Прикладна психологія та її завдання

У кожної проблеми є рішення. Мудрі висловлювання свідчать, що вихід зі складної ситуації там же, де і вхід. Іншими словами, якщо в походженні проблеми є роль людини, то він також може вплинути і на позбавлення від неї. При вирішенні таких питань необхідні знання з області загальної психології, соціології та інших гуманітарних наук.

Прикладна психологія та її завдання

Наука про закономірності людської душі і функціонування психічної діяльності сформувала окрему галузь – психологію. Вона розвивається у двох напрямках. Практичне застосовується безпосередньо для вирішення проблем групи людей або однієї людини. Теоретичне поповнюється новими відкриттями та розробками вчених.

Прикладна психологія вдосконалюється разом з розвитком суспільних відносин та його окремими галузями. Вважається, що даний напрямок не має чіткої завершеної структури. Але можна виділити основні напрямки.

Перш за все, варто розібратися в тому, в яких напрямках веде діяльність прикладна психологія.

Рівень завдань

Кожна наука розвивається у двох напрямках: збагачення теоретичної частини новими відкриттями і практичне застосування, з якого кожен користувач отримує користь. Психологія в цьому плані займає провідну позицію, так як її аспекти безпосередньо стосуються кожної людини: проблеми у відносинах з іншими людьми, реакція на ті чи інші ситуації, особисті невдачі людини і т. д.

Якщо певну частину знань людина може отримати самостійно, то для більш глибокого і детального аналізу потрібно фахівець, що володіє великими знаннями. Виходячи з таких особливостей виділяються принципи діяльності практичної психології.

 • Практичні питання являють собою індивідуальну задачу, яка виникає, коли людина відвідує спеціаліста і ділиться своєю проблемою.
 • Прикладні завдання актуальні для повноцінного функціонування окремих товариств. Наприклад, при складанні навчальних програм, впровадженні рекомендацій та програми з підготовки кадрів.
 • Науково-дослідна діяльність спрямована на розробку методологічної бази для роботи фахівців в області психології.
 • Основне завдання

  Людина, постійно перебуваючи в суспільстві і взаємодіючи з іншими людьми, потребує психологічної підтримки. Фахівці стверджують, що така допомога за ступенем актуальності не поступається соціальним та економічним потребам людини. Суб’єктивно рівень психологічної підтримки розглядається людиною як критерій визначення якості життя.

  Основний сектор в соціумі – людина. Його розвиток має безпосередній вплив на прогрес в інших сферах життєдіяльності суспільства. Найвища мета суспільства – розвиток творчого потенціалу людини. З цієї точки зору прикладна психологія спрямована на рішення наступних завдань приватного характеру:

  • Надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях.
  • Рекомендації для подальшого самостійного зростання.
  • Психологічний супровід на певних етапах життя або соціальному шляху.
  • Виявлення проблемних аспектів у психіці та допомога в їх подоланні.
  • Розвиток психологічної культури широких мас.
  • Поліпшення систем роботи в даних напрямках.
  • Поліпшення професійних навичок самого фахівця.

  Ці та інші важливі завдання потребують різнобічної діяльності за напрямами, які будуть розглянуті далі.

  Напрями

  Відомий психотерапевт Карл Юнг вважав, що психолог для пацієнта подібний до того, хто веде його по невідомому маршруту, цілком покладаючись на свій професіоналізм. У цих цілях він проводить велику роботу діагностичного, аналітичного та терапевтичного характеру. Всі ці напрямки тісно взаємопов’язані між собою. Основними з них є:

 • Профілактика. Робота на даному етапі спрямована на запобігання дезорієнтації в освітніх установах і в колективі. В цьому аспекті прикладна психологія і педагогіка повинні вести об’єднану роботу. Суть діяльності зводиться до формування сприятливого психологічного клімату, згуртування членів групи і зняття психологічного напруження.
 • Діагностика передбачає збір інформації про досліджуваному об’єкті або групі та складання психологічної картини.
 • Корекція являє собою сукупність впливів на певні сфери психіки об’єкта.
 • У прикладних задачах психології пріоритетом виступає консультування, метою якого є вироблення навичок людини для орієнтації в проблемних ситуаціях.
 • Психотерапія, метою якої є надання медикаментозної та корекційної допомоги при наявності істотних психологічних проблем.
 • Робота прикладного психолога

  Кінцевою метою цього фахівця є допомога пацієнту в прийнятті рішення. Професіонали в галузі прикладної психології використовують різні підходи, щоб допомогти людям адаптувати свої емоційні реакції і поведінка при прийнятті рішень.

  Пріоритетна мета психолога залежить від напрямку діяльності. Наприклад, консультанти в цій області зазвичай розмовляють з пацієнтами, щоб допомогти їм покращити свої повсякденні ситуації в житті, працюють парами, сім’ями або групами. Вони також допомагають пацієнтам з проблемами зловживання алкоголю та наркотиків. Часто їх клієнтами стають молоді люди.

  Більш просунуті прикладні психологи застосовують у роботі нетрадиційні підходи.

  Корпоративні психологи допомагають своїм клієнтам не тільки поліпшити психічне здоров’я, але і стабілізувати роботу. Фахівці, що працюють в судочинстві, пропонують свої думки про психічне здоров’я злочинця, поведінку і мотиви.

  Сфери діяльності

  Центральним об’єктом психології є людина. Відповідно, науку можна застосовувати в будь-якій сфері, де потрібна людська участь. Правда, є галузь, яка займається психологією тварин, але це окрема тема. Прикладна соціальна психологія у Росії отримує широке застосування і розвиток тільки за останні 15 років. В даний час ця наука потребує особливої уваги, так як вона занадто довгий час була лише академічним предметом і не служила конкретним людям для вирішення їх проблем.

  На сьогоднішній день прикладна психологія знаходить широке застосування в різних галузях суспільного життя. Далі буде побіжний опис по цим галузям.

  В політиці

  Залучення до своєї персони уваги мас, переконання у власній правоті і перетворення своїх послідовників у вірних соратників – це лише деякі із завдань прикладної психології у сфері політики. Інші завдання носять не менш глобальний характер:

  • Формування позитивного іміджу політичної фігури.
  • Залучення уваги публіки в передвиборній гонці.
  • Вплив на громадську думку через ЗМІ.
  • Експертиза прийнятих у країні законів, програм та інших масштабних заходів, спрямованих на запобігання масових заворушень у країні.

  Складно уявити політика, погано володіє психологічними прийомами і методами. Якщо вищеназвані завдання відносяться до більш публічної частини його діяльності, то за кулісами також не відпадає необхідність у застосуванні практичної та прикладної психології, так як завжди актуально тримати навколо себе команду, контролювати безліч процесів і при цьому не втратити рейтинги.

  В економіці та бізнесі

  Якщо розглянути психологічну складову економіки і бізнесу, то відразу на розум приходять численні комерційні тренінги і коуч-сесії, спрямовані на налаштування людини на успіх. Про те, що мотивація – рушійна сила будь-яких процесів, знає кожен. Навколо неї побудована ціла індустрія методичних навчань. Але прикладний аспект психології в області економіки і бізнесу набагато глибше:

  • Адаптація персоналу до нових умов роботи.
  • Допомога конкретній людині при зміні економічних умов.
  • Допомога при створенні ефективної структури управління на підприємстві.
  • Навчання менеджерів ефективним способам комунікації як з клієнтами, так і щодо підлеглих.
  • Навички вирішення конфліктних ситуацій.
  • Прикладна соціальна психологія у комерційної та соціальної реклами.

  В області юриспруденції

  У класичній психології для юридичного напряму відведена особлива роль, оскільки її застосування в цій сфері відрізняється від всіх інших випадків. Суть роботи полягає в діагностичному та експертному напрямках. Важливо враховувати, що комунікації в цій сфері часто встановлюються всупереч волі людини (злочинця, жертви, свідків тощо). В таких умовах експериментально-прикладна психологія повинна скласти детальний психологічний портрет людини виходячи з мінімальної інформації.

  Крім того, часто виникає необхідність у перевірці на достовірність наданої інформації. Але основними завданнями прикладної юридичної психології слід вважати:

  • Аналіз стану людини на предмет криміногенності.
  • Допомога у професійній адаптації працівників правоохоронних органів.
  • Їх психологічна реабілітація.
  • Корекція структури особистості та її рис.

  Таким чином, психологічні аспекти в юриспруденції і у всій правоохоронній системі відіграють провідні ролі.

  В галузі освіти

  Ефективність систем освіти залежить від багатьох факторів, істотним з яких є комунікація. Для побудови ефективної комунікації до підлітків потрібен особливий підхід. Діяльність психології і педагогіки в цьому плані носить багатоплановий характер:

  • Вивчення і усунення причин низької успішності учнів.
  • Вивчення та аналіз методів навчання, що використовуються вчителями.
  • Робота з підлітками при девиантном поведінці.
  • Співпраця з малими неформальними групами.

  Також не варто забувати про інший тип установ соціально-освітнього характеру – дитячі будинки і установи для інвалідів.

  Сімейна психологія

  Сім’я – осередок суспільства. У психології та психологічних науках безліч проблем розглядаються в тісному взаємозв’язку з сімейною атмосферою клієнта. Прикладні галузі психології допомагають у вирішенні наступних проблем:

  • Просвітницька допомога при вихованні дітей.
  • Діагностика сімейних відносин, корекція поведінки членів сім’ї.
  • Регулювання подружніх відносин.
  • Допомога в подоланні суїцидальних схильностей.
  • Допомога при формуванні навичок самостійного подолання кризових ситуацій.
  • Формування позитивного ставлення до життя.

  Іншими словами, теоретична і прикладна психологія в сімейних питаннях застосовується для формування гармонійних взаємин між усіма членами сім’ї, зберігаючи межі особистого простору кожного.

  У військовій та спортивного життя

  У цій галузі важливим завданням є розвиток духу протиборства та змагальності. У цьому напрямку здійснюється ряд заходів:

  • Формування навичок поведінки в екстремальних ситуаціях.
  • Прогнозування дій людини в умовах боротьби і змагання.
  • Критерії відбору спортсменів для змагань.
  • Формування умов, сприятливих для досягнення поставлених цілей.
  • Навички реабілітації після поразок, терапія травм психологічного характеру, що випливають із змагального стану.
  • Розробка методів діагностики та дослідницької бази.

  Пенітенціарний сектор

  Цей напрям психології практикується не у всіх країнах, хоча її роль у розвитку суспільства неоціненна. Суть напряму полягає у перевихованні і адаптації засуджених осіб. Однак у багатьох державних системах ця галузь не розроблена і не реалізована. Заходи взаємодії з засудженими особами закінчуються тюремним ув’язненням.

  Такий підхід продовжує давати свої негативні результати. Роки тримання засуджених в умовах морально-психологічного тиску не призводять до осмислення своїх вчинків. Особистість остаточно ламається, і надалі тільки малий відсоток здатний влаштувати своє життя в рамках соціальних норм. Для більшості засуджених насильницька форма відносин стає нормою, тому через деякий час після звільнення вони знову повертаються на тюремні стіни.

  Якщо організувати дану галузь в якості самостійної професійної структури, сформувавши конкретні завдання, якщо залучити відповідних фахівців, такий крок стане істотним внеском у розвиток суспільства.

  Екологічна

  Проблеми прикладної психології мають своє місце і в екологічній сфері. У цій галузі прикладна частина психології спрямована на пошук внутрішнього потенціалу людини, спрямованого на дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Якщо мова йде про конкретних діях, то вони здійснюються при зміні умов навколишнього середовища з-за природних катаклізмів та інших форс-мажорних обставин.

  Як і в інших напрямках прикладної психології, в цьому аспекті завдання носять діагностичний, корекційний, терапевтичний та реабілітаційний характер.