Посадова інструкція оператора пральних машин: функції, права та обовязки

З моменту появи перших пральних машин пройшло досить багато часу. Зараз ці побутові агрегати використовуються як у домашньому, так і у виробничому масштабі. Вони є практично скрізь, де обслуговують людей: у садочках, лікарнях, великих виробничих компаніях та інше. Тому є попит і на працівників, які будуть обслуговувати цю техніку у виробничих масштабах. Більш детально про права, відповідальність та обов’язки робітників цієї сфери сказано в посадовій інструкції оператора пральних машин.

Загальні положення

Співробітник, якого взяли на цю посаду, є робочим і підпорядковується своїм безпосередньому начальнику. Питання про його наймання або звільнення з роботи вирішує керівник компанії, де він працевлаштований. Для отримання місця у фірмі претендент повинен мати середню спеціальну освіту та працювати за фахом не менше одного року.

Чим керується

Посадова інструкція оператора пральних машин пральні припускає, що в ході виконання покладених на нього завдань співробітник повинен враховувати всі локальні акти, а також організаційні і розпорядчі документи компанії, які зачіпають сферу його діяльності безпосередньо. Він повинен не тільки дотримуватися, але й контролювати виконання правил трудового розпорядку і дисципліни на ввіреному йому ділянці.

Працівник повинен дотримуватися правил, що стосуються охорони трудової діяльності, техніку безпеки. Дуже важливо дотримання виробничої санітарії та захисту від пожеж. Також він керується усіма наказами, указами та дорученнями своїх безпосередніх керівників, ну і, природно, посадовою інструкцією оператора пральних машин.

Знання

Приймаючи працівника на роботу, роботодавці розраховують, що у нього є певні знання. Працівник повинен вивчити, як влаштовані машини, за якими правилами здійснюється експлуатація обладнання, довіреної йому для виконання необхідних завдань. Він повинен бути ознайомлений з правилами ведення технологічного процесу прання з урахуванням характеристик агрегатів, встановлених в організації. Яку саме тканину йому довіряють приводити в належний вигляд, залежить від його розряду.

Посадова інструкція оператора пральних машин в лікарні припускає, що він ознайомлений з правилами вивантаження і завантаження білизни, здатний оцінити і враховувати в цьому процесі показник його забруднення. Крім цього, він повинен знати склад, назва миючих речовин, вміти правильно дозувати відбілюючі розчини. Співробітник зобов’язаний дізнатися асортимент виробів, який йому доручено обробляти, види тканин. Також дуже важливо, щоб він розумів, як проводиться чистка обладнання і які бувають режими цього процесу.

Функції

Посадова інструкція оператора пральних машин на виробництві передбачає, що працівник зобов’язаний виконувати технологічний процес прання білизни, використовуючи автоматизовану техніку спеціального призначення.

В його обов’язки входить завантаження речей в пральні машини, контроль над правильністю роботи обладнання, в тому числі фіксація послідовності спрацювання різних механізмів, облік показників контрольно-вимірювальних приладів та інше. Він повинен здійснювати подачу відбілюючих засобів, ополіскувачів та крахмалящіх сумішей.

Обов’язки

Посадова інструкція оператора пральних машин дитячого садка передбачає, що співробітник займається визначенням чистоти опрацьованих матеріалів, вивантаженням випраних речей з обладнання. Крім цього, у його функції входить проведення чищення довірених йому пральних машин.

Якщо в штаті кілька працівників і є ті, хто нижче співробітника за розрядом, він повинен здійснювати керівництво цими операторами. Якщо є необхідність, то працівника можуть залучити до виконання його завдань понаднормово, але в чіткій відповідності з трудовим законодавством країни.

Цікаве:  Стів Джобс: Треба працювати не 12 годин, а головою. Як правильно розпоряджатися своїм часом

Права

Посадова інструкція оператора пральних машин ДОУ передбачає, що у працівника є певні права, в тому числі він може знайомитися з робочими проектами, які безпосередньо впливають на його діяльність.

Також він може запропонувати керівництву здійснити дії, які зроблять його роботу та діяльність відділу більш продуктивною. Працівник має право повідомляти керівництву про всі недоліки роботи компанії чи конкретного підрозділу і вносити пропозиції щодо усунення проблем, що виникли, якщо це входить у його компетенцію.

Інші права

Посадова інструкція оператора пральних машин передбачає, що працівник має право вимагати у начальства надання йому сприяння у виконанні покладених на нього функцій, якщо з якихось причин він не може без втручання керівництва вирішити виниклі питання. При необхідності працівник може вимагати документи та інформацію у інших підрозділів особисто або за дорученням начальства, якщо вона потрібна йому для виконання покладених на нього завдань. Також він може залучати працівників інших підрозділів до виконання обов’язків, покладених на нього.

Відповідальність

Посадова інструкція оператора пральних машин припускає, що він відповідальний матеріально, адміністративно і дисциплінарно, а в деяких випадках навіть кримінально за правопорушення, здійснені в процесі виконання роботи, покладеної на нього. В першу чергу він відповідає за невиконання своїх обов’язків або неналежне виконання наказів свого керівництва. Його можуть притягнути до відповідальності, якщо він неправомірно використовує свої службові повноваження або ж використовує своє положення в компанії в особистих цілях.

Він відповідальний за спотворення або надання недостовірної інформації керівництву про якість, обсязі та своєчасності виконаних завдань, за бездіяльність у разі виявлення порушень, а також якщо співробітник не запобіжить ситуацію, яка може призвести до завдання шкоди компанії чи її працівникам. Також він може бути притягнутий до відповідальності за порушення трудової дисципліни, Кримінального, Адміністративного чи Трудового кодексу, за заподіяння фірмі матеріального збитку, згідно чинному законодавству країни.

Оцінка діяльності

Робота співробітника, прийнятого на цю посаду, оцінюється згідно з пунктами Трудового кодексу. Щодня його діяльність оцінює його безпосередній керівник. Також раз на два роки спеціальна атестаційна комісія перевіряє роботу співробітника. В якості основних критеріїв оцінки використовуються повнота, якість та своєчасність виконання дорученої працівникові роботи, яка не передбачена в інструкції.

Висновок

Робота оператора пральних машин не несе в собі нічого складного, але все ж вимагає певних знань, навичок та фізичної витримки. Це дуже відповідальна посада, оскільки від якості дій працівника залежить справність обладнання і цілісність довірених йому речей для прання. Незнання правильності дозування відбілюючих засобів і інших нюансів може призвести до псування білизни. Обов’язки працівника залежать від напрямку організації, де він влаштований, його розряду і потреб керівництва. Пункти посадової інструкції можуть бути змінені, але в чіткій відповідності з трудовим законодавством.