Що характеризує систему поділу влади в РФ?

Жодна держава не може існувати безконтрольно, однак будь-яка влада повинна мати чітку структуру, щоб не займатися відразу всім. Систему поділу влади в РФ характеризує Конституція, згідно їй, вони повинні ділитися на судові, виконавчі і законодавчі. При всьому цьому всі контролюючі органи, які до них ставляться, повинні бути самостійними і бути здатні на те, щоб приймати рішення.

Слід мати на увазі, що подібний поділ не можна розглядати як принцип існування трьох влади, які взагалі ніяк один з одним не пов’язані. Єдина влада, яка належить державі, поділяється на три гілки, які володіють певним рівнем повноважень. Використовуваний принцип існування подібної системи не можна розглядати в якості єдиного, оскільки він відіграє орієнтуючу роль.

Кого можна віднести до влади?

Систему поділу влади в РФ характеризує самостійність кожної з гілок влади, проте важливо розуміти, хто здійснює владу. Мова йде про президента країни, Державній думі, Раді Федерації, уряді, а також про суди. Глава держави зобов’язаний забезпечити коректну роботу всіх органів влади, і саме від нього залежать напрямки зовнішньої і внутрішньої політики, яких країна буде дотримуватися протягом певного терміну.

Вся влада в Російській Федерації при розгляді в першому наближенні поділяється на державну і місцеву. Максимально докладну інформацію про першу можна знайти в 10 і 11 статтях Конституції РФ, а про другий – в 12, 130, 131, 132 і 133 статтях. Зверніть увагу на те, що інформація в цьому документі може змінюватися по мірі прийняття поправок Урядом Російської Федерації. Всі зміни зазвичай оприлюднюються на офіційному порталі даного органу влади.

Повноваження Президента РФ

На перший погляд, система поділу влади в РФ характеризує загальний стан управління країною, тому президент повинен контролювати її цілком і повністю. Однак насправді глава держави не відноситься ні до однієї з існуючих нині гілок влади, він лише має з ними досить тісні зв’язки. У першу чергу це стосується виконавчої влади, адже всі накази президента РФ мають відповідний характер, наприклад, призначення міністрів і голови уряду.

Існує негласна точка зору, згідно з якою главу держави називають четвертою гілкою влади, але офіційно це ніде не відображено. Більшість практикуючих юристів наполягає на тому, що президент є частиною виконавчої влади, оскільки саме він контролює державну політику, силові відомства, а також функціонування великої кількості програм. Конституція прямо говорить про те, що в Росії немає такого терміна, як голова виконавчої влади, тому відносити главу держави туди – не зовсім коректно.

Законодавча влада

Як ви вже знаєте, систему поділу влади в РФ характеризує самостійність кожної з її гілок. Особливо яскраво це виражено у законодавчій владі, яка займається тим, що ініціює нововведення в існуючі нормативні акти, а також усуває ті з них, що на сьогоднішній день є застарілими або неактуальними. Державні органи, що знаходяться в юрисдикції даної влади, можуть коригувати оподаткування, державний бюджет, ратифікувати міжнародні договори і т. д.

У Російській Федерації ця гілка влади виражена у вигляді Державної думи та Ради Федерації, в регіонах питання вирішуються з допомогою законодавчих зборів. Величезне значення буде надавати форма правління. Якщо мова йде про парламентську, то законодавча влада стає верховної, і отримує право навіть призначити президента власної країни, при цьому останній виконує “декоративну” роль, з’являючись лише на світських раутах.

Якщо ж мова йде про президентську форму, тут ситуація змінюється – парламент обирається жителями країни окремо від президента. Завдання парламенту – фільтрувати велика кількість законодавчих актів і проектів, які пропонуються до розгляду главі держави. Останній, до речі, має право розпустити існуюче збори, і оголосити про запуск нового скликання.

Виконавча влада

Систему поділу влади в РФ характеризує своєрідне поєднання законодавчої влади з виконавчою. Друга необхідна для того, щоб Конституція і закони, прийняті на благо країни, постійно виконувалися, задовольняючи таким чином інтереси, вимоги та запити суспільства. Реалізація даної влади полягає у використанні державних методів та адміністративних засобів, необхідних для дотримання прав жителя Російської Федерації.

До складу даної гілки входять федеральні агентства, служби і різні міністерства. Склад цих органів визначається з допомогою виборів, у яких беруть участь всі бажаючі громадяни Росії. Корінне відмінність даної влади у тому, що вона сама нічого не творить, її головне завдання – виконання та контроль. Втім, у неї є і свої переваги, наприклад, саме вона володіє великою кількістю матеріальних ресурсів і повноважень, які можуть бути реалізовані примусовим шляхом по відношенню до порушників законодавчих актів.

Судова влада

Ще одна особливість – систему поділу влади в РФ характеризує підпорядкування судів парламенту. І справді, вся система судових органів зобов’язана контролювати виконання нормативних і законодавчих актів, у зв’язку з чим її співробітники обов’язково повинні бути ознайомлені з ними, а без додаткового знайомства з парламентом тут зовсім не обійтися. Судова влада необхідна для використання заходів кримінального характеру по відношенню до громадян РФ, винним у вчиненні будь-якого злочину.

В юрисдикцію даної гілки влади також входить вирішення правових спорів між двома і більше резидентами РФ, а також розгляд справ, пов’язаних з протиріччями в існуючому законодавстві. Досить частими є випадки, коли судді дають самостійне тлумачення існуючих правових норм, при цьому не враховується той процес, який їм виповнюється. Суди також допомагають домогтися визнання фактів або навіть зміцнення правового статусу, якщо питання не виходить за компетенції юристів.

Окремо варто відзначити головний принцип, згідно з яким систему поділу влади в РФ характеризує підпорядкування суддів федерального органу – суворий контроль. У тому випадку, якщо робота судів буде здійснюватися без нього, почнуть з’являтися порушення в їх роботі, будуть виноситися несправедливі вироки, і т. д.

Ієрархія

Систему поділу влади в РФ характеризує чітка структура, про яку повинні знати абсолютно всі громадяни держави. Так, у підпорядкуванні безпосередньо у Президента країни знаходяться його адміністрація, Рада Безпеки РФ і Державна рада. З точки зору законодавчої влади вищою ланкою ступені є Федеральне збори, в яке входять Держдума і Рада Федерацій.

Головне відомство виконавчої влади – Уряд Російської Федерації, якому, в свою чергу, підпорядковуються міністерства, служби й агентства федерального типу. Судова влада поділяється на дві гілки: федеральну судову і судову суб’єктів країни. До першої слід відносити Конституційний, Верховний і Верховний Арбітражний суди РФ, а до другої – інститути світових суддів і конституційно-статутні суди.

Місцева влада

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що систему поділу влади в РФ характеризує тотальний контроль всіх відповідних органів. Однак слід зазначити, що крім державної влади існує ще й місцева. Її робота також обумовлена самим головним документом країни – Конституцією Російської Федерації.

До неї слід відносити керівників міських і сільських поселень, які в той же самий час є гарантом влади і зобов’язані підкорятися федеральним законодавчим нормативним актам. У тому випадку, якщо глава вашого населеного пункту веде себе неналежно і його дії порушують чинні закони, ви маєте повне право звернутися зі скаргою у вищестоящі інстанції.

Влада “по вертикалі”

Горизонтальна ієрархія здається досить простий, але якщо відповідати на питання про те, що характеризує систему поділу влади в РФ, одним з пунктів відповіді буде – поділ влади “по вертикалі”. Під цією фразою слід розуміти, що використовується центральна структура повторює себе на кожному з рівнів. Наприклад, місцеві влади повинні також визначати у своїх регіонах представників законодавчої, виконавчої та судової влади, і контролювати їх подальшу роботу.

Всі суб’єкти РФ немов копіюють державну ієрархію – в них діють власні територіальні органи влади, є навіть представники адміністрації Президента, є навіть такі структури, які офіційно не можна віднести до основних її гілок. Даний принцип роботи використовується не тільки в Російській Федерації, але і в інших зарубіжних країнах, наприклад, Франції.

Правова держава

Систему поділу влади в РФ характеризує підпорядкування і тотальний контроль всіх її гілок один над одним. І справді, виконавча влада не може якісно виконувати свою роботу, якщо нормативи, які були придумані законодавчою гілкою, не відповідають чинному законодавству. Дана методика відповідає поняттю правової держави, в якій вся діяльність, яка здійснюється, підпорядковується цілого ряду фундаментальних принципів, спрямованих на збереження прав, гідності і захисту громадян.

Це поняття є протилежністю до сваволі, деспотизму, диктатури, а також відсутності правопорядку в принципі. Одна з його цілей – обмежувати і направляти сам процес здійснення влади в країні, не принижуючи важливості тих фахівців, які мають до неї відношення. Таким чином, якщо вам задають питання про те, що ж характеризує систему поділу влади в РФ, відповідь ваш повинен бути максимально простим і зрозумілим – наявність правової держави.

При використанні такого алгоритму існування країни у всіх має бути сформоване уявлення про очікування по відношенню до всіх суб’єктів, патентів, з точки зору юриспруденції. Мораль, справедливість, рівність, свобода, права та гідності громадян повинні перебувати під охороною, в іншому разі влада втратить свої повноваження.

Органи-виключення

Якщо вас раптом зацікавило питання про те, що ж систему поділу влади в РФ характеризує, відповідь на нього ви зможете знайти в Конституції держави, а також в цілому ряді нормативних актів. Однак, крім президента існують і інші органи влади, які не відповідають трьом основним гілкам. Наприклад, повноважний представник президента, його функціонал полягає в активній взаємодії з законодавчими, судовими та виконавчими органами.

Ще один державний орган – Центробанк РФ, його вище керівництво вибирається Держдумою. Фінансова організація зобов’язана контролювати економічну стабільність держави і зростання відповідного потенціалу, а також виконувати емісію грошових знаків. При цьому банк ніяк не залежить від інших представників державної влади і працює автономно. Аналогічним чином працює Рахункова палата РФ, її фахівці обираються Радою Федерації та державною думою, вона покликана контролювати виконання бюджету на встановлений період.

Висновок

Тепер, коли ви вже знаєте, що систему поділу влади в РФ характеризує підпорядкування суддів, міністерств і відомств один одному, розібратися в ієрархії буде набагато простіше. Заради цікавості ви можете порівняти аналогічні моделі державного устрою в інших країнах, і в більшості випадків ви знайдете велику кількість збігів і схожих елементів. Багато в чому це пояснюється тим, що кожна держава прагне захистити своїх громадян від виникаючих проблем і складнощів.

Слід також зазначити, що в діалозі з владою знання її структури допомагає істотно спростити спілкування. Систему поділу влади в РФ характеризує існування взаємного контролю кожної з її гілок, і цей факт дозволяє багатьом громадянам Російської Федерації сподіватися на захист їх прав та інтересів.