Як правильно оформити реферат? Правила написання і зразок

Далеко не всі студенти знають, як правильно оформити реферат. Після того, як за новим федеральним стандартам створення власних проектів або досліджень стало обов’язковим для учнів загальноосвітніх шкіл, це питання стало актуальним і для школярів.

Спробуємо з’ясувати ті основні вимоги, які пред’являються до таких робіт. Погодьтеся, прикро, коли замість бажаної відмінною позначки за серйозне дослідження викладач ставить тільки «задовільно».

Загальні правила

Спробуємо зрозуміти, як правильно оформити реферат з гуманітарних і наукових дисциплін. Почати потрібно з першого листа, який називають візитною карткою реферату. Як правильно оформляти титульний реферату? В даний час використовують різні варіанти рефератів, для кожного з них є свої вимоги щодо оформлення першої сторінки. Будемо вести мову про навчальні рефератах, які найчастіше зустрічаються в загальноосвітніх школах, технікумах, вищих навчальних закладах.

Титульний аркуш

Багато шкіл і вузів суворо підходять до оформлення творчих робіт. Саме тому важливо знати, як правильно оформити титульний аркуш реферату. Він передбачає кілька складових частин. Спочатку вказується найменування (повне) того навчального закладу: школи, коледжу, вузу, на базі якого здійснюється робота. Передбачається форматування по центру аркуша. Далі слід напис «реферат», вказується назва роботи, дисципліна, з якої він зроблений.

Продовжимо розмову про те, як правильно оформити реферат. Зразок для університету передбачає вказівку на титульному аркуші кафедри, факультету. Потім необхідно вказати інформацію про автора роботи: Ф. В. О., курс, а також дані наукового керівника, його навчальну ступінь. Інформаційний блок розташовують на сторінці праворуч. По центру, в нижній частині сторінки вказують рік написання реферату, а також місто.

В якості основного кегля для титульного аркуша вибирають – 14, більш великим шрифтом записують слово «РЕФЕРАТ». Для того щоб уточнити, як правильно оформити у реферату титульний лист, зразок його можна попросити у наукового керівника.

Зміст

Його розташовують на другому аркуші роботи, включають сюди введення, параграфи і розділи, висновок, висновки, рекомендації, список використаних літературних джерел, а також додатки.

Обов’язковою умовою є зазначення для кожного окремого елемента номера сторінки. Додатки можуть бути у вигляді окремих аркушів, папок з матеріалами, дисків. Вони доповнюють і прикрашають реферат. Як правильно оформити зміст?

У верхній частині пишеться по центру без лапок слово «зміст». Потім вказується детальна інформація про всіх основних елементах роботи, форматування береться по лівому краю.

Щоб зрозуміти, як правильно оформити реферат, пропонується зразок змісту шкільного реферату.

Введення

Ця частина повинна бути і в шкільному рефераті, і в курсової роботі, і в дипломі. Її ділять на глави. У деяких випадках усередині матеріалу виділяють кілька пунктів (параграфів). Розмірковуючи про те, як правильно оформити реферат, зазначимо, що глави краще всього починати з нової сторінки. У деяких роботах допускається вказівка на окремих аркушах тільки основних параграфів. Багато студентів намагаються штучно збільшити обсяг своєї роботи, щоб виконати вимоги за обсягом. Але викладачі досить швидко розуміють таку хитрість і карають підопічних низькою оцінкою.

Основна частина

Говорячи про те, як правильно оформляти реферат по ГОСТУ, зазначимо, що в основному тексті необхідно викладати матеріал логічно, послідовно, не відходячи від основної теми роботи.

Не всі школярі знають, як правильно оформити реферат. Зразок, запропонований нижче, – робота школяра в галузі хімії. Безумовно, між учнівською та студентською роботою є суттєві відмінності по оформленню. Схожість полягає в необхідності присутності в рефераті особистої позиції, мотивованої аргументами і конкретними прикладами. Всі назви параграфів зазначаються по центру, не передбачається виділення їх іншим шрифтом або підкресленням.

Обов’язковим елементом будь-якої роботи є підведення підсумків, складання логічних висновків.

Бібліографічний список

Спробуємо зрозуміти, як правильно оформляти список літератури в рефераті. В залежності від того, яку область зачіпає в роботі автор, він підбирає певні літературні джерела. Всі вони вказуються після основного матеріалу в алфавітному порядку. Спочатку записується автор книги, її назва, далі вказується рік випуску джерела, кількість сторінок.

Ведучи мову про те, як правильно оформити літературу в рефераті, зазначимо, що в гарній роботі повинно бути не менше 7-10 книг. Наведемо приклад оформлення одного з джерел.

Іванов В. І. Міжгалактичні електричні двигуни. – М.: Політех, 2014. – 421 с.

Обов’язковим елементом хорошої роботи є використання в основному тексті посилань на бібліографію. Для цього всередині роботи ставляться квадратні дужки з цифрами, відповідними положенням книги в списку літератури.

Додатка

Як правильно оформити реферат? Зразок шкільної роботи, представлений нижче, містить додаткові матеріали – додатки. Кожне повинне мати назву, зазначатися у змісті, починатися з нового аркуша. Готовий матеріал друкується, потім скріплюється, вкладається в папку.

З’ясувавши, як правильно оформити реферат, зразок для школи уявімо на прикладі роботи з хімії.

Роль Менделєєва у розвитку нафтової галузі

Зміст

Введення. Стр.

Основна частина.

Розділ 1. Погляд в далеке минуле. Стр.

Розділ 2. Д. І. Менделєєв і нафтова промисловість. Стр.

Розділ 3. Аналіз вкладу Д. І. Менделєєва в нафтову галузь. Стр.

Висновок. Стр.

Додаток. Стр.

Бібліографічний список. Стр.

Вступ.

Д. І. Менделєєв писав про те, що праця не є суєтою, серйозною роботою. Він представляв його як спокійного, розміреного заняття, що приносить користь іншим людям. Великий учений завжди прагнув позбавлятися від зайвої суєти, все своє життя він присвятив служінню своїй країні.

Ці ідеї великого вченого дозволяють зрозуміти, чому він ніколи не замислювався про власну матеріальну вигоду. Протягом свого життя йому вдалося впровадити багато інноваційних ідей, які сприяють процвітанню Росії. І все це завдяки своєму вмінню працювати, доводити до кінця розпочату справу, терпіння та розважливості.

У наш час спостерігається справжній нафтовий «бум». Ціни на «чорне золото» тісно пов’язані з економікою нашої країни і, отже, з нашим матеріальним благополуччям, тому актуальність обраної мною теми не виникає сумніву. Ми живемо у світі продуктів і речей, отриманих з нафти. Може бути, історики назвуть наш період нафтовим, адже, на мій погляд, немає такої сфери діяльності людини, де б не було нафтопродуктів.

У своїй роботі я хочу проаналізувати, наскільки ім’я Д. І. Менделєєва значимо в нафтовій галузі. Таким чином, я ставлю перед собою наступні завдання:

  • з’ясувати минуле нафти;
  • проаналізувати значення Д. І. Менделєєва у вирішенні проблем переробки нафтопродуктів, показати внесок, який вніс учений у розвиток вітчизняної нафтової промисловості;
  • співвіднести сьогоднішній день нафтової промисловості з майбутнім галузі.

Розділ 1. Погляд в далеке минуле.

В даний час складно відзначити ті дати, коли вперше людство зіткнулося з нафтою. На мій погляд, це сталося на самому початку розвитку цивілізації Землі, коли шляхом проб і помилок чоловік шукав для себе корисні речовини. Ймовірно, перше, що викликало інтерес до нафти, – це її в’яжучі властивості. Її використовували як клей і як добавки до будівельних матеріалів. У гробницях Близького Сходу, в руїнах стародавніх цивілізацій Америки знаходять прикраси та різні конструкції, скріплені «нафтовим цементом».

Ймовірно, з того дня, коли людина вперше зіткнувся з нафтою і став її використовувати для освітлення жител, для приготування мазей, його і зацікавило питання, що ж таке нафта і звідки вона з’явилася. Пройшли сотні років, але на це питання так і не знайдено точний відповідь. Нафта – це природна суміш вуглеводнів з домішкою сірчистих, азотних і кисневих сполук. Вона є таким же природним горючих копалин, як вугілля. Відрізняється вона від інших горючих копалин великим вмістом водню і кількістю теплоти, що виділяється при горінні.

Розділ 2. Д. І. Менделєєв і нафтова промисловість.

Первісне припущення про походження нафти було висловлено в кінці минулого століття Д. І. Менделєєвим, який розглядав освіту нафтових вуглеводнів як результат взаємодії води з карбідами металів, і В. Д. Соколовим, який вказав на космічне походження нафти.

На думку Д. І. Менделєєва вуглеводні нафти могли утворитися наступним чином: 2 FeC + 3 H2O=Fe2O3 + C2H6.

Коли в 1863 р. Д. І. Менделєєв вирішив присвятити свою діяльність нафтопереробної промисловості, йому чинився потужний опір з боку вчених, які стверджували, що в країні немає нафти. Менделєєв продовжував відстоювати свою точку зору, із завидною завзятістю він розглядав питання, пов’язані з походженням, видобутком, транспортуванням, переробкою нафти.

Розділ 3. Аналіз вкладу Д. І. Менделєєва в нафтову галузь.

Спробую проаналізувати, що ж змінилося в нафтовій промисловості після Д. І. Менделєєва, адже пройшло досить багато часу. Діяльність вченого, працю людей, які допомагали йому втілити ідею, оцінюються одним критерієм – рублем, витратами на втілення ідеї і ефектом від її реалізації. Д. І. Менделєєв надавав цьому величезне значення, актуальним це питання залишається і понині. Д. І. Менделєєв пропонував використовувати всі продукти переробки нафти, що і відбувається зараз. Д. І. Менделєєв радив отримувати прибуток при переробці нафти не за рахунок збільшення видобутку, а саме за рахунок якісної переробки сировини. Крім того, Д. І. Менделєєв закликав до економії нафти. Для того щоб уникнути майбутнього кризи в економічній сфері, Д. І. Менделєєв закликав використовувати альтернативні джерела енергії, а також:

а) економно і раціонально користуватися природними ресурсами;

б) створювати нові джерела сировини, здатні замінити природне класичне сировину.

Темпи видобутку нафти зростають, промислово доступні запаси нафти освоєні, резерви їх незначні, перспектива відкриття нових покладів не так вже велика. Нафта стала дорогим і важкодоступним корисною копалиною. За нею доводиться йти у віддалені необжиті райони, складні геологічні зони.

Нафта стала критерієм оцінки рентабельності будь-якого виробництва; вона стала міжнародним еталоном ціни кожного продукту, виробленого в будь-якій країні земної кулі. Вчений намагався знайти оптимальний варіант якісної переробки нафти, створити безперервне виробництво на території нашої країни.

Як не старався Дмитро Менделєєв довести вченому світові свою правоту, займаючись сам і питаннями виробництва танкерів, і розрахунком нафтопроводом, всі його доводи не бралися до уваги, наштовхувалися на глуху стіну нерозуміння. В даний час досить успішно функціонує термічна перегонка нафти, запропонована Д. І. Менделєєвим.

Не всі блискучі ідеї Д. І, Менделєєва здійснені, а шкода, можливо, нафтова промисловість Росії покращилася б і принесла чималий дохід країні.

Висновок

На мій погляд, не варто забувати, що наш світ наближається до рубежу четвертого тисячоліття нової ери. Яким воно буде, що чекає людину за цією рисою? Думки про те, що чекає людей в майбутньому, завжди актуальні. В даний час уявлення про можливості використання нафти та продуктів її переробки істотно зросли. Той рівень розвитку науки і техніки, комп’ютерні технології, все це дає можливість передбачати майбутні події, змінювати що-небудь, пом’якшувати негативні наслідки згорання нафтопродуктів. Економія природних паливних ресурсів нафти є тільки незначною мірою, яка не вирішує існуючої проблеми в цілому. Якщо в даний час не можна відмовитися від спалювання нафти, то, принаймні, це можна спробувати робити з максимальним ефектом. Часткова заміна вуглеводнів для одержання бензинів може бути виконана використанням їх суміші з такими кисневмісними речовинами як метиловий, етиловий і бутиловий спирти.

Нафта являє найцінніше сировину для хімічної промисловості, і тому, як мені здається, в майбутньому саме ця сфера споживання нафти буде пріоритетною, а джерелами енергії можуть стати продукти термоядерних реакцій.

Висновки

Підсумовуючи результати проведеної роботи, я можу з упевненістю сказати, що у світу є можливості вийти з критичної сировинної ситуації, пов’язаної з запасами нафти. Вирішувати ці проблеми належить нам, нащадкам Д. І. Менделєєва.