Режим державного кордону: поняття, будова, особливості

Процес утворення незалежної держави або набуття ним даного стану нерозривно пов’язане зі встановленням його територіальних кордонів. Вони особливо охороняються у будь-якій країні, так як саме завдяки кордонів забезпечується незалежність і цілісність одиниці.

Отже, розглянемо, як відбувається процес встановлення державного кордону, режим державного кордону, а також те, які юридичні особливості має дане поняття.

Загальне поняття

Говорячи про поняття державного кордону, слід розуміти, що воно має на увазі під собою. При його розгляді необхідно враховувати, в якому аспекті вона розглядається.

Якщо розглядати поняття кордону з точки зору простої розмовної мови, то воно являє собою лінію, на якій встановлені фактичні позначки, що позначають кінець території однієї держави і початок іншого. Дане поняття також може характеризуватися як визначення, дане за фактичним критерієм.

Якщо розглядати його з точки зору юриспруденції, то державним кордоном визнається закріплена в міжнародних договорах, укладених між сусідніми країнами, територія. У них сказано про те, що кордон РФ прямо ідентична тим, які держава визначила після розпаду СРСР.

Що стосується даного поняття, охарактеризованого з технічної сторони, то кордоном визнається лінія, позначена на місцевості. Вона має певне облаштування та особливий режим охорони.

Встановлення кордону

Що стосується встановлення державного кордону і режиму державної кордону, то дані дії проводяться виключно після погодження всіх питань з сусідніми країнами, що виробляється на світовій арені, у відповідності з міжнародним законодавством. Координати всіх фактичних меж, проставлених на місцевості, повинні чітко відповідати тим, які визначені в угодах.

На місці лінія кордону повинна бути визначена видимими знаками і об’єктами. Визначення кордону також може відбуватися з яскраво вираженим орієнтирів, що є на поверхні суші. У тому випадку, якщо межа проходить по воді, то, на підставі норм міжнародного права, її слід проводити по фарватеру великої судноплавної річки або по зовнішній межі моря.

Функції кордону

Говорячи про режим державного кордону, обов’язково слід визначити її основні функції. По більшій своїй частині, вони полягають у забезпеченні безпеки держави та її цілісності. Крім цього, слід відзначити ще й те, що це поняття служить своєрідною передовою лінією для підтримання контактів з іншими державами, а також сприяє тривалому і якісному підтримання добросусідських відносин між ними.

Законодавче регулювання

Поняття і режим державної кордону Російської Федерації в належному вигляді і в повному обсязі закріплюються в змісті Закону “Про державної кордоні РФ”, який був прийнятий в 1993 році. Саме в ньому пропонується юридичне тлумачення поняття кордону, її режиму, а також порядок її встановлення і зміни. Крім цього, нормативний акт суворо регламентує порядок пропуску осіб та транспортних засобів, провезення товарів через певні пункти, розташовані на лінії розмежування. Окрема увага у змісті даного Закону відводиться того, які права і обов’язки, а також гарантії мають працівники прикордонних служб, військових формувань, розташованих на прикордонних ділянках, а також те, яким чином органи місцевого самоврядування та інші організації можуть брати участь в охороні державного кордону.

Поняття границі і її режиму також визначено в тексті Конституції РФ. Питання, пов’язані з ними, розглядаються також і в текстах Податкового, а також Митного кодексів, які діють в межах держави.

Поняття режиму державного кордону

Дане поняття досить детально представлено в тексті Закону “Про державної кордоні”, в третьому розділі. У ньому йдеться про те, що режимом називається комплекс певних правил, яких необхідно дотримуватися в процесі перетину кордону. Крім цього, правовий режим державного кордону передбачає не тільки порядок перетину її людьми, але також і провезення багажу, тварин.

У поняття режиму входять і особливості охорони лінії розмежування від стороннього втручання, а також порядок здійснення сільськогосподарської діяльності або будь-якої іншої поблизу розмежувальної риси.

Адміністративно-правовий режим державного кордону

Поняття адміністративно-правового режиму передбачає досить складне тлумачення. Воно включає в себе кілька окремих спектрів, які складають його. В першу чергу сюди входять певні конституційним законом норми, які регламентують правовий режим захисту кордону, а також весь юридичний інструментарій, за допомогою якого визначені норми реалізуються в реальному житті. Сюди також включаються міжнародні норми права, які діють щодо захисту територіальної, водної і повітряної кордонів країни і, крім усього цього, окремий механізм фінансового забезпечення, яке дозволяє механізмам цього виду режиму державного кордону функціонувати в належній формі.

Всі заходи, які приймаються в рамках даного виду режиму, спрямовані на те, щоб забезпечувати не тільки цілісність, але ще й недоторканність і надійність охорони кордону держави, а також територій, прилеглих до неї.

Даний режим передбачає в собі поєднання трьох складових, у процесі реалізації яких здійснюються всі поставлені цілі. До їх числа відносяться: паспортний контроль, режим пропуску виключно через спеціальні пункти в межах державного кордону, а також спільний прикордонний режим.

Охорона кордону

Як відомо, забезпечення режиму державного кордону здійснюється спеціалізованими органами, які входять до складу військових утворень, покликаних стежити за безпекою держави. Слід зазначити, що охорона територіальних кордонів РФ – це дуже важливе завдання, до вирішення якої необхідно підходити з великою часткою відповідальності, що можна спостерігати в даний час, адже саме таким чином здійснюється захист не тільки фактичної цілісності країни, але також і її економічних, соціальних, а також деяких інших інтересів.

Практика показує, що ефективність режиму охорони державного кордону безпосередньо залежить від того, наскільки вміло відповідальними особами використовується як юридичний, так і соціальний, і економічний інструментарій. Крім цього, чималу роль грає надійність закріплення встановленого режиму охорони, а також наявність матеріальних цінностей, необхідних для реалізації всіх намічених програм. Для забезпечення надійного режиму охорони державного кордону на базі держави повинні бути створені спеціалізовані органи, працівники яких зобов’язані регулярно проходити особливу навчання. Всі ці служби обов’язково повинні тісно контактувати між собою, а також з окремими муніципальними службами.

Правовий режим державного кордону передбачає кілька варіантів її охорони. Зокрема, один з них – політичний. Він передбачає переслідування єдиної мети, що полягає у відсутності ймовірності перетину лінії розмежування особами, що несуть небезпеку країні. Що стосується економічної охорони, то вона полягає у діях, пов’язаних із запобіганням незаконного переміщення через кордон предметів, які являють собою культурну спадщину, цінностей, а також захист від ввозу в межі країни смертоносних вірусів і інфекцій.

Що стосується структури режиму державної кордону Російської Федерації, то її складовими є кілька елементів: охорона територіальної риси, прикордонний режим, правила пропуску через розмежувальну рису, а також особливості повноважень представників органів, які несуть службу в прикордонній зоні.

Повноваження прикордонних органів

Режим державного кордону і прикордонний режим передбачає певні спеціальні повноваження для тих осіб, які займаються безпосередньою охороною територіального, водного і повітряного простору, відведеного під кордону РФ. Слід зазначити, що всі ці повноваження відображені в змісті Закону “Про державної кордоні РФ” і розділені на різні випадки перетину лінії розмежування, в залежності від місця її розташування: на суші, в повітрі або воді.

Так, прикордонні війська, які здійснюють свою діяльність з охорони повітряного простору держави, мають певний ряд повноважень у сфері припинення польотів судів над певними територіями, а також дозволу на екстрену посадку судна в певних районах, розташованих поблизу розмежувальної риси. В тому разі якщо іноземне судно помилково перетнуло кордон РФ в результаті форс-мажорних обставин, прикордонні війська мають всі повноваження щодо надання допомоги їм у сформованій ситуації і повернення в сусідню країну.

Представники цих служб мають повне право використовувати спеціальну техніку, яка допомагає ідентифікувати об’єкти, що наближаються до межі, забороняти або обмежувати ступінь частоти польотів у визначених регіонах, а також застосовувати бойову техніку у разі необхідності та обґрунтованості обставин.

Частина територіальної кордону РФ пролягає також і у водній сфері. Тут теж за безпекою держави стежать прикордонні служби. Їх повноваження у цій середовищі складаються в протичовнової і противоподводно-диверсійній обороні. У тому випадку якщо представники органів виявляють в акваторії поблизу кордону підозрілі об’єкти, вони зобов’язані прийняти всі заходи, які необхідні для того, щоб усунути можливу небезпеку. Представники відомства також мають право використовувати бойове озброєння в даному середовищі.

Що стосується повноважень осіб, які ведуть свою діяльність на суші, то вони повністю аналогічні тим, які мають особи, чия робота по охороні державного кордону та правового режиму країни проводиться в повітрі або воді.

Застосування зброї

У тих випадках, коли безпеки країни загрожує реальна небезпека, представники прикордонних служб зобов’язані застосувати табельну зброю. Однак ці дії повинні вчинятись у суворій відповідності з міжнародними договорами, а також з військовими регламентами, які в даний момент діють на території РФ.

Так, згідно з установленими правилами, перш ніж використовувати бойову зброю, прикордонні війська повинні висунути чітке попередження про незаконне перетинання кордону небезпечного об’єкта, а також про те, що якщо територія країни не буде покинута, війська мають намір застосувати бойову техніку. У тому випадку, якщо покори і добровільного покидання кордонів не було, війська зобов’язані використовувати зброю. Слід зазначити, що його категорично заборонено застосовувати щодо пасажирських транспортних засобів.

Військовослужбовці також можуть знешкоджувати за допомогою зброї тварин, які несуть явну небезпеку населенню, що проживає у прикордонних районах.

Без будь-якого попередження може бути застосована техніка у тому випадку, якщо наявний факт загрози неприкритого військового вторгнення на територію Російської Федерації.

Правила режиму

Для того, щоб всі норми законодавства реалізувалися належним чином, необхідно встановлення певних правил, які сприятимуть цьому. Будь-яка діяльність щодо кордону країни не виняток. Слід зазначити, що режим державного кордону і прикордонний режим передбачають вимоги, які повинні виконувати всі, причому неухильно. Вони прописані в російському законодавстві і передбачають низку певних дій, які спрямовані на утримання фактичної лінії розмежування, забезпечення її нормального стану, а також знаків, які є спеціальними позначками, встановленими в її межах.

Окрему увагу в правилах приділено тому, яким чином має відбуватися перетин кордону як фізичними особами, так і транспортними засобами. Що стосується її перетину по воді, то дані правила повинні бути встановлені шляхом узгодження та укладення договору з кожним сусідять державою окремо. В аналогічних актах також можуть зазначатися особливості порядку слідування від прикордонної лінії до пункту, де здійснюється пропуск часу перетину і т. п. Що стосується повітряних суден, то у відповідності з діючими в даний час правилами, вони можуть перетинати повітряні кордони Росії і далі рухатися по виділеному для них повітряному коридору, що веде вглиб території держави.

У правилах також встановлюється режим у пунктах пропуску через державний кордон осіб, так і тварин, а також проїзду на транспортних засобах. Ними також наказується контроль, який проводиться у процесі перетину лінії розмежування через спеціальний пункт (санітарний, митний або прикордонний).

Правила також передбачають, що будь-яка діяльність, яка ведеться в прикордонній зоні, жодним чином не повинна створювати якісь перешкоди здійсненню основних функцій кордону, а також підтримки лінії розмежування в нормальному стані.

Безумовно, в районі державного кордону дуже часто відбуваються якісь дрібні конфлікти, а також інциденти. Правила режиму державної кордону також наказують порядок їх вирішення і випадки, коли службовці мають право застосовувати зброю.

Про порушення

Режим кордону також передбачає певні правила щодо порушників. Так, особи, які незаконним чином проникли на територію країни, навмисне порушивши режим охорони державної кордону РФ, іменуються злочинцями. Вони в негайному порядку повинні бути притягнуті до відповідальності, яка може бути виражена як у вигляді матеріального стягнення, так і у вигляді взяття під варту. Дане правило стосується як осіб без громадянства, так і тих, хто є громадянами іншої держави, які на незаконних підставах перебувають в територіальних межах Росії. У тому випадку, якщо зазначені особи не користуються можливістю отримання політичного притулку, а також не має достатньої кількості підстав для притягнення їх до відповідальності, вони повинні бути передані владі рідної держави. Дана процедура повинна бути здійснена у встановленому порядку, який передбачений міжнародними нормами права.

Якщо особа, потрапивши на територію Росії, втратив документи, що посвідчують його право на в’їзд в країну протягом того періоду, коли воно перебувало у державі, в такому випадку необхідно зробити процедуру його впізнання. Вона проводиться у спеціалізованих службах і виключно компетентними органами. Зазначені особи зобов’язані встановити особу людини, а також визначити обставини, при яких були втрачені документи.

Іноді виходить так, що виникають питання щодо передбачуваних порушників прикордонного режиму, які не так просто врегулювати шляхом проведення стандартних процедур. В такому випадку необхідно скористатися дипломатичними каналами з тим державою, громадянином якої особа є.

Зміст кордону

У Росії окрема увага приділяється питанням, пов’язаним зі змістом лінії розмежування. Режим державного кордону включає в себе елемент, так як саме від нього залежить, як довго будуть перебувати в справному стані всі знаки, а також обмежувачі, що позначають лінію. Порядок утримання кордону також передбачає виділення окремих коштів на придбання транспортного і технічного оснащення, необхідного для охорони кордону.

З боку уряду регулярно проводяться перевірки щодо того, наскільки в належному стані знаходиться розмежувальна лінія. Всі результати, отримані в ході їх проведення, відображаються в актах.

Перетин кордону

Як відомо, режим охорони державної кордону РФ встановлює можливість перетину розмежувальної лінії виключно при наявності спеціальних документів, які дозволяють в’їзд в країну. У вигляді таких можуть виступати візи, спеціальні перепустки, акти, посвідчення тощо Паралельно з ними також необхідно пред’являти документи, що посвідчують особу людини.

Що стосується місць, в яких можливе переміщення через кордон, то вони визначаються в міжнародних договорах. Кожен пункт такого виду має певні позначення, на них працюють представники митних органів, які ведуть огляд як самих людей, так і транспорту, а також багажу. Як правило, вони встановлені на залізничних коліях, автотранспортних магістралях, морських вокзалах, а також у міжнародних аеропортах, з яких здійснюється виліт в Росію.

Що стосується переміщення вантажів, то їх характер, а також допустима кількість вказані в змісті Митного кодексу, який на даний момент діє в межах РФ. Якщо говорити про перевезення тварин, то кожне з них повинно мати дозвіл і документ, що свідчить про медичному огляді особини.

Ведення господарської діяльності біля прикордонної лінії

Нерідко трапляється так, що прикордонна лінія пролягає в районі населених пунктів, в яких місцеве населення займається звичною для них діяльністю господарського та промислового типу. Правовий режим державної кордону Російської Федерації допускає це, однак при обліку слідування визначеним правилам.

У першу чергу будь-яка вироблена в районі прикордонної лінії діяльність не повинна перешкоджати здійсненню спеціалізованими органами їх роботи. Крім цього, вона не повинна завдавати шкоди або будь-якої іншої шкоди Росії, а також екологічної ситуації в країні. Крім цього, в результаті промислової або іншої господарської діяльності не повинна порушуватися збереження об’єктів, що визначають кордон (стовпів, покажчиків тощо).

У тому випадку, якщо на прикордонній лінії активно ведеться промислова діяльність, яка передбачає регулярне перетин кордону держав, це обов’язково має бути погоджена на міжнародному рівні шляхом укладення договору між сусідніми країнами.

Дозвіл інцидентів

Нерідко трапляються різні інциденти, які пов’язані з перетином кордонів особами. Вирішувати такі ситуації зобов’язані співробітники прикордонних митних служб, на які покладено обов’язок стежити за порядком в даній зоні.

Чинним в РФ режимом державного кордону передбачаються певні правила, яких потрібно дотримуватися, виявляючи порушення у сфері прикордонної зони.

У тому випадку, якщо особа перетнула кордон, не маючи спеціальних дозвільних документів або минаючи прикордонний пункт, воно буде визнано порушником. Якщо порушення режиму державної кордону відбулося зумисне, що може бути доведений слідчим шляхом, то в такому випадку особа повинна бути піддано покаранню, про що вже говорилося раніше. У тому випадку, якщо умислу в діянні не спостерігається, до нього не можуть застосовуватися будь-які санкції, а ситуація може бути вирішена шляхом мирного видворення його за межі Росії.

Всі питання, пов’язані з врегулюванням питань законності перетину кордону РФ, повинні вирішуватися прикордонними комісарами, а також їх заступниками. В деяких випадках вони можуть накладатися на працівників митної або міграційної служби.

Якщо відбувається врегулювання питань, пов’язаних з спільними діями іноземних і російських громадян, а також водних або повітряних суден цих сторін, то в такому випадку всі інциденти повинні вирішуватися виключно в присутності прикордонних представників обох держав. Якщо це не представляється можливим, то вирішення питання покладається на представників, віднесених до дипломатичним каналам.