Як писати реферат в школі

Далеко не всі школярі знають, як писати реферат з різних навчальних дисциплін. Але саме цей варіант домашнього завдання педагоги використовують для перевірки знань, закріплення вивченого матеріалу, стимулювання самостійної роботи школярів.

Що це таке

Перш ніж вести мову про те, як писати реферат, спробуємо з’ясувати значення цього слова. У перекладі з англійської мови під ним прийнято розуміти доповідь по темі, який складено на базі кількох літературних джерел. Готову роботу школяр зачитує перед однокласниками, виступає з результатами своєї діяльності на конференціях або просто здає матеріал викладачу.

Реферат можна вважати прекрасною можливістю для поліпшення позначки з предмету, а також засобом демонстрації оточуючим свого інтересу до розглянутого питання.

Підбір літературних джерел

Розмірковуючи над тим, як писати реферат, для початку спробуємо зрозуміти, як правильно вибрати книги для роботи. Літературний матеріал повинен відповідати тій темі, яка запропонована педагогом. Кількість книг визначається з урахуванням наступних чинників:

  • обсягу реферативної роботи;
  • термінів виконання;
  • глибини розгляду питання;
  • правил оцінки.

Деякі педагоги пропонують хлопцям, які пропустили з поважної причини (хвороба, змагання, конференція, олімпіада), тему. В процесі написання реферату ліквідуються основні прогалини, у школярів формуються навички самостійної діяльності, з’являється інтерес до дослідницької та проектної роботи. Ті джерела, які учень вибирає для узагальнення, зазначаються в бібліографічному списку.

Структура

Ведучи мову про те, як писати реферат, зазначимо, що існують певні вимоги до його оформлення та змісту. Спочатку оформлюється титульний аркуш. На ньому вказується повна назва навчального закладу, в якому навчається автор матеріалу. По центру великими літерами пишеться назва реферату, потім йде докладна інформація про автора. За наявності наукового керівника інформація про ньому також зазначається на титульному аркуші. По центру (в нижній частині) записується рік, місто.

Наступна сторінка відводиться на зміст. Тут вказують всі основні параграфи і розділи викладеного матеріалу.

Вступна частина

Як писати введення в рефераті? Це питання цікавить всіх авторів, приступають до роботи. У ньому повинна бути викладена розглянута проблема, вказані цілі і завдання, яким буде присвячений матеріал.

Обсяг вступної частини не повинен перевищувати однієї сторінки. Окрему увагу слід приділити обґрунтуванню актуальності матеріалу. Якщо у дослідницькій роботі ставиться гіпотеза, то в рефератах це не є обов’язковою умовою.

Основна частина

Продовжимо розмову про те, як правильно писати реферат. Немає чітких обмежень за обсягом матеріалу. Складно підібрати такий приклад, який би можна було назвати ідеальним варіантом. Залежно від наукової галузі, тематики, глибини дослідження, допускається кількість сторінок основної частини від 6 до 14.

Отже, як писати реферат? План його складають так, щоб простежувалася логічний зв’язок між окремими частинами викладеного матеріалу.

У висновку автор ще раз аналізує результати, які були отримані у ході роботи, робить висновки, дає рекомендації іншим дослідникам.

Тільки в тому випадку, якщо тема розкрита повністю, реферат, буде удостоєний високої позначки.

В списку літератури, який наводиться після основної частини роботи, в алфавітному порядку перераховуються всі книги, журнали, взяті для роботи. Бажано, щоб вони були видані не пізніше п’яти років тому, винятки допустимі для рефератів, які передбачають вивчення історичних і літературних матеріалів.

Технічні вимоги

Продовжимо мова про те, як писати реферат. Зразок оформлення списку літературних джерел представлений на фото.

В технічних вимогах немає чітких критеріїв щодо розміру шрифту, все залежить від вимоги освітнього закладу, в рамках якого пишеться робота. Найпоширенішим вважають друк тексту реферату шрифтом Times New Roman 12 пт. Інтервал між рядками – важливий момент, від якого залежить візуальне сприйняття тексту. Оптимальним вважають 1,5 інтервал у шкільних реферативних роботах. Якщо в тексті йдеться про обладнання, технологічних процесах, необхідні розрахунки, формули. При їх складанні можна скористатися редактором формул Microsoft Equation. Він володіє базовим інструментарієм, що дозволяє створювати різні символи і креслення.

Корисні поради

Не можна перевантажувати реферат цитатами з літературних джерел, які не вказані в бібліографічному списку. У вступі бажано виділити мету, основні завдання, об’єкт, предмет, а також гіпотезу проведеного дослідження.

Основна частина передбачає послідовне і логічне викладення матеріалу. Для цього відбувається поділ тексту на окремі параграфи, пункти. При порушенні такій послідовності навіть актуальна і цікава робота буде виглядати досить непрезентабельно, не буде оцінена по достоїнству викладачами.

Приклад

Реферат з хімії можна присвятити життя та діяльність засновника таблиці елементів – Дмитру Менделєєву. Метою роботи стане вивчення життя великого вченого. Основна задача реферату – показати багатогранність особистості Менделєєва. В основній частині учень поетапно перераховує особливості дитинства, юності хіміка, переходить до його наукової діяльності. У висновку підводиться підсумок реферату, підтверджується значимість досягнень Менделєєва для науки.