Розірвання трудового договору: причини, підстави і вимоги

Відносини між роботодавцем і працівниками повинні обов’язково офіційно оформлятися, для чого використовується трудовий договір. Він повинен складатися з правильній формі і містити безліч важливих відомостей. Розірвати його можна тільки при наявності вагомих підстав. Ініціатором може бути як роботодавець, так і працівник. Тому слід розібратися в тому, як відбувається розірвання трудового договору, як оформляється даний процес, а також як уникнути власникам бізнесу різних негативних наслідків.

Загальні положення

Звільнення представлено розірванням трудового договору або інших контрактів, укладених між представником бізнесу і найманим спеціалістом. Кожна сторона при цьому виконує певні дії, спрямовані на припинення відносин. До нюансів процесу належить:

 • роботодавець повинен враховувати положення Трудового кодексу, щоб не допустити різних порушень, за які доведеться сплачувати значні штрафи;
 • якщо звільняється фахівець без попереднього повідомлення або без вагомих підстав, то він через суд може оскаржити цю дію;
 • при звільненні громадянина потрібно виплатити йому вихідну допомогу і інші засоби, а також поставити потрібну позначку у трудовій книжці.

Правильне розірвання трудового договору гарантує відсутність проблем з трудовою інспекцією чи судом для представника бізнесу.

Поняття контракту

Трудовий договір представлений двосторонньою угодою, складає і підписуються роботодавцем і працівниками. На підставі нього найманий фахівець займає конкретну посаду. Він наділяється певними посадовими обов’язками, які повинні виконуватися їм своєчасно і правильно.

Даний документ регулює відносини, що виникають між двома сторонами.

Не всі компанії користуються такими контрактами, так як нерідко пропонується працевлаштування без оформлення. У цьому випадку фірми можуть економити на податках і відрахуваннях у різні соціальні фонди. Але таке рішення є неприйнятним для фахівців, так як у них знижується майбутня пенсія, вони не можуть розраховувати на соцпакет, а також вони можуть звільнятися з порушенням норм ТК. Тому кожна людина перед початком роботи повинен вимагати укладення трудового договору. Це гарантує можливість захищати свої права при необгрунтованому звільнення.

Причини розірвання контракту

Існують різні підстави для розірвання трудового договору. Вони можуть бути як працівника, так і власника бізнесу. Якщо ініціатором виступає роботодавець, то він не може без підстав позбавити фахівця роботи. Тому їм повинні враховуватися різні нюанси і вимоги.

Існує кілька підстав:

 • розірвання трудового договору за угодою сторін, яке проводиться, якщо обидві сторони згодні з тим, що працівникові недоцільно продовжувати роботу на конкретному підприємстві;
 • звільнення громадянина роботодавцем, причому зазвичай це пов’язано з тим, що найманий фахівець не справляється зі своїми обов’язками, регулярно порушує трудову дисципліну або є інші вагомі підстави;
 • звільнення працівника за власним бажанням, наприклад, його можуть не влаштовувати умови праці, він може знайти іншу роботу або йому потрібно зовсім переїхати в інше місто;
 • переклад спеціаліста в іншу фірму або на іншу посаду в одній компанії;
 • припинення відносин на підставі того, що були внесені значні зміни у принципи і правила роботи організації;
 • відмова від продовження або переукладення договору з боку керівництва або самого фахівця, що зазвичай пов’язано з внесенням кардинальних змін в умови праці;
 • доводиться припиняти відносини за обставинами, які не залежать від двох сторін;
 • контракт не відповідає вимогам законодавства, тому неможливо далі співпрацювати фахівця з таким роботодавцем.

Саме ці підстави є найбільш популярними при припиненні відносин. Найбільш часто розірвання трудового договору проводиться в результаті прийняття рішення з боку керівництва або самого працівника. Також часто складається угода, на підставі якого добровільно розривається контракт.

Як розривається угода працівником?

Нерідко ініціатором виступає сам найманий фахівець. У нього можуть бути різні підстави для цього. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника називається по-іншому звільненням за власним бажанням. Але при цьому повинні дотримуватися певні умови, до яких відноситься:

 • не може далі людина продовжувати співпрацю, наприклад, виходить на пенсію, змінюються умови роботи підприємства, планується переїзд або тривале лікування;
 • роботодавець порушує законодавство у сфері працевлаштування або безпосередні пункти самого трудового договору.

При наявності таких підстав кожна людина може припинити стосунки з фірмою. Розірвання трудового договору працівником вимагає складання спеціального заяви, яка передається керівництву фірми. У ньому вимагає вказати причини звільнення з роботи, а також прописується прохання, на підставі якого буде розірвано контракт. При цьому призначається обов’язково відпрацювання, після закінчення якої фахівець одержує належні йому кошти та трудову книжку із внесеними змінами.

Нюанси припинення відносин роботодавцем

Ініціатором може виступати навіть керівництво конкретної фірми. Така процедура може бути пов’язана з різними причинами, причому вони повинні бути обґрунтованими. Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця може здійснюватися за наявності умов:

 • закриття компанії або ІП;
 • проведення процедури скорочення на підприємстві;
 • у працівника відсутні необхідні знання, навички або досвід, щоб справлятися з призначеної для нього роботою;
 • помінявся власник майна, застосовуваного в процесі роботи фірми;
 • співробітник не виконує свої трудові обов’язки, зазначені в угоді, причому такі випадки є непоодинокими, але вони повинні фіксуватися шляхом залучення працівника до дисциплінарної відповідальності;
 • порушення правил роботи з боку громадянина, яке представлене відсутністю на роботі протягом всієї робочої зміни без вагомих причин, появу на роботі в стані сп’яніння або розголошення конфіденційної робочої інформації;
 • крадіжка майна або цінностей, які належать компанії;
 • вчинення аморальних вчинків проти інших працівників фірми.

Вищевказані причини вважаються найбільш популярними. Розірвання трудового договору роботодавцем вважається достатньо складним процесом. Він повинен виконуватися на підставі численних умов, а інакше працівник, звільнений з порушенням ТК, може звернутися до суду для стягнення штрафу та моральної шкоди.

Як розривають відносини працівником?

Якщо сам громадянин, представлений найманим спеціалістом, який приймає рішення про необхідність звільнення, він повинен знати, які дії їм виконуються для цього. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника відбувається в послідовних діях. Для цього реалізуються етапи:

 • спочатку формується спеціальну заяву, в якій вказується на необхідність звільнення громадянина;
 • обов’язково прописуються в документі назви сторін, причини, за якими не бажає далі громадянин працювати в компанії, а також повинен бути основний текст, містить різні факти в залежності від ситуації;
 • у кінці заяви обов’язково ставиться підпис заявника;
 • якщо причина пов’язана з порушенням роботи самої фірми, то бажано зовсім залишити посилання на правовий акт, вимоги якого порушуються керівництвом;
 • вписується дата складання заяви;
 • документ передається безпосередньому керівникові організації або у відділ кадрів;
 • обов’язково працівники фірми або директор повинні прийняти цю заяву;
 • протягом наступних 14 днів працівник продовжує справлятися зі своїми обов’язками, причому всі дні оплачуються в звичайному режимі;
 • в останній день видається йому трудова книжка та інші документи, передані керівництву фірми в процесі працевлаштування.

Досить часто здійснюється таким способом розірвання трудового договору. Зразок заяви для працівника вважається простим, причому документ може значно відрізнятися в залежності від причини звільнення та місця роботи спеціаліста.

Можливо відкликати заяву?

Протягом відпрацювання, яка триває 14 днів, працівник може відкликати заяву, а при цьому керівник не може йому відмовити. Винятком буде ситуація, якщо вже на роботу буде прийнятий інший фахівець, що володіє прерогативою на працевлаштування.

Деякі громадяни навіть після 14 днів можуть змінити рішення. До них належать військовослужбовці, а їм має бути запропоновано таке ж місце, як і раніше.

Як припиняються відносини роботодавцем?

Досить часто сам директор фірми приймає рішення про необхідність звільнити співробітника. Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця вважається специфічним процесом, так як при цьому повинні враховуватися права працівників і норми ТК.

Перед здійсненням процесу важливо переконатися, що людина може бути звільнений, а також треба перевірити, чи не погіршиться робочий процес і не зменшиться продуктивність праці.

Процедура ділиться на етапи:

 • керівництво фірми приймає відповідне рішення;
 • співробітникові передається повідомлення про розірвання трудового договору, представлене у формі наказу;
 • у документі вказується ім’я звільненого громадянина, а також причина, по якій потрібно припинити трудові відносини;
 • прописується дата прийняття повідомлення, причому воно повинно надаватися працівнику за 2 місяці до розірвання контракту, що дозволяє йому знайти інше місце роботи;
 • протягом цього часу в звичайному режимі відбувається робочий процес;
 • в останній день передається громадянину його трудова книжка та інші документи.

Якщо працівник не згоден з таким рішенням, він може подати позов до суду. Часто порушення пов’язані з тим, що повідомлення про розірвання трудового договору не створюється або надається пізно. Також можуть бути інші порушення. При їх виявленні судом може визнаватися така процедура недійсною.

Нюанси укладання угоди сторін

Нерідко навіть обидві сторони приходять до того, що потрібно припинити відносини. Між ними відсутні будь-які суперечності і розбіжності, тому формується спеціальна угода про розірвання трудового договору за обопільною згодою.

Даний процес оформлюється письмово, а також нерідко потрібно завірення керівника відділу кадрів.

Плюси і мінуси використання угоди

Розірвання трудового договору за угодою сторін має багато плюсів, так як трудящий отримує належні компенсації, а керівник не зв’язується з судовими справами або скаргами в трудову інспекцію.

При складанні документа не вимагається вказувати причину, з якої припиняються відносини. Розірвання трудового договору з розірвання сторін дозволяє працівнику отримувати високі виплати від біржі праці, якщо він стає на облік після відходу з фірми. Допускається припинити відносини навіть до закінчення випробувального терміну. До стажу працівника додається зайвий місяць.

Розірвання трудового договору з розірвання сторін допускається здійснювати, якщо працівник знаходиться на лікарняному або у відпустці, а також відсутні на роботі за іншим серйозним і вагомих підстав.

Але є і деякі мінуси, які полягають у тому, що діяльність роботодавця при таких умовах не контролюється профспілкою. Тому може виникнути ситуація, коли таке рішення визнається сумнівним або неправомірним.

Як розривається терміновий контракт?

Нерідко для оформлення спеціаліста використовуються строкові контракти, в яких чітко зазначається період часу, протягом якого потрібно виконувати трудові обов’язки найманим громадянином. Зазвичай цей термін не перевищує 5 років.

Розірвання строкового трудового договору повинно здійснюватися в правильній послідовності дій і з урахуванням деяких значущих факторів. При цьому враховуються умови, прописані в документі. Якщо вказується, що він діє лише два роки, то по закінченню цього часу припиняються відносини, причому заздалегідь керівник фірми повинен попередити про це фахівця. Виконується цей процес за три дні до призначеної дати.

Якщо документ складається на виконання певних робіт, то завершуються відносини після закінчення цих робіт. При цьому повинні виконуватися всі умови документа.

Також часто потрібно такий контракт для заміщення іншого фахівця, тому він припиняє діяти тоді, коли повертається колишній працівник.

Розірвання строкового трудового договору відбувається зазвичай в автоматичному режимі, для чого заздалегідь у документі прописуються відповідні терміни. Також можна достроково припинити відносини будь-якою стороною за наявності різних підстав.

При виявленні порушень громадяни можуть подавати позов до суду.

Таким чином, порядок розірвання трудового договору вважається специфічним процесом. Щоб він був законним і правильним, кожна сторона повинна враховувати численні вимоги та правила. Ініціатором може виступати як працівник, так і керівник організації. Нерідко складається угода про розірвання трудового договору, що дозволяє скористатися багатьма перевагами кожній стороні. При порушеннях з боку роботодавця наймані фахівці можуть звертатися до суду для оскарження контракту або звільнення.