Методика екологічного виховання дошкільнят

Екологічне виховання дошкільників – це один з напрямків діяльності з ФГОС. Формування в підростаюче покоління дбайливого ставлення до природи рідного краю, розвиток навичок економії водних ресурсів – все це включається в систему додаткової освіти в нашій країні.

Завдання та концепції

Екологічне виховання дошкільнят за ФГОС має сприяти запобіганню руйнування нашої планети. Спеціальна програма, розроблена для малюків, використовується в роботі багатьма вихователями дошкільних установ.

Що вона собою являє? Основною її метою є виховання екологічної культури дошкільників на зрозумілих прикладах.

Толерантне ставлення до природи сприяє розвитку у дошкільнят культури поведінки, їх соціалізації.

Екологічне виховання дошкільнят дозволяє змінювати їхнє ставлення до природи. Вихователі повинні виявити певну наполегливість, використовувати чітку програму дій, щоб впоратися із завданнями, поставленими перед ними новими освітніми стандартами.

Специфіка роботи

Екологічне виховання дошкільнят передбачає формування почуття відповідальності за вчинені вчинки, вміння усвідомлювати результати діяльності.

Для того щоб отримати максимальний ефект, вихователі використовують різноманітні наочні приклади. При вмілій розстановці акцентів, поєднанні різних педагогічних технологій, активної фізичної діяльності, можна вести мову про створення в свідомості дошкільнят системи цінностей.

Історія

Екологічне виховання дошкільників через комбінацію різних методів зародилося в середині минулого століття. Радянські психологи вели мову про необхідність розробки системи взаємозв’язку між різними областями знань, спрямованої на виявлення закономірностей процесів, що протікають в природі. В той часовий проміжок не було достатньої бази: підручників, книг, ілюстраційних матеріалів, які б сприяли реалізації ідеї.

Після модернізації ДОУ була створена методика екологічного виховання дошкільнят, яка встигла підтвердити свою ефективність і доцільність.

Специфіка діяльності

Розглянемо основні методи екологічного виховання дошкільнят:

  • Наочність. Вона передбачає спостереження, розглядання різних ілюстрацій, перегляд діапозитивів, кінофільмів. Саме наочні методики визнаються психологами максимально ефективними у роботі з дітьми молодшого дошкільного віку.
  • Практичні методи: нескладні досліди, ігри, моделювання. Діти усвідомлюють зв’язок між окремими природними явищами і предметами, систематизують знання, вчаться застосовувати їх на практиці.
  • Словесні методи: підготовка оповідань, заучування віршів, читання книг сприяють розширенню знань про природні явища, формування позитивного ставлення до живого світу.

Спостереження

Повноцінне екологічне виховання дошкільнят передбачає масштабне застосування різних методичних прийомів.

Обов’язковою умовою є облік вікових особливостей дітей. Наприклад, для самих маленьких підходить спостереження природних об’єктів, що супроводжується розповідями вихователя.

Подібні методи екологічного виховання дошкільнят називають видами чуттєвого пізнання, вони пов’язані з безпосереднім контактом дитини з досліджуваними об’єктами живої природи.

У дитячому освітньому установі вихователь організовує тривалий і планомірне сприйняття дітьми природних об’єктів у процесі розгляду певної тематики заняття.

Велика роль екологічного виховання дошкільнят та для самоосвіти їх батьків, так як інтерес до впровадження таких програм з’явився недавно, багато тата і мами не мають чіткого уявлення про суть подібного освіти.

Розширення у малюка знань про природу призводить до появи величезної кількості питань, що є прекрасним стимулом для поповнення батьками їх знань про природні об’єкти та явища. Саме тому можна вести мову про непрямому впливі екологічного виховання і на батьків дошкільнят.

Форми роботи

Які засоби екологічного виховання дошкільнят можна вважати найбільш ефективними? Вихователь вибирає для роботи такі дидактичні форми, які дозволяють розглядати тему всебічно, сприяють закріпленню отриманої інформації:

  • заняття;
  • походи, екскурсії;
  • екологічні свята;
  • щоденні прогулянки.

Детальніше зупинимося на кожній формі діяльності. Заняття можна вважати провідною формою роботи. Вони сприяють всебічному розвитку дошкільників, їх знайомству з особливостями природних процесів і явищ.

Останнім часом спостерігається розвиток екологічного виховання дошкільнят. На заняттях вихователь систематизує знання малят про навколишній світ. В ДНЗ організовують первинні, навчальні, узагальнюючі, пізнавальні, комплексні заняття, спрямовані на екологічне просвітництво дошкільнят.

Походи та екскурсії

Екологічне виховання старших дошкільників важко уявити собі без застосування цієї форми діяльності. Під час походів, тематичних екскурсій відбувається оздоровлення, виховання, навчання, а також розвиток нових естетичних і моральних якостей. Саме під час походів та екскурсій у дітей з’являються навички планування, так як перш, ніж вирушати на природу, вихователь та батьки ретельно продумують майбутній захід.

Для того щоб у дошкільників сформувалася повна картина змін, що відбуваються в природі, програма з екологічного виховання передбачає проведення екскурсій в різний час року. У ході таких спостережень малюки вчаться порівняння, аналізу, узагальнення тих змін, що відбуваються з водоймами, деревами, квітами, кущами.

В якості основного методу екологічного виховання у такій ситуації виступає саме спостереження, а завданням педагога є коригування висновків, які роблять дошкільнята.

Екологічні свята

Така форма організації дозвілля сприяє формуванню у малюків позитивного відгуку на різні природні явища. При систематичної організації незвичайних конкурсів, змагань, відбувається позитивний вплив на становлення особистості дошкільника.

Свята можуть бути присвячені, наприклад, зміну пір року. Пропонуємо варіант незвичайного сценарію, присвяченого зустрічі весни.

Свято «Весна іде!»

Цей захід спрямовано на формування позитивного настрою дошкільнят на сприйняття інформації про зміну пір року. Захід приурочено до святкування 8 Березня, передбачає серйозну попередню роботу з боку дітей і педагога.

Наприклад, на заняттях з художньої творчості малюки знайомляться з різними кольорами, створюють аплікації з кольорового паперу.

Готові роботи малюки потім вручать своїм любим матусям, вітаючи їх з Міжнародним жіночим днем. На музичному занятті разом з педагогом дошкільнята розучують пісеньки, в яких згадуються жіночі імена, пов’язані з назвами різних кольорів.

У живому куточку малюки вирощують для своїх матусь кімнатні квіти, одночасно вони вивчають правила відходу за ними, знайомляться з особливостями поливу, пересаджування рослин. Для розвитку дрібної моторики з пластиліну дошкільнята створюють оригінальні квіткові композиції, які стануть основою для виставки перед святковим заходом.

Крім формування уявлень про рослини, у малюків формуються навички дбайливого ставлення до живої природи. Вони не тільки допоможуть дітям адаптуватися в соціальному середовищі, але і стануть прекрасним способом для самоосвіти та саморозвитку. Єдиним нюансом, що важливо враховувати при організації свята, буде вибудовування програми, в якій будуть використовуватися різні форми, враховуючи вікові особливості малюків.

Чудовим завершенням заходу стане спільне чаювання, на якому будуть підведені підсумки.

Щоденні прогулянки

Їх також можна віднести до екологічної освіти, доступного навіть для малюків з молодших груп дитячого саду. Дітям подобається такий варіант занять, вони з задоволенням контактують з листям, водою, піском, домашніми тваринами, плодами, ягодами. При правильному виконанні прогулянки дошкільнят накопичується певний досвід, розвивається спостережливість. Вони відчувають задоволення від безпосереднього спілкування з об’єктами живої природи. Наприклад, корисним і цікавим варіантом роботи хлопців з старших груп буде робота в квітнику або на невеликому дослідній ділянці.

Сучасні технології

Серед інноваційних методик, використовуваних для екологічного освіти дітей у дошкільних освітніх установах, виділимо елементарний пошук. Під ним розуміють спільну діяльність педагога і дітей, яка спрямована на вирішення пізнавальних завдань, що з’являються у малюків в повсякденному житті.

Елементарний пошук не тільки дає вихователю змогу формувати у своїх підопічних основу логічного мислення, але і сприяє саморозвитку підростаючого покоління. Серед найцікавіших варіантів елементарного пошуку останнім часом все частіше використовуються квести.

При підборі завдань педагог враховує індивідуальні особливості малюків, намагається формувати до неї гуманне ставлення до навколишньої природи, тобто здійснює моральне виховання підростаючого покоління росіян.

Спрямованість екологічного виховання

Воно передбачає наступні наслідки:

  • створення певної системи знань та уявлень про екологію у дошкільнят;
  • акцентування уваги на вмінні розуміти і бачити красу, захоплюватися нею, естетично сприймати дійсність;
  • залучення дітей до діяльності, спрямованої на збереження і захист природних об’єктів.

Всі складові частини комплексного підходу до екологічного виховання підростаючого покоління в дошкільному освітньому закладі дають очікуваний результат лише в разі їх тісного зв’язку.

Без усвідомлення і розуміння неповторності навколишнього світу неможливо вести мову про виховання у дітей гуманного ставлення до об’єктів неживої і живої природи. Закріплення теоретичної інформації здійснюється в ДНЗ під час щоденних прогулянок, при проведенні ранків і свят, догляді за тваринами і рослинами в живому куточку.

Педагоги і батьки повинні стати для малюків еталоном гармонійних взаємин з природою, тільки тоді вони зможуть розвинути дбайливе ставлення до крихким квітам і рослинам в дітях.

Висновок

Особливості екологічного виховання в ДНЗ зумовлені специфікою розвитку малюків. Саме цей період є максимально сприятливим для закладки базових якостей особистості, включаючи і екологічну культуру поведінки. У дошкільному віці йде процес формування позитивного ставлення до природи, навколишнього світу.

Виявляючи певну емоційну і ціннісне ставлення до живих об’єктів, малюк починає усвідомлювати себе її частиною. Саме тому так важливі знання про правила і норми взаємодії з природою, співпереживання їй, прояв непідробного інтересу до вирішення деяких екологічних ситуацій, актуальних для дошкільнят.

В якості основ практичної діяльності педагогів дитячого садка в рамках екологічного виховання можна розглядати підготовку обладнання та матеріалу для повної реалізації всіх форм і методів створеної програми.

Якщо продумані всі нюанси при розробці програми для такої освіти, можна розраховувати на формування гуманно-розумного ставлення малят до об’єктів і природних явищ. Усвідомлюючи важливість і своєчасність подібної роботи, вихователі та психологи розробляють спеціальні матеріали для проведення теоретичних і практичних занять у різних групах дитячого саду, що дозволяють формувати дбайливе ставлення дітей до живої природи.