Порівняння російської та англійської мов: порівняльний аналіз та основні відмінності

Якщо ви тільки почали вивчення англійської, то вам потрібно чітко розуміти різницю між структурами рідної мови та іноземної. Щоб полегшити цей процес, в нашій статті буде наведено порівняння російської та англійської мов на різних рівнях. І з’ясувавши, чим же вони відрізняються один від одного, ви зможете уникнути багатьох поширених помилок.

Яку мову краще – російська чи англійська?

Багато хто задається подібним питанням. Але він спочатку некоректним, так як кожна мова є по-своєму цікавим і незвичайним. І не можна судити, який із них “хороший”, а який – “поганий”.

Англійська є чужим для російської людини. Тому при першому зіткненні з ним більшість лякається труднощів і кидає вивчення на самому першому етапі. Але якщо порівняти два згаданих мови, то відмінності, які зустрічаються майже на всіх їх рівнях, вже не будуть так сильно лякати вас.

Що таке фонологія

Першим структурним рівнем є фонологія. Це розділ лінгвістики, який вивчає звуковий лад мови. Основна одиниця цій щаблі – фонема, яка існує і реалізується в реально існуючих звуках, які називаються фонами.

Порівняння мов на рівні фонологическом

Переходячи до порівняння фонологических систем української та англійської мов, потрібно розуміти, що вони відносяться до однієї індоєвропейської мовної сім’ї. Це пояснює їх подібність в системах вокалізму і консонантизма (відношення кількості голосних до приголосних звуків). Але російська мова відноситься до східно-слов’янської групи, а англійський, у свою чергу, до німецької. І це пояснює їх відмінність.

Російська мова – типовий представник консонантного типу, так як в ньому 36 приголосних звуків і лише 6 голосних. У той час як в англійській число згодних і гласних майже однаково: 24 і 20.

Наступне відмінність на цьому рівні – система вокалізму, тобто голосні звуки мови. В англійській названу групу звуків можна поділити на три класи:

 • дифтонги;
 • монофтонги;
 • трифтонги.

В російській же мові групу голосних звуків утворюють тільки монофтонги.

Що таке лексикологія

Наступним рівнем мови є лексика. Лексика – це слова, які в ньому використовуються. А розділ лінгвістики, який займається вивченням лексики, називається лексикологією. В коло інтересів лексикології входить значення слова і його сенс.

Кількість слів

Першим істотним відзнакою при порівнянні лексичних систем російської та англійської мов є кількість слів. Якщо робити це, спираючись на офіційні джерела, та подивитися на Великий академічний словник російської мови, то можна нарахувати в ньому 150 тисяч слів. У той час як Оксфордський словник англійської мови покаже цифру в декілька разів більше – 600 тисяч. Але потрібно враховувати той факт, що російський словник входять слова сучасної літературної мови. До словника ж англійської включені слова всіх діалектних говорів та архаїзми (вже вийшли з мовного спілкування), починаючи з 1150 року. Тобто більшість наведених тут слів вже давно не використовується.

Якщо до російського словника додати діалектизми, то цифра підніметься до 400 тисяч. А якщо в ньому з’явилися б і інші категорії слів, які використовуються в англійській мові, то цифра буде набагато більше.

Лінгвіст Михайло Эпштейт стверджує, що в XIX столітті можна було нарахувати лише близько 150 слів з коренем “любий”, що показує багатство російської мови.

Частини мови

У російській є чітка класифікація частин мови. Якщо взяти слово без контексту, то можна легко визначити, до якої групи вона належить – іменник, прикметник і так далі. В англійському ж таке неможливо. Тут слова легко можуть переходити з однієї частини мови в іншу. Наприклад:

 • like – подобається (дієслово) і схожий (прикметник);
 • book – книга (іменник) і бронювати (дієслово);
 • need – мати потребу (дієслово) і нужда (іменник);

З усього можна зробити висновок, що значення англійських слів, на відміну від росіян, сильно залежить від контексту. Поза його, як правило, дуже важко здогадатися, яка частина мови мається на увазі.

Полисемия

Полисемия – це багатозначність слова. В цьому аспекті лексикології мови схожі між собою. Після проведених досліджень порівняння російської та англійської мов було виявлено, що в середньому на одне слово, як у російській, так і в англійській, припадає приблизно 5 значень.

Наприклад, якщо взяти слово “ключ” і розглянути всі його значення, що використовуються в даних мовах, то на російський варіант слова припадає шість значень, а на англійську – сім. З цього випливає висновок, що у цих двох мовах без контексту практично неможливо визначити передбачуване значення слова.

Граматичний лад

Граматика – це розділ лінгвістики, що вивчає зміну слова і його поєднання з іншими словами в реченні. При порівнянні російської та англійської мов можна виділити кілька граматичних відмінностей. Розглянемо їх докладніше.

Закінчення

У ході свого історичного розвитку російську мову виробив певну систему закінчень, яка потрібна для зв’язку слів у реченні. Наприклад:

 • Книга стоїть на полиці.
 • Книги немає на полиці.
 • Книгу знайшли на іншій полиці.

В англійській мові роль закінчень виконують різні форми дієслова. Тому носіям російської мови при побудові речення англійською не потрібно замислюватися про вибір правильного закінчення. У прикладах, описаних вище, книга завжди буде book. Змінюватися буде тільки дієслово, який буде грати роль присудка.

Головні члени речення

В англійській мові пропозиція не може вважатися граматично правильним без двох головних членів – підмета і присудка. У той час як в російській можна нарахувати тисячі таких пропозицій. Це викликано тим, що в англійській немає закінчень. Тому тут слова групуються навколо присудка, яке, в свою чергу, не може існувати без підлягає:

 • Я вчитель – російський варіант.
 • I am a teacher (я-вчитель) – англійський варіант.

Порядок слів

У російській мові слова в реченнях можуть розташовуватися в будь-якому порядку, у залежності від задуму мовця. В англійському ж такого немає. Тут чітко фіксований порядок слів, який не можна порушувати. Класична схема виглядає так:

 • Дійова особа.
 • Дія, яка вчиняється особою.
 • Вказівка на це особа.
 • Вказівки на умови.
 • Прикладом може служити пропозиція:

  • The bird caught the insect in the yard (У дворі птах зловила комаха).

  Якщо ж поміняти в ньому порядок слів, то вийде зовсім інший зміст:

  • The insect caught the bird in the yard (У дворі комаха зловило птицю).

  При перекладі деяких пропозицій викладачі просять починати з кінця пропозиції. Це пояснюється тим, що в російській мові пропозиції в більшості випадків починаються з опису обстановки, де відбувалася дія.

  Порівняння фразеологізмів англійської та російської мов

  Фразеологія – це розділ лінгвістики, який вивчає усталені вирази. Інша назва фразеологізмів – ідіоми. В кожній мові є свої особливі фразеологізми, які неможливо дослівно перекласти на інші мови. Так, у російській є ідіоми:

  • повісити носа;
  • без царя в голові;
  • душа пішла в п’яти тощо.

  В англійській мові немає аналогів цих виразів. Але при ретельному порівнянні ідіом російської та англійської мови можна знайти схожі за змістом і структурі. Наприклад:

  • грати з вогнем – to play with fire;
  • спалювати мости – to burn bridges;
  • немає диму без вогню – there is no smoke without fire.

  Однак і в англійській мові є ідіоми, які при дослівному перекладі не будуть зрозумілі іноземцю. Для їх розуміння потрібно додаткове пояснення.

  Наприклад, відома ідіома It is not my cup of tea. Якщо перекладати дослівно, то вийде пропозицію “Це не моя чашка чаю”. Звичайно, такий переклад може існувати в певному контексті. Але здебільшого пропозицію використовується саме як фразеологізм і має значення: “мені це нецікаво” або “мені це не подобається”.

  Інша, не менш популярна ідіома – against the clock. Якщо перекладати буквально, то вийде поєднання “проти годин”. По суті, воно не має сенсу. Але в англійській мові цей фразеологізм має значення: “зробити щось дуже швидко, в дуже короткі терміни”.

  З цього можна зробити висновок, що при порівнянні англійської і російської мов в цьому аспекті можна знайти подібності. Тому що як в одному, так і в іншій мові існують свої індивідуальні фразеологізми, що не мають дослівний переклад на іншу мову.

  Якщо підсумувати всю інформацію, описану тут, можна сказати, що два описаних мови відрізняються один від одного, хоч і є представниками однієї мовної сім’ї. Але все ж можна знайти і деякі подібності між ними. А от відповісти на питання про те, яка мова складніша – російська або англійська, буде проблематично. Так як вони володіють своїми індивідуальними особливостями, кожні з яких або ускладнюють або полегшують їх вивчення. Але якщо у вас є можливість вивчати англійську мову, використовуйте її.