Особливості жанрів давньоруської літератури

Розглянемо деякі жанри давньоруської літератури. Почнемо з того, що з’явилися вони разом з прийняттям на Русі християнства. Інтенсивність його поширення є незаперечним доказом того, що поява писемності було викликано потребами держави.

Історія появи

Писемність використовувалася в різних сферах суспільного і державного життя, в юридичній сфері, міжнародних і внутрішніх відносинах.

Після виникнення писемності стимулювалася діяльність переписувачів і перекладачів, почали розвиватися різноманітні жанри давньоруської літератури.

Вона обслуговувала потреби церкви, складалася з урочистих слів, житія, повчань. У Древній Русі з’явилася світська література, почали вести літописи.

У свідомості людей цього періоду література розглядалася разом з християнізацією.

Давньоруські письменники: літописці, агиографы, автори урочистих фраз, всі вони згадували про користь освіти. В кінці X – початку XI ст. на Русі була здійснена величезна робота, спрямована на переклад з давньогрецької мови літературних джерел. Завдяки такій діяльності давньоруським книжникам вдалося за два століття ознайомитися з багатьма пам’ятками візантійського часу, на їх основі створити різноманітні жанри давньоруської літератури. Д. С. Лихачов, аналізуючи історію прилучення Русі до книг Болгарії і Візантії, виділяв дві характерні риси такого процесу.

Він підтверджував існування літературних пам’яток, які стали загальними для Сербії, Болгарії, Візантії, Русі.

Така література-посередниця включала в себе богослужбові книги, писання, хроніки, твори церковних письменників, природничо-наукові матеріали. Крім того, до цього переліку входили і деякі пам’ятки історичної оповіді, наприклад, “Роман про Олександра Македонського”.

Велика частина давньоболгарської літератури, слов’янської посередниці, являла собою переклади з грецької мови, а також твори ранньої християнської літератури, написаній у III–VII ст.

Не можна механічно поділяти давньослов’янську літературу на перекладну та оригінальну, вони є органічно пов’язаними частинами єдиного організму.

Читання в Стародавній Русі чужих книг є свідченням вторинності національної культури в області художнього слова. Спочатку серед пам’яток писемності була достатня кількість текстів нелитературного виду: праці з богослов’я, історії, етики.

Основним видом словесного мистецтва стали фольклорні твори. Для розуміння самобутності і оригінальності російської літератури достатньо ознайомитися з творами, які перебувають «поза жанрових систем»: «Повчання» Володимира Мономаха, «Слово о полку Ігоревім», «Моління» Данила Заточувальника.

Первинні жанри

До жанрів давньоруської літератури відносяться такі твори, які стали будівельним матеріалом для інших напрямків. До них зараховують:

 • повчання;
 • повісті;
 • слово;
 • житіє.

В такі жанри творів давньоруської літератури включають літописне оповідання, погодну запис, церковну легенду, літописна оповідь.

Житіє

Був запозичений з Візантії. Житіє як жанр давньоруської літератури став одним з найулюбленіших і найпоширеніших. Житіє вважалося обов’язковим атрибутом, коли людину зараховували до святих, тобто канонізували. Його створювали люди, які безпосередньо спілкуються з людиною, здатні достовірно розповісти про яскраві моменти його життя. Складався текст після смерті того, про кого в ньому розповідається. Він виконував істотну виховну функцію, так як житіє святого сприймали як еталона (зразка) праведного існування, наслідували йому.

Житіє допомагало людям долати страх перед смертю, проповідувалася ідея безсмертя людської душі.

Канони житія

Аналізуючи особливості жанрів давньоруської літератури, зазначимо, що канони, по яких складалося життя, збереглися без зміни до XVI століття. Спочатку говорилося про походження героя, потім відводилося місце докладного розповіді про його праведного життя, про відсутність страху перед смертю. Закінчувалося опис прославленням.

Розмірковуючи над тим, які давньоруська література жанри вважала найбільш цікавими, зазначимо, що саме житіє дозволило описати існування святих князів Гліба і Бориса.

Давньоруське красномовство

Відповідаючи на питання про те, які жанри існували в давньоруській літературі, зазначимо, що красномовство було в трьох варіантах:

 • політичне;
 • дидактичне;
 • урочисте.

Повчання

Система жанрів давньоруської літератури виділяла його в якості різновиду давньоруського красномовства. У повчанні літописці намагалися виділяти еталон поведінки для всіх давньоруських людей: простолюдина, князя. Найбільш яскравим зразком цього жанру вважається «Повчання Володимира Мономаха» з «Повісті временних літ», що датується 1096 роком. У той час максимального напруження досягли спори за престол між князями. У повчанні ” Володимир Мономах дає рекомендації щодо організації свого життя. Він пропонує спасіння душі шукати в затворництві, закликає допомагати нужденним людям, служити Богу.

Мономах підтверджує необхідність молитви перед військовим походом прикладом із власного життя. Він пропонує вибудовувати суспільні відносини в гармонії з природою.

Проповідь

Аналізуючи основні жанри давньоруської літератури, підкреслимо, що цей ораторський церковний жанр, який має своєрідну теорію, притягувався до історико-літературного вивчення тільки в тому вигляді, що був на деяких етапах показовою для епохи.

Проповідь називала «отцями церкви» Василя Великого, Августина Блаженного, Іоанна Златоуста, Григорія Двоєслова. Проповіді Лютера визнані невід’ємною частиною вивчення становлення новонемецкой прози, а висловлювання Бурдалу, Боссюэта, інших ораторів XVII ст., – найважливішими зразками прозового стилю французького класицизму. Висока роль проповідей в середньовічній російській літературі, вони підтверджують своєрідність жанрів давньоруської літератури.

Зразками старовинних російських домонгольських проповідей, які дають повне уявлення про створення композиції та елементів художнього стилю, історики вважають «Слова» митрополита Іларіона та Кирила Турвоского. Вони майстерно користувалися візантійськими джерелами, на їх базі створювали непогані власні твори. У них в достатній кількості використовуються антитези, порівняння, уособлення абстрактних понять, іносказання, риторичні фрагменти, драматизм викладу, діалоги, часткові пейзажі.

Наступними прикладами проповіді, оформленої в незвичайному стилістичному оформленні, професіонали вважають «Слова» Серапіона Володимирського, «Слова» Максима Грека. Розквіт практики і теорії проповеднического мистецтва припав на XVIII ст., в них йшлося про боротьбу України з Польщею.

Слово

Аналізуючи основні жанри давньоруської літератури, окрему увагу приділимо речі. Воно являє собою різновид жанру давньоруського красномовства. В якості прикладу його політичної варіативності назвемо «Слово о полку Ігоревім». Дане твір у багатьох істориків викликає серйозні спори.

Причина в тому, що не вдалося зберегти оригінальний варіант цього твору, залишилася тільки його копія.

Історичний жанр давньоруської літератури, до якого можна віднести і «Слово о полку Ігоревім», вражає незвичністю прийомів і художніх засобів.

У цьому творі порушено хронологічний традиційний варіант розповіді. Автор спочатку переноситься в минуле, потім згадує про сьогодення, використовує ліричні відступи, які дають можливість вписувати різні епізоди: плач Ярославни, сон Святослава.

“Слово” містить різні елементи усної традиційної народної творчості, символів. У ньому є билини, казки, наявності і політична підоснова: руські князі в боротьбі з спільним ворогом об’єднувалися.

«Слово о полку Ігоревім» належить до числа книг, які відображають ранній феодальний епос. Воно знаходиться в одному ряду з іншими творами:

 • «Пісня про Нібелунгів»;
 • «Витязь в тигровій шкурі»;
 • «Давид Сасунский».

Ці твори вважаються одностадиальными, належать до однієї стадії фольклорно-літературного формування.

У «Слові» об’єднані два фольклорних жанру: плач і слава. Через весь твір відбувається оплакування драматичних подій, прославлення князів.

Подібні прийоми характерні і для інших творів Давньої Русі. Наприклад, «Слово о погибелі Руської землі» є з’єднанням плачу вмираючої землі руської зі славою могутнього минулого.

Як урочистій варіації давньоруського красномовства виступає «Слово про Закон і Благодать», автором якого є Митрополит Іларіон. Це твір з’явився на початку XI століття. Причиною написання стало закінчення будівництва в Києві військових укріплень. У творі закладена ідея цілковитої незалежності Русі від Візантійської імперії.

Під «Законом» Іларіон зазначає Старий Завіт, відданий іудеям, не підходить для російського народу. Бог дає Новий Завіт, званий «Благодаттю». Іларіон пише про те, що як шанують у Візантії імператора Костянтина, також російський народ поважає князя Володимира Красне Сонечко, що хрестив Русь.

Повість

Розглянувши основні жанри давньоруської літератури, приділимо увагу і повістям. Це тексти епічного виду, розповідають про військові подвиги, князів, їх діяннях. Прикладами таких творів є:

 • «Повість про житіє Олександра Невського»;
 • «Повість про розорення Рязані ханом Батиєм»;
 • «Повість про битву на річці Калці».

Найбільш поширеним у давньоруській літературі став жанр військової повісті. Були опубліковані різні списки творів, що належать до нього. Багато історики приділяли увагу аналізу повістей: Д. С. Лихачов, А. С. Орлова, Н. А. Мещерський. Незважаючи на те, що традиційно жанр військової повісті вважався світської письменством Давньої Русі, він невід’ємно належить колу церковної літератури.

Багатогранність тематики таких творів пояснюється об’єднанням спадщини язичеського минулого з новим християнським світоглядом. Ці стихії породжують нове сприйняття військового подвигу, який героїчну і життєву традиції. Серед джерел, які вплинули на формування даного жанру на початку XI ст. фахівці виділяють перекладні твори: «Олександрія», «Девгениево діяння».

Н. А. Мещерський, що займається глибоким дослідженням даного літературного пам’ятника, вважав, що в максимальній мірі «Історія» справила вплив на формування військової повісті Стародавньої Русі. Свою думку він підтверджує значною кількістю цитат, які використовуються в різних давньоруських літературних творах: «Житії Олександра Невського», Київської і Галицько-Волинському літописах.

Історики припускають, що при формуванні цього жанру були використані ісландські саги і військові билини.

Воїн наділявся мужньої доблестю і святістю. Уявлення про нього аналогічно опису билинного богатиря. Змінилася суть військового подвигу, на перше місце виходить бажання смерті за велику віру.

Окрему роль відводили князівського служіння. У смиренне самопожертву переходить бажання самореалізації. Реалізація цієї категорії здійснюється у зв’язку словесних і ритуальних форм культури.

Літопис

Вона являє собою якесь оповідання про історичні події. Літопис вважається одним з перших жанрів давньоруської літератури. У Древній Русі вона грала особливу роль, оскільки не просто повідомляла про якусь історичну подію, але і була юридичним і політичним документом, була підтвердженням того, як вести себе в певних ситуаціях. Найдавнішою літописом прийнято вважати «Повість временних літ», що дійшла до нас в Іпатіївському літописі XVI століття. Вона розповідає про походження київських князів, про появу давньоруської держави.

Літопису вважають «об’єднують жанрами», які підпорядковують собі наступні компоненти: військову, історичну повість, житіє святого, похвальні слова, повчання.

Хронограф

Це тексти, які містять докладний опис часу XV-XVI ст. Одним з перших таких творів історики вважають «Хронограф по великому викладу». Це твір не дійшло в повному обсязі до нашого часу, тому інформація про нього досить суперечлива.

Крім тих жанрів давньоруської літератури, які перераховані в статті, існувало ще безліч інших напрямків, кожне з яких мало своїми відмітними характеристиками. Різноманіття жанрів є прямим підтвердженням багатогранності і неповторності літературних творів, створюваних в Стародавній Русі.