УМК – це навчально-методичний комплекс. Шкільна програма

УМК – це комплекс навчальної, методичної, нормативної документації, засобів контролю і навчання, які потрібні для забезпечення якісної реалізації основних і додаткових програм.

Після розробки навчально-методичного комплексу здійснюється його апробація в навчальній діяльності. У разі необхідності в УМК ФГОС вносять корективи.

Компоненти

Серед складових частин навчально-методичного комплексу виділяють:

 • логічне викладення матеріалу освітньої програми;
 • застосування сучасних методів і технічних пристосувань, які дозволяють учням в повній мірі засвоювати навчальний матеріал, відпрацьовувати практичні навички;
 • відповідність науковим відомостями в конкретній області;
 • забезпечення зв’язку між різними фаховими дисциплінами;
 • простота застосування учнями та педагогами.

УМК – це готовий комплекс посібників та зошитів, які використовує у своїй професійній діяльності сучасний педагог.

В даний час у нашій країні є дві системи навчання: розвиваюча і традиційна.

Класичні варіанти

Традиційна шкільна програма:

 • «Планета знань».
 • «Школа Росії».
 • «Перспектива».
 • «Школа 2000».
 • «Початкова школа 21 століття».

Розвиваючі варіанти

Наприклад, шкільна програма Д. Б. Ельконіна і Ст. Л. Занкова є типовим прикладом розвиваючого навчання. Дані матеріали стали затребуваними в початковій школі після того, як у вітчизняну освіту були введені федеральні освітні стандарти нового покоління.

«Школа Росії»

Проаналізуємо деякі варіанти УМК. Початкова школа при традиційній програмі використовує комплекс під редакцією А.с Плешакова (видавництво «Освіта»).

Автор підкреслює, що його система розроблена для Росії. Основне призначення даного УМК – це розвиток у школярів пізнавального інтересу до історичних та культурних коренів свого народу. Програма передбачає ретельну відпрацювання навичок основної навчальної діяльності: письма, рахування, читання. Тільки при їх постійному відточуванні та вдосконаленні можна розраховувати на успішність дитини на середньої ступеню навчання.

Курс В. Р. Горецького, Л. А. Виноградової спрямований на розвиток комунікативних навичок та грамоти. Даний УМК – це комплект, який відповідає всім сучасним вимогам ФГОС в початковій школі.

У процесі навчання малюків грамоті педагог веде цілеспрямовану роботу по вдосконаленню фонетичного слуху, навчання письма та читання, збільшення та конкретизації уявлень учнів про навколишній реальності. Наприклад, УМК з російської мови складається з «Російської абетки» і двох видів прописів:

 • Пропис Н. А. Федосової і В. Р. Горецького;
 • «Диво-пропис» В. А. Илюхиной.

В якості відмітних характеристик даних посібників відзначимо не тільки можливість формування навичок каліграфічного, грамотного письма, але і їх корекція на різних етапах навчання, в різних вікових категоріях.

Комплекс з математики

З метою розвитку пізнавальних здібностей дітей молодшого шкільного віку були внесені зміни в УМК з математики. Суттєво модернізували тематику завдань, ввели геометричний матеріал. Крім того, з’явилися задачі, які дозволяють розвивати логічне мислення та творчу фантазію дітей.

Істотне значення приділяється аналізу, порівняння, зіставлення та протиставлення понять, пошуку відмінностей і подібностей в аналізованих факти. У комплект включені навчальні посібники та книги нового покоління, які в повній мірі відповідають вимогам стандартів другого покоління.

Випусків УМК «Школа Росії» займається видавництво «Просвіта». У складі даного комплекту книги Горецького, Плешакова, Моро та інших авторів:

 • абетка;
 • російська мова;
 • літературне читання;
 • англійська мова;
 • німецька мова;
 • математика;
 • навколишній світ;
 • інформатика;
 • основи духовно-моральних культур народів Росії;
 • музика;
 • образотворче мистецтво;
 • фізична культура;
 • технологія.

УМК «Перспектива» під редакцією К. Ф. Климановой

Випускається цей навчально-методичний комплекс з 2006 року. У його складі підручники з наступних дисциплін:

 • російська мова;
 • навчання грамоті;
 • математика;
 • технологія;
 • навколишній світ;
 • літературне читання.

Створений цей УМК на концептуальній базі, яка відображає всі сучасні досягнення у сфері педагогіки та психології. При цьому збережена зв’язок з класичним шкільним російським освітою. УМК гарантує доступність знань і повне засвоєння програмного матеріалу, сприяє всебічному розвитку учнів початкових класів, в повній мірі враховує вікові особливості дітей, їх потреби і інтереси.

Окрему увагу в навчально-методичному комплексі «Перспектива» приділяється формуванню моральних і духовних цінностей, ознайомлення підростаючого покоління з культурною та історичною спадщиною Росії та інших країн світу. У підручниках учням пропонуються завдання для групової, парної та самостійної роботи, для проектної діяльності.

Є й матеріали, які цілком можна исподбзовать для позаурочної та позакласної діяльності.

В УМК розроблена зручна система навігації для батьків, учнів і педагогів, допомагає працювати з пропонованою інформацією, організовувати послідовність дій, планувати самостійну домашню роботу, формувати навички саморозвитку і самовдосконалення.

Навчання грамоті має духовно-моральну та комунікативно-пізнавальну спрямованість. Основною метою курсу є формування навичок письма, читання, мовлення. Особлива увага приділяється розвитку комунікативних умінь.

Висновок

Для підвищення ефективності нової навчальної системи її розробники підбирали матеріал у відповідності з особливостями пізнавальних інтересів учнів початкових класів. Саме тому в книгах так багато цікавих і ігрових вправ, представлені різні комунікативно-мовленнєві ситуації.

Інноваційні навчально-методичні комплекси, розроблені для початкової школи, в повній мірі сприяють виконанню педагогами завдань, поставлених перед ними суспільством.

Російські вчителі, озброївшись сучасними технічними засобами, наочними посібниками, комплектами підручників, збірниками завдань і вправ, здійснюють планомірну роботу по формуванню гармонійно розвиненої особистості, у якій не з’явиться проблем з соціалізацією.

Спеціальні навчально-методичні комплекси в рамках федеральних стандартів нового покоління розроблені для кожної навчальної дисципліни, що вивчається на середній і старшій ступені навчання. Їх розробники врахували не тільки вікові особливості школярів, але і нові досягнення науки.