Ліквідність – це що таке? Види та приклади

Оцінка фінансових показників проводиться кожним підприємством. Це дозволяє визначити позитивні і негативні сторони організації виробничої діяльності. Одним з найважливіших показників фінансового аналізу є ліквідність. Це коефіцієнт, здатний дати характеристику оборотних засобів. На основі нього роблять висновки про платоспроможність компанії, її стабільності. Про суть і способи розрахунку цього показника піде мова далі.

Загальне визначення

Ліквідність – це показник, який характеризує наявність на підприємстві грошових коштів та інших власних ресурсів, які за короткий час можна перевести в грошову форму і розрахуватися з боргами. Це поняття застосовне до різних економічних категорій, наприклад, балансу, майна, підприємству і т. д.

Кожна компанія володіє власними і позиковими засобами. Перший тип капіталу включає в себе різне майно. Воно характеризується різною ринковою вартістю і швидкістю реалізації. Чим швидше можна продати актив, тим він ліквідніші. Причому ціна його повинна бути максимально наближеною до ринкового рівня.

Найбільш ліквідними є гроші. Трохи їм поступаються цінні папери. Однак це теж ліквідний актив. Також це може бути дебіторська заборгованість та інше майно. Оцінка ліквідності проводиться за показниками бухгалтерського балансу. Це дозволяє зробити певні висновки про стан підприємства, його платоспроможності і можливості розвитку в майбутньому.

Види активів

Показники ліквідності розраховуються для різних груп активів балансу. Вони діляться на три категорії. На підприємстві повинні бути високоліквідні активи. До них відносяться гроші, вклади в банку, депозити, акції, іноземна валюта, акції та цінні папери, видані державою. Такі цінності можна реалізувати швидко, буквально за кілька годин.

Среднеликвидные активи являють собою капітал, який формується дебіторською заборгованістю, готовою продукцією. До цієї категорії майна не входить сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. Такі активи можна перевести в грошові кошти протягом 1-6 місяців. За цей час їх вартість значно не знизиться.

Низьколіквідними активами є техніка та обладнання, які морально застаріли. Також сюди відноситься прострочена дебіторська заборгованість. У цю категорію входить майно, що вдасться продати за ринковою вартістю тільки за тривалий період часу. Причому варто зазначити, що оцінку ліквідності проводять для кожного пункту балансу окремо. Одна і та ж одиниця майна різних підприємств може відрізнятися різним ступенем ліквідності.

Особливості ліквідності активів

Ліквідність – це показник, який можна оцінити досить умовно. Один і той же вид активів може відрізнятися різною швидкістю реалізації. Так, наприклад, акції успішної компанії продаються за лічені хвилини, практично моментально. Але такі ж цінні папери нової, маловідомої компанії будуть реалізовані за невизначений час. Цей процес може затягнутися на місяці.

У процесі торгівлі вартість активу може знижуватися. Тому важливо продати його швидше. В іншому випадку він поступово знецінюється. Акції маловідомої компанії можуть перебувати у вільному продажу кілька місяців. За цей час вони втратять близько 30% своєї первісної вартості. Тому компанії зацікавлені в тому, щоб їх активи були ліквідними.

Елітний котедж за містом буде низьколіквідним. Він коштує дорого, для комфортного проживання в ньому вимагається наявність автомобіля. Також далеко не всі покупці зможуть собі дозволити подібний будинок. Реалізувати його буде складно. А ось двокімнатна типова квартира продається буквально за кілька днів. Її вартість відносно невелика. При цьому коло покупців такої нерухомості широкий. Тому до визначення ліквідності підходять індивідуально.

Рентабельність та платоспроможність

Розрахунок ліквідності балансу проводиться з метою визначення структури коштів компанії. На основі отриманих даних роблять висновки про те, чи зможе компанія розрахуватися зі своїми боргами, а також залишатися на плаву навіть у несприятливих умовах. Чим вище ліквідність, тим вище платоспроможність.

Якщо у компанії є достатньо коштів для погашення поточних боргів, вона може вважатися фінансово стійкою. Ризик неповернення коштів кредиторам значно зменшується. Це дозволяє залучати сторонні ресурси для розвитку свого бізнесу, фінансування обороту.

Проте показник рентабельності і ліквідності не пов’язані між собою. Компанія може мати на балансі техніку, яку складно продати за необхідності. Однак її дохід може залишатися стабільно високим, покриваючи існуючі витрати. Якщо ж висока ліквідність, а рентабельність компанії низька, отже, засоби застосовуються неефективно. У компанії достатньо ресурсів для підтримки стабільної роботи, але рішення керівників призводять до того, що вони застосовуються нераціонально.

Активи

Ліквідність балансу визначається за особливою методикою. Дані для проведення дослідження беруться в бухгалтерській звітності за кілька періодів. Це дозволяє оцінити зміни в динаміці. Інформація для розрахунку знаходиться на балансі підприємства. Його прийнято розбивати на 4 групи.

До першої категорії (А1) відносяться грошові кошти. Це найбільш ліквідні активи. До другої категорії (А2) відносять быстроликвидные активи. Це дебіторська заборгованість. Термін її погашення становить не більше 12 місяців. З цієї категорії виключають сумнівні борги дебіторів.

У третю групу (А3) увійшли повільно ліквідні ресурси. Це сумнівна або прострочена дебіторська заборгованість, запаси, незавершене виробництво. Важко ліквідні активи (А4) вважаються необоротні кошти. Це обладнання, будівлі і споруди. Вони мають специфічне призначення і високу вартість. Тому продати їх буде набагато складніше, ніж попередні категорії майна.

Баланс

Так як дані для розрахунків беруть з бухгалтерської звітності, їх потрібно розглядати комплексно. Баланс складається з двох частин. Пасиви відображають фінансові ресурси. Це ті джерела, звідки компанія отримала свій капітал. Актив включає в себе статті, на які були витрачені ці ресурси. Тому ці дві сторони балансу збігаються. Це дві сторони однієї медалі.

Коефіцієнт ліквідності балансу розраховується у відповідності з його структурою. Категорії балансу від А1 до А4 зіставляються з пасивом. У цій частині балансу також проводиться групування джерел фінансування за строками їх погашення. Швидше за все потрібно розраховуватись з поточними зобов’язаннями перед кредиторами. Це група П1. До другої категорії (П2) відносяться кредити, строк погашення яких не перевищує одного року.

До третьої групи відносяться довгострокові зобов’язання (П3). Вони можуть бути погашені через кілька років. До четвертої категорії (П4) відноситься власний капітал. Він взагалі не потребує погашення. Підприємство буде ліквідним, якщо при зіставленні груп буде зберігатися нерівність:

А1>П1

А2>П2

А3>П3

А4<П4.

Це просте правило, яке обов’язково оцінює аналітик. Якщо визначаються порушення, встановлюється причина подібного явища.

Поточна ліквідність

Вона ще називається загальною і характеризує швидкість реалізації всієї суми оборотних активів організації. Це найбільш загальний показник. Він показує, чи готова компанія розрахуватися з поточними боргами, які виникають протягом одного періоду. Ця формула виглядає так:

ТЛ = ОС / КЗ, де ОС – оборотні кошти (середнє значення за початок і кінець періоду), КЗ – короткострокові позики (зобов’язання, з якими потрібно розрахуватися за один рік).

Так як розрахунок проводиться за даними бухгалтерської звітності, формула буде виглядати так:

ТЛ = (с. 1231+…+с. 1260) / с. 1500

Цей показник дозволяє поглянути на ситуацію загалом. Тенденції. Які в ній склалися, треба розглянути окремо. Існують методики, які дозволяють оцінити ліквідність з іншої точки зору. Її розбивають на окремі категорії.

Норматив

Коефіцієнт тек. ліквідності пов’язується з нормативом. Він визначається для кожної галузі окремо. Для більшості підприємств цей показник повинен знаходитися в діапазоні 1,5-2,5. Це оптимальне значення, яке показує, що компанія має достатньо коштів для покриття своїх поточних зобов’язань.

Якщо ж в ході проведення аналізу було встановлено, що показник поточної ліквідності опустився нижче 1,5, це говорить про недостатню кількість ліквідних активів. При виникненні необхідності підприємство не зможе в повному обсязі розрахуватися з боргами. Потрібно приділити увагу зниження кількості заборгованості та підвищення кількості оборотних активів.

При значному перевищенні показника зупиненого значення, можна говорити про недоцільному використанні ресурсів компанією. У неї в обороті знаходиться багато власних коштів. У цьому випадку компанія недостатньо ефективно застосовує позиковий капітал. Вона не розширює свій бізнес, не працює гармонійніше.

Швидка ліквідність

Існує ще одна формула коефіцієнт ліквідності.Вона дозволяє порахувати кількість швидко реалізованих активів у складі оборотних коштів, а також порівняти їх за джерелами фінансування. Так, швидка ліквідність розраховується так:

БЛ = (ОЗ – Запаси) / КЗ.

Розрахунок балансу буде виглядати досить просто. Для цього потрібно зробити наступне:

БЛ = (с. 1200 – 1210) / с. 1500.

Ця формула дозволяє оцінити кількість найбільш швидко реалізованих активів, а також порівняти їх з поточними зобов’язаннями організації. Цей показник також має норматив. Він не повинен бути менше 1.

Розшифровка результату

Формула ліквідності дозволяє зробити висновок про стан швидко реалізованих активів, а також їх здатності покрити борг. Якщо цей показник зменшиться до рівня 0,7, це буде свідчити про зниження здатності компанії розраховуватися зі своїми кредиторами за користування їх коштами.

Також варто відзначити, що при нестачі ліквідних активів компанія не зможе взяти кредит на вигідних умовах. Так як ризик інвесторів і позичальників збільшується, вартість користування їх капіталом також зростає.

Якщо показник більше 1, це є позитивною характеристикою діяльності організації. Це говорить про підвищення платоспроможності. Компанія отримує високий кредитний рейтинг. Вона може легко розрахуватися зі своїми зобов’язаннями.

Найбільш ліквідні кошти

Абсолютна ліквідність є показником, який характеризує здатність підприємства погасити частину своєї кредитної заборгованості в самі короткі терміни. У розрахунок беруть усе гроші компанії, який в даний момент знаходяться в готівковій або безготівковій формі.

Цей показник відображає частина кредитної заборгованості, яка може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних ресурсів. Цей показник застосовується на практиці досить рідко. Багато компаній не зберігають свої ресурси у вигляді готівки або безготівкових коштів. Їх вкладають в оборот. Гроші рідко потрібні терміново, так як при укладенні договору вказується термін погашення заборгованості.

Розрахунок і норматив

Представлена формула ліквідність балансу може бути розрахована банком для визначення платоспроможності компанії, яка хоче взяти кредит. Показник розраховується так:

АЛ = ДС / КЗ, де ДС – грошові (готівкові, безготівкові) кошти.

По балансу розрахунок виглядає так:

АЛ = с. 1250 / с. 1500

Норматив становить 0,2. Компанія не може розрахуватися з частиною боргу моментально, якщо показник менше встановленої межі. При його перевищенні нормативу можна говорити про нераціональної структурі капіталу. Кошти не задіяні у виробничій діяльності компанії.

Розглянувши основні особливості представлених показників, можна зазначити, що ліквідність – це один з найбільш важливих показників, який застосовується в ході фінансового аналізу підприємства.