Формула темпераменту Бєлова: опис методики визначення типу темпераменту

Вже давно були відзначені деякі типові особливості психічного поведінки окремих людей, і вчені спробували їх класифікувати. Це допомогло краще зрозуміти психологію людини і навіть передбачити його подальшу поведінку в конкретних життєвих ситуаціях. В наші дні ми користуємося уявленнями про типи темпераменту людини, які були виявлені ще багато століть тому.

Так, у XX столітті були отримані нові знання, які безпосередньо пов’язані з органічними основами темпераменту. Також були розроблені методики, які дозволили визначити темперамент конкретної людини завдяки проведенню психодіагностики властивостей темпераменту.

Спроб дослідити темперамент людини робилося чимало, однак незважаючи на це, дана сфера все ще не вивчена до кінця, її навіть відносять до спірної категорії сучасної психологічної науки.

Загальне поняття про темперамент

Сам термін “темперамент” походить від латинського слова temperamentum, що означає “співвідношення”, “домірність”. Темперамент визначають як комплекс психодинамических властивостей індивіда, що проявляється в деяких особливостей його психічної активності, наприклад, швидкості психічних реакцій, емоційному тонусі і так далі.

Тобто темперамент являє собою певну характеристику людини з боку динамічних особливостей його психіки (швидкості, ритму, інтенсивності і так далі).

Властивості темпераменту

До основних властивостей темпераменту відносять:

 • стійкість почуттів (ступінь);
 • індивідуальний ритм і темп процесів психіки;
 • вольове зусилля (ступінь).

Сфери темпераменту

Структура темпераменту була розділена вченими на три сфери, а саме:

 • загальна активність;
 • моторна сфера;
 • емоційна сфера;

Під загальною активністю розуміють взаємозв’язок індивіда з навколишнім середовищем.

Моторну сферу називають рухової, тобто це область, яка пов’язана з рухом, а отже, із загальною активністю людини. Тому до даної сфери прийнято відносити такі прояви темпераменту, як загальна кількість рухів, ритм, швидкість і темп людини.

Емоційна сфера має на увазі під собою імпульсивність і чутливість індивіда, а також інші аналогічні якості, які характеризують динаміку та силу прояву емоцій.

Темперамент людини насправді нескладно визначити, якщо поспостерігати за його поведінкою. Наприклад, за швидкістю його рухів, темпом його промови. Про темперамент також буде говорити швидкість включення в роботу і чуйність людини, те, як він реагує на почуття інших людей. Ще одним важливим чинником є вміння людини залучатися у процес, прояв пристрасності і наполегливості у досягненні бажаного. Увагу слід звернути і на метушливість, товариськість, швидкість зміни настрою, відвагу і сміливість. Ледь вловимими, але значущими деталями є вираз обличчя і навіть тембр голосу.

Якщо говорити простими словами, то темперамент – це схильність людини до конкретного стилю поведінки, яка закладена генетично. Проаналізувавши темперамент людей, можна помітити, що в одного проявляється стриманість і замкнутість, а в іншого імпульсивність і товариськість і так далі.

І. П. Павловим було виділено три основних властивості нервових процесів:

 • рухливість;
 • врівноваженість;
 • сила.

Саме комбінації цих властивостей створюють 4 типу вищої нервової діяльності, які зумовлюють особливості поведінки людини і лежать в основі чотирьох темпераментів.

Зверніть вашу увагу на те, що темперамент ніяк не пов’язаний з якимись здібностями або обдарованістю людини. Люди з різними темпераментами можуть володіти однаковими здібностями. Прикладом цього служать відомі письменники, наприклад, А. С. Пушкін був холериком, а Н. В. Гоголь – меланхоліком.

Основні типи темпераменту

Виділяють 4 типи темпераменту: флегматик, меланхолік, сангвінік, холерик. Головною відмінністю цих типів є саме емоційний стан, динаміка та інтенсивність його виникнення. Таким чином, для флегматичного типу характерні повільно виникають слабкі почуття; для меланхоліків – повільно виникають, однак сильні почуття; для сангвініків – швидко виникають, але слабкі почуття; для холериків – швидко виникають сильні почуття. Головними рисами холеричного і сангвінічного темпераментів є сильне зовнішнє вираження почуттів, це звичайно добре помітно в міміці, мові та в рухах. Також у цих типів темпераменту спостерігається загальна рухливість і в принципі швидкість рухів. Головними для флегматичного і меланхолічного темпераментів є зворотні риси, а саме, слабке вираження почуттів і повільність у рухах.

Характеристики

Типи темпераментів і їх характеристики з точки зору побутової психології:

 • Флегматик – це повільний, спокійний і врівноважений чоловік; такого дуже важко вивести з себе і зачепити його почуття; для цього темпераменту не характерно зовнішній прояв почуттів.

 • Меланхолік – людина, для якого характерні зовнішні прояви почуттів і взагалі емоційність, однак якщо він і переживає якесь емоційне потрясіння, то дуже болісно і тривалий час; такі люди мало на що емоційно реагують, але якщо реагують, то сильно переживають, однак за зовнішнім виглядом це побачити досить складно.

 • Сангвінік – це людина, що діє швидко, він досить рухливий і емоційний; як правило, люди такого темпераменту дають емоційний відгук на все, що відбувається навколо, адже це їх насправді вражає; всі почуття проявляються досить сильно, але саме в зовнішньому поведінці, але вони швидко змінюються.

 • Холерик – це швидкий людина, для якого характерно прояв сильних і моментально виникають емоцій і почуттів, які яскраво виражаються з допомогою жестів, міміки і мовлення; для даного темпераменту характерні запальність і прояв різких і бурхливих реакцій.

Опис методики і формула темпераменту Бєлова

Існує 4 типи темпераменту, але у «чистому вигляді» немає практично жодного з них. Найчастіше у людей можна спостерігати поєднання деяких окремих рис різних темпераментів. В одній людині можуть поєднуватися кілька темпераментів, які можуть проявлятися в залежності від різних життєвих ситуацій та у різних сферах життя. Вважається, що в кожній людині поєднуються всі чотири типи, але в різних пропорціях.

Для того щоб дізнатися, як співвідносяться чотири основних типи темпераменту в одному конкретному людині, будемо використовувати формулу темпераменту Бєлова.

Методика А. Бєлова створена для того, щоб визначити тип, який є переважаючим для конкретної людини, а також визначити, як сильно в ньому представлені риси інших темпераментів.

Суть методики Бєлова

Методика формули темпераменту Бєлова полягає в тому, що випробуваному послідовно дають чотири картки. На кожній написано двадцять властивостей, які характерні для конкретного темпераменту. Перша картка призначена для визначення типу холерика, друга для сангвініка, третя для флегматика і більше для меланхоліка.

Як користуватися формулою темпераменту Бєлова?

Випробуваному потрібно взяти кожну картку і, уважно ознайомившись з переліком властивостей, відмітити знаком «+» ті властивості, які для нього характерні і знаком «-» ті властивості, які для нього характерні. Якщо випробуваний сумнівається, то на місці знаку нічого не потрібно ставити. Не потрібно занадто довго обдумувати відповідь.

Результати

Для обробки формули темпераменту Бєлова слід підрахувати кількість знаків «+» на кожній картці окремо. Потім потрібно розрахувати відсоток позитивних відповідей для кожного типу темпераменту. Для цього треба використати наступні формули темпераменту Бєлова:

Підсумок

Як дізнатися свій домінуючий темперамент? У тому випадку, якщо відповідь, отриманий за допомогою формули темпераменту Бєлова, становить 40 % і більше, то цей темперамент є домінуючим для людини.

Як дізнатися вираженість інших темпераментів? Якщо відповідь з допомогою інтерпретації формули темпераменту Бєлова склав 30-39 %, то це свідчить про те, що даний тип темпераменту виражений досить яскраво. Якщо результат склав від 20 % до 29 %, це свідчить про те, що даний тип темпераменту виражений середньо. Якщо відповідь коливається в межах від 10 % до 19 %, то це означає, що даний тип темпераменту за формулою Бєлова виражений дуже слабо.

Методика Бєлова допомагає визначити домінуючий темперамент людини, що дуже важливо. Адже коли людина знає свій темперамент, то йому стає легше розуміти самого себе. Якщо ж ми володіємо інформацією про темперамент іншої людини, то починаємо розуміти його поведінку, нам стає легше з ним спілкуватися і знаходити спільну мову. Для визначення темпераменту завжди можна скористатися описом формули темпераменту Бєлова і застосувати її на практиці.