Функції та типологія політичного лідерства

Феномен лідерства зустрічається в будь-якій сфері суспільства. Кожен колектив має свого ватажка. Те ж стосується держав і великих соціальних організацій. Про функції і типологіях політичного лідерства замислювалися ще древні мислителі. У нашому матеріалі будуть розглянуті основні наукові концепції, пов’язані з проводом в політичній сфері.

Поняття політичного лідерства

Англійське слово leader в перекладі означає “провідне” обличчя. Воно здатне всіляко впливати на різних персон з метою інтеграції спільної життєдіяльності. Лідер, таким чином, задовольняє інтереси окремої спільноти.

Політичне лідерство являє собою персоніфіковану форму взаємодії влади з суспільством. Велику роль тут відіграє авторитет. Але одного лише впливу недостатньо. Стовпами політичного лідерства є наступні елементи:

 • політична програма;
 • здатність впливати на свідомість мас;
 • активне застосування політичних функцій;
 • використання матеріальних ресурсів для реалізації програмних установок.

Існує безліч типологій політичного лідерства. Всі вони об’єднані спільним предикатом, єдиною основою у вигляді впливу на життя суспільства. Про види такого впливу буде детально розказано далі.

Теорія Макіавеллі

Відкриває типологію політичних лидерств концепція епохи Відродження. Її автором є знаменитий італійський мислитель Нікколо Макіавеллі – один з ідеологів мотиваційної політичної теорії.

Суть концепції проста. В основі лідерства Макіавеллі вбачає орієнтацію на правління. Будь-яке прагнення до влади може бути викликане лише бажанням збагатитися або отримати авторитет. Щоб придушити свої пристрасті, правитель повинен зрозуміти свій народ, оцінити його прагнення й ідеали.

В основі поведінки народу лежать два мотиви: страх і любов. Розуміння цих двох якостей допоможе правителю сформувати “технологію стабільного лідерства”. Вона полягає в рівному поєднанні насильства і заохочення – “батога і пряника”.

Таким чином, Макіавеллі представляє лідера як сильного і хитрого правителя. Взаємодія його з народом будується на авторитарних засадах. Технологія стабільного правління є першою системою в типології політичних лидерств.

Теорія лідерських рис

Специфічні риси і здібності людини визначають його здібності до управління суспільством. Такої думки дотримуються Еморі Богардус, Ральф Стогдилл і безліч інших соціологів. Всі їх вчення складаються в теорію рис лідера.

Це актуальна донині концепція, згідно якої лідер – це людина з певним биопсихологическим комплексом. Йому притаманні такі риси, як розум, тверда воля, компетентність, уміння прогнозувати, зовнішня привабливість і багато іншого.

Одні прихильники теорії говорять про те, що лідерські якості даються людині з народження. Інші мислителі заявляють про придбання необхідних рис ззовні, і ніяк інакше.

Зовсім недавно теорія рис доповнилася факторно-аналітичної концепцією. Вона відразу зайняла важливе місце в типології політичного лідерства. Відповідно до нової концепції, лідерський стиль є “другою природою” людини, а формується він фенотиповим шляхом, тобто ззовні.

Ситуаційна і синтетична теорії

Ряд соціологів розглядають лідерство як явище, характерне для конкретної ситуації. Певні обставини формують політичного лідера і детермінують його поведінку.

Концепція ситуативності віддає пріоритет зовнішнім обставинам, а не індивідуальним якостям людини. Саме поняття лідерства розглядається в рамках природної еволюції, а не громадської чи особистісного розвитку.

Наступна теорія іменується синтетичної. Вона передбачає з’єднання всіх існуючих елементів: зовнішніх факторів, рис поведінки, специфічних умов і т. д. Забезпечується, таким чином, певний синтез різних явищ – природних і соціальних.

Синтетична теорія ще не до кінця опрацьована, але вже займає почесне місце в понятті і типології політичного лідерства.

Теорії мотивів і конституентов

Мотиваційна теорія розглядає лідерство як сукупність різних мотивів. У типології політичного лідерства сутність таких мотивів обумовлена поведінкою послідовників лідера. Наприклад, вони можуть бути в більшій чи меншій мірі мотивувати на виконання наказів свого покровителя. При цьому мотиви безпосередньо залежать від поведінки лідера.

Теорія конституентов широко застосовується в країнах з розвиненою демократією. Згідно цієї концепції, лідер повинен обиратися народом – конституентами. Тільки вони здатні наділяти владними повноваженнями найбільш симпатичної їм людини. Розглянута політична концепція типології політичного лідерства і домінування є найбільш актуальною і обгрунтованою.

Психологічні теорії

Психологи вже давно вивчають таке явище, як лідерство. Найяскравішою ілюстрацією дії цієї риси є політична сфера. Всім знайомий Зигмунд Фрейд поклав початок формуванню психологічної типології політичного лідерства. Коротко викласти його теорію буде не так просто. У всякому разі, вона пов’язана з придушенням лібідо. Несвідомий сексуальний потяг сублімується у різні сфери. У кого-то в роботу, творчість, а в іншого в лідерство.

Теорія Фрейда все ще залишається дуже своєрідною. Відсутні чіткі докази розглянутої концепції. З-за цього психологи почали пропонувати свої пояснення такому явищу, як політичне лідерство.

Широке поширення отримала теорія про насильство як прояв слабкості. Будь-які авторитарні режими, психологи стверджували, спричинені нездоровим душевним станом лідера і його народу.

Більшість психологічних концепцій направлені на виявлення особливих рис такого явища, як політичне лідерство.

Поняття, типологія та функції лідерів

Вальфредо Парето поділяв лідерів на “левів” і “лисиць”. Лисиці не діють прямолінійно, частіше шукають обхідні шляхи і в цілому дуже хитрі. Леви більш напористі і авторитарні. Вони готові досягати поставленої мети будь-якими способами. Це проста, але дуже точна класифікація. Парето відповідає на питання про те, хто ж такі політичні лідери. Це громадські управлінці, використовують різні способи керівництва і маніпулювання.

Берні поділяв лідерів на перетворювачів та дільців. Перші мислять глобально і працюють на благо суспільства. Другі зосереджують увагу на деталях, так як мислять суб’єктивно. З-за цього ділків люблять менше, ніж перетворювачів.

Польський соціолог Єжи Вятр поділяв лідерів на прагматиків і ідеалістів. Перші виражають суспільну волю, другі піклуються про збереження свого впливу.

Нарешті, Макс Вебер розглядав лідерів як традиційних і раціонально-легальних. Перші, як нескладно здогадатися, слідують традиціям. Їхнє правління має сакральними рисами, а влада передається у спадок. Велику роль відіграє віра в Бога і харизма вождя. Раціонально-легальні лідери обираються населенням. Відносини їх з народними масами куди простіше і продуктивніше.

Функції політичних лідерів

Незважаючи на безліч форм лідерства, функції у народних ватажків завжди одні. Це збереження державності і турбота про благополуччя населення. Соціологи змогли класифікувати обов’язки лідерів.

Утворилися такі групи функцій:

 • Орієнтаційна. Передбачається вироблення певного політичного курсу.
 • Інтегративна. Узгодження різних інтересів, цінностей та ідеалів для об’єднання різних суспільних груп.
 • Мобілізаційна. Необхідна при здійсненні глибоких змін у суспільстві.
 • Комунікативна. Спрямована на забезпечення стійкої форми самоорганізації шляхом збереження тісних контактів з громадськістю.
 • Легітимізація існуючого ладу. Спрямована на забезпечення народної підтримки.

Реалізація кожної групи функцій допоможе зберегти існуючий державний режим.

Політичне лідерство в сучасній Росії

Навряд чи хтось стане заперечувати, що Росія – це країна політичних лідерів. Абсолютної демократії в державі так і не закріпилося, і кожен правитель має досить широким спектром повноважень. Зберігається така тенденція і по сей день.

Варто лише виділити кілька особливостей, характерних для нашого часу:

 • Мнституализация. Спостерігаються спроби замаскувати ідеалістичне лідерство у форму президентства.
 • Професіоналізація політичного правління – закріплення повноважень в законі, появу народного суверенітету як гаранта та інше.
 • Ослаблення позицій регіональних лідерів. У сучасній Росії поступово зникає інститут виборів на місцях. Все частіше місцевих голів призначає центральний “правитель”.

Представлені вище особливості не дають чіткого уявлення про те, куди саме рухається Росія. Є безліч версій. Якісь з них напевно виявляться вірними.