Поняття і види конституційних прав і свобод громадян

Двадцять перше століття – час свободи і демократії. Час, коли навіть самий маленький чоловічок – дитина – вже знає свої права. Права ці бувають різними, але всі вони закріплені в Конституції нашої країни. Які ж зустрічаються види конституційних прав і свобод росіян?

Що таке Конституція?

Як би безглуздо не звучало це питання, проте напевно знайдуться ті, хто не уявляє (або дуже смутно представляє) собі, що ж це таке. Отже, Конституцією Російської Федерації називається документ, що є основним для нашої країни. Саме в ньому прописані цілі створення держави, викладено права та обов’язки кожної людини. Іншими словами, Конституція – це головний закон країни, її нормативний акт. Відповідно, якщо ми говоримо про види конституційних прав і свобод громадян, ми говоримо саме про тих правах і свободах, які юридично, документально закріплені в основному зводі правил держави. Тепер про це можна розповісти трохи докладніше.

Трохи про права і свободи

Конституція в нашій країні діє без малого ось уже п’ятнадцять років, і саме стільки існує у нас так звана нова держава, яка виступає за демократію, а тому права і свободи людини проголошує вищою цінністю і благом. У зв’язку з цим хочеться (і не тільки хочеться, але представляється необхідним) не просто пояснити, що є права, свободи і обов’язки, але і дати їм конкретне визначення. Як вже було сказано, це задокументовані в Конституції, а крім того, гарантовані державою можливості самостійно вирішувати питання про свою поведінку, а також за власним розсудом розпоряджатися наданими соціальними благами. Держава повинна подбати про рівність прав і свобод усіх громадян незалежно від статі, раси, віросповідання і так далі.

Права і свободи в нашій країні – безпосередньо діючі, тобто діють завжди, скрізь і в будь-яких умовах. Таким чином, можна говорити про невідчужуваності прав і свобод. До речі, вони даються кожній людині при народженні і єдині для всіх. Нічиї права і свободи не можуть порушувати прав і свобод інших людей. Ніякі обмеження за будь-якою ознакою, будь то національність, мову чи соціальний статус, неприпустимі. Приймаючи будь-яке рішення, будь-який орган влади повинен у першу чергу апелювати до даних конституційним свободам і правам.

Важливі терміни і поняття

Перш ніж звертатися до власне тексту Конституції і наводити приклади видів конституційних прав і свобод, потрібно сказати пару слів і про деяких визначеннях, важливого для правильного розуміння всієї картини.

Отже, існує таке поняття, як конституційний статус людини (не потрібно плутати з правовим). Він складається з трьох чинників: це обов’язки громадянина, його права і свободи, а також положення людини в суспільстві. Конституційний статус за основу свого існування бере деякі принципи: наприклад, загальну рівність перед законом, повага до чужих прав та дотримання їх – і так далі. Таким чином, ясно видно, що конституційний статус найтіснішим чином пов’язаний з обов’язками, правами і свободами. До речі, про останніх двох: по їх приводу не вщухають чутки – дехто вважає два вищевказаних терміна синонімами, інші ж спростовують подібну точку зору.

Види конституційних прав і свобод

Всі права та обов’язки людини, закріплені в Конституції україни, поміщаються в другій її чолі. Вони діляться на кілька різних категорій, про яких і піде мова далі.

Перша категорія – особисті права і свободи людини (інша їх назва – цивільні). Друга – політичні, третя – економічні, четверті – соціальні, і, нарешті, п’ята – культурні. Усі права і свободи людини належать до тієї чи іншої з п’яти вищенаведених груп. Всього ж в Конституції нашої країни закріплено сорок з гаком статей, які фіксують тільки що вказане. Нижче детальніше розглянемо ці категорії і входять до них статті, а почнемо, мабуть, по порядку – з особистих прав і свобод.

Особисті права

Дана категорія є найбільшою серед класифікації видів конституційних прав РФ. Сюди відносяться такі права, як, наприклад, право на життя – це найперше право, прописане в статті номер двадцять. В ній же йдеться і про те, що в окремих випадках крайньої мірою покарання може виступати смертна кара – звичайно, якщо вона не скасована.

До особистих прав і свобод громадян відносяться також гідність особи і його охорона, приватна недоторканність, в яку входять особиста і сімейна таємниці, а також захист власної честі. Тут же прописано і те, що не можна затримувати людину більш ніж на дві доби до тих пір, поки не винесено рішення суду з даного питання. Особистими видами конституційних прав людини є і таємниця листування, і таємниця телефонних переговорів і недоторканність житла. Крім того, не можна розголошувати про людину ніяку інформацію без одержаного його на те згоди.

Кожна людина може самостійно вибирати, якою мовою йому спілкуватися, де жити, до якої релігії ставитися (і ставитися чи взагалі). Все це і багато чого іншого і називається особистими видами конституційних прав громадян.

Політичні права

Наступною групою в класифікації прав і свобод людини є політичні свободи і права. Це, наприклад, можливість думати і говорити, що хочеться, це можливість отримання будь-якої необхідної інформації будь-яким доступним (але головне – легальним) методом (крім тих даних, що відносяться до державної таємниці), це вільні засоби масової інформації, відкрито виражають свої точки зору з будь-якого питання… Кожен, крім того, мають право влаштовувати мітинги і демонстрації, збирати зустрічі, організовувати спілки та об’єднання (все вищевикладене дозволено тільки без будь-якого виду зброї).

Категорично забороняються при цьому цензура, а також агітація і розпалювання релігійної та/або расової ненависті. Всі жителі нашої країни мають право брати участь у виборах (як вибирати інших, так і виставляти свої кандидатури). Останньої можливості позбавлені тільки дві категорії людей – ті, хто офіційно визнаний недієздатним і ті, хто перебуває в місцях не настільки віддалених (простіше кажучи, під вартою).

Економічні права

До даної категорії видів конституційних прав і свобод відносяться, в першу чергу, можливість займатися власним бізнесом і охорона законом приватної власності. Крім того, у категорію економічних прав належать право спадкування, а також можливість володіння землею та/або будь-яким іншим майном.

Дана група представлена в Конституції лише трьома статтями, вона одна з двох найбільш малочисельних.

Соціальні права

На дану категорію в головному законі держави відводиться трохи більше, ніж на попередню – цілих шість статей. До подібних видів конституційних прав відносяться право на добровільний вибір професійної діяльності та подальшу роботу у відповідних умовах – з дотриманням правил безпеки і гігієни, право на відпочинок і оплачувану відпустку.

Соціальні права і свободи, крім того, це захист материнства і дитинства (і всього інституту сім’ї, зокрема, це можливість отримувати пенсії і мати житло, це право на надання медичної допомоги і турботу про здоров’я тощо.

Культурні права

І, нарешті, остання, найменша категорія – це культурні права і свободи. До неї належать лише дві статті. Поняття культурних видів конституційних прав людини і громадянина входять можливість отримання безкоштовного дошкільної і шкільної освіти, а також середнього і/або вищої освіти – хоч платно, хоч безкоштовно.

Крім того, культурні права – це можливість брати участь у культурному житті міста та/або країни, а також самовиражатися у творчості і/або викладанні.

Конституційні обов’язки і гарантії

Було б дуже дивно, якщо б права і свободи людини були прописані законодавством, а от обов’язки – ні. Тому необхідно згадати хоча б коротко і про них, а також про гарантії, які дає своїм жителям держава.

Отже, до перших (тобто до обов’язків) відноситься необхідність платити податки, охороняти природу і берегти її, а також захищати свою країну і проходити обов’язкову військову службу (останнє більше стосується чоловіків, ніж жінок, проте і «слабка стать» у нашій країні може служити практично нарівні з чоловіками).

Гарантії

Що ж стосується гарантій, якими володіє кожен громадянин Росії, то це гарантія захисту прав і свобод (у тому числі і в суді, отримання необхідної юридичної допомоги (існують окремо прописані ситуації, коли ця допомога надається безкоштовно). Крім того, держава гарантує кожному визнання його невинності у скоєному злочині до тих пір, поки протилежне не буде доведено в суді. До речі, за одне і те ж діяння не можна засуджувати вдруге. Крім того, гарантією від держави виступає повне заступництво своїм громадянам як на території нашої країни, так і за її межами. Також держава не видає тих, хто просив політичного притулку (і, зрозуміло, надає його нужденним), а ще – зобов’язується не висилати з країни власних мешканців.

Поняття і види джерел конституційного права

Існує ще й таке поняття, як джерела конституційного права. Оскільки воно найтіснішим чином пов’язано з правами та обов’язками громадян, має до них безпосереднє відношення, необхідно розібратися, що це таке. Отже, джерелами права іменують так звані форми вираження правових норм. Усього видів джерел конституційного права чотири, в різних державах вони представлені по-різному: де-то всі чотири, десь-тільки один. На території нашої країни вони функціонують в повному обсязі, хоча перший (далі про нього буде сказано) – і в набагато більшій мірі.

Основним джерелом права в нашій країні вважається нормативний правовий акт. Він поділяється на закони (до яких відносяться в тому числі і Конституція держави, і всілякі федеральні закони, і багато іншого) і на так звані підзаконні акти. У число останніх видів джерел конституційного права входять, наприклад, укази президента, різноманітні відомчі акти, постанови уряду тощо. З усіх цих документів можна отримати необхідну інформацію про свої власні права, обов’язки і свободи в тому чи іншому випадку.

Є і ще три джерела права. У їх числі називають рішення Конституційного суду (саме Конституційного, і тільки його!), деякі усталені давно правові звичаї (наприклад, розподіл посад у Державній думі між усіма фракціями згідно отриманих ними мандатів), а також різні види договорів – як всередині держави, так і поза його – то є міжнародні.

Цікаві факти про Конституції Росії

  • Створення Конституції нашої країни тривало більше трьох з половиною років.
  • У головному законодавчому документі нашої держави не використано жодного іншомовного слова, жодного запозичення. Всі вирази типу «спікер» або «імпічмент», що вживаються в усному мовленні, в письмовій замінені російськомовними аналогами.
  • Більше десяти разів до Конституції вносили поправки, оскільки змінювалися найменування різних регіонів країни.
  • Всього в основному нормативному документі Росії міститься сто тридцять сім голів.
  • Не можна назвати одного або навіть кількох людей, які є авторами Конституції. Над нею працювали у сукупності більше тисячі чоловік, у тому числі такі відомі особистості, як, наприклад, Анатолій Собчак.
  • Два примірники цього документа побували навіть в космосі протягом трьохсот двадцяти дев’яти днів – один на станції «Мир», інший – на борту міжнародної космічної станції.
  • Днем Конституції в нашій державі є дванадцяте грудня, яке вже тринадцятий рік більш не є святковим днем (втім, подейкують, що хочуть знову зробити цей день вихідним).
  • Знову обраний президент може давати клятву в день своєї інавгурації, поклавши руку на будь-яке видання основного нормативного акту країни.
  • Будемо сподіватися, що тепер внесена хоча б невелика ясність у питання про поняття і види конституційних прав. Адже це інформація, якою повинен володіти кожен житель нашої держави – від мала до велика.