Сторони трудового договору: визначення, права та обовязки

Всі галузі сучасної економіки – досить складні структури зі своїми правилами. В тому числі ринок праці і трудові відносини. Вимоги даної системи передбачають оформлення певної документації, дотримання нормативних актів і правових установок. Основним гарантом перерахованого вище є договір або контракт. Сторони трудового договору беруть на себе чітко визначені зобов’язання, поставивши свій підпис під вмісту. У цій статті розглядається питання трудових відносин найбільш докладно. Нижче можна ознайомитися з змістом і оформленням документації, а також про зобов’язання сторін трудового договору.

Поняття трудового договору

Договірні відносини можна спостерігати у всіх сферах життя сучасного суспільства. Також і відносини між працівником і роботодавцем фіксуються спеціальним видом документа. Називають його трудовим договором, договором підряду або контракту. Його суть полягає у визначенні меж професійної компетенції, обов’язків, свавілля кожної із сторін, гарантії збереження майна, здоров’я, та інших моментів корпоративної етики і трудового законодавства.

Обґрунтування необхідності даного документа

Необхідність оформлення для сторін трудового договору незаперечна з багатьох точок зору: дотримання законодавства, гарантія збереження майна, відшкодування збитків та шкоди, заподіяної здоров’ю, соціальні гарантії, виконання покладених обов’язків і багато іншого. Без належним чином складеного трудового договору сторони абсолютно не захищені від непередбачених малоприємних ситуацій юридично. Саме цей документ дає можливість довести в профспілці, а також у судовому порядку свою правоту і отримати законну компенсацію.

Завжди оформляється

Оформлення трудового договору вже давно не нововведення. Хоча багато хто дотепер не знають про це. Раніше, а саме до 1992 року, допускалося укладення трудових відносин в усній формі. При цьому фіксація зайнятості проводилася тільки в трудову книжку працівника. Потім вийшов закон, що регламентує порядок оформлення сторонами умов трудового договору. Крім юридичної сили, він має ще одне практичне значення. Саме в цьому документі прописується режим роботи, обов’язки, а також шкідливість і небезпеку праці. Виходячи з цих показників, вираховуються дотації, допомоги, надбавки, додаткові дні відпустки. Без зафіксованої про це інформації на паперовому носії, довести своє право на дані бонуси неможливо.

Різновиди договорів між сторонами

Розрізняють кілька різновидів угод між сторонами трудового договору:

 • Термінові. Роботодавець знає, на який конкретно термін йому необхідний даний працівник. Наприклад, працівниця пішла в декретну відпустку і саме на цей період йому потрібна заміна.
 • Безстрокові. Даний тип відносин не має термінів. Працівник влаштовується на роботу і працює до моменту, поки обидві сторони трудового договору не вирішать їх припинити або одна із сторін не порушить умови документа.
 • З невстановленим терміном. Такий тип договору оформлюється у випадках, коли для працівника є певний, чітко зазначений обсяг робіт. При цьому роботодавець не знає, за який період часу співробітник їх в змозі виконати.

Хто виступає сторонами договору

Будь-які договірні відносини можливі тільки при наявності двох і більше сторін. Так які сторони трудового договору можуть бути? Зазвичай в цій якості виступають дві особи: одна фізична (працівник) і одна юридична (роботодавець). Така модель трудових відносин найбільш часто зустрічається на ринку. Однак є випадки, коли беруть участь осіб може бути три і навіть більше. Наприклад, коли працівник влаштовується в дочірню компанію холдингу. У цьому випадку трудовий договір може включати й основну організацію, і філія, і самого працівника. Ще один варіант з трьома і більше сторонами – влаштування працівника з допомогою спеціалізований аутсорсингових компаній або державну біржу праці.

Зміст трудового договору

Форма трудового договору або контракту складається залежно від вакантної посади і потреб самої організації. При цьому вона повинна відповідати елементарним вимогам трудового законодавства, забезпечуючи працівнику гідну оплату праці, право на відпочинок, соціальний пакет, відпустка та інші нюанси, передбачені урядом. У більшості випадків список пунктів у контракті зводиться до наступним:

 • опис сторін і зміст трудового договору;
 • робочий графік, заробітна плата, перерва, спосіб роботи, право на відпустку та лікарняний;
 • характеристика виконуваної роботи;
 • права;
 • обов’язки;
 • матеріальна відповідальність;
 • соціальні та професійні пільги;
 • форс-мажор;
 • дані сторін, реквізити, підписи і печатку.

Права та обов’язки сторін договору

Один з найбільш важливих з юридичної точки зору пункт – права та обов’язки сторін трудового договору. У тілі документа він може бути розділений на окремі підпункти для кожного з учасників. Саме цей розділ гарантує обом сторонам безпеку, законність угоди і можливість довести свою правоту. До прав працівника зазвичай зараховують наступне:

 • право на відпочинок, соціальний пакет, оплачуваний лікарняний і основна відпустка;
 • право скористатися додатковою відпусткою за свій рахунок;
 • право на врегульований робочий день;
 • право кооперуватися з іншими відділами і співробітниками в цілях виконання трудових обов’язків;
 • право брати участь в обговоренні питань і варіантів їх рішень.

До прав роботодавця відносять:

 • право на стягнення матеріальної шкоди, заподіяної працівником;
 • право на преміювання, штрафування, застосування інших методів заохочення і санкцій щодо працівника, передбачених законодавством.

Важливо правильно описати обов’язки кожної із сторін. У більшості договорів можна зустріти типові підпункти. Наприклад, для працівника вони наступні:

 • виконання повного обсягу робіт в обумовлені терміни;
 • дотримання техніки пожежної безпеки та поведінки на робочому місці;
 • дотримання корпоративної політики, трудових приписів, посадової інструкції;
 • дотримання законодавства.

Роботодавець, у свою чергу, зобов’язується перед працівником:

 • у встановлений термін і в повному обсязі оплачувати працю;
 • дотримуватися норм законодавства;
 • надати облаштоване робоче місце;
 • забезпечити безпеку колективу;
 • заздалегідь повідомляти працівників про внесення змін.

Відповідальність сторін

У процесі ведення господарської діяльності можуть виникнути різні ситуації. Деякі з них трапляються з вини працівника, в інших винен роботодавець, треті сталися внаслідок подій непереборної сили. Обидві сторони повинні розуміти, що неправомірні дії можуть спричинити певну ступінь відповідальності. У деяких ситуаціях досить матеріальної відповідальності сторін трудового договору, інші потребують втручання органів влади.

Відбутися штрафом, доганою або, нарешті, звільненням працівник може при наступних порушеннях:

 • порушення трудового розпорядку, дисципліни, хронічні запізнення і прогули;
 • порушення техніки безпеки та пожежної безпеки без нанесення шкоди здоров’ю і майну інших людей;
 • невиконання або неналежне виконання своїх прямих трудових обов’язків;
 • відвідування роботи в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

В нижченаведеному списку представлені ситуації, при яких здійснюється залучення органів влади та судових інстанцій:

 • крадіжка, розкрадання майна організації;
 • псування майна;
 • халатність на робочому місці, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю інших людей.

Роботодавець перед працівником, у свою чергу, також несе відповідальність за своєчасну виплату зарплати, дотримання норм праці, забезпечення безпеки, зміна трудового договору стороною без погодження і інші моменти, в залежності від специфіки роботи. Для того щоб роботодавця притягнути до відповідальності, працівнику необхідно звернутися в інспекцію по захисту праці, профспілка або арбітражний суд.

Зміна умов договору

У деяких ситуаціях необхідно змінити в трудовому договорі один або кілька пунктів:

 • зміна керівництва, реквізитів, юридичної та фактичної адреси;
 • переведення на іншу посаду, розширення професійних обов’язків;
 • реорганізація юридичної особи;
 • переведення працівника в інший відділ або філія.

Можуть бути й інші моменти. Зміна сторонами умов трудового договору може відбуватися двома шляхами:

 • розірвання первісного договору та укладення нового;
 • оформлення додаткової угоди до трудового контракту.

Обидва шляхи цілком мають право на життя, але частіше використовує додаткову угоду. Переоформлення основного трудового договору тягне обнулення робочого стажу на даному підприємстві, що не найкращим чином позначається на розмірі страхових виплат, довіру з боку кредитних і фінансових структур до працівника, пенсійний стаж і інших моментах.