Стилі педагогічного спілкування: опис, особливості та визначення

Дана стаття присвячена стилів педагогічного спілкування. У ній буде розкрита сутність взаємодії педагогів і школярів, а також перелічені основні його види.

На цю тему є багато методичної літератури, проте деякі відомості, що публікувалися в навчальних посібниках, застаріли. Причина тому – новий державний освітній стандарт, а також остання редакція Закону про освіту, в якій затверджено деякі положення, які раніше не розглядалися.

Актуальність проблеми

Стилі педагогічного спілкування – одна з найважливіших тем сучасної літератури, присвяченій освіті. Саме це взаємодія школяра з викладачем є реалізацією на практиці всіх знань, які даються у методичних посібниках. Саме те, яким чином здійснюється навчання, в якій атмосфері воно проходить, величезною мірою визначає успішність всього процесу.

Педагогічному спілкуванню можна дати таке визначення: це система методів, принципів і дій, спрямованих на досягнення освітніх цілей і завдань. Можна з упевненістю сказати, що немає двох однакових педагогів, що володіють повністю ідентичними манерами взаємодії з учнями, як не може бути і людей з однаковими характерами.

Проте можна виділити деякі загальні риси, що зустрічаються у багатьох вчителів. На їх основі створені ті класифікації, які існують в даний час. Тому поняття стилю педагогічного спілкування можна сформулювати наступним чином: це індивідуальний набір принципів, методів, дій, прийомів, які використовує викладач.

Різні точки зору

Стилі педагогічного спілкування – тема, яка вже не одне десятиліття розробляється вченими. Першими про це питання заговорили західні фахівці, в той час як у Радянському Союзі він практично не розглядався. У нашій країні протягом довгого часу єдиним способом взаємодії педагога і школяра був принцип суб’єкт-об’єктних відносин. Тобто вчитель сприймався як начальник, керівник, чий авторитет не піддається сумніву, і слова якого повинні бути виконані без обговорення.

Першим заговорив про стилі педагогічного спілкування з дітьми зарубіжний вчений К. Эдварс. Він побудував свою класифікацію на особистісних характеристиках викладачів. Нижче коротко розглянуті стилі педагогічного спілкування по Эдварсу.

  • Спілкування-самопожертва. Є певна кількість педагогів, які будують взаємини зі своїми учнями, намагаючись зрозуміти особливості особистості, індивідуальні особливості, бажання кожного з них. Він також прагне вирішувати проблеми, які виникають у дітей у процесі навчання. У своїй роботі такий наставник намагається зробити процес навчання максимально комфортним для кожної дитини. Як можна помітити, індивідуальний стиль педагогічного спілкування заснований насамперед на вивченні психологічного компоненту міжособистісного взаємодії.

  • Академічний стиль. Викладач, що дотримуються даного способу побудови відносин між ним і його підопічними, керується у своїй роботі насамперед тими положеннями, рекомендаціями і правилами, які дані в педагогічній та методичній літературі. Він практично ніколи не відступає від цих норм і, як правило, негативно ставиться до колег, які мають іншу точку зору на це питання. Зазвичай подібним чином ведуть себе тільки починають свій професійний шлях вчителя. Їх життєвий і викладацький досвід не дозволяє усвідомити того, що не завжди правила, які здаються ідеальними, можуть бути застосовані. До того ж вони ще знаходяться під враженням від проходження педагогічної практики у вищих або середніх професійних навчальних закладах, коли будь-який відступ від заздалегідь написаного конспекту уроку часто сприймається методистами як помилка. Більш досвідченими педагогами такий стиль, як правило, не використовуються, тому що в процесі своєї діяльності вони нерідко виробляють власні прийоми.
  • Творчий підхід. Цей стиль професійно-педагогічного спілкування передбачає знання спеціальної літератури. Проте викладач, який дотримується цієї манери спілкування з учнями, не зациклюється на беззаперечному виконанні всіх канонів, а воліє діяти згідно ситуації. При цьому він спирається в основному на власні висновки, зроблені на основі логічного мислення.

Цей стиль педагогічного спілкування є найдосконалішим з представленої класифікації Эдварса. Такий висновок можна зробити на основі наступних положень: по-перше викладач, який будує взаємодію з учнями на основі логічних умовиводів і при цьому спирається на досвід попередників, постійно вдосконалює свою роботу, так як досвід, який накопичується у нього з плином часу, сприяє цьому. По-друге, таке спілкування з підопічними не виключає встановлення теплих, дружніх відносин, де будуть враховуватися інтереси обох сторін, як це відбувається з вчителями, які дотримуються першого стилю.

Проте формування такого підходу до своєї професійної діяльності вимагає значного досвіду і знань у галузі педагогіки. Тому можна стверджувати, що даний стиль є рідкістю серед молодих представників педагогічної професії.

Все залежить від настрою

У вітчизняній педагогічній думці даним питанням займалися багато вчених, серед яких особливо виділяються праці Березовина, В. О. Кан-Каліка, О. Л. Коломинского та інших.

Згідно з однією з точок зору, визначати стиль педагогічного спілкування того чи іншого педагога потрібно в залежності від його відношення до своїм учням. Тут йдеться про ступінь дружелюбності викладача та його прагненні вирішувати всі конфлікти мирним шляхом.

Згідно з цим принципом, усі стилі взаємодії школярів з наставниками можуть бути розділені на наступні різновиди:

  • Стійкий позитивний стиль. Педагог, який в спілкуванні з учнями дружелюбний, доброзичливий, прагнути будь-який конфлікт вирішити, не обмежуючи при цьому прав дитини, не ображаючи його почуттів. Це аж ніяк не означає, що такий викладач ніколи не робить зауваження і не ставить незадовільних оцінок. Але всі його дії є передбачуваними і учні не відчувають себе скривдженими, оскільки працюючи з таким викладачем, вони звикають до думки, що будь-який проступок або витівка може викликати негативну реакцію їх наставника. Варто зауважити, що подібним педагогом може стати лише той, хто свідомо прийшов працювати в школу. Така людина при виборі професії керувався насамперед не фінансовою стороною питання, а природною схильністю до цієї діяльності. Він, безсумнівно, повинен володіти наступними якостями: любов до дітей, вміння співпереживати, бути справедливим, володіти необхідними професійними знаннями, уміннями і навичками в галузі свого предмета і так далі.

  • Непередбачуваний стиль. Педагога, що дотримується такої тактики, можна охарактеризувати словами “мавпа з гранатою”. Його вимоги і відносини до учнів повністю підпорядковані його миттєвому настрою. У таких викладачів, як правило, є улюбленці з числа школярів, яким вони завищують оцінки, причиною цього може бути банальна симпатія до особистості учня.

Зазвичай школярі негативно сприймають подібний стиль спілкування педагога. Викладацька діяльність такого роду призводить до того, що діти вкрай некомфортно почувають себе на уроках, відчувають відчуття незахищеності та невпевненості у майбутньому. Можна привести приклад, що ілюструє подібне спілкування з учнями. Викладач не задає учням домашнього завдання і каже, що на наступному уроці буде повторення пройдених тем. Замість цього він, несподівано виявивши, що за планом необхідно провести контрольну роботу, робить це. Яка реакція може виникнути у школярів в даній ситуації? Безумовно, крім негативних емоцій подібна поведінка вчителя нічого викликати не може. Як правило, таке спілкування з учнями є результатом безвідповідального ставлення до своєї діяльності, а також говорить про прогалини у власному вихованні і в педагогічних знаннях.

Існують і приклади негативного педагогічного стилю. Скажімо, негативне ставлення до учнів. Часом дійсно зустрічаються педагоги, які не люблять свою професію, не задоволені місцем роботи і не соромляться зганяти свої особисті невдачі на дітях. Наприклад, у 90-х багато шкільні викладачі відкрито заявляли, що вони запізнюються на уроки, спілкуються з учнями непривітно, недружелюбно з-за того, що їм затримують зарплату. Звичайно, педагоги, які опинилися у важкій життєвій ситуації, можуть викликати співчуття і розуміння, але таке ставлення до школярів з їх боку неприйнятно незалежно від обставин.

Фатальна помилка

Другий різновидом негативного спілкування між викладачами і навчаються є так зване запанибратство. Іншими словами, педагог заграє зі своїми підопічними, використовуючи всі можливі способи для того, щоб придбати популярність. Прикладом такої поведінки може бути персонаж з відомого радянського кінофільму “Республіка ШКІД”. Цей герой, будучи викладачем літератури, повністю відсторонився від професійних обов’язків, присвячуючи уроки співу жартівливих пісень. Згідно з сюжетом кінострічки, таке ставлення до своєї діяльності викликало заслужений гнів керівництва. В результаті недбайливий учитель був з ганьбою вигнаний зі школи.

Популярність, що купується педагогами подібним чином, є видимою і з часом легко обернеться презирством з боку учнів, а також несерйозним ставленням як до предмета, так і до викладача. Найчастіше такі помилки допускають молоді педагоги, намагаючись підняти свій авторитет серед підопічних. Тому викладачі предмету педагогіка часто попереджають своїх студентів про небезпеку вчинення подібних помилок.

В даної класифікації стиль, представлений під першим номером, а саме стабільний позитивний, є найбільш кращим у побудові відносин між вчителем і учнями.

Головна зброя педагога

Існує ще одна класифікація стилів педагогічного спілкування та характеристик його, яка заснована на особистих якостях, використовуваних педагогом для того, щоб заслужити авторитет серед школярів. За цим критерієм виділяються такі види взаємодії між учнями і викладачами:

  • Вчитель, захоплений своїм предметом. Напевно, кожен батько мріє, щоб його дитині викладав математику людина, яка не тільки відмінно знає цю науку, але і може емоційно і цікаво розповісти про те, як треба вирішувати ту чи іншу задачу, при цьому привівши нестандартні способи пошуку рішень. Маючи перед очима приклад такої захопленості роботою, учні, безперечно, отримають корисний урок, зрозуміють, як слід ставитися до своєї справи. Крім того, в педагогіці є таке поняття, як зараження. Під цим словом в даній науці мається на увазі передача інтересу від однієї людини до іншої за допомогою позитивних емоцій. Так, багато видатних діячів наук зізнаються в тому, що зацікавилися певною галуззю знань завдяки своїм шкільним вчителям, які були справжніми фанатами своєї справи.

  • Вчитель, який зміг домогтися визнання з боку учнів своїми особистісними якостями, авторитетом. Даний варіант при всій своїй зовнішній позитивності, набагато менш кращий, ніж перший. Школярі вже з ранніх років повинні вчитися цінувати в людині не тільки зовнішні прояви характеру, але і внутрішній зміст, який може виражатися у відданості вчителя своїй справі.

Традиційний підхід

У даній статті вже було сказано багато слів про стилі педагогічної діяльності та стилі педагогічного спілкування, однак варто згадати і про найпоширенішою класифікацією. Згідно цій системі, викладацьке взаємодія зі школярами може поділятися на наступні типи:

  • Авторитарний стиль педагогічного спілкування. При такій манері взаємодіяти з дітьми, викладач зазвичай не підтримує з ними ніякої зворотного зв’язку в сенсі врахування їх побажань, можливостей і так далі. Навчання ведеться з позиції “Вчитель – начальник, школяр – підлеглий”. Багато сучасні посібники з педагогіки відкидають можливість існування такого стилю в сучасній загальноосвітній школі. Проте дана точка зору не завжди є вірною. Авторитарний стиль цілком доречний в молодшій школі, коли у дітей ще не до кінця розвинулася емоційно-вольова сфера, не повністю сформульовані навчальні навички, а також мотивація до отримання знань. У такій ситуації викладач не має іншого виходу, крім як взяти під контроль весь процес навчання. Те ж саме можна сказати і про педагогічний стиль спілкування вихователя в дошкільному закладі. Це аж ніяк не означає, що педагог повинен ставити численні негативні позначки, часто лаяти своїх підопічних і так далі. Авторитарний стиль передбачає лише не такий високий відсоток самостійності школярів, як на старших ступенях навчання. Що стосується методів і принципів навчання, то при такому стилі, зазвичай застосовуються репродуктивні види передачі інформації. Тобто учням дається вже готовий матеріал, який необхідно вивчити. Відступ від намічених правил зазвичай не вітається.

  • Демократичний стиль. Саме при такому спілкуванні реалізуються так звані суб’єкт-суб’єктні відносини. Тобто педагогічний процес проходить у постійній взаємодії. Учитель реагує на особисті особливості кожного школяра, намагається враховувати побажання, діє залежно від ситуації на уроці ситуації. Замість традиційних для авторитарного стилю навіювань, тут найчастіше використовуються такі методи впливу, як переконання, зараження емоціями і так далі. Саме при демократичній формі спілкування найлегше здійснювати так зване проблемне навчання, тобто такий вид передачі знань, при якому матеріал дається учням не в готовому вигляді.

Особливості демократичного стилю

Дітям потрібно самим поставити цілі і завдання своєї діяльності, знайти необхідну літературу, провести рефлексію і врахувати всі помилки. По завершенні процесу учням необхідно поставити собі оцінку, тобто співвіднести цілі і завдання з отриманими результатами. Таке отримання освіти вимагає від дітей достатньо сформованих навчальних навичок, а також високого рівня дисциплінованості. Тому в початковій школі можливі лише деякі його елементи.

Розглядаючи основні стилі педагогічного спілкування, варто сказати, що демократична їх різновид може використовуватися повною мірою лише на середньому етапі програми загальноосвітньої школи.

Перехід від авторитарного до демократичного стилю не варто здійснювати різко. Він повинен відбуватися поступово і плавно. При такій реалізації зміни щодо викладачів до дітей, в останніх не може виникнути відчуття дискомфорту і невпевненості в завтрашньому дні. Навпаки, ця зміна буде майже непомітним, що протікає згідно з віковими особливостями учнів. Набагато рідше можна спостерігати ліберальний стиль педагогічного спілкування. Цю форму взаємодії вчителя з учнями можна називати простим словом “потурання”.

Характеристики ліберального стилю

Викладач надає школярам можливість вибирати свій освітній шлях, але при цьому ніяк не підтримує їх у процесі навчання. Як правило, це відбувається при переоцінці вчителем можливості дітей, а також коли він елементарно нехтує своїми посадовими обов’язками.

Однак, елементи ліберального стилю можливі у деяких видах навчальної діяльності. Наприклад, при здійсненні шкільного самоврядування, при роботі старостату і так далі. Як правило, на таких заходах дітям дається свобода вирішувати деякі питання без участі наставників.

Змішаний тип

Традиційна класифікація стилів педагогічного спілкування ґрунтується на стилях педагогічного керівництва і має загальні терміни з політологією: ліберальний, демократичний і так далі.

Людини з наявністю тільки одного типу темпераменту, можна зустріти вкрай рідко. педагоги з чистим стилем спілкування, тобто відносяться тільки до однієї з груп, теж явище нечасте. Зазвичай викладачі будують свою взаємодію з учнями, застосовуючи різні елементи кількох стилів. Однак одна з цих різновидів, як правило, переважає.

Тому все ж можливо говорити про класифікації стилів педагогічного спілкування. Типи і форми (що по суті одне і те ж) спілкування з дітьми часто плутають з поняттям, що розглядаються в даній статті. Тому необхідно позначати відмінності. Під типами потрібно розуміти форми роботи. Зазвичай вони поділяються на діалогічне та монологічні спілкування, тобто навчання, що проходить у взаємодії зі школярами без такого. Діагностика стилю педагогічного спілкування викладача може бути проведена з урахуванням однієї з представлених класифікацій.

Висновок

У даній статті розглянуто питання про стилі педагогічного спілкування. Структуру і функції його можна описати наступним чином. Педагогічне спілкування – вид діяльності, спрямований на передачу знань та прищеплення певних особистісних якостей (виховання). Складається з двох компонентів: внутрішнє спілкування – це робота педагога з підготовки до занять, рефлексія і робота над власними помилками, і зовнішнє – це якраз стиль педагогічного спілкування. Спілкування педагога з дітьми визначається його різновидом.