Антимонопольна політика: цілі, напрями, розвиток

Найважливішою умовою розвитку економіки є наявність якісної та здорової конкуренції. Неприпустимі ситуації, коли якісь організації прагнуть до монополізації своєї діяльності. У кожній розвиненій країні повинна проводитися антимонопольна політика – робота державних органів влади щодо недопущення зосередження окремих володінь і повноважень у чиїхось руках.

Поняття монополії

Антимонопольна політика держави спрямована на запобігання та профілактику появи монопольних підприємств. Монополія – це велика організація, повністю контролює виробництво і продаж певної продукції. З-за монопольного підприємства у відповідній сфері ринку повністю відсутня конкуренція.

Монополії у світовій історії вважалися нормою. Справа в тому, що в більшості країн виробництво контролювалось державою. Часто або сама влада, або якісь її наближені формували великі організації, які займали весь ринок. Як наслідок – економічний розвиток йшов повільно, конкуренція була відсутня, а в державі зберігалася планова форма економіки.

Першим помітним противником монополій був англійський економіст Адам Сміт. Він заявляв про неприпустимість захоплення якийсь сфери впливу, так як будь-яка подібна дія може розцінюватися як фактор, що загрожує економічному розвитку держави. Тільки підтримка здорової конкуренції і грамотне планування антимонопольної політики дозволять ефективно вирішити проблему застою.

Подібної думки дотримується сьогодні більшість фахівців. Далі розглянемо форми обмеження конкуренції і способи проведення антимонопольної політики.

Історія антимонопольного регулювання

Що характерно для розвитку конкуренції в економічній сфері Росії? Спроби створення антимонопольної політики і антимонопольного законодавства були зроблені ще в 1908 році. Тоді в Імперії був введений закон, дуже схожий на американські положення Шермана. Як і слід було очікувати, більшість російських підприємців поставилися до закону негативно і не прийняли його.

В СРСР законів з антимонопольної політики і підтримки конкуренції не приймалося в принципі. У країні панувала планова економіка, а тому про будь-який вид підприємництва не могло бути й мови. Держава самостійно забезпечувало зниження витрат ресурсів і вартості виробництва до гранично низької планки. Наслідком такої політики став глибокий застій на національному ринку СРСР.

Високий рівень монополізації зберігся і після розвалу СРСР. Державні монополії шляхом прискореної приватизації перетворювалися на акціонерні товариства. Проте все скуповували акції не групи людей, а конкретні персони. Як наслідок, підприємства зосередилися в руках поодиноких власників.

У 1991 році був прийнятий закон “Про конкуренції і метою антимонопольної політики”. У ньому були закріплені основи державної політики, спрямованої на боротьбу з обмеженням конкуренції. Про принципи і способи такої боротьби буде розказано далі.

Політика придушення монополій: загальна характеристика

Держава зобов’язана захищати конкурентний ринок. Можливо подібне тільки шляхом проведення якісної антимонопольної політики. Окремі органи влади повинні застосовувати ряд економічних, соціальних, правових, податкових і фінансових заходів. Лише діючи у різних сферах, держава буде здатна на якісне виконання процедур по профілактиці і придушення обмеження конкуренції.

Проблема монополізації володіє певною подвійністю. В умовах підвищеної концентрації виробництва отримують тенденції його скорочення, що призводить до зростання цін і кризи. В той же час концентрація призводить до масового виробництва продукції, а як наслідок – до зниження виробничих витрат і економії основних видів ресурсів.

Держава, метою якого є проведення й розвиток антимонопольної політики, що має враховувати всі особливості і форми впливу монополій на національний ринок. Наприклад, з обережністю потрібно підходити до питань обмеження природних монополій.

Боротьба з монополіями сприяє економічному, технічному та соціальному прогресу. Тут можна провести нескладну паралель: ліквідація монополій призводить до підвищення ринкової конкуренції, що породжує зростання пропозиції та попиту. Знижуються ціни, підвищується громадський рівень життя.

Фактори монополізації

Незважаючи на встановлені законом заборони, ринок природним чином прагне до монополізації. Сприяють цьому багато факторів і об’єктивні причини.

Першою причиною є прагнення організацій купувати надприбуток, можливу за умови відсутності конкуренції. Це найскладніший і поширений фактор. Він обумовлений самою природою людини – а саме прагненням збагатитися і отримати велику кількість матеріальних благ.

Друга умова прагнення до монополізації пов’язане з встановленням державною владою бар’єрів і кордонів для входження окремих організацій у конкретну галузь. Мова йде про таких процедурах, як сертифікація або ліцензування. Здавалося б, яким чином легальні процедури реєстрації підприємств можуть заважати проведенню державної антимонопольної політики? Експерти стверджують, що наявність бар’єрів призводить до виникнення більшої кількості монополій. Не всі підприємства набувають юридичну силу, з-за чого наявний мінімум зміцнює свої позиції. Вирішити проблему можна шляхом ослаблення процедури реєстрації.

Наступним умовою зростання процесів монополізації є зовнішньоекономічна політика протекціоністського характеру, спрямована на захист вітчизняного виробника від іноземної конкуренції. Так, іноземні товари можуть обкладатися великими митами або їх ввезення в країну обмежується.

Зростаючі тенденції до злиття організацій або поглинання одного підприємства іншим становлять ще один фактор монополізації. Подібні дії мають свої найменування – наприклад, синдикат, картель і т. д. Про форми монополій буде розказано трохи пізніше.

Таким чином, законодавці, які визначають державну антимонопольну політику, повинні враховувати всі перелічені вище фактори. Тільки усвідомлення того, з чим потрібно боротися, допоможе сформувати якісний економічний курс.

Види монополій

Для кращого розуміння того, як саме повинна реалізовуватися державна антимонопольна політика, слід дати загальну характеристику основних видів монополій.

Перша класифікація ділить великі підприємства, що обмежують конкуренцію, на штучні і природні. Тут все просто: якщо монополія утворилася сама по собі, без втручання представників організації, то мова йде про природний характер її складання. Штучне ж формування передбачає наявність людського фактора. У цьому випадку конкретна особа спочатку мало протизаконні плани щодо обмеження конкуренції.

Штучно створених монополій значно більше, ніж природних. Цьому сприяє низка чинників, про які вже було розказано вище.

Є й інші класифікації, згідно з якими існують такі види монополій:

 • Державні, або легальні. Вони є, як правило, законними, так як держава може зосереджувати окремі сфери виробництва у своїх руках. У Росії це оборонна промисловість.
 • Чисті монополії. Виникають, коли виробник на ринку один.
 • Тимчасові монополії. Можуть бути пов’язані, наприклад, з науково-технічним прогресом.
 • Абсолютні монополії. Визначаються стовідсотковим контролем однієї фірми над реалізацією продукції та виробництвом.

Цікавим підвидом монополії є монопсонією. Це своєрідне обмеження осіб у купівельних здібності – інакше кажучи, монополія покупця. Очевидний приклад монопсонії – закупівля військової техніки державою.

Існують три основні форми монополій:

 • Трест – об’єднання підприємств, позбавлених самостійності. Трест передбачає панування великого підприємства над вхідними в нього інстанціями.
 • Синдикат – об’єднання підприємств, що зберігають незалежність. Пов’язаний із закупівлею продукції і подальшим збутом.
 • Картель – той же синдикат, але пов’язаний з найманням робочої сили та збутом продукції.

Незважаючи на схожість всіх означених форм, кожен вид монополії володіє характерними особливостями і рисами. При регулюванні антимонопольної політики це слід враховувати.

Антимонопольне регулювання

Отже, яким чином здійснюється антимонопольна політика? У державної структури є цілий план по проведенню заходів, спрямованих на розвиток здорової конкуренції і придушення монопольних тенденцій.

Першим етапом регулювання є визначення типу монополії. Спеціальний орган повинен визначити форму незаконного об’єкта та його особливості. Якщо мова йде про злиття підприємств, то держава застосовує метод штучного поділу. Так, якийсь картель отримає повістку в суд, де вже буде розбиратися з оплатою штрафів, самоліквідацією або реорганізацією, пошуком винних осіб і т. д.

У Росії відсутня Міністерство по антимонопольної політиці. Замість нього функціонує ФАС – Федеральна антимонопольна служба. Саме на цей орган покладено велика частина повноважень щодо ліквідації та профілактики процесів, спрямованих на обмеження конкуренції.

Моделі антимонопольного регулювання

Боротьба зі штучним обмеженням конкуренції може розгортатися в двох формах: американської та європейської. Перший тип боротьби куди більш жорсткий і суворий. Справа в тому, що в рамках американської моделі монополія заборонена в принципі. Не допускається навіть одиничне поява обмеження конкуренції. Інакше кажучи, ринок володіє повною свободою. Трохи інакше все з європейською моделлю. Тут допускаються одиничні монополії, але за ними ведеться суворий нагляд.

В Америці діє знамените антитрестовое законодавство. Воно базується на положеннях законів Клейтона і Шермана. Ці акти повністю забороняють об’єднання підприємств в трест, відповідно, не допускаються будь-які таємні угоди або дії, які обмежують конкуренцію у виробництві.

У більшій частині європейських держав з монополіями борються шляхом застосування положень Римського договору 1957 року. Контроль за дотриманням законодавства веде Європейська Комісія, яка видає дозволи на створення тимчасових монополій в окремих галузях виробництва. Дія Римського договору поширюється на країни Євросоюзу, а також на ПАР, Австралію і Нову Зеландію. Росія не ратифікувала документ, але встановила у сфері економіки дуже схожі правила.

Цінове регулювання

Важливу роль у проведенні антимонопольної політики в Росії відіграє процедура цінового регулювання. Під нею розуміється формування і зміна державою цін на продукцію, що випускається підприємством. Регулювання цін має своєю метою боротьбу з монопольно високою вартістю товарів.

Весь розглянутий процес базується на двох важливих принципах:

 • забезпечення беззбитковості;
 • збільшення виробничої ефективності.

Перший принцип реалізується за рахунок встановлення ціни на рівні середніх витрат. Як наслідок – монополія не приносить ні прибутку, ні збитку.

Принцип виробничої ефективності передбачає встановлення ціни на товари на рівні граничних витрат монополіста. Це дозволить забезпечити максимальний обсяг виробництва.

Державою регулюється ціноутворення. Так, не допускається створення монопольних цін – надмірно високих або надмірно низьких. Високі ціни встановлюються для отримання надприбутків. Надмірно низькі ціни обмежують доступ у галузь підприємств-конкурентів. Є також поняття монопсоничною ціни. Це встановлення домінуючим на ринку підприємством-споживачем тієї вартості, яка знижує рівень витрат за рахунок підприємств-постачальників.

Саме по собі формування цін не говорить про бажання організації обмежувати конкуренцію. Однак саме процедура ціноутворення є найважливішим напрямком антимонопольної політики.

Підтримка конкуренції

Конкуренція є головним ворогом монополістів. Обмеження здорового ринкового суперництва є основною метою організацій, бажаючих встановити тільки свої володіння в тій чи іншій сфері. Держава повинна підтримувати конкуренцію. В антимонопольній політиці це пріоритетний напрямок, що визначає розвиток промислових потужностей, виробництво товарів, встановлення цін, і т. д.

Державна підтримка конкуренції має реалізовуватися за такими напрямами:

 • створення і підтримання сприятливих умов для виникнення та розвитку успішної конкуренції на ринку;
 • підтримка конкуренції шляхом формування нових законів;
 • підвищення темпів науково-технічного прогресу, тобто скорочення часу розробки і поширення новітніх технологій у виробництві.

Останній пункт особливо важливий. Саме науковий прогрес дозволяє організовувати ефективну конкурентну боротьбу. Антимонопольна політика в РФ, за твердженням багатьох експертів, реалізується досить слабо. Державна влада часто не звертає ніякої уваги на великих монополістів, а іноді навіть підтримує їх. Саме тому вся надія залишається на технічний і науковий прогрес. Завдяки цим явищам конкуренція отримає своє природне розвиток.

Оподаткування

Останнім способом боротьби з обмеженням конкуренції є політика оподаткування. Її також регулює владу, а саме державні податкові інспекції. З метою зниження прибутків, отримуваних домінуючими підприємствами, держава встановлює ряд додаткових податків. За характером стягування їх можна поділити на дві основні форми:

 • Паушальний податок. Він не залежить від обсягу виробництва і є лише частиною постійних монопольних витрат. Мова йде, наприклад, про ціну ліцензії на виключне право займатися тією чи іншою діяльністю.
 • Потоварный податок. Стягується він за кожну одиницю продукції і є частиною змінних монопольних витрат.

Обидва виду податку скорочують прибуток, одержувану від виробничих обсягів. Одночасно вони збільшують кількість фінансів, що надходять у державний бюджет. Все це має соціально корисну спрямованість.

Економісти стверджують, що паушальний податок ефективніше і корисніше. Справа в тому, що потоварный тип оподаткування змінює оптимальні ціни і обсяг продукції. В результаті фірма скорочує кількість виробленого товару, а ціна в цей час піднімається. Подібне явище значно погіршує економічний збиток споживачів.

Паушальний податок підвищує рівень середніх і постійних витрат монополістів. Величина граничних витрат не змінюється, а тому підприємство утримується від зміни ціни до обсягу виробництва. Держава, на жаль, не враховує споживчі інтереси при оподаткуванні монополій додатковими податками. Цю проблему також треба вирішувати.