Бюджетна лінія та її властивості

У заголовку – один з основних термінів теорії споживчої поведінки. Що таке бюджетна лінія? Це графік, який допомагає проаналізувати можливості, бажання споживача. Давайте детальніше поговоримо про поняття, властивості об’єкта, а також суміжних термінах і явищах.

Визначення слова

Бюджетна лінія (БЛ) – пряма, чиї точки показують набори благ, на чиє придбання виділений бюджет витрачається повністю. Вона перетинає координатні осі У і Х в точках, які свідчать про найбільшу можливу кількість продукції, яку можна придбати на конкретний дохід при актуальних цінах.

Таким чином, БЛ демонструє різні комбінації 2-ух наборів будь-яких товарів, які купуються за певної прибутку та фіксованої вартості.

Властивості БЛ

Уявімо властивості бюджетних ліній.

1. Мають лише негативний нахил. Так як набори благ, що знаходяться на БЛ, мають однакові ціни, то збільшення кількості придбань одного веде до скорочення покупок іншого. Згадаймо, що крива, що демонструє зворотну зв’язок двох змінних, завжди відрізняється негативним видом нахилу.

2. Розташування БЛ залежно від величини прибутку споживача. Якщо збільшується дохід, а ціни залишаються незмінними, то бюджетна лінія переміщується вправо, паралельно колишньої прямій. Якщо прибуток зменшується при незмінних цінах, то БЛ йде вліво, але як і раніше паралельно старої лінії.

Таким чином, зміна доходів споживача не буде приводити до зміни кута нахилу БЛ. Змінюються лише точки її перетину з координатними осями Х і У.

3. Коефіцієнт нахилу БЛ дорівнює співвідношенню вартості економічних благ з протилежним знаком. Пояснимо це властивість. Коефіцієнт нахилу БЛ – це відношення ціни продукту, який відраховується по горизонталі, до ціни продукту, який відраховується по вертикалі. Звідси крутизна такого нахилу: Px /Py (ціна продукту Х, ціна продукту).

Знак “мінус” в цьому випадку говорить про негативне нахилі БЛ (адже ціни на продукти Х і У завжди будуть тільки позитивними величинами). Звідси потрібно утриматися від купівлі якогось найменування з комплексу Х, щоб придбати що-небудь з набору У.

4. Зміна цін економічних благ впливає на зміну нахилу БЛ. Тут ми спостерігаємо наступне. Якщо змінюється вартість одного продукту, то змінюється і кут нахилу бюджетної лінії, і розташування однієї з точок перетину БЛ з віссю координат.

А ось якщо стають іншими ціни на обидва блага, то це стає еквівалентним зміни розміру загального прибутку споживача. Тобто БЛ у цьому випадку переміститися вправо або вліво.

Обмеження бюджету

Бюджетна лінія переплітається з більш широкими поняттями. Перше – це budget constraint (англ. – бюджетне обмеження). Це все набори благ, які може придбати споживач при визначеному бюджеті і справжніх цінах. Закон бюджетного обмеження: загальний дохід дорівнює загальним витратам. При будь-яку зміну обсягу прибутку бюджетна лінія зсувається.

Budget constraint можна описати рівнянням: PxQx + PyQy ≤ M. Розшифруємо:

 • Px, Py – ціна двох товарів (X і У).
 • Qx, Qy – певна кількість товарів Х і У.
 • М – бюджет, яким володіє споживач.
 • Знак “менше або дорівнює” означає, що вся сума витрат не може бути більше доходу людини. Максимум витрати можуть дорівнювати загальній прибутку.

Звідси ясно, як БЛ перетинає координатні осі Х і У у двох точках:

 • X1 = M/Px.
 • Y1 = M/Py.

Ці точки бюджетної лінії показують максимальний обсяг продуктів Х і У, які можливо придбати на дохід споживача при встановлених на сьогодні цінах.

Бюджетне простір

Наступне важливе суміжне поняття – бюджетне простір. Так називають всю доступну споживачеві зону вибору. На графіках представляється заштрихованим трикутником. З одного боку обмежує його бюджетна лінія споживача, з іншого – осі координат Х і У.

Щоб виділити на малюнку таке простір, досить побудувати пряму бюджетного обмеження за формулою: PxQx + PyQy = M.

Крива байдужості

Indifference curve (крива байдужності) – це різні комбінації пари економічних благ, однаково необхідних людині. За допомогою таких графіків можна показати рівновага споживача – точку максимізації загальної корисності, задоволення від витрачання свій фіксованого прибутку.

Криві байдужості – широко використовувані неокласичною школою економіки інструменти. Зокрема, вони застосовні в мікроекономічних дослідженнях ситуацій, пов’язаних з проблемою вибору.

Властивості кривих байдужості (КБ) наступні:

 • КБ завжди відрізняються негативним нахилом, так як раціонально мислять споживачі воліють більший обсяг набору меншого.
 • КБ, що знаходиться вище і правіше іншою кривою, краще для споживача.
 • КБ володіють увігнутою формою – її визначають зменшуються граничні норми заміщення.
 • Комплекси благ на кривих, які більш віддалені від почав координат, краще наборів на більш близьких до нулях осей Х і У кривих.
 • КБ не можуть перетинатися. Вони демонструють зменшуються граничні норми заміщення одного продукту на інший.

Комплекс КБ утворює карту безлічі кривих байдужості. Вона використовується для описання уподобань споживача щодо всіх видів економічних благ.

Криві байдужості та бюджетна лінія

Як же співвідносяться між собою ці поняття? Крива байдужості демонструє, що чоловік хотів би купити. А БЛ – що він може набути. Разом вони відповідають на питання: “Як можливо забезпечити найбільше задоволення від покупки при обмеженій прибутку?”

Таким чином, КБ і БЛ застосовуються для графічного представлення ситуації, коли людина максимізує корисність, придбану ним при покупці двох благ при обмеженому розмірі бюджету. Звідси можна виокремити вимоги оптимального комплексу споживчих благ. Їх усього два:

 • Знаходження набору благ на кривій бюджетної лінії.
 • Надання споживачеві самого кращого поєднання.

Таким чином, бюджетна лінія допомагає уявити, в яких співвідношеннях на фіксований бюджет можна придбати два різних набору економічних благ. Цей графік часто аналізується разом з кривою байдужості та іншими суміжними явищами.