Поняття та види класифікації ОС

Під абревіатурою ОС загальноприйнято розуміти два абсолютно різних поняття: основні засоби і операційні системи. Оскільки назва статті не конкретизує щось певне, то ми розглянемо в її рамках і ті, і інші. Таким чином, класифікація ОС буде різною в залежності від розглянутого об’єкта.

Критерії класифікації основних засобів

Почнемо нашу статтю з класифікації ОС, до яких належать будівлі, споруди, машини, інвентар та інші фонди, звані основними.

По використанню та складу проводиться групове підрозділ розглянутих засобів. Класифікація ОЗ по групах проводиться за наступними показниками:

 • види;
 • вік і термін експлуатації;
 • галузева приналежність;
 • функціональне призначення;
 • належність майна;
 • вплив на предмет праці;
 • ступінь використання.

Кожна класифікаційна група має самостійну структуру, в якій виділяються відповідні підгрупи. Розглянемо їх більш докладно.

Види основних засобів

До них відносяться:

 • будівлі — споруди, в яких здійснюється діяльність господарюючих суб’єктів;
 • споруди — інженерні конструкції зі спец. функціями;
 • машини та обладнання — різні пристрої, що належать економічному суб’єкту;
 • інструменти — являють собою засоби праці, з допомогою яких виявляється безпосередній вплив на предмет праці;
 • передавальні пристрої — об’єкти, призначення яких полягає в транспортуванні або передачі необхідної енергії, газу, суспензій, рідких і твердих речовин;
 • транспортні засоби — весь комплекс техніки, що належить суб’єкту господарювання;
 • інвентар і приладдя, необхідні для забезпечення потрібних трудових умов;
 • інше — все те, що не ввійшло в попередні групи.

Це 1 класифікація ОЗ по видах. Існує і інше їх підрозділ — по амортизаційним групам, яке буде розглянуто нижче.

Класифікація за терміном експлуатації

Розглянуте вище поділ основних засобів на види являє собою основну класифікація ОС, на основі якої будуються інші.

За вказаною у заголовку розділу критерієм виділяють 5 груп подібних фондів:

 • до 5 років;
 • 5-10;
 • 10-15;
 • 15-20;
 • більше 20 років.

Перші дві групи включають машини і різні механізми, що належать господарюючому суб’єкту. Третя з них включає спец. споруди, а також обладнання і машини, призначені для тривалої експлуатації. В останні дві групи входять будівлі та споруди.

Класифікація по галузевій приналежності

ОС відносяться до тієї ж галузі, що і продукція, вироблена з їх застосуванням. Так, автомобільний транспорт може використовуватися в різних галузях промисловості, у зв’язку з чим його класифікацію потрібно здійснювати в межах конкретного господарюючого суб’єкта.

Підрозділ по виконуваних функцій

Воно включає в себе класифікацію ОЗ за призначенням. У її рамках виділяють 2 групи:

 • Виробничі приймають участь у процесі виробництва, за допомогою яких забезпечуються необхідні умови для його здійснення. Вони, в свою чергу, поділяються на 2 підгрупи: сільськогосподарські і несільськогосподарські.
 • Невиробничі — службовці для забезпечення соціально-культурної інфраструктури.

Класифікація за належністю майна

Воно буває власним і орендованим. Останнім враховують окремо, а також є особливості його експлуатації. Перша вимога обумовлена тим, що необхідно враховувати інтереси орендодавця, а друге – тим, що в разі їх поломки потрібно оформляти процедури ремонту і модернізації, які для власних коштів здійснювати не треба.

Класифікація за оказываемому впливу на предмет праці

Тут усі основні засоби поділяють на активні, які безпосередньо впливають на продукцію, що виготовляється, формуючи асортимент, якість і обсяг виробництва, і пасивні. Вони створюють для нього умови, але прямо в ньому не беруть участь. Одні і ті ж ОС в одних галузях промисловості можуть виступати в якості активних, а в інших — пасивних.

Класифікація за ступенем використання

За таким принципом усі ОЗ поділяються на діючі та недіючі. Перші приймають участь в процесі виготовлення продукції, а другі — ні, при цьому вони можуть знаходитись:

 • на просте;
 • в резерві – характерно для безперервного виробництва з метою швидкої заміни вийшов з ладу обладнання;
 • на стадії добудови характерно для великих споруд;
 • на консервації – для тривалого зберігання устаткування, яке може бути введено в експлуатацію відразу після виведення з цього стану;
 • готові до пуску — ті основні фонди, які завершили приемочно-здавальні випробування, які можуть бути введені в експлуатацію після здійснення підготовчих робіт;
 • виведені з експлуатації;
 • призначені для реалізації.

Класифікація по амортизаційним групам

За всі основні засоби, що знаходяться на балансі господарюючого суб’єкта, передбачено проводити списання їх вартості у міру зносу на вартість вироблених товарів. Існує спеціальний документ, званий «Класифікація ОС, що включаються в амортизаційні групи». Вона здійснюється за термінами корисного використання, норми і її сумі. Подібний документ був затверджений постановою уряду РФ ще в 2002 році.

Виходячи з такої класифікації відбувається нарахування податку на прибуток для господарюючих суб’єктів.

Класифікатор включає в себе 10 амортизаційних груп, для кожної з яких вказується код ОКОФ і її найменування, а також примітками, в яких розшифровується призначення входять до її складу ОЗ. У їх межах виділяють підгрупи, які дещо відрізняються від раніше наведеного поділу ОС за видами. До них відносяться:

 • будівлі;
 • житла;
 • споруди і передавальні пристрої;
 • транспортні засоби;
 • машини та обладнання;
 • худобу робочий;
 • насадження багаторічні.

Розглянемо амортизаційні групи в межах цієї класифікації (термін в місяцях):

 • Сюди відносяться машини і обладнання з терміном корисного використання 13-24 .
 • Сюди відносяться машини й устаткування, транспортні засоби, господарський та виробничий інвентар, багаторічні насадження з терміном 25-36.
 • Сюди відносяться ті ж ОС, крім багаторічних насаджень, замість яких вводяться споруди та передавальні пристрої зі строком 37-60.
 • У цю групу повертаються багаторічні насадження, відносяться всі ті ж, які були в третій групі, додатково додаються будівлі і робоча худоба з терміном 61-84.
 • Звідси виключені робочий худобу та багаторічні насадження, решта залишено без змін, додані ОС, які не входять в інші групи зі строком 85-120 місяців.
 • Сюди включені житла, транспортні засоби, господарський та виробничий інвентар, багаторічні насадження, споруди та передавальні пристрої зі строком 121-180.
 • Звідси виключаються житла, повертаються будівлі, а також включаються ОЗ, які не включені в інші групи зі строком 181-240.
 • Сюди відносяться ті ж групи, крім інших, з терміном 241-300.
 • Звідси виключається інвентар, термін 301-360.
 • Сюди включаються і будівлі, і житла, і багаторічні насадження, і споруди з передавальними пристроями, і транспортні засоби, машини і обладнання, термін — понад 360 місяців.
 • Не всі об’єкти, включені в цю класифікацію. Більш детальні рівні розглядаються в ОКОФ. Тому при використанні подібного класифікатора спочатку потрібно скористатися останнім документом.

  Чи були внесені зміни? До 1 січня 2017 року ця класифікація могла використовуватися бухгалтерією господарюючих суб’єктів. Однак з цієї дати подібний зразок був виключений, тому необхідно керуватися нормативними актами в області бухгалтерського обліку.

  Таким чином, ми розглянули всі основні види класифікації ОС в якості основних засобів.

  Поняття операційних систем

  В більшості випадків комп’ютери, які встановлені у конкретного господарюючого суб’єкта, відносяться до основних засобів. Вони не можуть працювати самі по собі. Забезпечують їх роботу, крім технічної начинки, відповідні операційні системи. Тому розглянемо поняття і класифікацію ОС, причому тепер під ними будемо розуміти оболонки для ПК.

  Під операційною системою розуміють комплекс програмних засобів, які мають певний інтерфейс для полегшення взаємодії між апаратурою комп’ютера і користувачем. Насамперед розглянемо класифікацію та функції ОС.

  До останніх відносяться:

  • менеджмент виконуваних додатків;
  • управління даними;
  • менеджмент зовнішніх пристроїв;
  • організація інтерфейсу, що забезпечує взаємодію користувача з комп’ютером.

  Таким чином, ми розглянули поняття операційної системи. До класифікації ОС перейдемо нижче.

  Ознаки підрозділу

  Класифікацію операційних систем (ОС) здійснюють за наступними ознаками:

  • За особливостями послідовності дій у менеджменті ресурсів — мережні та локальні. Перші беруть участь в управлінні мережевими, а другі — ресурсами індивідуального комп’ютера.
  • По числу користувачів, які здійснюють одночасну роботу — одно – і багатокористувацькі. В даний час основна маса ОЗ відноситься до останнього виду, що дозволяє захистити інформацію окремих юзерів від інших шляхом розмежування прав.
  • За завданнями, що виконуються одночасно — одне – і багатозадачні. З допомогою такого здійснюється не тільки взаємодію користувача з комп’ютером, файлами і периферійними пристроями за допомогою зручного інтерфейсу, що характерно і для першого виду, але і управління використовуються спільно ресурсами.
  • За способом розподілу витрат часу на роботу процесора між кількома процесами, що функціонують в системі — не яка витискає і яка витискає багатозадачність. У першому випадку планування дій відбувається в ОС. Вони функціонують до тих пір, поки самі не передадуть менеджмент в системі право вибору іншого процесу, який вже готовий до роботи. У другому – воно знаходиться між ОС і програмами прикладного характеру. Питання про перемикання між процесами приймається системою.
  • З того, в яких апаратних засобах вони використовуються ОС десктопні (ПК), кластери, сервера, мейнфрейми.
  • По наявності або відсутності багатопроцесорної обробки — одно – та багатопроцесорні. Останні при класифікації операційних систем (ОС) поділяють на асиметричні і симетричні, залежно від способу організації процесів обчислення. Перші ОС повністю виконуються на одному процесорі, а прикладні задачі — на інших. Симетричні системи децентралізовані повністю. При цьому всі завдання розподілені між усіма процесорами.
  • По можливості виконання паралельних обчислень при виконанні одного завдання — підтримка многонитевости.
  • Залежно від відповідних платформ — мобільні і залежні. У перших перенесення на нову платформу забезпечує не можна перезаписати тільки залежних місць. Мобільні ОС – на машинно-незалежних мовами.
  • За особливостями сфер застосування — ОС реального і поділу часу, а також пакетної обробки. Останні використовуються при таких обчисленнях, які не вимагають миттєвого отримання результату, але мають більшу пропускну здатність. В ОС з поділом часу кожен юзер має свій термінал для ведення діалогу з певним додатком. На окрему задачу виділяється невеликий відрізок процесорного часу. Тому у користувачів, які здійснюють одночасну роботу за таким комп’ютером, створюється враження, що кожен з них працює один. ОС реального часу використовується в тому випадку, коли виконання якої-небудь програми менеджменту об’єкта обмежена за часом.
  • З побудови на основі використання об’єктно-орієнтованого підходу.
  • За способом побудови ядра – микроядерные і з монолітним ядром. Перші виконують мінімум управлінських функцій в адміністративному режимі. Всі інші дії здійснюються в режимі користувача. Система працює більш повільно, але вона є більш гнучкою з можливістю модифікації функцій. У той час як монолітні системи працюють в адміністративному режимі, здійснюючи швидкі переходи з різних процедур, не вимагаючи перемикання режимів.
  • За наявними прикладних середовищ в одній системі. В результаті чого можуть виконувати різні програми, які були розроблені для різних ОС.
  • За розподілом функцій серед мережевих комп’ютерів. Якщо ОС є розподіленим, то користувач сприймає мережу як однопроцесорний комп’ютер. До системи розподілу відносяться: наявність довідки, яка є єдиною по відношенню до служби часу та ресурсів, що розділяються, виклик віддалених процедур з метою їх розподілу по комп’ютерам, многонитевая обробка та інші.

  Висновок

  Таким чином, класифікація ОС, де під останніми розуміються основні засоби, простіша порівняно з такою по відношенню до операційних систем. І в тому, і в іншому разі передбачається багаторівневе підрозділ по різних групах. Проте класифікація операційних систем здійснюється за сформованими ознаками. В той же час по відношенню до основних фондів застосовується ще одна класифікація, який визначається нормативними актами.