Громадяни як субєкти трудового права: права і обовязки, статус і законодавство

Кожна людина, що є працездатним, може займатися офіційної трудовою діяльністю. Навіть підлітки від 14 років можуть влаштовуватися законним способом на роботу. При таких умовах виступають громадяни суб’єктами трудового права. На них поширюються численні положення Трудового кодексу, а також вони наділяються певними правами і обов’язками. Вони повинні справлятися з поставленими трудовими завданнями, щоб розраховувати на оптимальну оплату праці і дотримання своїх прав.

Поняття суб’єктів трудового права

Під суб’єктом різних правовідносин розуміється громадянин або компанія, що володіє певними юридичними правами і обов’язками. При цьому відрізнятися ці права і вимоги можуть залежно від обраної сфери діяльності.

Поняття суб’єктів трудового права передбачає, що громадяни і компанії виступають учасниками суспільних відносин, які регулюються положеннями трудового законодавства. Кожен такий учасник має трудові права і обов’язки, а також може вільно реалізувати ці права.

Суб’єктами трудового права є громадяни, що володіють дієздатністю та правоздатністю. Вони повинні мати правосуб’єктність. До цього показника ставиться дві характеристики:

 • трудова правоздатність має бути у всіх громадян, причому вона передбачає, що людину наділяється певними правами і обов’язками;
 • дієздатність полягає в тому, що працівник може відповідати за свої дії, а також усвідомлює, у чому полягають його можливості.

Громадяни як суб’єкти трудового права володіють дієздатністю, так і правоздатністю. Тому вони можуть реалізувати численні права, перечисляющиеся в ТК, але при цьому у них є деякі значущі обов’язки. Якщо вони порушують вимоги ТК, то вони зобов’язані нести відповідальність за трудові правопорушення.

Види суб’єктів трудового права

У ТК перераховується кілька суб’єктів, які стають учасниками трудових правовідносин. До видів суб’єктів трудового права відносяться:

 • фізособи, представлені працівниками численних компаній, причому вони володіють відповідною кваліфікацією, навичками, досвідом, освітою та іншими характеристиками, на підставі яких оформляються на роботу офіційно для виконання конкретних дій;
 • роботодавці, які можуть бути представлені компаніями або ІП;
 • соціальні організації, які є об’єднаннями компаній або працівників, причому неодмінно вибираються конкретні представники, які мають право виступати від імені всієї установи;
 • профспілки або інші представницькі органи, вибирався фахівцями, що працюють на якому-небудь підприємстві, щоб саме це об’єднання займалося вирішенням численних питань і спорів, що виникають на виробництві;
 • трудова інспекція та інші органи зайнятості, що відкриваються у кожному регіоні країни;
 • державні органи, наделяемые повноваженнями для вирішення численних трудових суперечок, регулярно виникають між працівниками та керівництвом підприємств;
 • наглядові і контролюючі органи, що спеціалізуються на сфері праці.

Всі вищевказані організації та об’єднання мають своїм специфічним статусом по ТК.

Яким статусом наділяються?

Виділяється конкретний правовий статус суб’єктів трудового права, який відрізняється у працівників, роботодавців і інших об’єднань і організацій. Він залежить від різних параметрів. Правовий статус громадян як суб’єктів трудового права представлений характеристикою людей, на підставі якої визначається їх роль і місце в наявних правових відносинах.

При цьому виділяються деякі елементи, що містяться в цій статуї.

 • наявність правосуб’єктності;
 • гарантії і свободи, яких призначає кожній людині або компанії державою;
 • наявність трудових обов’язків і прав, так як саме вони визначають місце конкретного учасника у трудових відносинах;
 • відповідальність за неякісне виконання або за відмову від виконання своїх основних обов’язків, що спрямовуються в офіційному трудовому договорі.

Таким чином, статус суб’єкта трудового права має деякі суттєві особливості, про які повинні знати як працівники, так і роботодавці.

Працівник і роботодавець

Основними суб’єктами трудового права є працівники, які офіційним влаштовуються на роботу в якусь компанію, а також роботодавці, представлені керівниками різних організацій або ВП.

Не всі громадяни можуть бути працівниками, так як вони стають офіційно працевлаштованими виключно після підписання відповідної трудової угоди з яким-небудь роботодавцем. Тільки при таких умовах виступають громадяни суб’єктами трудового права.

Права та обов’язки можуть значно відрізнятися у різних працівників, так як вони визначаються різними ознаками:

 • віком і станом здоров’я громадянина, так як до інвалідів або неповнолітнім не можуть пред’являтися ті ж вимоги, що і до дієздатним і здоровим громадянам;
 • специфікою діяльності самої компанії;
 • займаною посадою;
 • наделяемыми повноваженнями.

Трудова правоздатність у громадян виникає з досягнення віку 16 років. Додатково дозволяється офіційно працевлаштовуватися підліткам від 14 років, але вони можуть залучатися тільки до якогось легкого праці. Додатково вимагається наявність згоди батьків або офіційних представників.

Нерідко зовсім залучаються діти до 14 років до творчої діяльності, наприклад до зйомок у кіно або гра в театрі, але необхідно оформити участь законних представників.

Поняття суб’єктів трудового права додатково включає необхідність наявності у людини вольової здатності. Якщо людина є психічно хворим, а також знаходиться під опікою інших громадян, то він не може раціонально відповідати за свої вчинки. Він не може притягатися до будь-якої відповідальної діяльності.

Категорії громадян як учасників трудових правовідносин

Люди стають учасниками трудових правовідносин тільки при наявності офіційно укладеного договору з роботодавцем. Громадянин-працівник як суб’єкт трудового права володіє єдиним статусом з іншими людьми, які працюють офіційно за різними спеціальностями.

Саме працівники є найбільш численними суб’єктами трудового законодавства. Вони на підставі трудової угоди реалізують свої здібності і навики до праці або підприємництва. Висловлюють свою індивідуальність і неповторність як творчі особистості.

У законодавстві громадяни як суб’єкти трудового права представлені в трьох категоріях:

 • наймані працівники, що виконують конкретні посадові обов’язки на підставі інформації, що міститься в трудовому договорі та внутрішніх нормативних актах обраної організації;
 • підприємці, які офіційним чином оформляють ІП, а також можуть виступати в якості роботодавців;
 • громадяни, які працюють власники різних компаній, товариств, асоціацій або інших корпорацій.

Будь-який громадянин, незалежно від того, до якої категорії він належить, повинен володіти здатністю до виконання трудових обов’язків. Для цього у нього повинні бути фізичні, моральні та розумові можливості. Тільки при таких умовах громадяни як суб’єкти трудового права РБ РФ або можуть користуватися різними матеріальними або духовними цінностями для виконання посадових обов’язків.

Всі здібності у людини з’являються не відразу після народження, а з плином часу, коли він отримує освіту або різні навички на прикладі інших досвідчених фахівців.

Можливості громадян як найманих працівників

Кожна людина має можливість працевлаштуватися в яку-небудь компанію офіційним чином. Для цього повинні дотримуватися деякі вимоги:

 • вік від 14 років;
 • наявність дієздатності, за рахунок якої громадянин відповідає за всі свої дії, тому може нести відповідальність за прийняття робочих рішень;
 • відповідність різним вимогам, що ставляться потенційним роботодавцем до фахівців, щоб вони могли впоратися зі своїми посадовими обов’язками.

Більшість компаній беруть на роботу громадян від 16 років, так як в такому віці люди володіють правосуб’єктністю на підставі ст. 63 ТК. Громадянин-працівник як суб’єкт трудового права повинен відповідати багатьом критеріям. Крім віку враховується вольовий параметр, так як людина самостійно повинен бути готовий до плідної праці або ведення бізнесу. Якщо на підставі рішення суду визнається людина недієздатним, то над ним встановлюється опіка. Саме опікун приймає за нього різні рішення. Недієздатна людина не може залучатися до найманої праці, так як він не зможе відповідати за свої дії або бездіяльність.

На державну службу не можуть прийматися люди з обмеженою дієздатністю.

У ст. 37 Конституції Росії закріплюється, що кожна людина має право самостійно розпоряджатися своїми навичками до праці. Він сам вибирає, який буде рід його діяльності, а також по якій професії він буде працювати. Правосуб’єктність обмежується тільки при наявності вагомих підстав, а також виключно рішенням суду. Наприклад, за кримінальні злочини на певний термін може позбавлятися осіб права обіймати конкретні керівні посади чи працювати в якій-небудь специфічній області.

Нюанси ведення підприємницької діяльності

За законом кожна людина має право займатися бізнесом, якщо він є працездатним, дієздатним і повнолітнім. При цьому не повинно бути яких-небудь обмежень, накладених судом з різних причин.

Громадянин РФ як суб’єкт трудового права може відкривати власну справу для самовираження, отримання прибутку та реалізації своїх навичок та здібностей. При цьому враховуються деякі нюанси процесу:

 • займатися підприємницькою діяльністю допускається виключно після державної реєстрації ІП або компанії;
 • якщо планується фермерське господарство, то воно також повинно бути правильно зареєстрованим, хоча власник такого бізнесу не вважається підприємцем;
 • всі бізнесмени, які були правильно зареєстровані в державних органах, можуть виступати роботодавцями, тому вони стають іншим суб’єктом трудового права;
 • основною метою підприємництва виступає одержання прибутку, для чого можуть залучатися наймані працівники, які мають потрібними навичками і здібностями, щоб справлятися з поставленими завданнями;
 • діяльність є ризиковою, тому підприємці несуть майнову відповідальність за всі прийняті рішення.

Суб’єктами трудового права є: держава, громадяни РФ, іноземні громадяни та підприємці, які виступають в якості роботодавців. Бізнесмени можуть вибрати дві форми підприємництва:

 • з використанням особистого майна;
 • з застосуванням цінностей, переданих на підставі господарського ведення.

Якщо використовується чуже майно, то між власником і підприємцем виникають певні відносини, які регулюються положеннями складеного і підписаного договору. Саме в ньому вказується, якими правами та обов’язками наділяються учасники угоди, які дії можуть виконуватися бізнесменом по відношенню до майна, з якими обмеженнями йому доведеться стикатися, а також яка саме діяльність може вестися з використанням такого приміщення чи іншого об’єкта. Окремо обумовлюються правила, на підставі яких оплачується використання майна. Обов’язково вносяться в документ пункти про матеріальну відповідальність кожної сторони. Перераховуються підстави і правила розірвання контракту.

Власник приміщення, де працює підприємець, не може втручатися в його діяльність, якщо вона жодним чином не порушує положення складеного контракту.

Підприємці вважаються специфічними суб’єктами трудового права. Трудові правовідносини виникають з іншими людьми при їх наймі на роботу. Підприємці самостійно займаються підбором найманих працівників, а також виконують розстановку кадрів на підставі специфіки своєї роботи. Вони займаються організацією праці та розрахунків з найманими фахівцями. В їх обов’язки входить забезпечення дисципліни праці.

Працюючі власники бізнесу

Стисло кажучи, громадяни як суб’єкти трудового права можуть бути найманими працівниками, підприємцями або працюють власниками бізнесу. Третя категорія вважається найбільш цікавою і специфічною. Громадяни є власниками бізнесу, але при цьому віддають перевагу додатково працювати на інших роботодавців.

Стандартно сюди відносяться ситуації, коли люди входять у різні кооперативи і товариства, а при цьому намагаються користуватися своїми можливостями, навичками і здібностями, щоб принести прибуток такого об’єднання.

На підставі ст. 69-81 ЦК всі відносини, що з’являються при складанні угоди про членство в товаристві, регулюються саме положеннями ЦК.

Якщо громадянин є членом виробничого кооперативу, званого по-іншому артіль, то він несе субсидіарну відповідальність за всіма зобов’язаннями даного об’єднання.

Таким чином, всі працюючі власники повинні враховувати, що їх права і обов’язки перераховуються як у цивільному, так і в трудовому законодавстві.

Якими правами наділяються працівники?

Найбільш часто громадяни воліють працювати найманими фахівцями. При цьому виникають права і обов’язки суб’єктів трудового права. Вони перераховуються в ТК. У ст. 21 ТК містяться всі права, якими наділяються громадяни, які є найманими працівниками. До них належать права на:

 • укладення трудового договору з роботодавцем;
 • розірвання або зміна угоди при необхідності, але для цього повинні враховуватися норми ТК;
 • надання оптимально облаштованого робочого місця, на якому дотримані всі норми і вимоги безпеки і охорони праці;
 • зарплату, яка виплачується в заздалегідь встановлені терміни і в оптимальному розмірі, для чого враховується кваліфікація фахівця, кількість виконаної роботи, якість результату і складність діяльності;
 • регулярний щорічний відпочинок, який повинен оплачуватися роботодавцем;
 • одержання актуальних даних про те, які умови праці встановлюються на підприємстві;
 • підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації;
 • організацію профспілок, а також на вступ у ці об’єднання, діяльність яких спрямована на захист прав працівників;
 • захист прав, інтересів і свобод у процесі здійснення трудової діяльності, тому працівники додатково мають право на проведення страйків при наявності вагомих підстав;
 • відшкодування шкоди, який був отриманий фахівцем в процесі виконання робочих обов’язків;
 • обов’язкове страхування.

Таким чином, громадяни наділяються численними правами. Суб’єкти трудового права, представлені приватними особами, можуть розраховувати на захист своїх інтересів і волі.

Обов’язки працівників

Наймані фахівці наділяються не тільки багатьма правами, але і деякими обов’язками. Характеристика суб’єктів трудового права, поданих громадянами, включає інформацію про наступні обов’язки:

 • сумлінно і якісно справлятися зі своїми основними трудовими функціями, перечисляющимися в трудовому договорі;
 • точно дотримуватися правил внутрішнього розпорядку компанії;
 • враховувати вимоги трудової дисципліни;
 • виконувати закріплені в організації норми;
 • дотримуватися вимоги, що пред’являються до безпеки та охорони праці;
 • ставитися до майна підприємства дбайливо і акуратно;
 • не порушувати права інших працівників;
 • повідомляти керівництво компанії про різних ситуаціях, що призводить до виникнення загрози для життя або здоров’я працівників організації або до порушення цілісності майна, що належить організації;
 • робота повинна виконуватися без порушень вимог законодавства.

Саме громадяни вважаються найбільш численними представниками суб’єктів трудового права. Вони можуть займатися різними видами діяльності. Інші суб’єкти трудового права, подані роботодавцями, іноземними фахівцями, державними органами або посередниками, також володіють різними правами і обов’язками.

Всі перераховані суб’єкти повинні враховувати права та привілеї, наявні в інших осіб. Найбільш часто громадяни виступають найманими працівниками. Вони можуть займати різні посади, на підставі чого виконують різні трудові обов’язки. У громадян можуть мати різні статуси, так як вони можуть бути працюючими пенсіонерами, службовцями різних державних установ або іншими спеціалістами.

Роботодавці як суб’єкти права

Керівники різних організацій виступають роботодавцями, так як для функціонування будь-якої компанії потрібно користуватися навичками і здібностями професіоналів, представлених найманими працівниками.

Працедавці є суб’єктами трудового права. Вони представлені організаціями, що володіють різними формами власності. Тому сюди включаються установи:

 • державні або муніципальні організації;
 • фірми, що відкриваються однією людиною;
 • колективні підприємства.

Всі люди, які виступають роботодавцями, повинні бути повнолітніми і дієздатними. Тільки за таких умов вони можуть укладати контракти з іншими громадянами, які будуть виступати їх найманими працівниками.

Компанія повинна займатися тільки законною діяльністю, для реалізації якої потрібно залучення професіоналів в конкретній сфері діяльності. Робота фірми може бути спрямована на надання послуг, виробництво, продаж товарів або ж задоволення потреб суспільства. У будь-якому разі основною метою роботи такої компанії виступає одержання прибутку. Додатково виступати роботодавцем можуть некомерційні організації.

Роботодавець як суб’єкт трудового права має виступати компанією, якій потрібно найняти на роботу фахівця. При цьому важливо грамотно організувати працю всіх працівників. Для офіційного співробітництва виникає необхідність офіційної реєстрації відносин, для чого укладається законним способом трудовий договір.

Роботодавець повинен розраховуватися з працівниками на підставі відомостей, що містяться в угоді. При цьому не має значення, чи є прибуток у компанії. Додатково повинні створювати оптимальні умови для виконання громадянами їх трудових функцій. Компанії можуть самостійно визначати, яка форма і система оплати праці буде застосовуватися. Дозволяється пропонувати своїм працівникам додаткову відпустку або скорочений робочий день, різні гарантії або пільги. Всі ці чинники закріплюються у внутрішньої нормативної документації підприємства.

Звільнення будь-якого офіційно працевлаштованого працівника допускається виключно при наявності обґрунтованих підстав. Сюди відноситься ліквідація або реорганізація підприємства, закінчення терміну дії строкового трудового договору, а також наявність суттєвих порушень з боку працівника.

Іноземні працівники

Окремо можна виділити іноземних фахівців, охочих працювати в російських компаніях. Іноземні громадяни як суб’єкти трудового права повинні враховувати деякі важливі нюанси:

 • в іноземців повинна бути дозвіл на роботу або патент;
 • укладається контракт з ними виключно на термін дії даних дозвільних документів;
 • деякі фахівці запрошуються російськими компаніями спеціально для виконання яких-небудь складних робіт, а в цьому випадку саме керівництво підприємства займається оформленням потрібних документів для працівника;
 • регулюється процес роботи іноземців різними положеннями міграційної служби;
 • не допускається російським компаніям без офіційного оформлення користуватися послугами іноземних громадян, так як за таких умов фірми можуть залучатися навіть до кримінальної відповідальності.

Якщо в іноземця є вид на проживання, то не потрібно від нього дозвільна документація для роботи. Кожна компанія, оформляющая офіційно на роботу іноземних громадян, має повідомляти про це ФНС за законом суб’єктів трудового права. Оповіщати службу треба і в разі звільнення працівника.

Інші суб’єкти трудового права

Існує ще кілька різновидів суб’єктів трудового права. До них відносяться не тільки російські чи іноземні громадяни та роботодавці, але й інші організації та особи:

 • Кооперативні організації. Кооперативи представлені добровільними об’єднаннями людей, які є членами даної установи. Організуються вони зазвичай для ведення господарської діяльності або вирішення інших завдань. Відмінними параметрами такого об’єднання виступає самостійність, самоврядування, самофінансування і фінансова зацікавленість кожного учасника в досягненні інтересів усього кооперативу.
 • Унітарні підприємства. Вони можуть бути державними або муніципальними. Такі організації не наділяються правом власності на майно, яке використовується під час роботи. Майно не може ділитися або розподілятися на підставі паїв або часток між учасниками. Такі підприємства можуть виступати в якості роботодавців.
 • Трудові колективи. Зазвичай вони формуються в державних або муніципальних установах. Додатково зустрічаються в колективних виробництвах. В законодавстві такі колективи наділяються певними правами і обов’язками. Хоча вони зустрічаються досить рідко, але при цьому можуть впливати на господарські, економічні або соціальні сфери функціонування підприємств.
 • Профспілки. Вони можуть бути організовані на підставі ст. 30 Конституції. Основною метою їх існування виступає захист інтересів та прав громадян, які є найманими працівниками. Вони створюються на добровільній основі і не залежать від роботодавця.

Таким чином, поняття і види суб’єктів трудового права є важливими для кожної людини або керівника компанії. Всі люди, які беруть участь у трудових відносинах, представлені суб’єктами трудового права. Вони можуть бути найманими працівниками, підприємствами, об’єднаннями, юридичними особами або навіть службовцями державних підприємств. У кожного учасника трудових відносин є власні унікальні права і обов’язки. Найпоширенішими вважаються громадяни, які є найманими працівниками. Вони можуть працювати у різних сферах діяльності, а при цьому наділяються багатьма привілеями.