Форми підприємництва – види, особливості та цікаві факти

Кожна підприємницька діяльність здійснюється у форматі організаційних форм, які вибираються самим власником. Вибір форми може залежати від багатьох факторів. Серед основних мотивів, які впливають на вибір правової форми підприємництва, виділяють:

 • Початковий капітал.
 • Характер діяльності майбутньої фірми.
 • Особисті уподобання.
 • Але спочатку слід визначитися з поняттям суб’єктів підприємництва і форм підприємництва. В економічній теорії це сукупність норм, які визначають відносини всередині фірми, а також її відносини з іншими фірмами і державою.

  Серед основних можна виділити три групи – індивідуальні, колективні та корпоративні.

  Індивідуальні форми

  Це найбільш поширена і проста форма підприємництва. Найчастіше в даному випадку всю діяльність в керівництві цієї організації виконує одна людина або сім’я. Важливо врахувати, що індивідуальний підприємець не є юридичною особою (на відміну від інших форм підприємництва). При цьому власнику не потрібно проробляти всю роботу самому, він може використовувати найману працю, але в невеликих кількостях. Максимально залучати до 20 осіб. ІП є найпоширенішою формою суб’єктів малого підприємництва. Це зручно і дозволяє успішно вести бізнес.

  В даній формі малого підприємництва основна перевага у тому, що є його слабкістю – в його розмірах. Так як власник представлений в одній особі, він може оперативно приймати будь-які рішення, не з ким не радячись. Ця форма відмінно підходить в сферах, де необхідно оперативно реагувати в залежності від зміни курсу ринку та інших зовнішніх факторів, не потрібен великий капітал, адже індивідуальні підприємці, як правило, не мають. Серед недоліків даної форми можна виділити зосередженість всіх функцій в одних руках. Даний чоловік повинен володіти знаннями в галузі маркетингу, економіки та самого виробництва.

  Колективні форми

  Цікаво, що ці форми стали дуже популярні в 20-му столітті. Серед них виділяють три основних: господарські товариства (поділяються на повні товариства і так звані товариства на вірі, або командитні), господарські товариства, акціонерні товариства. Розглянемо ці види детальніше.

  Господарські товариства

  Дана форма малого і середнього підприємництва з’явилася в умовах, коли виникла потреба в об’єднанні групи людей для досягнення певних цілей. Перевагами даної форми є об’єднання капіталу і сил, поділ ризику і відповідальності між учасниками організації. Такі організації поділяються на повні товариства і товариства на вірі.

  Повні товариства

  Перша форма – це фірма, заснована на колективному початковому капіталі, що об’єднує групу фізичних або юридичних осіб для ведення спільної діяльності на підставі договору. Всі учасники повного товариства несуть повну відповідальність в рівних частках. Така форма має одну особливість. Саме підприємство має форму юридичної особи, але при збереженні статусу юридичної особи – учасників цього товариства.

  В даному товаристві кожен учасник може діяти від імені товариства, укладаючи угоди та беручи участь у переговорах. В організації повинен бути уповноважений, але він не може бути одноосібним особою, що приймає рішення, так як кожен учасник має право діяти сам. Навіть один голос проти будь-яких рішень призупиняє діяльність підприємства. Така форма організації дає широку самостійність і дає ініціативу кожному учаснику.

  Товариства на вірі

  Друга форма – це товариства на вірі, або командитні. При даній формі певне коло осіб несе необмежену відповідальність, а інші відповідальні лише за ту частину фірми, яка перебуває в межах їх вкладень. Всі учасники несуть солідарну відповідальність, а капітал також формується із сум вкладів учасників товариства.

  Усіх учасників можна поділити на дві групи. Перша – це дійсні учасники товариства, тобто уповноважені, які несуть повну відповідальність перед іншими учасниками, які здійснюють діяльність і мають права приймати рішення. Друга група – це учасники-вкладники, які лише формують капітал і несуть відповідальність в межах свого вкладу.

  Господарські товариства

  Вони можуть підрозділятися на товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю. ТОВ є об’єднанням учасників з метою ведення підприємницької діяльності, є юридичною особою і можуть від свого імені укладати договори, звертатися з постановами в суд, мати свої права і обов’язки. ТОВ повинні складатися з двох і більше учасників, але мають верхній поріг чисельності складу. Якщо суспільство перевищує цю чисельність, то воно перетворюється в акціонерне. Учасники товариства беруть участь в діяльності організації в залежності від частки вкладу в капітал цієї організації, одержують прибуток у вигляді дивідендів.

  ТДВ утворюються завдяки статутного капіталу, який розділений на певні частки. Така фірма є різновидом ТОВ, тому практично всі правові і законодавчі нормативи такі ж. Головна відмінність в тому, що якщо суспільство не виконує своїх обов’язків по кредитним зобов’язанням, то учасники ризикують своїм особистим майном відповідно до часток вкладеного ними капіталу.

  Акціонерні товариства

  Це форма організації підприємництва, при якій відбувається об’єднання капіталу для ведення спільної діяльності. Ця форма схожа на господарські товариства, але відмінність в тому, що якщо там об’єднуються в основному сили людей, то тут головним є об’єднання капіталу. Схожою є відповідальність, яку несуть вкладники відповідно до їхніх часток у капіталі. АТ також є юридичною особою і несе відповідальність перед кредиторами.

  Головною перевагою АКЦІОНЕРНОГО товариства є можливість залучення додаткового капіталу шляхом випуску нових акцій, але при цьому збільшується кількість учасників, а капітал компанії дробитися на більш дрібні частини. АТ створюється безстроково, але це якщо інше не передбачено статутом підприємства. Статутний капітал складається з певної кількості акцій і повинен бути кратним 10. За законом є нижній поріг для створення акціонерних товариств. Важливо врахувати, що статутний капітал повинен бути рівний або менше всього майна, яке перебуває в управлінні товариства. Управління ділиться на наглядова, виконавчий і вищий органи. Можуть ділитися на закриті, де акції і капітал перерозподіляється між акціонерами закрито, і відкриті, де додаткові акції може придбати будь-яка особа. АТ можуть мати філій всередині країни і за кордоном.

  Корпоративні форми

  Корпоративна форма передбачає під собою об’єднання декількох фірм для вирішення виробничих чи фінансових питань. Така співпраця дозволяє фірмам зберігати статус юридичної особи і повноваження керівних осіб, тому що керівники об’єднань не мають права розпоряджатися окремими компаніями в повній мірі. Серед основних можна виділити концерн і консорціум.

  Концерн – добровільне об’єднання декількох компаній для вирішення спільних виробничих питань. Найчастіше це компанії однієї галузі, які об’єднані для вирішення виробничих, науково-технічних і екологічних функцій. Але зустрічаються і міжгалузеві концерни.

  Консорціум – це об’єднання декількох фірм на добровільній основі для вирішення певного питання. Об’єднання носить тимчасовий характер. У РФ дана форма була створена за підтримки державних програм. Після виконання даних функцій консорціуми припиняють свою діяльність.