Особливості буржуазних революцій

Буржуазна революція – соціальне явище, мета якого насильницьке усунення феодального класу від влади, перехід до капіталістичного ладу. Коли вона являла собою передове, значуща подія. Свершившись в Англії, Нідерландах і Франції в 17-18 століттях, буржуазна революція змінила хід світової історії.

Революція може і зберігати залишки феодального режиму. У такому випадку вона називається буржуазно-демократичної. Саме до такого типу відносяться події, що відбулися у Німеччині у 1918-1919 роках. Назвою «буржуазна» революція зобов’язана марксистів. Але цей термін не визнають усі дослідники. Так, поняття «Велика французька буржуазна революція» слово «буржуазна» зазвичай виключають. Проте сенс від цього не змінюється. Які її причини? Які передумови буржуазної революції? Про це далі.

Причини буржуазної революції

Конфлікт між певними силами є передумовами будь-якого політичного перевороту. Причина буржуазної революції теж полягає у протиріччі. Це конфлікт між продуктивними силами, які набирають оборот, і феодальними підвалинами, що гальмують розвиток промисловості. Важливий фактор її походження – зіткнення національної економіки і панування іноземного капіталу. Це можна назвати і передумовами буржуазної революції.

Цілі і завдання

Чим визначається історична роль буржуазної революції? Завданнями, які вона вирішувала. Усунення перешкод для розвитку капіталізму – головна мета буржуазних революцій в Європі. Приватна власність на засоби виробництва – основа нового суспільства. У різних країнах причини цього явища різні. Більш детально про буржуазної революції у Франції, Англії та Нідерландах сказано нижче.

В одних країнах було потрібно невідкладне вирішення аграрного питання. В інших – гостро назріла проблема національної незалежності, звільнення від обридлого гніту. Кінцеві цілі:

  • ліквідація феодалізму;
  • створення сприятливої обстановки для процвітання буржуазної власності, розвитку капіталізму;
  • встановлення буржуазної держави;
  • демократизація суспільного ладу.

В цьому і полягають основні особливості буржуазних революцій.

Рушійні сили

Головною рушійною силою, як нескладно здогадатися з історичного терміна, була буржуазія. До неї негайно приєднувалися ремісники, селяни, робітники – представники зароджується соціального шару.

Буржуазія, яка очолювала боротьбу проти феодалів, не могла ніяк скасувати приватну земельну власність. Буржуа і самі володіли земельними наділами. Самої бунтівної і активною силою стали, звичайно ж, робітники, причому з найнижчих верств суспільства. Як відомо, найбільш запеклі революціонери - пригноблені і знедолені.

В епоху імперіалізму в розвинених капіталістичних країнах буржуазія перетворилася в контрреволюційну силу. Вона боялася пролетаріату, що загрожує її пануванню. Переставши бути керівною силою, намагалася повернути революцію на шлях змін. Їй заважав робочий клас, ідейно виріс, организовавшийся в політичну партію. Тепер вже він претендує на роль гегемона революції.

У країнах-колоніях, де розгортається національна боротьба, буржуазія ще здатна грати роль авангарду в захисті національних інтересів від іноземного капіталу. Але найбільш значущою силою залишаються робітники і селяни. Від участі в революції широких народних мас залежить масштаб її розвитку. Якщо буржуазії вдається не допустити робітників і селян до вирішення політичних питань, відсторонити їх від боротьби за свої вимоги, то революція не досягає своїх цілей, не вирішує до кінця поставлені завдання. Приклади таких революцій: Туреччина (1908 рік), Португалія (1910 рік).

Форми і методи

Способи ведення боротьби різноманітні. Ліберальна буржуазія вибрала тактику ідеологічного і парламентського протистояння військові змови (згадаймо повстання декабристів, що відбулося в 1825 році). Селяни воліли повстання проти феодалів, захоплення земель дворян і їх розділ. Пролетаріату наймиліше була страйку, люті демонстрації і, звичайно ж, збройні повстання. Форми і методи боротьби залежать не тільки від керівної ролі в революції, але і від поведінки правлячих влади, які відповідають насильством, розв’язуючи громадянську війну.

Історичне значення

Головний підсумок буржуазної революції – перехід влади з рук дворян до буржуазії. Але не завжди відбувається саме так. Буржуазно-демократична революція здійснюється за панування пролетаріату. Підсумок її – диктатура селян і пролетарів. Часто слідом за буржуазною революцією наставала черга реакції, реконструкція скинутої влади. Однак капіталістичний лад, вижили в ході політичного перевороту, продовжував своє існування. Соціальні та економічні завоювання буржуазної революції виявилися життєздатними.

Теорія перманентної революції

Теоретики марксизму, аналізуючи розвиток буржуазних революцій у Європі, висунули думку про безперервну (перманентної революції, яка представляла послідовний рух від боротьби проти феодалізму до антикапиталистическому протистояння. Цю думку розробив теорію Ленін, який пояснив, за яких умов буржуазна революція переросте в антикапіталістичну. Основний фактор переходу – гегемонія пролетаріату в буржуазно-демократичній революції. Цей висновок був підтверджений переростанням Лютневої революції 1917 року в Росії.

Основні буржуазні революції в Європі сталися в Нідерландах, Англії, Франції, Голландії.

Нідерланди - перша з країн Західної Європи, яка продемонструвала, що капіталістичний лад не може існувати поряд з застарілими порядками феодалізму. Іспанська інквізиція також гнітила країну політично і заважала розвитку економіки. Економічні та соціальні проблеми привели до масового невдоволення, яке переросло у національно-визвольну революцію в 1581 році.

Англія

У XVII столітті всі торгові шляхи перетиналися в Англії, що не могло не позначитися на її економічному розвитку. Капіталізм завоював міцні позиції в сільському господарстві, промисловості, торгівлі. Феодальні відносини гальмували розвиток цих галузей. До того ж вся земля належала королю.

У XVII столітті в Англії відбулося дві революції. Перша отримала назву ” Великий заколот. Друга – Славна революція. Які їх особливості? Насамперед варто назвати характерну рису всіх буржуазних революцій, а саме виступ проти феодальної монархії і дворянства. Бунтівні настрої підігрівало невдоволення союзом англіканської церкви і нового дворянства. Але головна особливість революції – незавершеність. Великі землевласники зберегли свої уділи. Аграрний питання було вирішено без наділення селян землею, що можна назвати основним показником незавершеності буржуазної революції в економіці.

Напередодні подій утворилися два політичних табори. Вони представляли різні релігійні концепції та соціальні інтереси. Одні виступали за старе феодальне дворянство. Інші – за «очищення» англіканської церкви і створення нової, що не залежить від королівської влади.

Капіталізм в Англії виступив активним борцем проти абсолютної королівської влади. Революція (1640 рік) знищила феодальну власність на землю, нові політичні сили отримали доступ до влади. Вона розчистила шлях для розвитку нового способу виробництва і виробничих відносин. Почався економічний підйом Англії, зміцнилася її могутність на морях і в колоніях.

Франція

Початок буржуазної революції у Франції поклав конфлікт між феодально-абсолютистської форми правління і наростаючими в глибині феодалізму капіталістичними виробничими відносинами. Події 1789-1799 років радикально змінили країну. Та й весь світ. Про Французької революції варто розповісти докладніше.

Версаль

Людовик XVI був монархом занадто м’яким, може бути, в цьому і полягає одна з причин революції, що відбулася в кінці XVIII століття. Король не прийняв Декрет. Обстановка у французькій столиці з кожним днем ставала все більш напруженою. 1789 рік був роком врожайним. Проте в Париж хліб майже не завозився. У булочних щодня збиралися натовпи людей.

У Версаль тим часом ішли і дворяни, і офіцери, і кавалери ордену Святого Людовіка. Вони влаштовували бенкет в честь Фландрського полку. Деякі офіцери, сп’янілі вином і загальним веселощами, зривали триколірні кокарди і розривали їх. А в Парижі тим часом виникли нові заворушення, викликані страхом перед черговим аристократичним змовою.

Але народне терпіння не безмежне. Одного разу натовпу людей, марно простояли в черзі до булочну, кинулися до Гревській площі. Народ чомусь вважав, що якщо король буде перебувати в Парижі, то проблеми з продовольством зважаться. Крики «Хліба! На Версаль!» роздавали все голосніше. Вже через кілька годин у бік палацу, в якому знаходився король, попрямувала розбурханий натовп, що складалася переважно з жінок.

До вечора король оголосив про згоду затвердити декларацію. Проте бунтівники увірвалися в палац і вбили кількох гвардійців. Коли Людовик XVI разом з дружиною і дофіном вийшов на балкон, залунали народні вигуки «Короля в Париж!».

Реконструкція країни

Революція у Франції стала яскравою подією в Європі на рубежі 17-18 століть. Але причини її не тільки в конфлікті між феодалами і буржуазією. Людовик XVI став останнім представником так званого старого порядку. Ще до його повалення в країні відбулася реконструкція. Відтепер король країною правити міг лише на підставі закону. Влада належала тепер Національним зборам.

За королем залишалося право призначати міністрів, він вже не міг, як раніше, користуватися державною скарбницею. Скасували інститут спадкового дворянства і всі титули, пов’язані з ним. Відтепер називати себе графом або маркізом було заборонено. Всі ці зміни давно чекав народ, положення якого з кожним роком ставала все важче. Король же дозволяв своїй дружині безмежно користуватися скарбницею напередодні, ні в чому її не обмежував, при цьому мало займався державними справами. Такі передумови буржуазної революції, що відбулася у Франції.

Відтепер не існувало королівських рад та штату секретарів. Змінилася і система адміністративного поділу. Францію розділили на 83 департаменту. Скасували і старі судові установи. Іншими словами, Франція поступово перетворювалася в іншу країну. Революційні події розгорталися, як відомо, впродовж десяти років.

Одним з найважливіших подій революційних років став невдалий втеча короля. 20 червня 1791 року Людовика, одягнений в одяг слуги, спробував покинути Францію. Проте на кордоні був затриманий. Короля і його сім’ю повернули в столицю. Народ зустрів його в безмовній тиші. Його втеча парижани сприйняли як оголошення війни. Причому король в цій війні перебував по той бік барикад. З цього дня почалася радикалізація революції. Її організатори вже не вірили нікому, тим більше королю, який виявився зрадником. Щоправда, депутати-конституціоналісти взяли Людовика під захист і заявили, що він нібито втік не з власної волі, а був викрадений. Ситуацію це не виправило.

Емоційну реакцію викликав втечу французького короля і в Європі. Глави інших держав побоювалися, що революційні настрої могли проникнути і на їх землі. В липні 1789 року почалася еміграція дворян. До речі, будь-які революційні події завжди тягнуть за собою міграцію.

Падіння монархії

Ця подія відбулася за сім років до закінчення революції. У червні 1892 року по країні прокотилася хвиля демонстрацій. Організована вона була з метою чинити тиск на Людовика. Король вів себе досить дивно. Він не дотримувався якоїсь певної позиції, часто міняв точки зору. І в цьому полягала його головна помилка. У дворі, який був заповнений демонстрантами, Людовик випив за здоров’я нації. Однак тут же відмовився затвердити декрети.

Після повстання, яке відбулося 10 серпня, король був позбавлений влади і поміщений у в’язницю. Заарештували Марію-Антуанетту, дофіна та інших королівських дітей. Людовика звинувачували у подвійній грі і зраді. Суд над королем тривав три місяці. Він був оголошений винним, названий «узурпатором, чужим тіла нації». Людовика стратили в кінці січня. Через кілька місяців на пласі виявилася і Марія-Антуанетта. Паризькі події ще довго розбурхували уми європейських революціонерів.

На останньому етапі буржуазної революції у Франції були ліквідовані архаїчні феодальні пережитки,а саме привілеї феодалів, селянські повинності. А головне, нарешті була проголошена свобода торгівлі.

Революція забезпечила перемогу капіталізму над абсолютизмом. У ряді країн феодальні пережитки минулого збереглися до сьогоднішнього дня. Це створює ґрунт для появи нових демократичних рухів і революцій.