Що таке монархія: поняття, форми

Існує кілька форм державного правління, що відрізняються по виконавчій, законодавчій системі. Зупинимося на одній з форм влади, що представляє інтерес для істориків і політиків. Що таке монархія? Дане слово часто асоціюється з чимось пафосним, пишним, величним. Спробуємо виявити відмітні характеристики даного поняття, розглянути її види, особливості, а також проаналізувати її сучасні прояви.

Визначення

Перш ніж з’ясовувати основні характеристики, для початку визначимо, що таке монархія. Це один з варіантів правління, що передбачає одноосібне управління державою. При подібному політичному устрої вся влада зосереджена в руках монарха. В залежності від країни, такі правителі мають різні титули:

  • король (королева);
  • шах;
  • імператор.

В якості відмінною характеристики подібної форми правління зазначимо передачу влади у спадок без виборів і голосувань.

При відсутності у правителя прямих спадкоємців вступають в силу закони, що контролюють у монархічних країнах престолонаслідування.

У світовій історії є багато прикладів, коли порушується подібна тенденція. В державі форма правління характеризує структуру вищої влади, а також розподіл відповідальності, повноважень вищих законодавчих органів.

Розмірковуючи над тим, що таке монархія, зазначимо, що правитель отримує владу довічно, саме від нього залежить, як буде вести себе держава в різних ситуаціях.

Відмінні характеристики

Є певні ознаки, які притаманні для даної форми правління. Отже, що таке монархія? Це держава, в якій є одноосібний правитель. Він використовує свою владу з моменту вступу на трон і до самої смерті. Рішення монарха не обговорюються, він не несе юридичної відповідальності за свої дії і розпорядження.

Класифікація

Виділяють різні форми монархії:

  • конституційну;
  • абсолютну;
  • станово-представницьку.

У кожному виді зберігаються загальні ознаки монархії, але з’являються деякі відмінні параметри.

Деспотія

Вона передбачає повну свободу влади правителя. Він контролює своїх підлеглих за допомогою сили, вираженої у військах або інших силових структурах. Закон, що встановлюється деспотом, дає йому необмежені можливості і права.

Виходить, що правитель і наближені до нього особи можуть безкарно творити все, що вважатимуть за доцільне. Ніяких негативних юридичних наслідків до них не застосовується.

Специфіку деспотії згадував у своїх працях давньогрецький філософ Аристотель. Він говорив про те, що подібна форма правління аналогічна влада господаря над рабами.

Абсолютизм

У чому специфіка такого державного ладу? Абсолютна монархія характеризується приналежністю влади тільки одній людині. Саме він контролює виконавчу, законодавчу, військову, судову області.

Абсолютизм може бути цілком сприятливим варіантом для пересічного народу. В якості прикладу держави з абсолютною монархією наведемо Люксембург, в якому найвищий рівень життя у населення. Така форма правління існує зараз в Саудівській Аравії, Катарі, Омані, Об’єднаних Арабських Еміратах.

Конституційна монархія

Для неї характерна обмеженість влади монарха. Обмеження встановлюються конституцією. Конституційна монархія не допускає пріоритету правителя у сфері державного управління. Незважаючи на те, що обмеження не зазначаються в законі, в реальності вони строго виконуються. Виділяють кілька варіантів конституційних монархій:

  • парламентська;
  • дуалістична;
  • станово-представницька.

В дуалістичній монархії влада правителя обмежується наступним чином: всі рішення, прийняті ним, підтверджуються міністром. При відсутності його резолюції рішення монарха не вступають в законну силу. В якості ще одного характерного параметра даного виду монархії відзначимо закріплення виконавчої влади за правителем.

При парламентській формі існують також серйозні обмеження у повноваженнях володаря. По суті, він позбавляється повноважень, виконує тільки представницьку або церемоніальну функцію.

Реальних можливостей у нього немає, так як вся виконавча влада належить уряду, саме воно відповідає перед парламентом за свої дії.

Станово-представницька монархія припускає участь у створенні законів, управлінні країною становими представниками. Подібна форма також передбачає істотні обмеження влади монарха, причиною є розвиток товарно-грошових відносин.

Станова монархія була характерна для європейських країн з ХІІ по ХІV століття. В якості типових прикладів подібної форми правління можна згадати кортеси в Іспанії, парламент в Англії, Генеральні штати у Франції.

Така монархія в Росії була представлена Земськими Соборами в XVI-XVII століттях.

Монархічне правління в наші дні

Крім тих країн, які були вказані вище, абсолютна монархія існує у Ватикані та Брунеї. А ось Об’єднані Арабські Емірати вважаються федеративною державою. Проте в кожному з семи еміратів існує саме абсолютна монархія.

В якості яскравого прикладу парламентської монархії, що існує в даний час, можна згадати Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії. Така ж форма правління в Голландії.

Країн, що належать до конституційної монархії, досить багато: Бельгія, Японія, Іспанія, Таїланд, Андорра, Монако, Марокко.

Типовими прикладами дуалістичної монархії є: Марокко, Йорданія, Кувейт.

Недоліки

У всіх видів політичного устрою є певні недоліки. Основною проблемою є віддаленість народу і правителя один від одного. Ізоляція монарха негативно позначається на його взаємовідносинах з простими людьми. Він не розуміє реальної ситуації, яка існує в державі, отже, не може приймати вірних рішень. Якщо країна управляється тільки у відповідності із суб’єктивними засадами однієї людини, це не призводить до її процвітання і розвитку.

Монарх – це людина, для якого характерні напади самовпевненості й пихи, а при додаванні безкарності результат може бути для народу жахливим.

Також серед мінусів даної форми правління можна згадати передачу титулу в спадок.

Далеко не всі спадкоємці здатні повноцінно керувати державою, мають достатні для цього інтелектуальними здібностями, моральними якостями.

Наприклад, влада може опинитися в руках психічно неврівноваженого чоловіка, який старший за віком, незважаючи на те, що є мудрий і адекватний молодший спадкоємець.

Висновок

Історія свідчить про те, що в монархічній формі правління найчастіше народ негативно ставиться до аристократії. Люди, які належать до вищих верств суспільства, мають інтелектуальні відмінності від тих, хто не володіє матеріальними благами. Подібна нерівність породжує взаємну неприязнь, ворожнечу. Довічну владу монарха можна розглядати з різних точок зору. З одного боку, перебуваючи на троні протягом багатьох років, у правителя є можливість приймати рішення, що сприяють процвітанню країни. Розуміючи, що доведеться правити кілька десятиліть, монарх планомірно впроваджував певні реформи, брав на себе відповідальність за економічний стан держави.

Завдяки престолонаследию, країна утримувалася на відносно стабільному положенні. Але спадкова влада, одержувана хворим людиною, прирекла державу на життя під управлінням монарха, не здатного відповідати за свої рішення і вчинки.

Володіння інформацією про те, які види монархії існують в даний час в світі, сприяє більш усвідомленому і глибокому вивченню даної форми управління державою.