Двійнята в англійській мові. Різниця між historic – historical

В англійській мові існують слова, дуже важко помітні зовні. На перший погляд, іноземцю, хто вивчає англійську мову в якості другого, а то і третього, може здатися, що вони мають ідентичне значення, а значить, є взаємозамінними. Однак не все так просто – в англійській граматиці живуть підводні камені. Познайомимося з трьома парами таких незвичайних прикметників.

Economic – economical

Один з найбільш легко помітних словесних тандемів. Economic російською мовою звучить як економічний, тобто відноситься до економіки, перш за все, як до науки (наприклад, an economic growth – економічне зростання, an economic crisis – економічна криза).

Economical, в свою чергу, – економний, ощадливий, в деяких випадках можлива навіть трактування “дбайливий” (an economical engine – економічний двигун (витрата палива при роботі якого мінімальний), або навіть an economical wife – економна дружина (у значенні “дбайлива господиня”).

Classic – classical

У цьому випадку буде дещо складніше, ніж у попередньому. Справа в тому, що на російській мові обидва слова звучать як “класичний”. Різниця полягає в тому, що до першого (з відсутнім суфіксом -al) можна підібрати синонім typical, тобто типовий. Одні з найпопулярніших у сфері вчительства, учнівства і студентства словосполучень: a classic example – класичний (типовий) приклад, a classic mistake – класична (знову ж, типова) помилка.

Classical – класичний, насамперед, у відношенні мистецтва. В даному випадку ми говоримо про більш близькій нам розумінні цього слова. Наприклад, classical literature – класична література, classical architecture (music) – класична архітектура (музика).

Historic – historical

Пара прикметників, які найчастіше найбільш важкі для розуміння при вивченні англійської мови як іноземної. На різниці historic – historical варто зупинитися докладніше. Отже, розглянемо це питання детальніше.

Historic – historical. Різниця

Насамперед, зазначимо, чим же відрізняються наведені слова, переклад яких, так само, як і в попередньому випадку, ідентичний. Різниця historic і historical у смисловому аспекті. У російській лінгвістиці такі слова називаються омонімами (даним терміном позначать слова, що мають однаковий зовнішній вигляд, але різне лексичне значення). Важливо запам’ятати, що необхідна умова для виявлення омонімічності – обидва значення повинні бути прямими, у разі якщо одне з них – переносне, перед вами не омоніми, а просте багатозначне слово. Наприклад, струна – частина музичного інструмента у прямому значенні і частина душі в переносному.

У випадку з historic історичним може бути момент – historic moment. Застосовується у значенні “який має значення в історії, впливає на її подальший хід”. Так само історичним в аспекті historic може стати рішення (насамперед, політичне) – a historic decision.

Historical – має якесь відношення до історії. Наприклад, a historical novel – історичний роман (роман, який описує реальні історичні події), a historical film – історичний фільм (фільм, заснований на реальних історичних подіях), a historical museum – історичний музей.

Як і завжди, у кожному правилі є свої винятки. Не обійшлося без них і тут. У деяких випадках іменник history застосовується як прикметник: a history teacher – вчитель історії, a history department – історичний факультет.

Різниця між historic і historical. Приклади

 • The Moon landing (висадка на Місяць) is a historic event. (Певна подія, що має вирішальне значення на загальний хід історії держави чи взагалі світової історії – як у випадку з наведеним вище прикладом).
 • My entering the university is a historical event. (Будь-яка подія, що сталася у минулому. Хоча, хто знає, може бути, ваше надходження в університет безпосереднім чином вплине на майбутнє планети).
 • Newton was a historic scholar. (Вчений, зробив серйозний вплив на історію всього людства).
 • Mike is a historical scholar. (Вчений, що займається історичними проблемами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки історичних подій тощо).
 • The artifact was of historic значення. (Має велику історичну цінність).
 • The picture was of historical значення. (Важлива з точки зору вивчення історичних подій, вибудовування загальної картини життя в минулому, але, швидше за все, не має реальної цінності).

Чим відрізняється historic від historical? Тест

Підведемо підсумок вищесказаному, а заодно перевіримо, чи засвоїли ви різницю historic і historical? Для більшої складності додамо ще й третє слово history (якщо пам’ятаєте, це іменник виступає в ролі прикметника лише у двох випадках).

Пропонуємо невеликий тест для самостійної роботи:

 • King Arthur was a real historic/historical/history figure, he wasn’t?
 • Helen works as a historic/historical/history teacher in the best school in her town.
 • Westminster Abbey is one of the most famous historic/historical/history buildings in the Great Britain.
 • Have you ever read an interesting historic/historical/history novel?
 • Jim became a student of the historic/historical/history department of the University of Oxford.
 • Gagarin’s flight into space in 1961 is a historic/historical/history event.
 • Has your mother been in Historic/Historical/History museum in Moscow.
 • А тепер пропонуємо перевірити себе, наскільки точними були відповіді:

 • King Arthur was a real historical figure, he wasn’t? (У даному випадку прикметник “історичний” застосовано в нейтральному сенсі, тобто питання полягає в тому, чи має яке-небудь відношення до дійсної історії король Артур, іншими словами: король Артур – реальна історична особистість?)
 • Helen works as a history teacher in the best school in her town. (Напевно, тут пояснювати що-небудь не має сенсу, та й, зізнатися, виправдати логіку англійців у випадках з винятками часом буває досить складно (а іноді і зовсім неможливо) – просто запам’ятайте словосполучення a history teacher.)
 • Westminster Abbey is one of the most famous historic buildings in the Great Britain. (Такий будинок, як Вестмінстерське Абатство, безперечно, вплинуло на хід історії, не дарма ж воно по праву вважається історичним пам’ятником.)
 • Have you ever read an interesting historical novel? (Історичний роман – роман, який описував деякі історичні події, навряд чи він якимось чином міг вплинути на розвиток історичних подій.)
 • Jim became a student of the history department of the University of Oxford. (Знову виняток: запам’ятайте history department і ніяк інакше, раптом вступите в Оксфорд!)
 • Gagarin’s flight into space in 1961 is a historic event. (Політ Гагаріна в космос – перший і, безумовно, історично значимий).
 • Has been to your mother Historical museum in Moscow. (Історичний музей лише дає можливість познайомитися з визначними історичними подіями, але сам по собі на їх хід ніяк не впливає.)