Методи дослідження в психології: класифікація та характеристика

Психологія – це офіційна наука, а значить, володіє всіма тими інструментами, апаратами, механізмами, які властиві будь-якій іншій дисципліні, що вивчає певну сферу і область світу. Методи дослідження, що використовуються в психології, спрямовані на отримання об’єктивних баз даних для оцінки процесів, що протікають в людській психіці. На основі отриманих таким чином дані можна проконсультувати клієнта, провести корекцію, спланувати, який варіант роботи даними випадку буде максимально ефективним.

Загальна інформація

Методи дослідження психології людини спрямовані на розбір процесів, що протікають «всередині». Вони відрізняються досить складною природою, а значить, успіху в роботі може домогтися тільки терплячий, уважний психолог. Прояви психпроцессов досить сильно відрізняються від випадку до випадку. Багато чого залежить від зовнішніх обставин, внутрішніх факторів, що впливають на ситуацію. Завдання психолога – виявити, оцінити, визначити ступінь впливу і те, який характер вона має.

Методи дослідження в загальній психології відрізняються по переслідуваним цілям, завданням, досліджуваним об’єктам. Вони розглядають різні ситуації, «обрамляють» конкретний випадок. В області відповідальності психіатра – підібрати не тільки правильний і актуальний метод вивчення, але і хороший спосіб фіксації отриманих підсумків дослідження.

З чого почати?

Найпростіший метод дослідження, застосовуваний у психології – спостереження. Можливо короткочасне відстеження ситуації. У такому разі отриману інформацію називають зрізом. Якщо часовий проміжок досить тривалий, таке спостереження називають лонгитюдинальным. У цьому випадку вивчення ситуації займає роки.

Можливо суцільне або вибіркове спостереження. У другому випадку в якості об’єкта виступає деяка особина або які-небудь кількісні параметри, показники, що описують її стан. Відповідальний за процес психолог може бути одним з членів групи дослідників. У цій ситуації говорять про включеному спостереженні.

Складніше, але цікавіше

В якості методу дослідження педагогічна психологія використовує бесіду. Застосуємо цей підхід і в інших галузях психологічної науки. Домогтися гарних результатів можна лише у випадку, коли фахівець зміг створити з пацієнтом довірчі стосунки, налагодити атмосферу, в якій всі сторони зацікавлені у конструктивному вирішенні проблеми. Спілкуючись з клієнтом, доктор отримує можливість дізнатися все про його думках, поглядах, образі та особливості повсякденності, діяльності. Такий метод наукового дослідження в психології зобов’язує ставити запитання, відповідати на них і активно міркувати на обрану тему. Обов’язковий конструктивний діалог, в якому активні обидві сторони – і психолог, і його клієнт. Один з підвидів бесіди – анкетування, інтерв’ювання.

Розглядаючи основні методи дослідження психології, необхідно приділити увагу експерименту як одного з базових підходів. Основне завдання такої стратегії взаємодії – сформулювати якийсь факт і підтвердити його наявність або спростувати. Один з методів постановки експерименту – проведення в природних щодо піддослідного умовах, тобто людина не має навіть здогадуватися, що є об’єктом дослідження. Альтернативний варіант – лабораторний. В цьому випадку психолог вдається до допоміжних методів, інструктує клієнта, використовують апаратуру, готує простір, в якому буде зручно працювати. Клієнт усвідомлює, з якою метою він проходить експеримент, але не знає про кінцевому сенсі заходи.

Питання і відповіді

До основних методів дослідження психології відноситься тестування. Підхід використовується досить часто, дає хороші результати. Діагностування здійснюється застосуванням методик, тестів, основне завдання яких – визначити особистісні показники, властивості. В межах такого вивчення можна проаналізувати якість пам’яті клієнта і його вольові здібності, розвиненість емоційної сфери, уважність, здатність мислити. Оцінюється рівень розвитку інтелекту.

Цей метод дослідження в психології припускає наявність заздалегідь сформульованого завдання. Його видають клієнту для виконання у відповідності з отриманими від лікаря вказівками. Завдання психолога – перевірити результати, оцінити їх і сформулювати адекватні висновки. Складність тестування в психології – в добірці відповідних тестів. Необхідно вдаватися лише до перевірених програм, точність яких доведена видатними науковцями. Найчастіше до тестування вдаються, коли необхідно оцінити розвиток інтелекту та ступінь прогресу аспектів особистості.

Прості і складні: підходи бувають різні

Добре зарекомендував себе метод дослідження дитячої психології – вивчення продукту діяльності пацієнта. Він вимагає мінімальних затрат, а правильний аналіз результатів дозволяє отримати вичерпну інформацію про стан клієнта. Частіше підхід застосовується в роботі з дітьми, хоча вікових обмежень немає – до нього можна вдаватися, взаємодіючи з повнолітніми пацієнтами. Психолог працює з виробами, малюнками, щоденниками, зошитами досліджуваного людини. Це дозволяє оцінювати рівень його розвиненості, уподобання, специфічні аспекти характеру та інші особливості, значимі для розробки курсу.

Кілька більш складний метод дослідження в психології – моделювання. Основна ідея – реконструкція поведінкових моделей, властивих конкретній людині. В силу серйозних обмежень і труднощів його застосування далеко не завжди вдається домогтися точних результатів.

Ще один цікавий метод дослідження в психології – біографічний. Його суть у формуванні життєвого шляху людини, який прийшов на сеанс до психолога. Завдання лікаря – виявити ті переломні моменти, які вплинули на особистість, а також пережиті кризи, зміни. Лікар повинен зрозуміти, яким чином змінювалася поведінка клієнта в різні періоди, епохи життя. На основі отриманої інформації формується графік, що відображає все прожите. Його використовують для прогнозування майбутнього. З графіка можна зрозуміти, в які періоди життя формувалося «Я» людини, які були пов’язані з впливом деструктивних факторів.

Деякі особливості

Спостереження як метод дослідження в психології відомий, мабуть, найбільше. Це один з найстаріших способів – за тривалістю застосування з ним може зрівнятися тільки самоспостереження. Дослідження проводяться без постановки експериментів, ведуться для досягнення заздалегідь сформульованої мети, а психолог відповідальний за реєстрацію того, як об’єкт себе веде.

В рамках спостережень фахівці збирають максимально об’ємні бази про клієнта. Це емпіричний метод дослідження в психології, що дозволяє контролювати фізіологію, поведінкові реакції клієнта. Вважається, що спостереження надає найкращі результати, коли тільки починають працювати над проблемою, виділяють цілісні, якісні показники процесів, які треба аналізувати. У якості основного дослідницького методу спостереження виступає, якщо в ході контролю за станом об’єкта можна не тільки описати зовнішнє відбувається, але й пояснити природу процесів, спостережуваних подій.

Іноді спостереження використовують як самостійний метод дослідження в психології, але найчастіше до нього вдаються як до елементу комплексного підходу. Спостереження стає одним з етапів експерименту. Завдання психолога – стежити за відповіддю випробуваного на завдання або його результат. В ході такого спостереження фахівець отримує досить важливу інформацію про стан людини.

Ключові особливості спостереження

Цей метод психологічного дослідження в психології має кілька відмінних рис, що дозволяють розмежовувати вивчення об’єкта і просте сприйняття людиною того, що відбувається навколо нього. Перший і самий важливий аспект – цілеспрямованість відстеження ситуації. Увагу дослідника закріплено за відібраними об’єктами, а опис спостережуваного відбувається із залученням психологічних концепцій, теорій педагогіки. Спеціаліст вдається до термінології, понять цих наук, розшифровуючи спостережувані явища і вчинки.

Якщо ознайомитися з класифікацією методів дослідження в психології, можна помітити, що спостереження зараховують до аналітичних підходів. Завдання дослідника – проаналізувати картину в цілому, визначити притаманні їй зв’язку, риси. Саме їх потрібно буде оцінити і вивчити, знайти їм пояснення, необхідне для подальшого опрацювання курсу взаємодії з об’єктом.

Щоб результат спостереження був використаний для подальшої роботи, необхідно проводити захід комплексно. Процес спостереження належить до змішаних, має риси як соціального, так і педагогічного, а значить, завдання дослідника – відстежувати всі важливі особливості, сторони.

Нарешті, цей метод психологічного дослідження в психології зобов’язує проводити роботу систематично. Користі від разового контролю за станом об’єкта навряд чи буде багато. Оптимальний варіант – пролонгована робота для визначення значущих статистичних явищ, зв’язків. Дослідник виявляє, як змінюються показники об’єкта спостереження, яким чином клієнт розвивається.

Спостереження: як все відбувається?

На практиці цей метод дослідження розвитку у психології передбачає послідовний вибір об’єкта, за яким фахівець буде спостерігати. Можливо, це буде група осіб або деяка ситуація, прогрес якої необхідно контролювати. Далі формулюються завдання і цілі, виходячи з яких, можна вибрати оптимальний метод спостереження, запису інформації. Завдання проводить дослідження спеціаліста – зрозуміти, яким способом обробка результатів буде максимально точної при мінімумі витрачених зусиль.

Визначившись з усіма стартовими позиціями, можна приступати до формування плану. Для цього фіксують всі зв’язки і послідовності, що відображають об’єкт, його поведінку в ситуаціях, розвиток процесу у часовій перспективі. Потім дослідник готує обладнання, документацію для супроводу процесу, збирає дані і приступає до їх аналізу. Підсумки роботи необхідно оформити, зробити з них висновки: практичні, теоретичні.

Спостереження – це такий метод дослідження розвитку у психології, який допускає в якості об’єкта спостереження вибирати не тільки певної людини, але окремі аспекти його поведінки (невербальної, вербальної). Можна аналізувати, наприклад, як людина говорить: наскільки слова послідовні, фрази – тривалі, виразні, інтенсивні. Психолог аналізує зміст висловленого. Також об’єктами спостереження можуть бути:

  • вираз очей, обличчя;
  • пози тіла;
  • руху для вираження емоційного статусу;
  • руху в цілому;
  • фізичні контакти.

Ознаки і особливості

Для розглянутого методу дослідження в психології характеристика включає зарахування до певного типу. Для цього необхідно виявити ознаки, властиві конкретному випадку. Так, виходячи з часових параметрів, можна розділити всі ситуації на дискретні, безперервні. Це означає, що спостерігач відстежує об’єкт деякий час з заданими проміжками або веде з ним роботу постійно.

Виходячи з обсягів контакту спостереження можна розділити на суцільне і вибіркове. У першому випадку потрібно звертати увагу на всі поведінкові аспекти, за якими можна стежити. Вузькоспеціальне – формат, коли заздалегідь визначається список явищ або сторін явища, за якими потрібен контроль. Це дозволяє оцінювати типи актів поведінки, параметри того, як об’єкт себе веде.

Спостереження як метод дослідження в педагогічній психології, соціальної передбачає отримання інформації для аналізу при прямому спостереженні або опосередкованому. Перший варіант передбачає, що дослідник сам бачить факти і сам же їх реєструє. Другий шлях – спостереження результату без можливості контролювати процес.

Зв’язку і умови

Будучи основним методом дослідження в педагогічній психології, соціальної, спостереження отримало широке поширення, а значить, розвиток протягом довгих років. За всі роки його практики було сформовано два основних підходу до опису зв’язків між об’єктом і психологом. Виділяють: невключене, включене. У першому випадку дослідник сприймає об’єкт, спостерігаючи за ним з боку. Необхідно заздалегідь визначитися, як багато будуть знати про дослідження об’єкти. Деякі можуть офіційно знати, що їх поведінка під контролем, а реакції фіксуються, інші зовсім не здогадуються про це, а дослідник ретельно маскується. Такий шлях пов’язаний з певними етичними проблемами.

Спостереження як метод дослідження соціальної психології, педагогічної передбачає проведення роботи в природних або лабораторних умовах, коли дослідник має для цього деяким обладнанням.

Виходячи з продуманості плану, можна виділити вільні спостереження, для яких заздалегідь ніяких обмежень, процедур не формується, і стандартизовані. Для них попередньо складається програма, а завдання працівника – чітко слідувати їй, не звертаючи уваги на те, що відбувається в процесі.

Виходячи з частоти організації спостереження за об’єктом, можна говорити про постійному дослідженні, повторному проведенні роботи. Можливі одно-, багаторазові дослідження. Прийнято говорити про прямих і непрямих методах отримання інформації. У першому випадку спостереження проводиться силами дослідника, другий варіант припускає збір даних від осіб, які спостерігали за об’єктом в різні проміжки часу.

Експеримент

Не менш важливий, застосовний і затребуваний метод дослідження соціальної психології, педагогічної – експеримент. В рамках такої програми об’єкт дослідження і психолог працюють разом. Відповідальність за організацію процесу покладається на дослідника. Завдання експерименту – виявити специфічні риси психіки об’єкта. Цей метод – один із основних, поряд зі спостереженням. Дослідник, спостерігаючи, лише пасивно чекає, коли з’являться процеси, необхідні йому, а в умовах експерименту він створює все необхідне, щоб спровокувати потрібну реакцію. Формуючи ситуацію, експериментатор може забезпечити стабільність обстановки. З разу в раз повторюючи досвід, використовуючи рівні умови для різних об’єктів, можна виявити специфічні індивідуальні особливості, притаманні психіці різних людей.

Експериментатор має можливість коригувати обстановку, ситуацію, в якій відбувається взаємодія з об’єктом. Він може втрутитися в події, маніпулювати факторами і відстежувати, як це позначається на клієнті. Завдання експерименту – визначити, яким чином змінні, які не залежать один від одного і піддаються коррективе, змінюють інші змінні, що описують психічні реакції.

Експеримент – це один із якісних методів дослідження в психології. Фахівець, який проводить роботу, може формувати і змінювати умови, а значить, виявляти якісну складову впливу на психічні реакції. При цьому в силах проводить експеримент професіонала – зберігати щось нерухомим, міняти інше, поки не вдасться домогтися необхідних результатів. У рамках експерименту можна отримувати і кількісні дані, накопичення яких дозволяє говорити про випадковість деяких поведінкових відповідей, їх типовості.

Плюси і мінуси

Особливість експерименту, що дозволяє говорити про більшої точності і широким спектром застосування цього підходу, – контроль ситуації. Особливо високо цінується це фахівцями, що займаються виховною роботою з учнями. У рамках експерименту вчитель, психолог визначає, які умови дозволяють слухачу швидше і ефективніше зрозуміти, засвоїти, запам’ятати матеріал. Якщо експеримент проводиться з використанням приладів, апаратів, з’являється можливість заміряти точно, скільки часу йде на психічний процес, а значить, виявити об’єктивно швидкість реакції, формування навичок.

Вдаються до експерименту, якщо завдання, які стоять перед дослідником, такі, що самостійно умови для формування ситуації можуть і не виникнути або очікування може розтягнутися на непередбачувано довгий термін.

Експеримент в даний час вважається дослідницьким методом, в рамках якого формується ситуація, а дослідник отримує важелі для її коригування. Таким чином можна відстежувати педагогічні явища, процеси, що протікають у психіці піддослідного. За підсумками дослідження можна зрозуміти, як з’являється досліджуване явище, що на нього впливає, як воно функціонує.

Експерименти поділяють на природні і лабораторні. Другий варіант дозволяє більш точно виміряти реакцію і зареєструвати відповідь випробуваного. Вдаються до нього, якщо виникає потреба в точних, надійних параметри, що описують ситуацію. Зокрема, можна поставити лабораторний експеримент, коли потрібно оцінити роботу органів чуття, розумові процеси, пам’ять, психомоторику людини.

Лабораторний експеримент: особливості

Найбільш важливий цей метод, якщо необхідно вивчити фізіологічні, поведінкові механізми, властиві людині. Лабораторний експеримент незамінний при аналізі пізнавальних процесів, вивченні людської активності в цілому. Якщо створити відповідні для цього умови, можна оцінити компоненти взаємодії об’єкта дослідження і техніки. Характерна риса такого експерименту – проведення досліджень в спеціальних умовах, із залученням техніки, у точній відповідності з розробленими інструкціями. Об’єкт дослідження знає про те, що він є піддослідним.

Можна повторювати такий експеримент стільки разів, скільки потрібно, щоб отримати достовірні дані, на підставі яких виявити закономірності, що цікавлять дослідника. У ході роботи необхідно всебічно аналізувати активність людської психіки. Як запевняють учені, багато досягнення психології наших днів стали можливими тільки завдяки експерименту як основного методу.

Крім плюсів, такий підхід має слабкі сторони. Штучність, властива ситуації, може спровокувати збої природних реакцій, а отже, отримана інформація буде спотвореною, а висновки – неправильними. Щоб уникнути такого результату, важливо проводити дослідження, ретельно організувавши випробування. Щоб домогтися мінімальної похибки, експеримент поєднують з більш природними дослідницькими підходами.

Природний експеримент

Ця різновид психологічного експерименту вперше було запропоновано Лазурским як метод дослідження для педагогів. Обстановку для проведення робіт міняти не потрібно – достатньо проводити дослідження у звичній для об’єкта середовищі. Отже, вдається уникнути зайвої напруги, хоча людина і знає, що є об’єктом експерименту. В рамках роботи зберігають природне зміст людської активності.

Вперше такий підхід застосовано в 1910-му як спосіб вивчити особистість школяра. У рамках експерименту педагог досліджує діяльність дитини, щоб визначити, які особливості психіки виражені найбільш яскраво. Потім роботу з ним організовують, враховуючи завдання заходу. В ході дослідження фахівець отримує достатній обсяг знань для аналізу психіки дитини.

Такий формат проведення експерименту відразу отримав широке поширення, використовується і в наш час. Найбільш актуально це для педагогів, психологів, які займаються проблемами різного віку. Природний експеримент став важливим методом розробки методик навчання певного предмета. Вдаючись до звичайних умов середовища, спеціаліст ініціює необхідні процеси в психіці, свідомості піддослідного. Умовами можуть бути уроки, ігри, продумані з урахуванням стоїть перед працівником мети. Можна ставити експерименти в спеціальних класах, обладнаних для такої задачі. Щоб отримати максимум інформації для аналізу, урок можна записувати на аудіо-, відеоносії. Камери для запису необхідно брати непомітні, щоб учні не знали, що їх знімають.

Допоміжні методи

Якщо основні підходи – спостереження, експеримент, то інші специфічні вважаються допоміжними. Завдяки їм можна конкретизувати положення методології, реалізувати дослідження, слідуючи завданням науки. Один з важливих допоміжних підходів – аналіз спеціалізованої літератури. Він актуальний для ранніх стадій дослідження, дозволяє попередньо ознайомитися з об’єктом, робота з яким належить. Для цього психолог отримує документацію, пов’язану з людиною, результати його активності. Виходячи з літературних джерел, можна проаналізувати, як проблема розвивалася, яке положення справ, ситуація в даний момент. Можна виявити різні точки зору, сформулювати первинне уявлення про турбують аспектах ситуації, передбачити, якими способами можна вирішити проблему.

Фактичний матеріал з нагоди можна отримати, вивчивши документацію. Є різні форми: текстові, відео, аудіо. Для досліджень педагогів, психологів, які працюють зі школярами, основною документацією є офіційні папери навчального закладу, роботи, написані об’єктами дослідження, їх твори, малюнки, вироби. Необхідно проаналізувати протоколи рад педагогів.

Документи можна вивчати традиційним способом або формалізованим. У першому випадку ідея – розуміння документа, відповідність семіотики і мови. Формалізовані концентруються на контент-аналізі. Це метод отримання об’єктивних відомостей про ситуації, об’єкті через смислові одиниці, форми інформації. У рамках такого дослідження можна проаналізувати якість процесу навчання, його ефективність, стан освіти в цілому, а також психічні особливості різних учнів.