Як скласти план самоосвіти

План самоосвіти – це відмінна можливість систематизувати і упорядкувати свою діяльність, просунутися по кар’єрних сходах. Для того щоб не перетворитися в «вічного студента», важливо підвищити ефективність навчання.

Послідовність дій

Пропонуємо план самоосвіти вихователя, яким зможуть скористатися і вчителі загальноосвітніх шкіл.

 • Продумати мету своєї діяльності. Вона може бути пов’язана не тільки з вивченням вікових особливостей дошкільників, але і з змінами особистості.
 • Важливо пам’ятати про те, що план самоосвіти – це послідовність дій, дотримання яких сприяє досягненню поставленої мети.
 • Створення власної системи мотивації. Якщо будуть виникати думки припинити навчання, розвиток, план самоосвіти допоможе впоратися з ситуацією.
 • Оволодіння прийомами мнемотехніки дозволяє спрощувати процес запам’ятовування необхідного обсягу інформації.
 • Введення в розпорядок дня системи вправ, які спрямовані на розвиток пам’яті.
 • Самоосвіта дошкільнят

  Після введення в систему дошкільної російського утворення нових федеральних стандартів істотно змінився підхід педагогів до освітнього процесу. У Радянському Союзі основне завдання вчителя полягало у передачі максимального обсягу теоретичних знань підростаючому поколінню.

  В даний час в план самоосвіти вихователя входять заходи, які спрямовані на розвиток дітей, отримання ними практичних умінь і навичок.

  Окрема увага приділяється побудові індивідуальних розвивальних траєкторій для кожного учасника освітнього процесу.

  Компетентнісний підхід, використовуваний в російському дошкільну освіту, сприяє виконанню соціального замовлення – формування людини з активною громадянською позицією, здатного адаптуватися в сучасному суспільстві.

  Вихователь продумує для кожного свого підопічного окремий план розвитку, самоосвіти. Завдяки систематичному моніторингу, педагог аналізує особистісне зростання малюка. При виявленні відставання від запланованого графіка, педагог підбирає оптимальні методичні інструменти, здійснює коригування виявлених проблем.

  Розвиток школярів

  В рамках шкільного навчання також важливо продумати чіткий план самоосвіти. ФГОС, введені в початкову школу, зажадали від вчителів нового підходу до освітньої, виховної, розвиваючої діяльності.

  Педагог разом з хлопцями продумує чіткий алгоритм дій, основною метою якого є оптимізація діяльності. План самоосвіти можна зробити як для окремого учня, так і для класного колективу.

  Наприклад, в нього можна включити спеціальні вправи, які сприяють формуванню витривалості, швидкості реакції. Основним завданням педагога в рамках компетентнісного підходу є формування у школярів навичок самостійної діяльності. Учитель тільки супроводжує дитину, допомагає вибирати оптимальний шлях розвитку, коригувати його. Нові стандарти передбачають проведення на кожному навчальному занятті рефлексії, що дозволяє кожному учневі оцінити свою діяльність на уроці, вибрати ті елементи, які не були виконані в повному обсязі, продумати способи усунення виявлених проблем.

  Висновок

  Для того щоб у дошкільнят та учнів гімназій, шкіл, ліцеїв, сформувалися теоретичні і практичні вміння і навички, важливо приділяти увагу самоосвіті. Така діяльність повинна бути чітко продуманої, структурованої і послідовною.

  Нові освітні стандарти, запроваджені на всіх щаблях вітчизняної освіти, сприяють створенню оптимальних умов для набуття дітьми дошкільного і шкільного віку універсальних навчальних навичок. Самоосвіта – це один з ефективних інструментів розвитку, пізнання своїх творчих та інтелектуальних здібностей.

  Зазначимо, що займаються самоосвітою і педагоги, оскільки вдосконалення професійних навичок є обов’язковою умовою для вчителів та вихователів в рамках нових професійних стандартів.