Поняття і ознаки юридичної особи

Вільний ринок і розвиток товарно-грошових відносин неминуче повинні були призвести до такого явища, як поява юридичних осіб. Колись фантастичний правовий інститут сьогодні отримав таке стрімкий розвиток, що неможливо навіть приблизно порахувати масштаби фінансових активів, задіяних у юридичних особах. Які існуючі юридичні особи, поняття, ознаки та види організацій, а також підходи до їх визначення в історичній ретроспективі. Про все це у нашому матеріалі.

Що це таке?

Поняття і ознаки організації та юридичної особи наукою визначаються по-різному. Але традиційна концепція разом з російським законодавством встановлює наступне. Сьогодні наявність цього правового інституту нікого не може здивувати. Але якщо задуматися про його природі, то мало хто зможе чітко пояснити суть цього явища.

ДК РФ встановлює, що юридична особа – організація, яка має власне майно або фінансові засоби (у власності, оперативному управлінні або господарському віданні), може від свого імені набувати юридичні майнові і особисті немайнові права і нести обов’язки, а також здатне виступати позивачем або відповідачем у суді.

48-а стаття Цивільного кодексу РФ встановлює дане поняття, ознаки юридичної особи випливають з даної дефініції.

Ознаки юридичної особи

Розгляд даного визначення в більш дрібному розрізі важливо для розуміння суті цього правового інституту.

Ознаками юридичної особи є:

 • Організаційна єдність.
 • Наявність власного майна.
 • Правосуб’єктність.
 • Можливість виступати в суді.
 • До ознак юридичної особи відноситься також наявність власного найменування, вираженого в реєстраційних даних, логотип і так далі.

  Відсутність навіть одного з них робить з організації правової рудимент, який знаходиться поза межами правового поля. Поняття і ознаки юридичної особи можуть розглядатися тільки в комплексі та взаємодії один з одним.

  Підходи до розуміння юридичної особи

  До сучасного визначення наука юриспруденції прийшла не відразу. На сьогоднішній день існує декілька теорій, що розглядають сутність цього інституту, виходячи з ознак юридичної особи у праві:

 • Юридична особа являє собою ідеологічну фікцію. Є думка, що це просто породження суспільної думки і правопорядку. Просто люди домовилися створити якийсь штучний суб’єкт, який існує лише в уяві, щоб було до чого прив’язати фінансові права та обов’язки. Цей підхід тривалий час відстоювався знаменитими Фрідріхом Савіньї і Бернгардом Виншайдом.
 • Теорія інтересу. Даний підхід передбачає, що за суттю юридичної особи ховаються тільки матеріальні потреби обмеженого кола осіб. Не обов’язково засновників, хоча і їх теж. В даному випадку перелік людей, які користуються благами юридичної особи можуть включатися і топ-менеджери, і кінцеві споживачі, і керівники. Основоположник – Рудольф фон Иеринг.
 • Юридична особа – майно. На чолі цієї теорії варто матеріальний підхід до організації. Пропонується розуміти її в першу чергу як комплекс, що складається з рухомого та нерухомого майна, а також фінансових активів і інших матеріальних цінностей. Основоположник цього підходу – Алоїс Бринц.
 • Організація – держава. Дана теорія трохи віддає конспірологією. Її прихильники вважають, що за усіма організаціями стоять інтереси держави, а всі активи належать керівним чиновникам. Головним розробником даного підходу є знаменитий учений-юрист С. В. Аскназій.
 • Теорія директора. Відмінною рисою цього підходу до розуміння ознак юридичної особи є його ототожнення з особистістю директора/керівника/засновника. Тобто прихильники цієї теорії ставлять знак рівності між компанією і очолює її обличчям.
 • Теорія колективу. У радянський період юриспруденція набувала такий дивний вигляд, що залишається лише дивуватися тому, як наша держава не втратила таку могутню галузь, як цивільне право. Загальноприйнятою нормою того періоду була теорія колективу. Тобто повне ототожнення підприємства і робочого колективу. Вважалося, що всі плоди виробництва, а також саме майно належить робітникам, які ці блага виробляють. Ідея ця, звичайно, утопічна і абсурдна. Вона реалізовувалася тільки на агітаційних плакатах. По суті заводи були звичайними державними юридичними особами. Наукове обґрунтування даний підхід знаходить в роботах А. В. Венедиктова і С. Н. Братуся, так що зацікавлені можуть ознайомитися з цим околоправовым епосом у жанрі фантастики.
 • Історична мотивація виникнення юридичних осіб

  Навіщо ж були придумані організації? На ринку між собою про щось домовляються окремі люди, фінансовий сектор продовжує рухатися завдяки діяльності окремих професіоналів. Для чого об’єднувати їх в єдині колективи з відокремленим майном? Кому-то це питання може здатися дивним, але однозначної відповіді на нього досі ні в кого немає. Розглянемо детальніше:

 • Один з головних ознак юридичної особи – наявність власного (відокремленого) майна. Під ним розуміються матеріальні предмети, та інші активи підприємств. Формування великих статутних капіталів з допомогою залучення фінансових коштів кількох людей дало стрімкий ривок для ринку і допомогло реалізувати амбіції підприємців минулого.
 • Ознакою юридичної особи, як нам відомо, є здатність здійснювати права, створювати обов’язки і нести відповідальність, а також самостійно виступати позивачем і відповідачем у суді. Є думка, що юридична особа стало своєрідним способом захисту фінансових активів окремих фізичних осіб. Створюючи юридичну особу, ви відповідаєте лише в межах статутного капіталу і не більше того. Якщо компанія збанкрутує, ніхто не забере у вас ні копійки власних коштів.
 • Важливо розуміти, що перше юридична особа з’явилося в момент виникнення першої держави. По суті своїй це така ж фікція, як яке-небудь товариство з обмеженою відповідальністю, а його розуміння точно також залежить від того підходу, який окремий цивіліст приймає за істину.

  Види юридичних осіб

  Якщо бути до кінця об’єктивними, то класифікацію юридичних осіб можна провести на підставі абсолютно будь-якого критерію:

 • Основна мета діяльності.В залежності від того, переслідує юридична особа мета досягнення фінансової вигоди чи ні, виділяють комерційні і некомерційні юридичні особи.
 • На якій підставі зазначена організація володіє своїм майном. Юридична особа може володіти майном на підставі: права власності (ця опція властива для приватних компаній); оперативного управління, господарського ведення (юридичні особи, засновниками яких є держава володіють своїм майном як раз на підставі цих форм).
 • Класифікація, передбачена у ЦК РФ. Закон виділяє наступні види юридичних осіб: господарські товариства; виробничі кооперативи та сфг; підприємства, засновані державою або муніципалітетами.
 • Некомерційні юридичні особи

  Організації, які не ставлять отримання фінансового прибутку як головної мети свого існування, називаються некомерційними і передбачені як Цивільним Кодексом РФ, так і окремим федеральним законом.

  Їх повний перелік передбачений законодавцем. Даний звід є закритим і досить широким. Ніхто не забороняє громадянам заснувати некомерційне юридична особа, спеціалізоване під які-небудь конкретні потреби.

  Види некомерційних юридичних осіб

  Повний перелік цих організацій встановлюється ЦК РФ, який поділяє їх на два види: корпоративні і унітарні.

  Торкнемося кожного різновиду більш докладно.

 • Корпорації. Тут в якості головного критерію виступає корпоративність організації. До них відносять споживчі кооперативи (громадяни об’єднуються для ведення спільного господарства, ремонту доріг, гаражного ” обслуговування і так далі), громадські організації (сюди входять руху за певним переконанням, політичні партії і багато чого ще навіть батьківські комітети можна включити, але дуже дуже умовно), асоціації і союзи, ТСЖ (організації, які здійснюють управління общедомовым майном), козацькі товариства (історично-театральні об’єднання) і громади корінних нечисленних народів (поширені на Крайній Півночі).
 • Унітарні. Головний критерій – єдність організації та одноосібність управління. У цей перелік входять різні благодійні та громадські фонди будь-якої спрямованості, а також релігійні об’єднання (церкви абсолютно всіх деномінацій), публічно-правові компанії, автономні некомерційні організації.
 • Значення для правової системи

  Поява організацій стало одним з найбільш важливих подій в формуванні світової правової думки. Аналіз ознак юридичних осіб дозволив сформувати найбільш здорове розуміння їх природи, що дозволило з’явитися законами, коректно регулюють їх діяльність.

  Чекає правову корпоративну науку нове переосмислення? Це нам тільки належить дізнатися.