Повідомлення про зміну умов трудового договору: зразок, форма

Керівник організації може за своїм бажанням в силу організаційних причин поміняти положення трудової угоди. Але тільки за згодою працівника і за умови, що працівник отримав повідомлення про зміну умов трудового договору. Зразок цього документа розберемо далі.

Істотні умови

В основі своїй змінюються в деяких випадках суттєві положення договору.

Розберемо, що до них відноситься:

 • Місце працевлаштування. У договорі прописується фактична адреса роботи працівника, а також найменування відділу або підрозділу.
 • Посаду. Назва вказується згідно зі штатним розкладом.
 • Дата офіційного працевлаштування. Якщо строковий договір, то і дата закінчення трудових відносин.
 • Заробітна плата. Сюди ж відносяться можливі доплати, премії та надбавки.
 • Час відпочинку і роботи.
 • Можливі умови, які притаманні конкретно даної посади.
 • Наявність шкідливих умов.
 • Якщо змінюються ці та інші умови, повинно бути надане повідомлення про майбутні зміни умов праці договору.

  Коли зміна можлива

  Згідно із законом, існує кілька підстав, за яких можлива зміна умов угоди:

 • Зміна в технологічному процесі організації.
 • Оптимізація трудового колективу.
 • Дані підстави прийнятні тільки тоді, коли основні обов’язки працівника не змінюються.

  Наслідком перерахованих підстав стає злиття підрозділів або відділів, зміна оплати праці або режиму роботи, а також скорочення.

  Якщо звернутися до судової практики, то перед тим, як вводити зміни, керівництво зобов’язане пояснити їх доцільність, а також надіслати повідомлення про зміну умов трудового договору.

  Попередження

  Крім того, що керівництво приймає рішення про внесення змін, воно також має прислухатися і до співробітників, яких нововведення безпосередньо стосуються.

  Повідомлення про зміну певних умов трудового договору надає працівникові право на:

  • з’ясування причин, за якими зміни мають місце бути;
  • можливість погодитись чи відмовитись від запропонованих змін;
  • зміну посади (у разі відкритої вакансії), якщо працівник не згоден з майбутніми змінами.

  Далі представлено повідомлення про зміну умов трудового договору – зразок документа:

  Терміни

  Згідно з нормами законодавства, керівництво підприємства зобов’язане попередити про майбутні нововведення за 60 днів до їх настання. Отже, повідомити співробітників про зміни можна і раніше, але не пізніше зазначеного терміну, якщо, наприклад, деякі з них збираються в цей період у відпустку.

  Також, враховуючи норми ТК РФ, якщо заплановано скорочення робочого колективу, то про це повинен бути повідомлений профспілка, причому за 90 днів.

  У випадках, коли громадянин оформив договір з фізичною особою або ІП, керівник зобов’язаний дотримуватися строк повідомлення про зміну умов трудового договору – це два тижні.

  Колишні умови праці можуть бути змінені тільки у тому випадку, якщо зберегти їх не є можливим.

  Чи можна не повідомляти

  Доречним буде питання – а чи можливо обійтись без того, щоб відправляти повідомлення працівнику про зміну умов трудового договору?

  Немає. Таке повідомлення є прямим обов’язком керівництва організації. Якщо цей пункт обійти, то керівник може бути притягнутий до адміністративного покарання. Сюди входить накладення штрафу на все підприємство, а також конкретно на керівництво.

  При цьому без попередження співробітник легко оскаржить будь-яке нововведення в його трудовий договір у судовому порядку. І суд буде на боці працівника, так як безпосередньо порушені його права.

  Хто повідомляє

  Повідомити співробітників може тільки той працівник, у якого є на це повноваження. Таке право дає або посадова інструкція, або відповідний наказ керівника організації. Найчастіше це кадровий співробітник, секретар і рідше юрист.

  Складається документ у довільній формі. Але у кожної фірми є власний стандарт, тому в цьому випадку його треба дотримуватися.

  Оформити повідомлення можна як на простому аркуші А4, так і на фірмовому бланку організації. Воно може бути написано від руки (якщо зміна стосується 1-2 співробітників), або ж в друкованому вигляді. В останньому випадку документ обов’язково роздруковується і на ньому проставляється печатка.

  Підписує повідомлення про зміну умов трудового договору (зразок був представлений раніше) також уповноважений працівник чи керівник організації (останній варіант більш кращий).

  Реєстрація та зберігання

  Для кожного співробітника, якого будуть стосуватися нововведення, має бути складено індивідуальне повідомлення про зміну умов трудового договору. Зразок цього документа повинен бути зареєстрований у журналі обліку вихідної кореспонденції. Це робиться для того, щоб у разі конфлікту між сторонами, кожен міг довести свою правоту. Далі (після всіх маніпуляцій) документ передається в бухгалтерський відділ, де його підшивають до внутрішніх документів організації.

  Співробітник, у якого змінюються умови праці, повинен ознайомитися з повідомленням, про що свідчить відмітка на документі.

  В разі згоди із змінами пишеться заява на ім’я керівника, яким надається згода на продовження трудової діяльності з новими умовами. В інших випадках з працівником розривається трудовий договір або ж йому пропонується нове місце роботи.

  Зберігається повідомлення, як і всі документи, 75 років.

  Форма. Зразок документа

  Форма зразка повідомлення змін істотних умов трудового договору не встановлена законодавчими нормами. Отже, кожна організація складає бланк на свій розсуд, але дотримуючись основних пунктів статті 74. Як говорилося вище, це може бути і фірмовий бланк, і звичайний аркуш формату А4.

  Навіть незважаючи на те, що законом не встановлено перелік пунктів, які повинні бути в повідомленні, вже склався стереотип правильного документа з урахуванням вимог основ діловодства. В документі необхідно вказати:

 • Реквізити відправника та реквізити отримувача.
 • З використанням ввічливій форми і епітета шановний/а відбувається сповіщення про майбутні зміни в його угоді.
 • Прописується дата набрання нововведень в законну силу.
 • Прописуються реальні причини, за якими майбутні зміни повинні будуть вступити в силу.
 • Зазначаються посилання на законодавчі норми, за якими діє роботодавець.
 • Обов’язково згадуються вакантні місця в організації, на які працівник може претендувати, якщо не погодиться з новими умовами.
 • Зазначається відсутність вакантних місць, якщо працівник з якихось причин не захоче приймати нові умови.
 • Відбувається сповіщення працівника, що, якщо він не погоджується на нові умови і інші пропозиції йому не підходять, трудовий договір повинен бути розірваний з подальшим звільненням працівника.
 • Ставиться підпис, дата та печатка організації.
 • Підводячи підсумки, можна зазначити, що трудове законодавство передбачає внесення змін у договір за бажанням роботодавця, але згоди на це працівника. В обов’язковому порядку співробітники, яких стосуються зміни, повинні бути повідомлені про це у відповідні терміни і обов’язково в письмовому вигляді. Усне попередження неприпустимо ні законом, ні якими-небудь іншими обставинами. Керівник зобов’язаний надати працівникові інше вакантне місце, якщо воно є.

  Будь-яке прийняте рішення сторін повинно бути зафіксовано. Якщо це згода працівника з новими умовами, то це – додаткова угода. Якщо це незгода, то її фіксують на повідомленні і в спеціальних актах. Причому, якщо і запропоновані вакансії співробітникові не підходять, трудовий договір розривається.

  Всі без винятку документи створюються у двох примірниках, підписуються обома сторонами і на них проставляється штамп організації.