Рекреаційна географія: предмет, методи і завдання

Рекреаційна географія – це частина комплексної науки, яка вивчає територіальні питання туризму та відпочинку, спрямованого на відновлення людських сил. Ця дисципліна вивчає взаємодію туристичної галузі з компонентами природи і суспільства. Але це лише енциклопедичне поняття, для докладного ознайомлення з даними відгалуженням географії розглянемо предмет, методи і завдання дисципліни.

Загальне уявлення про географії рекреації та туризму

До організації рекреаційної діяльності необхідно підходити комплексно, адже тут важливо налагодити злагоджену взаємодію всіх складових елементів: природних комплексів, потенційних туристів, сфери обслуговування, трудових ресурсів, технічної інфраструктури і т. д. Вивченням цих питань і займається рекреаційна географія. Ця наука сформувалася на стику фізичної та соціально-економічної географії і успішно розвивається з 1960-го року. Якщо детально розбирати термін, то слово “рекреація” тут означає “відпочинок”, а також відновлення фізичних та емоційних сил людей на спеціально відведених для цього місцях. Таким чином, можна зробити висновок, що наука займається вивченням особливостей розміщення і господарювання територій, які задовольняють потреби населення в рекреації.

Предмет вивчення галузі

Предметом рекреаційної географії є основні концепції рекреалогії (наука про види рекреаційних ресурсів), а також специфічні особливості розміщення об’єктів відпочинку і туризму в світі. Наука може розглядати питання як загальні, так і характерні для певної місцевості. В залежності від досліджуваної території, виділяють державну і загальносвітову рекреаційну географію. Перша обмежена площею конкретної країни, у той час як друга вивчає специфіку відпочинку і туризму по всьому світу.

Основні поняття дисципліни: об’єкт, суб’єкт, діяльність

Основи рекреаційної географії як науки, представлені об’єктом і суб’єктом її дослідження:

 • Об’єктами виступають різні структури рекреації, як цілісної системи. Сюди можна віднести ресурси відпочинку і туризму, рекреаційні комплекси, а також діяльність, яка пов’язана з безпосередньою організацією процесу.
 • В якості суб’єктів дослідження прийнято розуміти рекреантів (туристи, відпочиваючі) і рекреаторов (обслуговуючий персонал, туристичні агентства, організатори відпочинку).

Методи дослідження

Як і будь-яка інша наука, рекреаційна географія і туризм має власні методи дослідження. Ось основні з них:

 • Метод системного аналізу. Використовується в більшості теоретичних наук. Має декілька стандартних прийомів: Компонентний – за основу береться вивчення всіх систем і зв’язків, потім інформація піддається аналізу та фільтрації, що дозволяє виділити головне. Функціональний – територіально-рекреаційні комплекси поділяються на більш дрібні підсистеми, а потім відбувається вивчення їх взаємодії один з одним. Історичний – вивчається актуальна на даний момент, а також раніше отримана інформація. Потім, на цій основі будуються прогнози подальшого розвитку галузі. Картографічний – жодна географічна наука не може обійтися без графічного зображення інформації.
 • Метод математичного моделювання та аналізу. Застосовується для ведення розрахунків, побудови графіків і т. д.
 • Соціологічний метод. Передбачає збір інформації при безпосередньому контакті з населенням. Застосовуються наступні інструменти: анкетування; інтерв’ю; опитування в інтернеті та ЗМІ.

Завдання

У програмі географії 9 класу рекреаційне господарство розглядається в сукупності з туризмом. Спільність цих напрямів дозволяє виділити першорядні завдання цієї дисципліни:

 • В першу чергу, це вивчення саме географічних відмінностей у розвитку рекреації і туризму. Адже специфіка галузі дуже сильно залежить від природних умов, рівня розвитку економіки й навіть політичного режиму країни, на якій надаються послуги даної сфери.
 • Друга задача – наукове обґрунтування територіальної організації діяльності, яка займається питаннями відпочинку і туризму.
 • Остання задача – забезпечити гармонійне поєднання рекреаційної діяльності з допустимими режимами природокористування.

Основні етапи розвитку галузі

Особливо швидкими темпами ця наука розвивалася в Росії. Рекреаційна географія почала розвиватися ще за часів рад, і встигла пройти кілька значущих етапів ще до розпаду СРСР:

 • Перші розробки в галузі рекреації і туризму з’явилися в 70-ті роки. Тоді цими питаннями займалися академіки Мироненко, Мінц і Твердохлєбов. Їх дослідження були зосереджені на проблематиці даної галузі.
 • Перший етап передбачав збір теоретичної інформації та оцінку рекреаційного потенціалу країни.
 • На другому етапі, роботу у сфері туризму та відпочинку почали розглядати як конкретний вид людської діяльності.
 • Третій етап тривав аж до 1995 року. Галузь науки стали розглядати в міждисциплінарному значенні, з’явилися межпредментые зв’язку.
 • З 1997 року і донині, рекреаційний напрям у географії є пріоритетним, і стає важливим пунктом у світовій економіці, поряд з іншими видами господарської діяльності.

Територіально-рекреаційна система

Основним об’єктом вивчення дисципліни є географія рекреаційних систем та ТРС (територіально-рекреаційних систем). Це спеціалізовані території, які надають послуги по відпочинку і туризму, та отримують відповідний дохід.

ТРС включає в себе:

 • Всіх рекреантів (туристів і відпочиваючих), які відвідують, відвідували або планують відвідати дану територію з рекреаційними цілями. Дані про кількість туристів збирають спеціальні відділи статистики та прогнозування.
 • Унікальні природні об’єкти і сприятливе поєднання природних умов, які сприяють залученню рекреантів на дану територію.
 • Об’єкти пізнавального туризму: пам’ятки архітектури, історичні об’єкти, пам’ятки і т. д.
 • Сукупність рекреаційних установ та інфраструктури: курорти, пансіонати, готелі та розважальні об’єкти. Також сюди належать установи, які займаються організацією і наданням даних послуг (фірми і агентства).

 • Організація трансферу. Надання транспортних послуг, які допоможуть відпочиваючим без проблем дістатися до місця призначення. Це можуть бути не тільки спеціально організовані служби, але і всі види громадського транспорту, які може використовувати рекреант.
 • Рекреаторы – люди, які працюють в даній сфері в якості обслуговуючого персоналу або надають інші види рекреаційних послуг.

Висновки

Що можна сказати в підсумку? Рекреаційна географія – це молода комплексна наука, яка стрімко розвивається в умовах сучасної економіки. Адже попит народжує пропозицію. Люди стали більше дбати про своє здоров’я і готові витрачати чималі гроші на відновлення сил. Сервіс наданих послуг стає все вище, адже жорстка конкуренція змушує тримати марку. З’являється все більше нових рекреаційних об’єктів, а значить, дисципліни є що вивчати і порівнювати.