щелепно-глоткова частина верхнього глоткового констриктора, і починається м’яз щелепно-під’язикова.
 • Вище цієї лінії розташована довга під’язикова ямка (лат. fovea sublingualis), а нижче і латеральніше – ямка поднижнечелюстная (лат. fovea submandibularis). Це сліди прилягання слинних залоз, під’язикової і поднижнечелюстной відповідно.
 • Альвеолярна поверхню

  Верхня третина тіла щелепи має тонкі стінки, що обмежують зубні альвеоли. Межа – альвеолярна дуга, що має піднесення в місцях альвеол.

  Кількість порожнин відповідає числу зубів нижньої щелепи у дорослої людини, включаючи з’являються пізніше за всіх «зуби мудрості», по 8 з кожного боку. Ямки септированы, тобто відокремлені один від одного тонкостінними перегородками. В області альвеолярної дуги кістка утворює випинання, відповідні розширення зубних лунок.

  Рельєф поверхні гілок нижньої щелепи

  Анатомія кістки в районі гілок визначається закріпленими на них м’язами і рухомим суглобом, з’єднує її з скроневими кістками.

  Зовні, в районі нижньощелепного кута, є область з нерівною поверхнею, так звана жувальна горбистість (лат. tuberositas masseterica), на якій закріплюється жувальна м’яз. Паралельно їй на внутрішній поверхні гілок розташована менша за розміром горбистість крилоподібний (лат. tuberositas pterygoidea) – місце кріплення медіальної крилоподібні м’язи.

  На центральну частину внутрішньої поверхні нижньощелепної гілки відкривається отвір нижньої щелепи (лат. foramen mandibulae). Спереду і медіально його частково захищає піднесення – нижньощелепний язичок (лат. lingula mandibulae). Отвір з’єднане проходить у товщі кісткового губчастої речовини каналом з підборідним отвором на зовнішній стороні мандибулярного тіла.

  Зверху над крилоподібні бугристостью знаходиться довгасте заглиблення – щелепно-під’язикова борозна (лат. sulcus mylohyoideus). У живої людини в ній проходять нервові пучки і судини. Ця борозна може перетворюватися в канал, тоді вона частково або повністю прикрита кісткової платівкою.

  По передній кордоні внутрішньої сторони гілок, починаючись трохи нижче рівня отвори нижньої щелепи, спускається і триває на тіло нижньощелепний валик (лат. torus mandibularis).

  Відростки нижньощелепної кістки

  На кінцях гілок добре виражені два відростки:

 • Вінцевий відросток (лат. proc. coronoideus), передній. Зсередини у нього є область з шорсткою поверхнею, яка служить місцем прикріплення скроневої м’язи.
 • Мищелковий відросток (лат. proc. condylaris), задній. Його верхня частина, головка нижньої щелепи (лат. caput mandibulae) має суглобову поверхню елліпсовіднимі форми. Нижче головки знаходиться шийка мандибулы (лат. collum mandibulae), яка несе на внутрішній стороні крилоподібні ямку (лат. fovea pterygoidea), де кріпиться латеральний крилоподібний м’яз.
 • Між відростками пролягає глибока виїмка – вирізка (лат. incisura mandibulae).

  Нижньощелепний суглоб

  Анатомія кінцевих ділянок гілок нижньої щелепи забезпечує її гарну рухливість і зчленування з кістками лицьового черепа. Рухи можливі не тільки у вертикальній площині, щелепа зміщується також вперед-назад і з боку в бік.

  Скронево-нижньощелепний суглоб утворюють, відповідно, дві кістки: скронева і нижня щелепа. Будова (анатомія) даного зчленування дозволяє віднести його до типу складних циліндричних суглобів.

  Щелепна суглобова ямка скроневої кістки контактує з передневерхней ділянкою головки виросткового відростка щелепи. Саме його варто вважати справжньою суглобової поверхнею.

  Хрящової меніск всередині суглоба ділить його на два «ярусу». Зверху і знизу від нього є не сполучені один з одним щілини. Основна функція хрящової прокладки – амортизація при перетирання їжі зубами.

  Скронево-нижньощелепний суглоб упрочнен чотирма зв’язками:

  • скронево-щелепових (лат. ligatura laterale);
  • основно-щелепної (лат. ligatura spheno-mandibulare);
  • крилоподібні-щелепної (лат. ligatura pterygo-mandibulare);
  • шило-щелепної (лат. ligatura stylo-mandibulare).

  Перша з них – основна, інші несуть допоміжну підтримуючу функцію, оскільки не охоплюють безпосередньо суглобову капсулу.

  Як контактують нижня і верхня щелепа?

  Анатомічна будова зубів нижньої щелепи визначається необхідністю змикання і контакту з верхнім рядом зубів. Певне їх розташування і взаємодія називається прикусом, який може бути:

  • нормальним або фізіологічним;
  • аномальним, викликаним змінами в розвитку частин ротової порожнини;
  • патологічним, коли змінюється висота зубного ряду в результаті їх стирання, або зуби випадають.

  Зміни прикусу негативно впливають на процес пережовування їжі, провокують мовні дефекти, деформують контур обличчя.

  У нормі будова та рельєф поверхні нижньощелепного ряду зубів забезпечують щільний контакт з однойменними максиллярными зубами. Нижньощелепові різці і ікла частково перекриваються аналогічними верхніми зубами. Зовнішні горбки на жувальної поверхні нижніх кутніх зубів укладаються в ямки верхніх.

  Характерні травми

  Нижня щелепа не є монолітною. Наявність у ній каналів, областей з різною щільністю кісткового матеріалу зумовлює типові пошкодження при травмах.

  Звичайними місцями переломів нижньощелепної кістки є:

 • Лунки іклів або премолярів – малих корінних.
 • Шийка заднього (суглобового) відростка.
 • Нижньощелепний кут.
 • Оскільки в області підборіддя симфізу кістка потовщена, а на рівні 2 і 3 пари молярів – укріплена внутрішнім гребенем і зовнішньої косою лінією, нижня щелепа ламається в цих місцях вкрай рідко.

  Інший варіант пошкодження, не зачіпає саму кістку, а скронево-нижньощелепний суглоб, – це вивих. Його може спровокувати різкий рух в бік (від удару, наприклад), надмірне відкриття рота або спроби розкусити щось тверде. Суглобові поверхні при цьому зміщуються, що перешкоджає нормальним руху в суглобі.

  Вправляти щелепу повинен фахівець-травматолог, щоб не допустити надмірного розтягування оточуючих зв’язок. Небезпека цієї травми в тому, що вивих може стати звичним і повторюватися при незначному впливі на щелепу.

  Нижньощелепний суглоб відчуває постійні навантаження протягом усього життя людини. Він задіяний при прийомі їжі, розмові, важливий в міміці. На його стан може вплинути спосіб життя, дієта, наявність системного захворювання опорно-рухового апарату. Профілактика травматизму та рання діагностика суглобових проблем – запорука нормального функціонування нижньої щелепи протягом усього життя людини.