Корекційна школа – особливості, види та вимоги

Чим відрізняється корекційна школа від звичайного навчального закладу? Для того щоб діти, які мають серйозні відхилення в розвитку, могли отримувати знання, вміння, навички, у нашій країні функціонують спеціальні навчальні заклади.

Розглянемо основні форми роботи, які використовує корекційна школа.

Методика роботи

Педагог використовує в роботі з дітьми особливими розповідь. Завдяки яскравого, емоційного викладу певних явищ, подій вчитель впливає на почуття, емоції вихованців.

Корекційна школа передбачає застосування кількох варіантів розповіді, які залежать від конкретної педагогічної ситуації:

 • опис;
 • виклад;
 • вступ.

Існують певні вимоги, що пред’являються до мовлення педагога:

 • виразність, чіткість, яскравість;
 • бездоганність з логічної і фонетичної сторони;
 • правильність наголосів, чіткість вимови закінчень;
 • уповільненість мовлення;
 • доступність для сприйняття школярів.

Робота з книгою

Корекційна школа допускає рідкісне використання словесного методу. Але саме читання книг в початкових класах має істотне значення, оскільки діти знайомляться з правильною, виразною мовою вчителя, що необхідно для їх розумового розвитку.

Педагог пропонує дітям самостійне читання, потім вони відповідають на його питання. До цього процесу важливо підходити вибірково, адже діти корекційної школи відрізняються від своїх однолітків інтелектуальними здібностями.

У більшій частині пояснення обмежується бесідою. Даний метод передбачає відповіді на елементарні питання, запропоновані педагогом.

Корекційна школа допускає застосування бесіди на різних етапах заняття: по водній частині, в процесі пояснення нового матеріалу, при підведенні підсумків. Вона супроводжується демонстрацією різних предметів, самостійною роботою школярів. Вчитель серйозно і відповідально ставиться до підготовки до уроків, продумує його тему, мету, а також основний зміст.

Вимоги до питань

Педагог, що працює в корекційних навчальних закладах, повинен чітко і правильно формулювати завдання, роблячи їх доступними для школярів. Між питаннями повинна простежуватися логічний зв’язок, вони формулюються з урахуванням індивідуальних можливостей учнів.

Бесіда сприяє більш успішному вирішенню освітньої і корекційно-виховної завдання в освітньому процесі.

Спеціальна корекційна школа тісно пов’язана з наочними методами:

 • екскурсіями;
 • демонстраціями різних дослідів і пам’ятних експериментів;
 • повсякденними спостереженнями.

Наочність необхідна для таких дітей, так як засвоєння матеріалу з її допомогою здійснюється при безпосередньому сприйнятті учнями дійсності.

При доборі об’єктів для спостереження педагог продумує:

 • послідовність їх надання школярам;
 • організацію вивчення будь-якого об’єкта.

Демонстрації складаються в наочно-чуттєвому ознайомленні учнів з явищами, об’єктами, процесами. Цей метод можна вважати універсальним, оскільки він необхідний для вивчення явищ, їх властивостей.

При демонстрації таких об’єктів педагог розповідає про кольорі, формі, зовнішньому вигляді, складових частинах.

Крім натуральних об’єктів, також існує символічна, образна наочність, графічні засоби і схематичне зображення.

Наприклад, на початковій щаблі освіти необхідні ілюстративно-образотворчі засоби: картини, малюнки, карти, графічні зображення. На старшій ступені навчання вчителі віддають перевагу схематичне і символічної наочності.

Важливі моменти

Чим ще характеризується корекційна школа? Математика в такому закладі обмежується нескладними завданнями і вправами. При організації самостійної роботи школярів використовується їх власний перцептивний досвід.

При виборі і застосуванні наочності в навчальному процесі важливо враховувати певні вимоги:

 • зазначається об’єкт повинен бути видний школярам з різних сторін;
 • важливо правильно підбирати той етап уроку, на якому він буде демонструватися школярам;
 • демонстрація наочного об’єкта повинна супроводжуватися словесним описом.

Серед наочних методів навчання, які підходять для застосування в корекційних школах, можна відзначити:

 • демонстрацію фільмів;
 • показ відеозаписів;
 • перегляд діафільмів;
 • роботу за комп’ютером.

Класифікація

Розглянемо основні види корекційних шкіл, що існують в даний час у нашій країні.

Існує кілька варіантів спеціальних освітніх установ, кожен з яких розрахований на виховання та розвиток дітей з певними фізичними вадами.

Різні види корекційних шкіл функціонують на базі окремих освітніх та виховних програм, які розробляються з урахуванням фізіологічних і психічних особливостей школярів.

Наприклад, є установи, які створюються для слабочуючих дітей. У них освітній процес представлений трьома ступенями загальної освіти:

 • на першій ступені проводиться адаптація дітей, виявляється рівень їх підготовки до навчання та виховання; педагоги проводять роботу, спрямовану на стимулювання бажання хлопців вчитися;
 • у середній ланці здійснюється діяльність по формуванню особистості людини, що слабко чує дитини, його діяльності, вдосконалення писемного та усного мовлення, навичок самостійної роботи;
 • на другому ступені йде робота, спрямована на підготовку вихованців до життя в суспільстві;
 • третя щабель передбачає корекційну роботу з формування залишкового слуху, а також діяльність, спрямовану на соціально-трудову адаптацію.

Школи для слабозорих дітей

Корекційні навчальні заклади III і IV типів створені для забезпечення виховання, навчання, коригування відхилень у дітей з порушеннями зору. В них проводиться робота, спрямована на збереження, розвиток, формування компенсаторних і корекційних навичок, які сприяють соціальній адаптації таких дітей у суспільстві.