Індустрія туризму – це… Поняття і визначення, організація індустрії туризму

Організація індустрії туризму пов’язана з різними групами суб’єктів, що беруть участь у подібній діяльності. Окрему увагу приділимо взаємин між усіма зацікавленими в повноцінному відпочинку особами.

Теоретичні питання

Туристами називають людей, що зазнають різні фізичні та психічні потреби, природа яких передбачає види їх участі в туристичній діяльності.

Існують організації, які надають послуги і товари туристам. Ними є підприємці, які бачать в туризмі шанс на отримання прибутку шляхом надання на ринку послуг і товарів з урахуванням попиту.

Місцеві органи влади – для них індустрія туризму це серйозний фактор економіки, який пов’язаний з додатковими доходами в місцевий бюджет.

Приймаючою стороною виступає місцеве населення, яке сприймає туризм в якості основного чинника зайнятості. Для такої групи важливим є результат встановлення контактів з гостями. Особливе значення в даному випадку має індустрія міжнародного туризму. Мова йде про сукупність відносин і явищ, які з’являються при взаємодії постачальників, туристів, місцевої влади і населення в процесі туристичної діяльності.

Специфіка галузі

Індустрія туризму та гостинності нерозривно пов’язана з подорожами. Для організації екскурсійних поїздок залучаються ресторани, автобуси, залізні дорогі, готелі, авіакомпанії. Як споріднених видів бізнесу можна відзначити фінансові структури, є спонсорами розвиток сфер обслуговування.

Туризм є двома нерозривно пов’язаними поняттями, що характеризують певний спосіб життя і діяльності людини: активна розвага, відпочинок, торгівля, вивчення навколишнього світу, лікування, спорт. Така діяльність завжди супроводжується переміщенням людини в іншу місцевість, що відрізняється від звичного середовища проживання.

Відмінності туризму та подорожей

Індустрія туризму – це категорія, яка відчуває серйозний вплив економіки, має двоїстої внутрішньою природою явища. Мова йде про особливий, масовому варіанті подорожей, а також діяльності, що сприяє їх організації.

В даний час туризм є сферою соціально-економічного комплексу. У багатьох країнах вона переживає бурхливе піднесення і розвиток. Згідно з результатами статистичних досліджень, що в наші дні на кожне сьоме робоче місце припадає одне саме в цьому бізнесі.

За прогнозами ВТО, до 2020 року кількість міжнародних туристичних поїздок складе 1,6 млрд, що в три рази перевищує показники двохтисячного року.

Це підтверджує актуальність та розвиток індустрії туризму, економічну доцільність розвитку цієї сфери в усьому світі. Подорож ж далеко не у всіх випадках пов’язане з зверненням до туроператорів.

Форми туризму

Індустрія туризму – це сукупність різних форм, кожна з яких пов’язана з потребами туристів, включає певний набір послуг, що дозволяє задовольнити такі потреби. Виробничо-обслуговуючий процес туризму передбачає:

  • форму;
  • вигляд;
  • різновиди туризму.

Під формою мається на увазі можливість перетинання особою державного кордону своєї країни. За цією ознакою виділяють міжнародний і внутрішній варіант туристичних подорожей.

Для внутрішнього варіанта передбачається подорож всередині країни, наприклад, пересування громадян РФ по регіонах Росії.

Міжнародний туризм передбачає в’їзд на територію іншої країни. Він розвивається на основі багатьох факторів, об’єднаних у три основні групи: економічні, демографічні, соціальні.

Подібна індустрія туризму – це можливість окремих регіонів отримувати суттєву матеріальну прибуток.

Фактори туристичної галузі

До демографічними ознаками відносять: зростання світового населення, урбанізацію, що приводить до збільшення концентрації в певних областях, створення рухомого життєвого стереотипу. Жителі великих мегаполісів потребують періодичної зміни обстановки, відновлення духовних і фізичних сил. Зростає інтерес один до одного народів різних країн, які володіють загальним спорідненим мовою. Причиною є відсутність мовного бар’єру, наявність загальної культури та історії.

Економічні фактори пов’язані з стійкою тенденцією зростання послуг у порівнянні з виробництвом товарів. Це сприяє збільшенню частки споживання послуг, включаючи туризм. До таких факторів можна віднести зростання доходів населення, прискорене впровадження науково-технічного прогресу в туристичній галузі.

Розвиток матеріальної і технічної бази іноземного туризму, поява нових форм обслуговування і прийому туристів залучають у рекреаційну сферу нові місця.

Висновок

На розвиток міжнародного туризму безпосередньо впливає зростання тривалості оплачуваної відпустки, поділ його на частини. Це дає можливість мандрівникам за рік здійснювати відразу дві поїздки: в зимовий і літній час.

Розвитку індустрії туризму сприяє також зниження віку виходу на заслужену пенсію, що призвело до появи категорії туристів, що зветься «людьми третього віку».

В залежності від фінансової стабільності регіону, виділяють активний і пасивний туризм. Активна форма передбачає ввезення в країну валюти. Пасивна форма пов’язана з вивозом з регіону грошових коштів.

Туристичною індустрією називають систему транспортних, виробничих, сервісних і торговельних підприємств і засобів розміщення, яка необхідна для повного задоволення попиту населення на послуги і товари.

В структурі індустрії туризму виділяють два компоненти:

  • організації, які надають засоби або об’єкти для тимчасового проживання, харчування, транспортного обслуговування;
  • компанії, що ведуть туристичну діяльність, екскурсійне обслуговування туристів.

Крім турагентів і туроператорів, в цю індустрію входять також і санаторії, профілакторії, пансіонати, лікарні, автопідприємства, пункти харчування. Від злагодженості їх роботи напряму залежить якість надаваних громадянам туристичних послуг.