Технічні засоби навчання та їх класифікація

Технічні засоби навчання істотно спрощують завдання сучасного педагога. З їх допомогою здійснюється відбір, передача, перетворення, відображення інформації.

Використання технічних засобів навчання в сучасній школі дозволяє автоматизувати багато інтелектуальні процеси.

Значення і актуальність

Після введення у вітчизняні школи нових федеральних освітніх стандартів істотно ускладнилися об’єкти навчання. Технічні засоби навчання дають змогу вчителеві виходити за рамки навчального класу, пояснювати і демонструвати хлопцям ті процеси і явища, які неможливо побачити неозброєним оком.

При раціональному їх застосуванні педагог трансформує навчальний час, моделює простір, що позитивно впливає на підвищення пізнавального інтересу до різних навчальних дисциплін у підростаючого покоління.

Технічні засоби навчання дозволяють демонструвати складні технологічні процеси, які важко зрозуміти з допомогою крейди і дошки.

ІКТ дають можливість розширювати ілюстративний матеріал, створювати проблемні ситуації, здійснювати пошукову діяльність зі школярами не тільки на навчальних заняттях, але і в позаурочній роботі.

Інклюзивне навчання

Технічні засоби навчання розроблені не тільки для талановитих школярів, але й для дітей, які мають обмеження по фізичному здоров’ю. Такі хлопці не можуть відвідувати школу разом зі здоровими хлопцями, але вони мають право на отримання знань і умінь. В даний час для них створені оригінальні технічні засоби навчання.

Програма складається індивідуально для кожної дитини, враховує його фізичний стан, інтереси і інтелектуальні можливості. Серед сурдотехнических коштів виділяють звукопідсилюючу апаратуру індивідуального і колективного використання, завдяки якій можна вести роботу по вдосконаленню порушеного слухового сприйняття у глухих і слабочуючих дітей.

Такі технічні засоби навчання в школі – пристрої, що передають інформацію про звукові явища, які перетворюються у світлові, тактильно-вібраційні сигнали, які відчуваються поверхнею тіла.

Основні аспекти ТЗН

Ефективність їх застосування характеризується трьома взаємопов’язаними аспектами: методичних, технічних, організаційних.

Технічні засоби в процесі навчання передбачають адаптацію, вдосконалення, розробку, що використовується для зворотного зв’язку між викладачем і учнями. Вони допомагають обробляти, документувати інформацію, організовувати самостійні заняття.

У тому випадку, коли наочні та технічні засоби навчання застосовуються невміло, вони не дадуть бажаного ефекту. Серед вихователів та педагогів переважна більшість – жінки, які не розбираються в техніці.

Серйозним психологічним бар’єром є страх несправностей використовуваної апаратури. Для того щоб впоратися з ним, необхідно знайомити працівників дитячих садків і шкіл з ТЗН, правилами їх застосування, особливостями обслуговування.

Варіанти застосування

Всі сучасні технічні засоби навчання по мірі застосування, рівнем підготовленості учнів поділяють на три рівні застосування:

  • епізодичний;
  • синхронний;
  • систематичний.

У першому випадку педагог лише іноді користується ТЗН. Синхронне застосування пов’язано з їх постійним включенням у виховний і освітній процес.

Систематичне використання техніки дозволяє педагогу розширювати обсяг викладається навчальної дисципліни.

Сучасні ТЗН

На стадії становлення особистості в дитині закладаються основи уявлень, понять, знань і умінь. Збільшується обсяг інформації, засвоюваної школярами осмислено, передбачає застосування технічних засобів навчання, вдосконалення прийомів виховання і навчання.

ТЗН дають вчителю можливість покращувати навчальний і виховний процеси, удосконалювати навички та вміння своїх вихованців.

Технічні пристрої з дидактичним забезпеченням використовуються для обробки та оптимізації інформації. Вони об’єднують в собі два поняття:

  • дидактичні;
  • технічні.

Класифікація

Спеціальні технічні засоби навчання впроваджуються в навчальний процес для підвищення його якості та ефективності.

До візуальних видів належать діапозитиви, діафільми, різноманітна диапроекционная апаратура.

Аудіальними ТЗН вважають звукозаписну і відтворюючу апаратуру, фонограми.

До маніпуляційних варіантів зараховують різноманітні тренажери.

Автоматичними засобами навчання називають різноманітну комп’ютерну техніку та витратні матеріали.

В даний час складно знайти в Росії школу, в якій би не було комп’ютерного класу. Даний вид ТЗН є найбільш перспективним варіантом забезпечення якості навчального процесу.

Виділяють кілька варіантів комп’ютерної техніки, придатної для дитячих садків, шкіл, гімназій, ліцеїв:

  • за характером надання інформації (звукові екранні, екранно-звукові);
  • за функціональним призначенням (мультимедійна апаратура, допоміжне обладнання, аудиторні технічні комплекси).

Напрями використання

В даний час використовується три маршрути:

  • модернізація виховної та освітньої роботи, спрямована на поглиблення, емоційне сприйняття школярами програмних знань, отримання повного уявлення про культуру і традиції рідного краю, дані про довкілля;
  • наукова організація педагогічної праці в освітніх установах, підвищення професіоналізму, обмін досвідом, удосконалення прийомів і методів роботи;
  • просвітництво громадськості.

Варіанти ТЗН

Існують спеціальні тренажери, що дозволяють оцінювати рівень УУН. Наприклад, для оцінки стану комп’ютерного обладнання в автомобілі використовується контролер технічного стану автотранспортних засобів.

Навчання передбачає відпрацювання навичок, виявлення та усунення проблем в теоретичних і практичних знаннях.

Комп’ютери, які використовуються в сучасних школах, оснащені спеціальними програмами, що дозволяють педагогам керувати пізнавальною діяльністю школярів у сфері формування арифметичних розрахункових навичок, фізичних і хімічних задач.

Спеціальні редактори дають можливість на уроках креслення і малювання створювати графіки.

Всі програми, які застосовуються у вітчизняних гімназіях, школах, ліцеях, адаптовані до індивідуальних вікових особливостей дітей та підлітків.

В залежності від специфіки викладається навчальної дисципліни вчитель може систематично або періодично використовувати в освітньому та виховному процесі різноманітні види технічних засобів навчання.

Особливості ТЗН

Сучасні ПК створюються з рідкокристалічним екраном, можуть бути запитані від електричних батарей, від мережі, акумулятора (до 5). Вони споживають невелику потужність, можуть встановлюватися в будь-якому навчальному кабінеті.

Таке ПК оснащується безліччю додаткових пристроїв, тому можна поєднувати тексти з мультиплікацією, мовним, музичним супроводом. Мультимедіа – відмінний помічник педагогам дошкільних освітніх установ. На заняттях, спрямованих на розвиток мовленнєвих навичок, формування естетичного сприйняття навколишнього світу, малюки з допомогою ТЗН вчаться впізнавати тварин по звуках, зовнішнього вигляду, звичок.

Якщо у дошкільних освітніх установах технічні засоби навчання використовуються періодично, то в школах, ліцеях, гімназіях вони незамінні на кожному уроці. Для кожного навчального предмета розроблені свої навчальні програми. Наприклад, інтерактивний курс з фізики дозволяє розглядати ті явища і процеси, які вчитель не може продемонструвати.

Величезний обсяг інформації можна розміщувати на невеликих знімних носіях, використовуючи диски (дискети) у міру потреби.

Серед інновацій, які увійшли в російські школи, введення електронних щоденників і журналів. Без ТЗН заповнення такої документації було б неможливо. Мультимедіа дозволяє педагогу складати порівняльні таблиці, аналізувати індивідуальні досягнення кожної дитини, вибудовувати траєкторії розвитку кожного вихованця.

Важливі факти

Що таке контролер технічного стану автотранспортних засобів? Навчання ПДР передбачає не тільки правила дорожнього руху, але і розгляд пристрою автомобіля. Автошколи набувають ТЗН, оснащені спеціальними тренажерами. Навчання вибудовується таким чином, щоб майбутні водії відпрацювали теоретичні знання, отримані на лекційних заняттях. Це істотно спрощує підготовку до здачі іспитів, є гарантією випуску з автошкіл кваліфікованих водіїв.

Для того щоб ТЗН були в максимальній мірі ефективними, необхідно спочатку навчитися користуватися такими гаджетами.

Спочатку педагог проводить інструктаж, пояснює специфіку обладнання, правила роботи з ним. Тільки після цього учні приступають до самостійної роботи.

Ефективність використання

Вона безпосередньо пов’язана з етапами заняття. Приміром, якщо ТЗН використовується на уроці більше 20 хвилин, це призводить до того, що школярі перестають розуміти, переробляти, осмислювати інформацію, втрачають інтерес до уроку.

Психологи переконані в тому, що оптимальним варіантом буде застосування технічних засобів на початку уроку. Досить 5-10 хвилин для того, щоб сконцентрувати увагу класу на проблемі, яка буде розглядатися в ході навчального заняття.

Можна скористатися ТЗН в середині уроку, щоб підтримати сталий увагу класу. Монотонне застосування одного і того ж способу навчання призводить до суттєвого гальмування центральної нервової системи, втрати можливості сприйняття преподносимой інформації.

Як уникнути подібної проблеми? Психологи рекомендують вчителям чергувати емоційне навантаження з розвантаженням, наприклад, теоретичний матеріал супроводжується переглядом фрагмента, слайдами, мультфільмами.

Висновок

Технічні засоби навчання, до яких належать персональні комп’ютери, мультимедіа, стали невід’ємною частиною освітнього процесу. Враховуючи функціональність і значимість ТЗН, в даний час вони класифікуються за різними ознаками.

З урахуванням функціонального призначення вони поділяються на засоби, що дозволяють передавати навчальну інформацію, контролювати універсальні навчальні навички, здійснювати самонавчання. Є й такі пристрої, які поєднують в собі відразу кілька функціональних можливостей.

Відмінною рисою магнітофонів, эпипроекторов, графопроекторів, відеомагнітофонів є здатність перетворювати інформацію в ту форму, яка зручна для сприйняття.

В даний час в освітніх організаціях використовуються різноманітні технічні комплекси та пристрої, які дозволяють з необхідним критеріям і програмами оцінювати варіант засвоєння навчального матеріалу. Вони розрізняються за типом навчальних програм, методів введення відповіді учнів.

Складно уявити собі освітня установа в РФ, де б не застосовувалися будь-які технічні засоби навчання. І в дитячих садках, і в школах, і у вищих навчальних закладах ТСО дозволяють впроваджувати в навчально-виховний процес інноваційні досягнення сучасної науки і техніки.