Поняття грошової системи та її елементи

Що таке грошова система і її елементи? Здавалося б, легкий питання, але знайти відповідь на нього досить складно. У чому полягає їх сутність? Що в себе включає поняття грошової системи та її елементи? На всі ці питання і буде дана відповідь.

Загальна теоретична інформація

Спочатку необхідно розібратися з термінологією. Що це – грошова система? По суті, це форма державної організації обігу фінансів. При цьому можна виділити такі основні елементи грошової системи: розрахункова одиниця, види грошей, їх емісія і масштаб цін. Залежно від конкретного історичного періоду вони були представлені в різних формах: штучні, металеві (моно і бі), нерозмінні паперові та кредитні.

Слід зазначити, що грошова система і її елементи складалися в різних країнах зі своєю специфікою. Хоча рано чи пізно – цей шлях був пройдений кожною державою.

Що ж маємо зараз?

Сучасна грошова система будується на зверненні нерозмінних і неповноцінних кредитних і паперових грошей. Вони витіснили золото, яке використовувалося як основний засіб платежу протягом двох тисячоліть. І сучасні основні елементи грошової системи – це:

 • Національна одиниця, яка прийнята для масштабу цін.
 • Різні грошові знаки (квитки та монети), а також порядок їх випуску в обіг (сам процес називається «емісія»).
 • Порядок, обмеження і регулювання обороту коштів.
 • Методи організації обігу.
 • Про грошових одиницях

  В законодавчому порядку встановлюється, що певний знак (у вигляді квитка або монети) слугує для вираження та порівняння цін пропонованих послуг і товарів. При цьому постає питання, яка грошова одиниця використовується – національна або міжнародна. У першому випадку це означає, що вона використовується лише у певній країні, тоді як у другому – в їх групі. Для першого випадку можна привести рублі, тоді як у другому – євро.

  А що з соизмерением? Багатьом це незрозуміло, тому давайте зупинимося на цьому детальніше. От в РФ є грошовий знак рубль/100 копійок. Він використовується для вираження ціни. А щоб порівняти вартість товару для грошового знака долар/100 центів і застосовується вартість порівняння. Ось така сутність і елемент грошової системи забезпечують основу для всіх інших моментів.

  Про масштаб цін

  По суті, він використовується для вираження вартості при оцінці або реалізації певних благ в грошових одиницях певної країни. Масштаб цін також розглядається як спосіб порівняти купівельну спроможність або вартість товарів. Тобто завдяки йому у грошей проявляється така функція, як міра вартості.

  Тут необхідно зробити невеликий історичний відступ. Спочатку, як тільки з’явилися гроші, їх вміст цілком співпадала з масштабом цін. Але поступово намітилася тенденція відходу від вагового вмісту монет. Це було пов’язано з їх спрацюванням, псуванням й переходу до карбування з значно більш дешевих металів. Після того, як припинився розмін кредитних грошей на золото, офіційно встановлюється масштаб цін втратив економічний зміст.

  Як результат Ямайської угоди, вартість дорогоцінних металів визначається ринком. Тобто формування відбувається стихійно. Обійтися можна і без цієї інформації, але тоді характеристика елементів грошової системи буде не повною.

  Види коштів

  Зараз законні засоби платежу – це кредитні і паперові гроші плюс розмінні монети. При цьому спостерігається досить суттєвий перекіс у їх використанні. Так, в економічно розвинених країнах, паперові гроші випускаються в обмеженій кількості, або ж взагалі не друкуються. Тоді як в слаборозвинених вони і донині на широкому зверненні.

  Коли говорять про види грошей, то мають на увазі номінали монет та банкнот, які використовуються у фінансовій системі. Причому вони націлені на, як правило, зручність розмінних відносин. У Російській Федерації випуском грошових квитків займається Центральний банк. Рішення про випуск нових номіналів або оновлених розрахункових одиниць приймає раду директорів. Він також затверджує їх зразки.

  Говорячи про види грошей, необхідно відзначити, що вони представлені як безготівкові/готівку. У першому випадку це електронні засоби, а також кредитні та платіжні картки. Вони поступово набувають все більшу популярність. Готівка – це згадані раніше паперові і кредитні гроші плюс розмінна монета.

  Все, що є зараз, – це результат певного історичного розвитку систем у конкретних національних умов країни або їх групи. На їх характер, популярність і частоту використання впливає розвиток торговельно-економічних та ряду інших відносин. Під їх впливом і розвивається грошова система та її елементи. При цьому готівкові гроші переходять у безготівкові (на банківські рахунки) і навпаки.

  Порядок випуску коштів в обіг

  Говорячи про елементи грошово-кредитної системи, не можна обійти питання емісії. По суті, це законодавчо встановлений порядок випуску та обігу знаків. Цим займається Центральний банк і казначейство. Давайте розглянемо приклад з Російською Федерацією і розберемося, як влаштована грошова система та її елементи в даному випадку:

 • Організацією обігу готівки монопольно займається Центробанк. Для виконання своїх обов’язків він реалізовує такі заходи: прогнозує, забезпечує виробництво і зберігання грошових коштів і монет, а також створюються резервні фонди по території всієї країни; встановлює правила інкасації, перевезення та зберігання для банківських установ, ознаки платоспроможності, порядок заміни пошкоджених одиниць та їх знищення.
 • У справі з безготівковими розрахунками Центробанк діє трохи обмежено. Так, законодавчо на нього покладено регулювання, ліцензування і координація. Також Центробанк займається організацією розрахункових систем, встановлює правила, терміни, стандарти та форми здійснення безготівкових розрахунків для організацій і, особливо, фінансових установ.
 • Організаційні моменти

  Всім державно-кредитних апаратом встановлюється порядок регулювання та обмеження грошового обігу. Тобто цим займається міністерство фінансів, казначейство, Центробанк. Вони розробляють орієнтири щодо приросту грошової маси в обігу і кредитів, що служить справі контролю інфляційних процесів. Головне завдання, яке переслідує при цьому:

 • Провести відповідну умовам фіскальну політику.
 • Контролювати пропозицію грошей і швидкість кредитування.
 • Про ліквідності

  Під цим мається на увазі здатність грошей бути використаними в будь-який момент для придбання необхідних товарів і послуг, а також оплати робіт. При цьому різні їх форми мають різної ступенем ліквідності. Але незважаючи на це, вони утворюють деяку єдність, за допомогою якого забезпечується функціонування господарських зв’язків.

  В рамках ринкової економіки це реалізується у вигляді грошових потоків. Сама ліквідність може змінюватися в залежності від того, де елементи грошової системи країни знаходяться. Скажімо, в Бразилії рублі РФ є екзотикою, тому перш, ніж купити щось на них, потрібно буде знайти місце, де обміняти на місцеву валюту. Тоді як з доларами це зробити легко. Зовсім інша ситуація на Україні. Там рублями торгують нарівні з доларами і євро: зазвичай саме курси цих трьох валют зазначаються в обмінних пунктах.

  Про грошових потоках

  Вони є сумою господарських благ або зобов’язань, які переміщуються між різними суб’єктами (продукція, повернення боргів, кредити тощо). Для них виділяють три характеристики: час, сума, напрямок. Всі елементи грошової системи, які діють в рамках потоків, підкоряються їм.

  І якщо те, чому до уваги береться сума і напрямок, більш-менш зрозуміло, то час вимагає пояснень. Справа в тому, що потік може визначатися за різні проміжки: тиждень, місяць, рік. При цьому чим більший часовий інтервал, тим вище величина потоку. Для того щоб він міг безперервно функціонувати, слід подбати про певний запас грошей.

  Кожен суб’єкт повинен постійно мати в розпорядженні певну кількість коштів. Все в сукупності вони утворюють грошовий запас. Він вказується не в рамках певного тимчасового інтервалу, а на конкретну дату.

  Про розвиток і становлення сучасної грошової системи РФ

  А тепер давайте подивимося на ситуацію, яка склалася. Як сформувалися елементи сучасних грошових систем, якими ми зараз користуємося?

  Становлення того, що можна бачити зараз, почалося під час грошової реформи 22-24-х років двадцятого століття. Тоді основною грошовою одиницею оголосили червонець, який був зіставлений з 10 рублями. Його зміст було встановлено на рівні золотника. Зараз це застаріла міра. А тоді вона відповідала 78,24 частки чистого золота. Чому саме стільки? Саме таку кількість коштовного металу містила дореволюційна десятирублевая золота монета.

  У декреті від 11 жовтня 1922 року монопольне право на їх емісію було передано Державному банку СРСР. Для підтримання валюти створювалися всі потрібні умови. Червінця можна було обміняти на золото. Позики видавалися тільки під легкореализуемые товарно-матеріальні цінності. Допускався обмін червінців на стабільну іноземну валюту. Для сплати державних боргів і платежів вони приймалися за номінальною вартістю.

  Ці банківські квитки були не тільки кредитними грошима за формою, але і по їх суті. Адже емісію регулювали не тільки потреби господарського обороту, але і цінності, що перебували на балансі Держбанку.

  Закінчення реформи

  Але спочатку були лише часткові заходи. До початку 1924 року вже існували передумови для завершення грошової реформи. Адже вартість засобів суттєво підірвала Перша світова, а потім Громадянська війна. З-за цього урядом активно використовувався друкарський верстат для покриття постійно виникає бюджетного дефіциту з закономірним результатом – знецінюванням грошей. Тому на завершення всі кошти були обміняні. Курс був такий: 1 рубль казначейського квитка прирівнювався до 50 мільярдів грошових знаків, які були випущені до 1922 року.

  А що потім?

  Після грошових реформ 22-24 років в СРСР була нова система, яка з невеликими змінами існував до 1990 р. А що змінилось? Під час грошової реформи 1947 р. грошовою одиницею став рубль. Необхідно відзначити, що масштаб цін та порядок його встановлення неодноразово змінювався. Остання зміна в СРСР сталося першого січня 1962 року. Тоді було встановлено, що одного рубля відповідає 0,987412 г золота. Цей масштаб цін відображав купівельну спроможність грошової одиниці і цілком відповідав існуючим цінам на золото.

  Сучасні параметри в Російській Федерації були встановлені в законодавчому акті від першого березня 2002 року під номером №86-ФЗ «ПРО Центральному банку РФ». Цей закон визнає тільки рубль і забороняє звернення інших грошових одиниць на території країни, так само, як і використання інших сурогатів. Монопольне право на емісію отримав Банк Росії.

  А до цього були дев’яності роки. Можна тільки згадати про ті часи і про інфляцію, з якою доводилося працювати. Але, незважаючи на начебто значні зміни, деномінацію 1998 року можна вважати грошовою реформою. Чому? Справа в тому, що метою її проведення було рішення певних технічних завдань, як-то: упорядкування обігу грошових коштів, полегшення обліку та розрахунків, повернення до звичайного масштабу грошей.

  Висновок

  Ось ми і розглянули, якими елементами грошової системи є сучасні грошові кошти. Звичайно, даних знань недостатньо для того, щоб стати фахівцем, але отримати загальне уявлення цілком можна.

  Слід зазначити, що формування грошової системи та її елементів все ще не завершено. Постійно виникають нові форми, інструменти і багато чого іншого. В якості прикладу можна згадати про биткоине. Це дуже популярна, нехай і дуже незвична валюта, в успіх і майбутнє якої ще десять років тому мало хто вірив. Одночасно чути голоси про те, що вона недосконала і необхідно її вдосконалювати. Це дає підстави вважати, що це далеко не кінець.