Ранні форми релігії: фактори формування, види і цікаві факти

У сьогоднішньому світі досягнення науково-технічного прогресу дивним чином поєднуються з різними вероучениями, складовими декілька самостійних напрямів. Крім чотирьох основних світових релігій – християнства, ісламу, буддизму та іудаїзму, – серед населення планети є незліченна кількість послідовників інших віровчень. У цій статті ми постараємося з’ясувати, які ранні форми релігії послужили основою для формування сучасної духовної культури.

Релігія як особлива форма усвідомлення світу

Перш ніж почати розмову про те, як називається рання форма релігії, зупинимося на значенні цього терміна, так чи інакше відноситься до життя всіх народів світу. Слово «релігія» походить від латинського дієслова religare, що в перекладі означає «з’єднувати», «зв’язувати». У даному випадку мається на увазі встановлення зв’язку людини з якимись вищими силами, керівними його життям.

Сучасні історики з повною упевненістю стверджують, що протягом всієї історії людства не було жодного народу, який не знав релігії. Вона завжди була особливою формою усвідомлення світу, в основі якої лежала віра в надприродні сили. При цьому послідовники кожної релігії встановлювали для себе певний тип поведінки, культових дій та моральних норм. Їх організоване поклоніння вищим силам призводило до створення релігійних громад і церков.

Походження релігійних переконань

Про походження ранніх форм релігії і шляхи їх подальшого розвитку в науковому світі висловлювалося багато суджень, причому автори висунутих гіпотез часом займали діаметрально протилежні позиції. Наприклад, цілий ряд дослідників, серед яких можна назвати видатного американського філософа XIX століття У. Джемса, дотримувалися думки, що релігійні погляди є природним явищем і засновані на дії надприродних сил.

В той же час його колега з Німеччини Л. Фейєрбах ще за півстоліття до цього стверджував, що світ богів створений самими людьми і є відображенням їх реального буття. Австрійський психоаналітик З. Фрейд бачив у релігії масовий невроз, породжений якимись підсвідомими потягами. І нарешті, прихильники марксистської філософії заявляли, що в основі будь-якої віри лежить нездатність знайти раціональне пояснення природним явищам і спроба побачити в них дію надприродних сил.

Тотемізм – рання форма релігії

Про те, як зароджувалися серед людей містичні уявлення, у дослідників немає єдиної думки. Однак згідно з даними, отриманими в ході археологічних розкопок, ранні форми релігії і виникнення понять, пов’язаних з надприродними силами, прийнято відносити до 10 тисячоліття до н. е. Вірування людей тієї давньої епохи з певною часткою умовності можна розділити на кілька форм, однією з яких (по видимому, початкової) є тотемізм.

Термін, що позначає це релігійний напрямок, на мові алгонкінів – представників одного з індіанських племен – означає «його рід», тобто вказує на певну спорідненість, в даному випадку з різними формами тварин і рослин, а також деякими міфічними істотами, які є об’єктами поклоніння і званими «тотемом».

Різноманіття форм тотемізму

Тотемізм, зародилася багато тисячоліть тому, почасти зберігся і до наших днів серед представників окремих племен Центральної Африки, Австралії та Південної Америки. Його послідовники наділяють надприродними силами не лише конкретні матеріальні об’єкти, але навіть природні явища, такі як вітер, дощ, сонце, воду, грім і т. д.

Однак найчастіше об’єктами поклоніння стають представники тваринного або рослинного світу, а також окремі їх частини, наприклад шлунок порося, голова черепахи або коріння маїсу. У численних громадах нерідко можна спостерігати поклоніння різним об’єктам. Наприклад, до складу північноамериканського племені оджибва входять 23 самостійних роду, і у кожного з них свій тотем. Якщо одні здійснюють жертвопринесення ведмедю, то інші схиляються перед норою тушканчика або танцюють з бубном при перших променях ранкової зорі.

Натхнення навколишнього світу

З тотемізмом дуже подібна ще одна рання форма релігії – анімізм, яка є, по суті, однією з його різновидів. Назва цього напряму походить від латинського слова animus, що означає «дух» або «душа». Послідовники анімізму, історія якого сходить до 10 тисячоліття до н. е., наділяли живою душею всі оточували їх об’єкти і навіть явища природи. Термін «анімізм» був введений у вживання англійською культурологом Едвардом Тафларом, який на початку XX століття проголосив віру в духів, отделимых від тіла, початком виникнення релігії в сучасному значенні цього слова.

Відомо, що для більшості древніх релігій (і анімізму в тому числі) властивий так званий антропоморфізм – тенденція приписувати об’єктів і явищ навколишнього світу людські риси і властивості. Відповідно з цим всі вони персонифицировались (представлялися в образі дійових осіб) і наділялися власною волею, а також здатність до її реалізації. Важлива особливість анімізму полягала в тому, що духи не протиставлялися тих предметів і явищ, у яких вони полягали, а були з ними єдиним цілим. Вважалося, що душа предмета гине разом із знищенням її носіїв.

Де таїться людська душа?

Ця рання форма релігії поклала початок поданням про людської душі, потім пройшов тривалий шлях розвитку і став основою більшості сучасних віровчень. Однак для наших далеких предків вона ще не була безсмертною і втілювалася в природних процесах життєдіяльності організму, таких, наприклад, як дихання.

Місцем перебування людської душі вважалися різні органи тіла, але частіше за все це були голова і серце. Лише значно пізніше на зміну тілесної душі, гине разом з її господарем, прийшло поняття про якусь безсмертної субстанції, здатної після смерті людини або переселятися до нового власника (здійснювати реінкарнацію), або відправлятися в загробний світ.

Поклоніння неживим предметам

Продовжуючи розмову про зародження серед людей містичних уявлень, не можна не згадати і ще одну ранню форму релігії – фетишизм. Під цим терміном, який прийшов до нас з французької мови, прийнято розуміти поклоніння неживим предметам – «фетишам», наделяемым надприродними властивостями. Вона частково збереглася до наших днів, реалізувавшись у вигляді шанування мощів святих, ікон і різного роду реліквій.

Ця рання форма релігії, пов’язана з поклонінням предметів, має багато спільного з розглянутими вище тотемізмом і анімізмом, оскільки у всіх трьох випадках доля людей ставиться в залежність від волі якихось сил, укладених в найрізноманітніших об’єктах. В європейську науку поняття фетишизму було введено в середині XVIII століття голландським дослідником Ст. Босманом, хоча перші згадки про представників цього релігійного напряму з’явилися трьома століттями раніше і належать португальським морякам, відвідав берега Західної Африки.

Поява амулетів

Відомо, що спочатку фетишем міг стати будь-який предмет, якимось чином вразив уяву людини: шматок дерева, камінь незвичайної форми або морська раковина. Ця ж роль відводилася часом і окремих частин тіл тварин, наприклад іклами, пазурах, ребрах і т. д. Лише трохи пізніше до цих природним «святинь» приєдналися рукотворні предмети поклоніння, виконані з каменю, кістки, дерева та інших піддаються обробці матеріалів. Так з’явилися всілякі амулети і обереги.

Рівень чудодійної сили, укладеної в тому чи іншому фетиші, визначався практичним шляхом. Наприклад, якщо в якийсь день мисливцеві супроводжувала удача, то вовчих зубах, що висіли в нього на шиї, приписувалися магічні властивості. Якщо ж після закінчення деякого часу він повертався додому з порожніми руками, то це означало, що його амулет утратив силу і слід було обзаводитися новим.

Душі предків, укладені в ідолів

Важливим поштовхом до подальшого розвитку ранньої форми релігії – фетишизму – стало поширення в первісному суспільстві культу предків. На цьому етапі історії людства релігійне життя багатьох народів світу увійшли ритуали, що включали в себе поклоніння померлим родичам. Широке поширення одержали різні ідоли – примітивні людські фігурки з глини, каменю або дерева, в кожній з яких, за уявленнями первісних людей, полягала душа когось із членів їх роду.

Прийнято вважати, що ранні форми релігії – тотемізм, анімізм і фетишизм – є тим фундаментом, на якому згодом будувалися всі сучасні віровчення і світова духовна культура в цілому. На думку більшості дослідників, саме фетишизація природи дала на певному етапі поштовх філософської думки і привела до розвитку мистецтва.

Посередник між богами і людьми

Крім ранніх форм релігії, коротко описаних вище, слід згадати ще один напрямок, що стало результатом їх подальшого розвитку і збереглося до наших днів, зазнавши лише незначні зміни. Це шаманізм, який виник, на думку вчених, на межі 6 і 5 тисячоліть до н. е.., в період розвитку первісно-общинного ладу.

Основна концепція шаманізму полягає в тому, що між людьми і потойбічними силами, керівними долею світу, повинні бути посередники, здатні направити надприродну енергію в бажане русло. Цікаво, що кандидатури на роль цих посередників-шаманів обиралися не людьми, а самими парфумами, яким, природно, було видніше, хто з членів племені гідний такої високої честі.

Вважалося, що обранець – черговий шаман, який зайняв місце свого померлого або надмірно одряхлілого попередника – ставав як би заново створеним» і наділявся при цьому чудодійною силою, що допомагала йому в подальшому спілкуватися безпосередньо з мешканцями іншого світу і схиляти їх до допомоги своїм одноплемінникам. З цією метою він регулярно здійснював певні ритуальні дії. З самими парфумами у нього були, між тим, досить складні стосунки, оскільки примусити їх виконання бажаних дій він не міг, і лише шукав їх милості.

Цікаві факти про шаманізмі

Шаманізм є найбільш збереженою до наших днів ранньою формою релігії. Його послідовників можна зустріти у всіх частинах світу, хоча в кожному окремому регіоні він має свої особливості. Наприклад, шамани Південної Америки (мачи) спеціалізуються головним чином на лікуванні різних важких захворювань і щорічно зцілюють хворих під час проведення публічних ритуалів.

Болівійські шамани, звані «бару», вельми досягли успіху в передбаченні майбутнього і з вражаючою точністю роблять прогнози, навіть стосуються результатів футбольних матчів і президентських виборів.

У Південній Кореї шаманство є виключно прерогативою жінок. Вважається, що саме вони здатні знайти підхід до духам і домогтися від них бажаного. Втім, право на цю діяльність передається по спадку і є привілеєм лише обмеженого числа кореянок.