Авторський договір: поняття, терміни, зразок

Авторський договір є одним з видів ліцензійної угоди. Він дозволяє автору здійснювати комерційну експлуатацію свого твору за допомогою передачі своїх прав сторонній особі (ліцензіату) за обумовлену суму. Перед укладенням такого документа необхідно розуміти, що об’єктом авторського права можуть виступати лише твори (опубліковані і немає), які існують в об’єктивній формі: текст, музика, відео, зображення. Ідеї, факти, відкриття авторським правом не захищаються.

Різновиди угод про передачу авторських прав

Класифікаційною ознакою, на підставі якого виділяються види такого роду документів, можуть служити:

 • тип твору (літературний, музичний, аудіовізуальний, предмет образотворчого мистецтва – картина, скульптура);
 • стан твори (договір на замовлення твору або передачу ліцензіату прав на вже готове творіння);
 • спосіб експлуатації (видавничий, сценарний, постановочний договори або угоди про публічне виконання, про художньому замовленні)

Відомі з юридичної практики зразки авторських договорів зазвичай містять елементи всіх цих видів.

Структура документа

Договір авторського права повинен містити певні положення, відсутність яких він буде вважатися недійсним. В їх число входять:

 • Обсяг наданих прав, тобто види експлуатації твори, які дозволяють ліцензіату.
 • Форми використання твору, тобто дії, що вживаються другою стороною в комерційних інтересах.
 • Тип ліцензії: невиключна дозволяє автору укладати інші контракти або використовувати твір у своїх цілях, а також виключна, по якій автор на певний термін позбавляється цих прав.
 • Розмір винагороди.
 • Термін дії угоди (без зазначення цієї позиції автор може за своєю ініціативою розірвати контракт через три роки після його укладення з письмовим повідомленням ліцензіата).
 • Територія дії документа.
 • Форма укладання договору (письмова або усна).
 • При укладенні договору передачі авторських прав слід враховувати, що, підписуючи його, автор передає всі свої права на твір ліцензіату і надалі не має права її використовувати.

  Особи, які мають право укладати договір

  Насамперед у цю категорію входить сам автор і його спадкоємці. У другому випадку необхідно надати свідоцтво про право на спадщину (за законом чи заповітом). У цьому документі має бути чітко прописано, що авторські права були успадковані в повному обсязі.

  Твір може перебувати у власності інших правовласників, якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Така ситуація можлива у випадку, якщо раніше був укладений договір передачі авторських прав, а також якщо розглядаються права на службовий твір: статтю в енциклопедії, науковому збірнику або періодичному виданні. У цьому випадку перед складанням нового документа простежується ланцюжок усіх раніше скоєних угод.

  Окремо вирішується питання з співавторами. У РФ авторський договір на спільно створене твір укладається окремо з кожним учасником творчого процесу.

  Майнові права

  Перелік виняткових авторських прав встановлюється Цивільним кодексом РФ (стаття 1270). У їх число входить право на відтворення, розповсюдження твору (продаж, здача в оренду), імпорт примірників, можливість представляти свою роботу на публіці (виконувати, читати, демонструвати) і анонсувати її в засобах масової інформації. При бажанні автор має право перевести свою роботу на іншу мову (або дати дозвіл на дублювання, якщо мова йде про фільмі), вносити правки до і після моменту публікації і викладати свій твір цілком або частково на інтернет-майданчиках у вільний доступ.

  Передача майнових прав

  Як випливає з поняття авторського договору, головною метою його укладення є передача або придбання авторських прав. Статті документи мають чітко прописувати можливості, які відкриваються перед ліцензіатом з моменту підписання.

  На даний момент найпопулярнішим способом розповсюдження твору є його публікація в Інтернеті. Якщо авторський договір не включає в себе пункт про право на оцифровку твору (якщо це картина або рукопис) і його подальшу запис у пам’ять комп’ютера, то поширювати його через сайти заборонено.

  Право на відтворення реалізується по-різному, в залежності від типу твори. Під ним можуть матися на увазі ксерокопіювання, репринт, виготовлення нових примірників і багато іншого. Договір авторського права повинен включати в себе точне роз’яснення того, які з цих способів може скористатися ліцензіат.

  Відчуження майнових прав

  У російській юридичній практиці такий тип угод з’явився порівняно недавно. Він припускає передачу автором свого виняткового права ліцензіату в повному обсязі. Установлюються два види таких договорів:

  • консенсуальний (діє з моменту укладення);
  • реальний (діє з моменту передачі автором матеріального носія набувачеві).

  При укладенні договору відчуження авторських прав творець твору зберігає за собою можливість користування особистими немайновими правами. Вони гарантуються статтею 1267 Цивільного кодексу і включають в себе право вважатися автором, тиражування і розповсюдження твору під іменем його творця чи обраним ним псевдонімом, а також недоторканність структури, змісту і суті твору. Нижче представлений зразок договору відчуження авторських прав.

  Якщо об’єкт договору відчуження був створений кількома особами у співпраці і це підтверджено, то документ повинен бути підписаний усіма співавторами. Якщо хоча б один з них не визнає положення договору, майнові права не можуть бути відчужені в чию-небудь користь.

  Строк дії договору

  Цей пункт укладається документа має першорядну важливість. Законодавство РФ настійно вимагає, щоб міститься в ньому інформація була чіткою і достовірною. Саме термін набуття прав на твір стає найбільш частим приводом для судових розглядів.

  Одним із приводів є користування майновими правами після закінчення обумовленого терміну. Інше джерело проблем полягає в тому, що договір (особливо у видавничій справі) може бути укладений на ще не створений твір. У цьому випадку в документі прописується час, відведений учасникам на виконання договірних зобов’язань, включаючи резервний період для внесення виправлень у твір.

  Строк авторського договору не завжди встановлюється відразу. Деколи ліцензіату і автору потрібен час, щоб усвідомити, чи необхідно їм продовжувати співпрацю. Але щоб уникнути непорозумінь, краще обумовити термін, тим більше, що чинне законодавство передбачає можливість укладення договору на шестимісячний термін.

  Термінове розірвання

  У ситуації, коли автор або ліцензіат виявляють, що одна з сторін порушує положення, зафіксовані в договорі, вони в односторонньому порядку можуть розірвати угоду. Крім того, якщо співпраця не склалася, і до цього висновку прийшли обидві сторони, вони теж можуть розірвати контракт. До такого рішення вони повинні підійти спільно.

  Розмір і форма отримання винагороди

  Як правило, винагорода в авторському договорі визначається у вигляді відсотка від доходів, одержуваних ліцензіатом за використання майнових прав автора. Правовласник може отримати дохід від свого твору одним з двох способів:

 • Роялті – процентні відрахування від одержуваного ліцензіатом за експлуатацію добутку доходу, що виплачуються з встановленою договором періодичністю. Розмір процентної ставки може змінюватися в залежності від поточної економічної ситуації. Одержувана правовласником сума повинна приносити йому реальну користь.
 • Паушальний платіж виплачується в тому разі, коли характер твору не дозволяє налагодити його масове використання з метою отримання прибутку. Він являє собою зафіксовану в договорі суму.
 • Авторська винагорода не обов’язково може виплачуватися самому автору. На нього можуть розраховувати всі особи, які передають майнові права за договором (правовласники, спадкоємці).

  Мінімальна ставка винагороди

  За законом порогова сума авторської винагороди, що виплачується як паушальний платіж, повинна відповідати розміру оплати за працю. Перевищують цю суму виплати визначаються на основі економічних прогнозів про прибутки від експлуатації твору. За домовленістю може виплачуватися або одноразово, або в розстрочку.

  В якості прикладу визначення роялті можна навести постанова уряду РФ від 29 травня 1998 року № 5241, що визначає суму відрахувань кінематографістам. Цей документ встановлює суму в межах від 0,5 до 7 % від доходу, отримуваного ліцензіатом, в залежності від внесеного у виробництво вкладу.

  Так, нижній поріг цієї суми передбачено для тих авторів, чий твір входить до складу науково-популярного, анімаційного, художнього чи документального фільму. Сценаристи, композитори, художники по костюмах можуть претендувати на 5,5 % від отриманого доходу. Найвища сума виплачується режисерові.

  Територія дії договору

  Визначення просторової області використання придбаних ліцензіатом прав є особливо важливим, якщо мова йде про передачу права на розповсюдження та використання комп’ютерних програм чи баз даних. Автор має право заборонити їх використання на території чужої держави або, навпаки, домовитися про експлуатації за кордоном.

  Якщо територія дії авторського договору окремо не обумовлено в документі, то ліцензіат може користуватися набутими правами тільки в межах Російської Федерації.

  Розірвання договору

  У звичайних умовах авторський договір втрачає юридичної сили після закінчення обумовленого в ньому строку. Проте можливі ситуації, коли сторони вирішують розірвати угоду раніше. Це може бути пов’язано з тим, що ліцензіат втратив інтерес до використання твори, особливо якщо воно не користується попитом у населення. Інший варіант дострокового припинення дії договору – закінчення строку дії авторських прав і перехід творів у суспільне надбання.

  Форма розірвання договору визначається сторонами. Це може бути новація – заміна старого угоди новим, можуть бути виплачені відступні. Порядок цих дій у законодавстві особливо не обмовляється. Слід бути готовим, що при достроковому припиненні дії договору виникають зобов’язання по врегулюванню майнових наслідків, тобто одна із сторін зобов’язана повернути авторський гонорар і відшкодувати іншій стороні виникли збитки.