Екологічна безпека – це що таке?

Екологічна безпека – важливе поняття, від якого залежить здоров’я населення, добробут держави. Термін «екологія» був запропонований німецьким натуралістом Ернстом Геккелем більше 100 років тому. У перекладі з грецької мови «ойкос» означає дім, а «логос» – наука.

Екологія має системний міждисциплінарний науковий напрямок. З’явившись на основі біології, воно включає в себе основні закономірності хімії, фізики, математики. Незважаючи на це, можна віднести екологію і до гуманітарних наук. Адже екологічна безпека впливає на долю біосфери, тобто на існування всієї людської цивілізації.

Напрями

В залежності від того, які специфічні екологічні завдання необхідно вирішувати, виділяють певні прикладні напрямки:

 • хімічна;
 • медична;
 • інженерна;
 • космічна;
 • екологія людини.

Предметом дослідження даної науки є організація і функціонування живих систем. Екологічна безпека світу – завдання, вирішення якої передбачає спільні дії всіх країн.

Види забруднення природи

Для забезпечення свого існування людство має потребу у воді, їжі, даху, одязі. Виробництво всіх продуктів і товарів пов’язано з отриманням різного роду відходів, що надходять у навколишнє середовище. Для того щоб запобігти нанесення серйозного і непоправної шкоди навколишньому середовищу, важливо відповідально підходити до планування промислової діяльності.

Важливо поєднувати задоволення людських потреб за рахунок природних ресурсів з захистом навколишнього середовища від руйнівних дій людської цивілізації.

Забезпечення екологічної безпеки – шанс уникнути забруднення навколишнього середовища, збереження її первісного вигляду для майбутніх поколінь.

Приміром, кожен день в міську каналізацію потрапляє вода, у складі якої є зольна пил, органічні забруднювачі, тверді відходи. Для того щоб убезпечити городян, можна очищати стічну воду, виділяючи з неї мул для вирощування сільськогосподарських продуктів.

Будь-яка діяльність людської цивілізації впливає на земні ресурси. Завдяки тому, що наша планета отримує нову енергію від Сонця, ресурси Землі не вичерпуються. Діяльність людини пов’язана з нанесенням шкоди навколишньому середовищу, тому екологічна безпека пов’язана з мінімізацією цих згубних наслідків.

Існує класифікація забруднень навколишнього середовища, що складається з декількох груп:

 • фізичні, пов’язані з різними видами випромінювань, вібрації;
 • хімічні, при яких токсичні пари і гази з’являються в повітрі, ґрунті, воді.

Концепція сталого розвитку

Екологічна безпека передбачає собою систему заходів щодо забезпечення захисту людства і біосфери. На державному рівні розробляються певні закони, які оберігають держава від загроз, що з’являються з-за антропогенного і природного впливу на навколишнє середовище.

Екологічна безпека Росії передбачає систему регулювання і управління, яка дозволяє передбачати, запобігати, а при появі – ліквідувати подальший розвиток небезпечних ситуацій.

Подібні дії повинні реалізовуватися на регіональному, глобальному, так і локальному рівнях.

Сучасні тенденції

Правила екологічної безпеки з’явилися тільки в другій половині минулого століття. Саме у цей часовий період спостерігалося глобальна зміна клімату, став відчуватися парниковий ефект, руйнуватися озоновий екран, забруднюватися Світовий океан.

Суть глобального управління і контролю полягає у відновленні і збереженні природного механізму відтворення навколишнім середовищем біосфери. Всі дії пов’язані з функціонуванням живих організмів, що входять в біосферу.

Управління захисними механізмами

Екологічна і промислова безпека – це прерогатива міждержавних відносин на рівні міжнародних держав: ЮНЕСКО, ООН, ЮНЕП.

Методи правління на такому рівні передбачають розробку спеціальних актів щодо захисту природи в масштабах біосфери, реалізацію міжнародних екологічних програм, створення міждержавних структур, що спеціалізуються на ліквідації наслідків екологічних катастроф антропогенного і природного характеру.

Наприклад, міжнародному співтовариству вдалося заборонити випробування ядерної зброї в будь-яких середовищах, виключаючи тільки підземні дії. Завдяки мировою угодою на заборону промислу китів, а також створення правового міждержавного регулювання вилову морепродуктів і цінних риб, вдалося зберегти рідкісних мешканців водної стихії.

Світове співтовариство спільними зусиллями здійснює вивчення Антарктики і Арктики, її біосферних природних зон, які не порушені людиною, порівняння їх з зонами, які перетворені людською діяльністю.

Міжнародне співтовариство розробило і взяло в 1972 році Декларацію про заборону на виробництво холодоагентів-фреонів, які призводять до руйнування озонового шару.

У рамках регіонального рівня класи екологічної безпеки розглядають великі економічні або географічні зони. У деяких випадках аналізуються території декількох держав.

Управління і контроль дотримання правил екологічної безпеки здійснюється на рівні уряду країни, а також з допомогою міжнародних зв’язків.

Специфіка системи управління

Певні знаки до правил екологічної безпеки розробляються для створення законодавчої бази з ООС. На такому рівні в неї включають:

 • інноваційні екологічно безпечні технологічні процеси;
 • екологізацію економіки;
 • пошук темпів економічного зростання, не перешкоджають відновленню якості навколишнього середовища, що сприяють раціональному використанню природних ресурсів.

Локальний рівень екологічної безпеки пов’язаний з районами, містами, підприємствами нафтопереробної, хімічної, металургійної промисловості, оборонної галузі. Також до них відносять контроль стоків, викидів.

У такому разі управління екологічною безпекою відбувається на рівні адміністрації району, міста, підприємства з залученням тих служб, які несуть відповідальність за природоохоронну діяльність та санітарний стан.

Завдяки розв’язанню конкретних локальних проблем можна досягати поставленої мети, управляти такою ситуацією на регіональному, а також на світовому рівні.

Розроблені умовні знаки до правил екологічної безпеки істотно спрощують процедуру контролю.

У схемі керування з’являються проблемами на будь-якому рівні є аналіз ресурсів, фінансів, економіки, адміністративних заходів, культури і освіти.

Що таке надзвичайна ситуація

Різні знаки екологічної безпеки застосовуються для виявлення надзвичайної ситуації. Під нею прийнято розуміти порушення нормального життя і діяльності людського співтовариства, пов’язане з епідемією, екологічним лихом, катастрофою, аварією, військовими діями, які призвели до матеріальних і людських втрат.

Надзвичайну ситуацію також можна представити як несподіваній, раптової обстановки, яка характеризується невизначеністю, економічним і екологічним збитком, людськими жертвами, серйозними людськими і матеріальними витратами на проведення евакуаційних та рятувальних операцій, мінімізацію наслідків.

Певні знаки екологічної безпеки використовуються для визначення рівня небезпеки.

Класифікація надзвичайних ситуацій

Існує певні критерії, за якими визначається належність ситуації до надзвичайного випадку. За основу класифікації вибирають характер її виникнення. Вся сукупність аналізованих ситуацій поділяється на дві великі групи:

 • навмисні ситуації;
 • ненавмисні випадки.

Також застосовується інший підхід, за яким надзвичайні ситуації поділяють на увазі появи:

 • штучні (антропогенні);
 • природні (природні);
 • змішані.

За навмисності ситуації поділяють на кілька груп:

 • навмисні, включаючи соціально-політичні конфлікти;
 • ненавмисні: землетрусу, повені і т. д.

Важливою характеристикою будь-якої надзвичайної ситуації є темп її розвитку. В залежності від проміжку – від виникнення до кульмінаційної точки, в даний час виділяють «вибухові» і «плавні» варіанти. У першого типу тривалість коливається в діапазоні від кількох секунд до кількох годин. До таких ситуацій можна віднести техногенні катастрофи: аварії на нафтопроводах, атомних станціях, хімічних комбінатах.

Тривалість другого типу може досягати кілька десятиліть. Наприклад, із-за діяльності нафтохімічних корпорацій протягом десятків років можуть потрапляти у водойми отруйні речовини.

Наприклад, в США була ситуація, коли в районі каналу Лав (р. Ніагара-Фолс) були поховані залишки від переробки нафти, що містять діоксин, а також інші отрути. Через 25 років вони потрапили всередину грунту, опинилися у водопровідній воді. У результаті виникла серйозна загроза для життя і здоров’я населення.

В серпні 1978 року президентом США Д. Картером була оголошена національна надзвичайна ситуація, і все населення міста в екстреному порядку евакуювали.

Сучасна обстановка

В силу своєї природи людина прагне до захищеності, намагається створити навколо себе найбільш зручні умови існування.

Але при цьому людство перебуває під загрозою із-за численних криміногенних елементів, що піддається ризику захворіти смертельними інфекційними захворюваннями, постраждати від нещасних випадків.

Для дозволу подібних ситуацій здійснюються численні профілактичні заходи.

Саме несприятливий стан навколишнього середовища стало основною загрозою комфортного і безпечного існування людства. В якості основного критерію екологічної безпеки виступає середня тривалість життя людей. А цей показник не так вже й великий.

Умовні знаки екологічної безпеки використовують для проведення математичних розрахунків, розробки ефективних заходів для усунення джерел забруднення.

Даний термін міцно входить в життя людини, а актуальність його зростає із року в рік.

Висновок

Застосовне поняття «екологічна безпека» до різних реалій. Наприклад, аналізується окреме місто, район, підприємство, сфера послуг, область міжнародних відносин. На підприємстві передбачається екологічне проектування, в ході якого здійснюється розробка спеціальної документації щодо використання відходів виробництва, а також за їх споживання. Наприклад, складається паспорт відходів, їх ліміти, а також виробляється порядок контролю викидів в атмосферу забруднюючих речовин, оцінка кількості скидів у водні об’єкти.

Реалізується екологічна безпека на регіональному, глобальному, так і локальному рівні. У неї входить система врегулювання та управління, яка дозволяє припускати, а в разі виникнення, усувати розвиток надзвичайної ситуації.

Проблема полягає у встановленні балансу між природою та людською діяльністю. Спостерігається істотне скорочення родючих земель, що викликане будівництвом транспортних, промислових об’єктів, зростанням великих мегаполісів.

Близько 20 % суші в даний час знаходиться під загрозою повного опустелювання, а майже половина тропічних лісів знищена.

Щороку загострюється питання, пов’язане з прісною водою, поступово наростає «водний голод». Наприклад, в Африці люди вмирають від нестачі питної води.

В нашій країні також простежується тенденція погіршення екології. Наприклад, біології та екологи б’ють на сполох про стан Обі, Волги, Дону. У великих містах – Москві, Санкт-Петербурзі, ГДК за рівнем шкідливих речовин в атмосфері в 10 разів більше норми. Небезпеку становлять підприємства, пов’язані з видобутком і переробкою природних копалин.

Чисельність великих населених пунктів збільшується набагато швидше, ніж продовольчі ресурси. Демографічна проблема пов’язана з постійним пересуванням населення, а також з його міграцією.

В екологічну безпеку входять питання, що стосуються зниження дитячої смертності, збільшення тривалості життя, боротьби з неписьменністю. Всі вони включаться в спеціальну програму, що реалізується за підтримки відомчих структур.

Тільки при комплексному підході державних органів, великих компаній та окремих громадян можна розраховувати на поліпшення екологічної ситуації в окремій країні та в усьому світі.